תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 38,557 98,489 59,932  155.44%
מגדל 22,941 30,295 7,354  32.06%
הירשמו לצפייה 37,550 41,942 4,392  11.70%
הירשמו לצפייה 37,025 40,460 3,435  9.28%
הירשמו לצפייה 55,914 58,363 2,449  4.38%
שדרגו את המנוי 423 723 300  70.92%
שדרגו את המנוי 2,842 3,132 290  10.20%
שדרגו את המנוי 306 528 222  72.55%
שדרגו את המנוי 5,665 5,880 215  3.80%
שדרגו את המנוי 1,273 1,333 60  4.71%
שדרגו את המנוי 2,448 2,495 47  1.92%
שדרגו את המנוי 687 688 1  0.15%
שדרגו את המנוי 23,494 22,500 -994  -4.23%
שדרגו את המנוי 24,419 21,305 -3,114  -12.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78,697

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,108

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
פסגות 133,409 187,879 54,470  40.83%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 23,244 45,763 22,519  96.88%
הירשמו לצפייה 9,088 18,698 9,610  105.74%
הירשמו לצפייה 4,280 9,120 4,840  113.08%
הירשמו לצפייה 4,308 8,286 3,978  92.34%
שדרגו את המנוי 2,154 4,599 2,445  113.51%
שדרגו את המנוי 2,045 3,687 1,642  80.29%
שדרגו את המנוי 3,184 4,754 1,570  49.31%
שדרגו את המנוי 1,332 2,836 1,504  112.91%
שדרגו את המנוי 1,608 2,873 1,265  78.67%
שדרגו את המנוי 1,271 2,137 866  68.14%
שדרגו את המנוי 705 1,533 828  117.45%
שדרגו את המנוי 993 1,803 810  81.57%
שדרגו את המנוי 625 1,322 697  111.52%
שדרגו את המנוי 850 1,505 655  77.06%
שדרגו את המנוי 1,362 1,966 604  44.35%
שדרגו את המנוי 536 1,097 561  104.66%
שדרגו את המנוי 92,486 92,896 410  0.44%
שדרגו את המנוי 346 680 334  96.53%
שדרגו את המנוי 369 684 315  85.37%
שדרגו את המנוי 1,403 1,713 310  22.10%
שדרגו את המנוי 287 548 261  90.94%
שדרגו את המנוי 179 333 154  86.03%
שדרגו את המנוי 122 220 98  80.33%
שדרגו את המנוי 396 489 93  23.48%
שדרגו את המנוי 3,668 2,898 -770  -20.99%
שדרגו את המנוי 82,834 67,868 -14,966  -18.07%
שדרגו את המנוי 620,645 592,703 -27,942  -4.50%
שדרגו את המנוי 320,204 273,759 -46,445  -14.50%
שדרגו את המנוי 137,387 82,223 -55,164  -40.15%
שדרגו את המנוי 237,030 178,350 -58,680  -24.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 110,839

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -203,967

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 78,697
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 110,839
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -203,967
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 435,075 4.56%
אלטשולר - שחם 98,489 1.03%
ילין לפידות 62,785 0.66%
הירשמו לצפייה 58,363 0.61%
הירשמו לצפייה 41,942 0.44%
הירשמו לצפייה 40,460 0.42%
שדרגו את המנוי 38,497 0.40%
שדרגו את המנוי 30,295 0.32%
שדרגו את המנוי 22,500 0.24%
שדרגו את המנוי 21,305 0.22%
שדרגו את המנוי 5,880 0.06%
שדרגו את המנוי 3,132 0.03%
שדרגו את המנוי 2,495 0.03%
שדרגו את המנוי 1,848 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,534 0.02%
שדרגו את המנוי 1,333 0.01%
שדרגו את המנוי 723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 528 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,643,129 17.21%
מגדל 592,703 6.21%
כלל 273,759 2.87%
הירשמו לצפייה 187,879 1.97%
הירשמו לצפייה 178,350 1.87%
הירשמו לצפייה 92,896 0.97%
שדרגו את המנוי 82,223 0.86%
שדרגו את המנוי 67,868 0.71%
שדרגו את המנוי 45,763 0.48%
שדרגו את המנוי 18,698 0.20%
שדרגו את המנוי 16,671 0.17%
שדרגו את המנוי 14,424 0.15%
שדרגו את המנוי 9,601 0.10%
שדרגו את המנוי 9,120 0.10%
שדרגו את המנוי 8,286 0.09%
שדרגו את המנוי 4,754 0.05%
שדרגו את המנוי 4,599 0.05%
שדרגו את המנוי 3,687 0.04%
שדרגו את המנוי 2,898 0.03%
שדרגו את המנוי 2,873 0.03%
שדרגו את המנוי 2,836 0.03%
שדרגו את המנוי 2,726 0.03%
שדרגו את המנוי 2,348 0.02%
שדרגו את המנוי 2,137 0.02%
שדרגו את המנוי 1,966 0.02%
שדרגו את המנוי 1,803 0.02%
שדרגו את המנוי 1,713 0.02%
שדרגו את המנוי 1,533 0.02%
שדרגו את המנוי 1,505 0.02%
שדרגו את המנוי 1,322 0.01%
שדרגו את המנוי 1,097 0.01%
שדרגו את המנוי 1,056 0.01%
שדרגו את המנוי 699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 684 < 0.01%
שדרגו את המנוי 680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית