תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
אקסלנס 50,328 58,100 7,772  15.44%
אי.בי.אי. 1,924 2,037 113  5.87%
הירשמו לצפייה 105,873 82,027 -23,846  -22.52%
הירשמו לצפייה 670,113 619,355 -50,758  -7.57%
הירשמו לצפייה 169,356 97,821 -71,535  -42.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,885

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,139

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,885
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -146,139
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,113,502 1.86%
תלתן 1,114,280 0.98%
הראל 619,355 0.55%
הירשמו לצפייה 97,821 0.09%
הירשמו לצפייה 82,027 0.07%
הירשמו לצפייה 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 58,100 0.05%
שדרגו את המנוי 27,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 22,297 0.02%
שדרגו את המנוי 2,037 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית