תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
פסגות 68,809 73,055 4,246  6.17%
מגדל 41,593 43,748 2,155  5.18%
הירשמו לצפייה 7,681 9,031 1,350  17.58%
הירשמו לצפייה 6,169 6,182 13  0.21%
הירשמו לצפייה 602 600 -2  -0.33%
שדרגו את המנוי 134 131 -3  -2.24%
שדרגו את המנוי 12,372 12,342 -30  -0.24%
שדרגו את המנוי 735 599 -136  -18.50%
שדרגו את המנוי 1,278 1,121 -157  -12.28%
שדרגו את המנוי 42,327 40,579 -1,748  -4.13%
שדרגו את המנוי 70,450 67,670 -2,780  -3.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,764

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,856

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
כלל 265,364 422,260 156,896  59.12%
הפניקס 138,997 207,474 68,477  49.27%
הירשמו לצפייה 11,199 40,351 29,152  260.31%
הירשמו לצפייה 89,176 90,470 1,294  1.45%
הירשמו לצפייה 8,897 9,601 704  7.91%
שדרגו את המנוי 125 734 609  487.20%
שדרגו את המנוי 1,000 1,594 594  59.40%
שדרגו את המנוי 905 1,362 457  50.50%
שדרגו את המנוי 625 1,056 431  68.96%
שדרגו את המנוי 16,514 16,754 240  1.45%
שדרגו את המנוי 133,303 133,409 106  0.08%
שדרגו את המנוי 355 368 13  3.66%
שדרגו את המנוי 5,029 4,588 -441  -8.77%
שדרגו את המנוי 1,694 993 -701  -41.38%
שדרגו את המנוי 33,295 14,424 -18,871  -56.68%
שדרגו את המנוי 105,538 79,007 -26,531  -25.14%
שדרגו את המנוי 760,576 725,588 -34,988  -4.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 258,973

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -81,532

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,764
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 258,973
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -81,532
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 321,922 3.37%
פסגות 73,055 0.77%
אושן 67,670 0.71%
הירשמו לצפייה 62,940 0.66%
הירשמו לצפייה 43,748 0.46%
הירשמו לצפייה 40,579 0.43%
שדרגו את המנוי 12,342 0.13%
שדרגו את המנוי 9,031 0.09%
שדרגו את המנוי 6,182 0.06%
שדרגו את המנוי 2,322 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,121 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,822,146 19.08%
מגדל 725,588 7.60%
כלל 422,260 4.42%
הירשמו לצפייה 207,474 2.17%
הירשמו לצפייה 133,409 1.40%
הירשמו לצפייה 90,470 0.95%
שדרגו את המנוי 79,007 0.83%
שדרגו את המנוי 40,351 0.42%
שדרגו את המנוי 23,244 0.24%
שדרגו את המנוי 16,754 0.18%
שדרגו את המנוי 14,424 0.15%
שדרגו את המנוי 9,601 0.10%
שדרגו את המנוי 9,088 0.10%
שדרגו את המנוי 9,043 0.09%
שדרגו את המנוי 4,588 0.05%
שדרגו את המנוי 4,308 0.05%
שדרגו את המנוי 4,269 0.04%
שדרגו את המנוי 3,184 0.03%
שדרגו את המנוי 2,726 0.03%
שדרגו את המנוי 2,288 0.02%
שדרגו את המנוי 2,154 0.02%
שדרגו את המנוי 1,665 0.02%
שדרגו את המנוי 1,608 0.02%
שדרגו את המנוי 1,594 0.02%
שדרגו את המנוי 1,362 0.01%
שדרגו את המנוי 1,332 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 0.01%
שדרגו את המנוי 1,069 0.01%
שדרגו את המנוי 1,056 0.01%
שדרגו את המנוי 993 0.01%
שדרגו את המנוי 989 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית