תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
תלתן 545,194 739,749 194,555  35.69%
הראל 649,906 723,875 73,969  11.38%
הירשמו לצפייה 11,145 72,176 61,031  547.61%
הירשמו לצפייה 21,630 28,493 6,863  31.73%
הירשמו לצפייה 1,395 1,710 315  22.58%
שדרגו את המנוי 298,771 259,296 -39,475  -13.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 336,733

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,475

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 3,480,240 3,482,910 2,661  0.08%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 64,000 61,101 -2,899  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,899

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 336,733
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,475
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,940,571 1.76%
תלתן 739,749 0.67%
הראל 723,875 0.66%
הירשמו לצפייה 259,296 0.24%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
הירשמו לצפייה 72,176 0.07%
שדרגו את המנוי 28,493 0.03%
שדרגו את המנוי 12,300 0.01%
שדרגו את המנוי 1,710 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,705,314 3.37%
מנורה 3,482,910 3.16%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.15%
הירשמו לצפייה 61,101 0.06%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות