תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 25,854 32,830 6,976  26.98%
אקסלנס 21,736 22,156 420  1.93%
הירשמו לצפייה 25,000 15,000 -10,000  -40.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 13,451 72,703 59,252  440.50%
הפניקס 121,549 151,882 30,333  24.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,585

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 89,585
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 131,784 0.42%
אי.בי.אי. 43,897 0.14%
מגדל 32,830 0.10%
הירשמו לצפייה 22,156 0.07%
הירשמו לצפייה 17,181 0.05%
הירשמו לצפייה 15,000 0.05%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 400,740 1.27%
הפניקס 151,882 0.48%
אקסלנס 72,703 0.23%
הירשמו לצפייה 67,174 0.21%
הירשמו לצפייה 44,000 0.14%
הירשמו לצפייה 24,000 0.08%
שדרגו את המנוי 23,160 0.07%
שדרגו את המנוי 17,760 0.06%
שדרגו את המנוי 61 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית