תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלסאון תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.plasson.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 35,110 35,432 322  0.92%
דיביאם 1,600 1,700 100  6.25%
הירשמו לצפייה 51,770 51,845 75  0.14%
הירשמו לצפייה 3,129 3,041 -88  -2.81%
הירשמו לצפייה 5,229 5,140 -89  -1.70%
שדרגו את המנוי 136 44 -92  -67.65%
שדרגו את המנוי 38,550 38,385 -165  -0.43%
שדרגו את המנוי 12,281 11,072 -1,209  -9.84%
שדרגו את המנוי 31,769 27,270 -4,499  -14.16%
שדרגו את המנוי 72,927 66,991 -5,936  -8.14%
שדרגו את המנוי 76,223 54,313 -21,910  -28.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 497

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,988

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 119,374 131,188 11,814  9.90%
פסגות 188,690 189,237 547  0.29%
הירשמו לצפייה 65,058 65,258 200  0.31%
הירשמו לצפייה 93,087 93,158 71  0.08%
הירשמו לצפייה 14,199 14,230 31  0.22%
שדרגו את המנוי 8,263 8,127 -136  -1.65%
שדרגו את המנוי 2,862 2,677 -185  -6.46%
שדרגו את המנוי 2,975 2,675 -300  -10.08%
שדרגו את המנוי 2,517 2,186 -331  -13.15%
שדרגו את המנוי 2,064 1,427 -637  -30.86%
שדרגו את המנוי 5,017 4,359 -658  -13.12%
שדרגו את המנוי 170,628 169,958 -670  -0.39%
שדרגו את המנוי 572,078 528,145 -43,933  -7.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,663

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,850

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 497
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,988
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,663
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -46,850
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,640 3.28%
פסגות 66,991 0.70%
אלטשולר - שחם 54,313 0.57%
הירשמו לצפייה 51,845 0.54%
הירשמו לצפייה 38,385 0.40%
הירשמו לצפייה 35,432 0.37%
שדרגו את המנוי 27,270 0.29%
שדרגו את המנוי 11,072 0.12%
שדרגו את המנוי 10,528 0.11%
שדרגו את המנוי 5,140 0.05%
שדרגו את המנוי 3,041 0.03%
שדרגו את המנוי 2,614 0.03%
שדרגו את המנוי 2,067 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,402,222 14.69%
מגדל 528,145 5.53%
פסגות 189,237 1.98%
הירשמו לצפייה 169,958 1.78%
הירשמו לצפייה 131,188 1.37%
הירשמו לצפייה 93,158 0.98%
שדרגו את המנוי 77,747 0.81%
שדרגו את המנוי 65,258 0.68%
שדרגו את המנוי 31,358 0.33%
שדרגו את המנוי 14,424 0.15%
שדרגו את המנוי 14,230 0.15%
שדרגו את המנוי 10,816 0.11%
שדרגו את המנוי 8,296 0.09%
שדרגו את המנוי 8,127 0.09%
שדרגו את המנוי 7,830 0.08%
שדרגו את המנוי 7,579 0.08%
שדרגו את המנוי 6,295 0.07%
שדרגו את המנוי 4,579 0.05%
שדרגו את המנוי 4,359 0.05%
שדרגו את המנוי 4,239 0.04%
שדרגו את המנוי 3,008 0.03%
שדרגו את המנוי 2,677 0.03%
שדרגו את המנוי 2,675 0.03%
שדרגו את המנוי 2,637 0.03%
שדרגו את המנוי 2,287 0.02%
שדרגו את המנוי 2,186 0.02%
שדרגו את המנוי 1,903 0.02%
שדרגו את המנוי 1,427 0.01%
שדרגו את המנוי 1,240 0.01%
שדרגו את המנוי 1,169 0.01%
שדרגו את המנוי 1,153 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 557 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית