תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
תמהיל 9,000 13,000 4,000  44.44%
קבין 9,000 12,609 3,609  40.10%
הירשמו לצפייה 17,070 19,066 1,996  11.69%
הירשמו לצפייה 15,830 16,488 658  4.16%
הירשמו לצפייה 2,490 2,217 -273  -10.96%
שדרגו את המנוי 369,854 358,892 -10,962  -2.96%
שדרגו את המנוי 488,369 458,904 -29,465  -6.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,263

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 3,468,850 3,476,770 7,917  0.23%
האוניברסיטה העברית 161,303 161,303 -0
הירשמו לצפייה 70,147 66,344 -3,803  -5.42%
הירשמו לצפייה 84,130 500 -83,630  -99.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,917

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -87,433

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,263
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,917
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -87,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,038,023 1.07%
הראל 458,904 0.47%
מגדל 358,892 0.37%
הירשמו לצפייה 153,121 0.16%
הירשמו לצפייה 19,066 0.02%
הירשמו לצפייה 16,488 0.02%
שדרגו את המנוי 13,000 0.01%
שדרגו את המנוי 12,609 0.01%
שדרגו את המנוי 3,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,217 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,704,917 3.82%
מנורה 3,476,770 3.59%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.17%
הירשמו לצפייה 66,344 0.07%
הירשמו לצפייה 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית