תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
תלתן 379,636 429,198 49,562  13.06%
אקסלנס 18,032 18,881 849  4.71%
הירשמו לצפייה 1,581 1,395 -186  -11.76%
הירשמו לצפייה 6,241 5,116 -1,125  -18.03%
הירשמו לצפייה 13,516 12,026 -1,490  -11.02%
שדרגו את המנוי 305,844 295,076 -10,768  -3.52%
שדרגו את המנוי 571,938 540,938 -31,000  -5.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,569

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 3,480,240 3,482,910 2,661  0.08%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 64,000 61,101 -2,899  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,899

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,569
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,418,602 1.29%
הראל 540,938 0.49%
תלתן 429,198 0.39%
הירשמו לצפייה 295,076 0.27%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
הירשמו לצפייה 18,881 0.02%
שדרגו את המנוי 13,000 0.01%
שדרגו את המנוי 12,026 0.01%
שדרגו את המנוי 5,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,395 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,705,314 3.37%
מנורה 3,482,910 3.16%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.15%
הירשמו לצפייה 61,101 0.06%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית