תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אושן 63,674 70,200 6,526  10.25%
מיטב דש 9,299 10,046 747  8.03%
הירשמו לצפייה 887 943 56  6.31%
הירשמו לצפייה 11,886 11,941 55  0.46%
הירשמו לצפייה 49,465 49,469 4  0.01%
שדרגו את המנוי 1,634 1,638 4  0.24%
שדרגו את המנוי 40,124 40,105 -19  -0.05%
שדרגו את המנוי 72,496 72,402 -94  -0.13%
שדרגו את המנוי 6,071 5,975 -96  -1.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,392

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מיטב דש 40,351 157,509 117,158  290.35%
הפניקס 207,474 257,576 50,102  24.15%
הירשמו לצפייה 79,007 87,072 8,065  10.21%
הירשמו לצפייה 90,470 91,843 1,373  1.52%
הירשמו לצפייה 989 1,403 414  41.86%
שדרגו את המנוי 2,288 2,348 60  2.62%
שדרגו את המנוי 368 382 14  3.80%
שדרגו את המנוי 4,269 4,280 11  0.26%
שדרגו את המנוי 16,754 16,699 -55  -0.33%
שדרגו את המנוי 1,594 1,271 -323  -20.26%
שדרגו את המנוי 4,588 3,996 -592  -12.90%
שדרגו את המנוי 422,260 369,361 -52,899  -12.53%
שדרגו את המנוי 725,588 633,451 -92,137  -12.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 177,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,006

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,392
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -209
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 177,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -146,006
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 331,305 3.47%
פסגות 72,402 0.76%
אושן 70,200 0.74%
הירשמו לצפייה 62,940 0.66%
הירשמו לצפייה 49,469 0.52%
הירשמו לצפייה 40,105 0.42%
שדרגו את המנוי 11,941 0.13%
שדרגו את המנוי 10,046 0.11%
שדרגו את המנוי 5,975 0.06%
שדרגו את המנוי 2,322 0.02%
שדרגו את המנוי 1,638 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,121 0.01%
שדרגו את המנוי 943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,853,459 19.41%
מגדל 633,451 6.63%
כלל 369,361 3.87%
הירשמו לצפייה 257,576 2.70%
הירשמו לצפייה 157,509 1.65%
הירשמו לצפייה 133,409 1.40%
שדרגו את המנוי 91,843 0.96%
שדרגו את המנוי 87,072 0.91%
שדרגו את המנוי 23,244 0.24%
שדרגו את המנוי 16,699 0.17%
שדרגו את המנוי 14,424 0.15%
שדרגו את המנוי 9,601 0.10%
שדרגו את המנוי 9,088 0.10%
שדרגו את המנוי 9,043 0.09%
שדרגו את המנוי 4,308 0.05%
שדרגו את המנוי 4,280 0.04%
שדרגו את המנוי 3,996 0.04%
שדרגו את המנוי 3,184 0.03%
שדרגו את המנוי 2,726 0.03%
שדרגו את המנוי 2,348 0.02%
שדרגו את המנוי 2,154 0.02%
שדרגו את המנוי 1,665 0.02%
שדרגו את המנוי 1,608 0.02%
שדרגו את המנוי 1,403 0.01%
שדרגו את המנוי 1,362 0.01%
שדרגו את המנוי 1,332 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 0.01%
שדרגו את המנוי 1,069 0.01%
שדרגו את המנוי 1,056 0.01%
שדרגו את המנוי 993 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית