פלסאון תעשיות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פורטה 3,979 10,428 6,449  162.08%
אושן 50,550 55,505 4,955  9.80%
הירשמו לצפייה 67,529 68,691 1,162  1.72%
הירשמו לצפייה 42,933 43,350 417  0.97%
הירשמו לצפייה 3,041 3,221 180  5.92%
שדרגו את המנוי 38,497 38,646 149  0.39%
שדרגו את המנוי 54 100 46  85.19%
שדרגו את המנוי 1,377 1,365 -12  -0.87%
שדרגו את המנוי 5,409 5,254 -155  -2.87%
שדרגו את המנוי 819 426 -393  -47.99%
שדרגו את המנוי 17,028 14,246 -2,782  -16.34%
שדרגו את המנוי 44,880 39,089 -5,791  -12.90%
שדרגו את המנוי 92,403 82,806 -9,597  -10.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,358

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,730

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 45,763 77,747 31,984  69.89%
בנק לאומי 18,698 31,358 12,660  67.71%
הירשמו לצפייה 8,286 14,199 5,913  71.36%
הירשמו לצפייה 4,754 8,263 3,509  73.81%
הירשמו לצפייה 4,599 7,830 3,231  70.25%
שדרגו את המנוי 3,687 6,295 2,608  70.74%
שדרגו את המנוי 2,873 5,017 2,144  74.63%
שדרגו את המנוי 2,836 4,579 1,743  61.46%
שדרגו את המנוי 2,137 3,617 1,480  69.26%
שדרגו את המנוי 1,713 3,008 1,295  75.60%
שדרגו את המנוי 1,803 2,975 1,172  65.00%
שדרגו את המנוי 1,533 2,637 1,104  72.02%
שדרגו את המנוי 1,505 2,517 1,012  67.24%
שדרגו את המנוי 1,322 2,144 822  62.18%
שדרגו את המנוי 187,879 188,690 811  0.43%
שדרגו את המנוי 1,097 1,903 806  73.47%
שדרגו את המנוי 680 1,240 560  82.35%
שדרגו את המנוי 684 1,153 469  68.57%
שדרגו את המנוי 548 941 393  71.72%
שדרגו את המנוי 489 840 351  71.78%
שדרגו את המנוי 333 557 224  67.27%
שדרגו את המנוי 92,896 93,087 191  0.21%
שדרגו את המנוי 220 379 159  72.27%
שדרגו את המנוי 1,966 2,064 98  4.98%
שדרגו את המנוי 382 452 70  18.32%
שדרגו את המנוי 2,898 2,862 -36  -1.24%
שדרגו את המנוי 1,056 554 -502  -47.54%
שדרגו את המנוי 2,348 1,419 -929  -39.57%
שדרגו את המנוי 9,601 8,296 -1,305  -13.59%
שדרגו את המנוי 9,120 7,579 -1,541  -16.90%
שדרגו את המנוי 67,868 65,058 -2,810  -4.14%
שדרגו את המנוי 16,671 12,944 -3,727  -22.36%
שדרגו את המנוי 592,703 572,078 -20,625  -3.48%
שדרגו את המנוי 178,350 119,374 -58,976  -33.07%
שדרגו את המנוי 82,223 2,556 -79,667  -96.89%
שדרגו את המנוי 273,759 170,628 -103,131  -37.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,809

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -273,249

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,358
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74,809
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -273,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 371,417 3.89%
אלטשולר - שחם 82,806 0.87%
פסגות 68,691 0.72%
הירשמו לצפייה 55,505 0.58%
הירשמו לצפייה 43,350 0.45%
הירשמו לצפייה 39,089 0.41%
שדרגו את המנוי 38,646 0.40%
שדרגו את המנוי 14,246 0.15%
שדרגו את המנוי 10,428 0.11%
שדרגו את המנוי 5,254 0.06%
שדרגו את המנוי 3,221 0.03%
שדרגו את המנוי 2,687 0.03%
שדרגו את המנוי 2,614 0.03%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,365 0.01%
שדרגו את המנוי 597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 292 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,453,948 15.23%
מגדל 572,078 5.99%
פסגות 188,690 1.98%
הירשמו לצפייה 170,628 1.79%
הירשמו לצפייה 119,374 1.25%
הירשמו לצפייה 93,087 0.97%
שדרגו את המנוי 77,747 0.81%
שדרגו את המנוי 65,058 0.68%
שדרגו את המנוי 31,358 0.33%
שדרגו את המנוי 14,424 0.15%
שדרגו את המנוי 14,199 0.15%
שדרגו את המנוי 12,944 0.14%
שדרגו את המנוי 10,816 0.11%
שדרגו את המנוי 8,296 0.09%
שדרגו את המנוי 8,263 0.09%
שדרגו את המנוי 7,830 0.08%
שדרגו את המנוי 7,579 0.08%
שדרגו את המנוי 6,295 0.07%
שדרגו את המנוי 5,017 0.05%
שדרגו את המנוי 4,579 0.05%
שדרגו את המנוי 3,617 0.04%
שדרגו את המנוי 3,008 0.03%
שדרגו את המנוי 2,975 0.03%
שדרגו את המנוי 2,862 0.03%
שדרגו את המנוי 2,637 0.03%
שדרגו את המנוי 2,556 0.03%
שדרגו את המנוי 2,517 0.03%
שדרגו את המנוי 2,144 0.02%
שדרגו את המנוי 2,064 0.02%
שדרגו את המנוי 1,903 0.02%
שדרגו את המנוי 1,419 0.01%
שדרגו את המנוי 1,240 0.01%
שדרגו את המנוי 1,169 0.01%
שדרגו את המנוי 1,153 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 379 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית