תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
פסגות 71,094 75,476 4,382  6.16%
כוון 16,281 19,983 3,702  22.74%
הירשמו לצפייה 1,097 2,687 1,590  144.94%
הירשמו לצפייה 4,065 5,234 1,169  28.76%
הירשמו לצפייה 2,016 2,370 354  17.56%
שדרגו את המנוי 10,518 10,667 149  1.42%
שדרגו את המנוי 1,065 1,129 64  6.01%
שדרגו את המנוי 601 597 -4  -0.67%
שדרגו את המנוי 5,618 5,545 -73  -1.30%
שדרגו את המנוי 1,121 716 -405  -36.13%
שדרגו את המנוי 52,033 51,576 -457  -0.88%
שדרגו את המנוי 3,229 2,529 -700  -21.68%
שדרגו את המנוי 989 217 -772  -78.06%
שדרגו את המנוי 59,820 57,799 -2,021  -3.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,432

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
אנליסט 91,843 92,486 643  0.70%
רום 1,665 2,045 380  22.82%
הירשמו לצפייה 250 396 146  58.40%
הירשמו לצפייה 16,699 16,671 -28  -0.17%
הירשמו לצפייה 734 699 -35  -4.77%
שדרגו את המנוי 3,996 3,668 -328  -8.21%
שדרגו את המנוי 1,271 625 -646  -50.83%
שדרגו את המנוי 87,072 82,834 -4,238  -4.87%
שדרגו את המנוי 633,451 620,645 -12,806  -2.02%
שדרגו את המנוי 157,509 137,387 -20,122  -12.78%
שדרגו את המנוי 257,576 237,030 -20,546  -7.98%
שדרגו את המנוי 369,361 320,204 -49,157  -13.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,906

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,432
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,906
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 341,907 3.58%
פסגות 75,476 0.79%
ילין לפידות 62,940 0.66%
הירשמו לצפייה 57,799 0.61%
הירשמו לצפייה 51,576 0.54%
הירשמו לצפייה 38,518 0.40%
שדרגו את המנוי 19,983 0.21%
שדרגו את המנוי 10,667 0.11%
שדרגו את המנוי 5,545 0.06%
שדרגו את המנוי 5,234 0.05%
שדרגו את המנוי 2,687 0.03%
שדרגו את המנוי 2,529 0.03%
שדרגו את המנוי 2,370 0.02%
שדרגו את המנוי 2,322 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,129 0.01%
שדרגו את המנוי 716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,737,679 18.20%
מגדל 620,645 6.50%
כלל 320,204 3.35%
הירשמו לצפייה 237,030 2.48%
הירשמו לצפייה 137,387 1.44%
הירשמו לצפייה 133,409 1.40%
שדרגו את המנוי 92,486 0.97%
שדרגו את המנוי 82,834 0.87%
שדרגו את המנוי 23,244 0.24%
שדרגו את המנוי 16,671 0.17%
שדרגו את המנוי 14,424 0.15%
שדרגו את המנוי 9,601 0.10%
שדרגו את המנוי 9,088 0.10%
שדרגו את המנוי 4,308 0.05%
שדרגו את המנוי 4,280 0.04%
שדרגו את המנוי 3,668 0.04%
שדרגו את המנוי 3,184 0.03%
שדרגו את המנוי 2,726 0.03%
שדרגו את המנוי 2,348 0.02%
שדרגו את המנוי 2,154 0.02%
שדרגו את המנוי 2,045 0.02%
שדרגו את המנוי 1,608 0.02%
שדרגו את המנוי 1,403 0.01%
שדרגו את המנוי 1,362 0.01%
שדרגו את המנוי 1,332 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 0.01%
שדרגו את המנוי 1,069 0.01%
שדרגו את המנוי 1,056 0.01%
שדרגו את המנוי 993 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית