תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 88,236 112,077 23,841  27.02%
אקסלנס 35,695 51,174 15,479  43.36%
הירשמו לצפייה 134,959 138,028 3,069  2.27%
הירשמו לצפייה 1,524 1,829 305  20.01%
הירשמו לצפייה 1,138,820 1,135,520 -3,307  -0.29%
שדרגו את המנוי 645,672 615,438 -30,234  -4.68%
שדרגו את המנוי 84,881 27,759 -57,122  -67.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,694

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -90,663

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,694
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -90,663
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,171,651 1.91%
תלתן 1,135,520 1.00%
הראל 615,438 0.54%
הירשמו לצפייה 138,028 0.12%
הירשמו לצפייה 112,077 0.10%
הירשמו לצפייה 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 51,174 0.05%
שדרגו את המנוי 27,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,829 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית