תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פיטנגו 47,003 139,493 92,490  196.77%
תלתן 759,009 817,750 58,741  7.74%
הירשמו לצפייה 214,949 221,305 6,356  2.96%
הירשמו לצפייה 36,513 38,595 2,082  5.70%
הירשמו לצפייה 1,710 1,629 -81  -4.74%
שדרגו את המנוי 691,752 688,526 -3,226  -0.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,307

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 159,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,307
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,075,096 1.83%
תלתן 817,750 0.72%
הראל 688,526 0.61%
הירשמו לצפייה 221,305 0.19%
הירשמו לצפייה 139,493 0.12%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
שדרגו את המנוי 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 38,595 0.03%
שדרגו את המנוי 1,629 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית