תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אושן 58,215 64,591 6,376  10.95%
מגדל 38,093 43,829 5,736  15.06%
הירשמו לצפייה 41,321 42,345 1,024  2.48%
הירשמו לצפייה 6,217 6,772 555  8.93%
הירשמו לצפייה 449 717 268  59.69%
שדרגו את המנוי 6,299 6,324 25  0.40%
שדרגו את המנוי 117 127 10  8.55%
שדרגו את המנוי 2,215 2,106 -109  -4.92%
שדרגו את המנוי 729 617 -112  -15.36%
שדרגו את המנוי 166 2 -164  -98.80%
שדרגו את המנוי 1,850 1,600 -250  -13.51%
שדרגו את המנוי 13,719 12,054 -1,665  -12.14%
שדרגו את המנוי 71,767 69,195 -2,572  -3.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,994

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,872

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
כלל 225,346 265,364 40,018  17.76%
הכשרה ביטוח 7,115 8,897 1,782  25.05%
הירשמו לצפייה 88,889 89,176 287  0.32%
הירשמו לצפייה 1,678 1,886 208  12.40%
הירשמו לצפייה 340 355 15  4.41%
שדרגו את המנוי 33,321 33,295 -26  -0.08%
שדרגו את המנוי 139,036 138,997 -39  -0.03%
שדרגו את המנוי 2,936 2,726 -210  -7.15%
שדרגו את המנוי 17,268 16,514 -754  -4.37%
שדרגו את המנוי 6,219 5,029 -1,190  -19.13%
שדרגו את המנוי 130,124 105,538 -24,586  -18.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,310

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,805

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,994
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,872
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 42,310
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,805
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 316,819 3.32%
פסגות 69,195 0.72%
אושן 64,591 0.68%
הירשמו לצפייה 62,940 0.66%
הירשמו לצפייה 43,829 0.46%
הירשמו לצפייה 42,345 0.44%
שדרגו את המנוי 12,054 0.13%
שדרגו את המנוי 6,772 0.07%
שדרגו את המנוי 6,324 0.07%
שדרגו את המנוי 2,322 0.02%
שדרגו את המנוי 2,106 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,278 0.01%
שדרגו את המנוי 717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 127 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,587,518 16.63%
מגדל 760,576 7.97%
כלל 265,364 2.78%
הירשמו לצפייה 138,997 1.46%
הירשמו לצפייה 133,303 1.40%
הירשמו לצפייה 105,538 1.11%
שדרגו את המנוי 89,176 0.93%
שדרגו את המנוי 33,295 0.35%
שדרגו את המנוי 16,514 0.17%
שדרגו את המנוי 11,199 0.12%
שדרגו את המנוי 9,043 0.09%
שדרגו את המנוי 8,897 0.09%
שדרגו את המנוי 5,029 0.05%
שדרגו את המנוי 2,726 0.03%
שדרגו את המנוי 1,886 0.02%
שדרגו את המנוי 1,694 0.02%
שדרגו את המנוי 1,271 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית