תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
תלתן 841,141 1,148,820 307,684  36.58%
פיטנגו 158,574 170,403 11,829  7.46%
הירשמו לצפייה 1,735 1,644 -91  -5.24%
הירשמו לצפייה 38,132 36,597 -1,535  -4.03%
הירשמו לצפייה 656,671 645,673 -10,998  -1.67%
שדרגו את המנוי 177,402 148,705 -28,697  -16.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 319,513

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,321

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 319,513
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,321
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,344,640 2.06%
תלתן 1,148,820 1.01%
הראל 645,673 0.57%
הירשמו לצפייה 170,403 0.15%
הירשמו לצפייה 148,705 0.13%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
שדרגו את המנוי 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 36,597 0.03%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,644 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית