תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
תלתן 54,379 230,520 176,141  323.91%
הראל 498,254 503,726 5,472  1.10%
הירשמו לצפייה 17,023 17,065 42  0.25%
הירשמו לצפייה 1,656 1,581 -75  -4.53%
הירשמו לצפייה 19,582 17,832 -1,750  -8.94%
שדרגו את המנוי 12,609 6,200 -6,409  -50.83%
שדרגו את המנוי 340,921 317,600 -23,321  -6.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181,655

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,555

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 3,476,770 3,480,240 3,479  0.10%
האוניברסיטה העברית 161,303 161,303 0
הירשמו לצפייה 66,344 64,000 -2,344  -3.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,479

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,344

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 181,655
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,555
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,479
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,344
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,256,001 1.30%
הראל 503,726 0.52%
מגדל 317,600 0.33%
הירשמו לצפייה 230,520 0.24%
הירשמו לצפייה 140,116 0.14%
הירשמו לצפייה 17,832 0.02%
שדרגו את המנוי 17,065 0.02%
שדרגו את המנוי 13,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,581 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,705,543 3.82%
מנורה 3,480,240 3.59%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.17%
הירשמו לצפייה 64,000 0.07%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית