תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
תלתן 739,749 759,009 19,260  2.60%
אקסלנס 28,493 36,513 8,020  28.15%
הירשמו לצפייה 72,176 64,826 -7,350  -10.18%
הירשמו לצפייה 723,875 691,752 -32,123  -4.44%
הירשמו לצפייה 259,296 214,949 -44,347  -17.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,280

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,820

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,280
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,820
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,918,734 1.69%
תלתן 759,009 0.67%
הראל 691,752 0.61%
הירשמו לצפייה 214,949 0.19%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
הירשמו לצפייה 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 47,003 0.04%
שדרגו את המנוי 36,513 0.03%
שדרגו את המנוי 1,710 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית