תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 37,844 42,140 4,296  11.35%
אפסילון 1,772 3,902 2,130  120.20%
הירשמו לצפייה 41,467 43,595 2,128  5.13%
הירשמו לצפייה 80,854 82,516 1,662  2.06%
הירשמו לצפייה 3,274 3,548 274  8.37%
שדרגו את המנוי 77 305 228  296.10%
שדרגו את המנוי 10,565 10,685 120  1.14%
שדרגו את המנוי 3,136 3,175 39  1.24%
שדרגו את המנוי 649 679 30  4.62%
שדרגו את המנוי 361 378 17  4.71%
שדרגו את המנוי 176 151 -25  -14.20%
שדרגו את המנוי 25,615 25,561 -54  -0.21%
שדרגו את המנוי 5,013 4,922 -91  -1.82%
שדרגו את המנוי 11,907 10,921 -986  -8.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,924

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,156

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 176,794 207,209 30,415  17.20%
מגדל 528,145 532,024 3,879  0.73%
הירשמו לצפייה 65,258 67,999 2,741  4.20%
הירשמו לצפייה 14,424 16,714 2,290  15.88%
הירשמו לצפייה 93,158 93,413 255  0.27%
שדרגו את המנוי 3,008 3,040 32  1.06%
שדרגו את המנוי 169,958 169,959 1
שדרגו את המנוי 2,677 2,647 -30  -1.12%
שדרגו את המנוי 699 585 -114  -16.31%
שדרגו את המנוי 8,296 8,018 -278  -3.35%
שדרגו את המנוי 8,127 7,783 -344  -4.23%
שדרגו את המנוי 7,830 7,388 -442  -5.64%
שדרגו את המנוי 14,230 13,543 -687  -4.83%
שדרגו את המנוי 189,237 154,955 -34,282  -18.12%
שדרגו את המנוי 77,747 24,592 -53,155  -68.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,613

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,332

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,924
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,156
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,613
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -89,332
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 276,778 2.90%
פסגות 82,516 0.86%
אושן 43,595 0.46%
הירשמו לצפייה 42,140 0.44%
הירשמו לצפייה 37,631 0.39%
הירשמו לצפייה 25,561 0.27%
שדרגו את המנוי 10,921 0.11%
שדרגו את המנוי 10,685 0.11%
שדרגו את המנוי 4,922 0.05%
שדרגו את המנוי 3,902 0.04%
שדרגו את המנוי 3,548 0.04%
שדרגו את המנוי 3,285 0.03%
שדרגו את המנוי 3,175 0.03%
שדרגו את המנוי 2,067 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,409,293 14.76%
מגדל 532,024 5.57%
הפניקס 207,209 2.17%
הירשמו לצפייה 169,959 1.78%
הירשמו לצפייה 154,955 1.62%
הירשמו לצפייה 93,413 0.98%
שדרגו את המנוי 67,999 0.71%
שדרגו את המנוי 31,358 0.33%
שדרגו את המנוי 24,592 0.26%
שדרגו את המנוי 16,714 0.18%
שדרגו את המנוי 13,543 0.14%
שדרגו את המנוי 10,816 0.11%
שדרגו את המנוי 10,510 0.11%
שדרגו את המנוי 8,018 0.08%
שדרגו את המנוי 7,783 0.08%
שדרגו את המנוי 7,579 0.08%
שדרגו את המנוי 7,388 0.08%
שדרגו את המנוי 6,295 0.07%
שדרגו את המנוי 4,579 0.05%
שדרגו את המנוי 4,359 0.05%
שדרגו את המנוי 4,239 0.04%
שדרגו את המנוי 3,040 0.03%
שדרגו את המנוי 2,675 0.03%
שדרגו את המנוי 2,647 0.03%
שדרגו את המנוי 2,637 0.03%
שדרגו את המנוי 2,186 0.02%
שדרגו את המנוי 2,144 0.02%
שדרגו את המנוי 1,903 0.02%
שדרגו את המנוי 1,427 0.01%
שדרגו את המנוי 1,240 0.01%
שדרגו את המנוי 1,169 0.01%
שדרגו את המנוי 1,153 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 379 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית