פלוריסטם - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
תלתן 429,198 545,194 115,996  27.03%
הראל 540,938 649,906 108,968  20.14%
הירשמו לצפייה 295,076 298,771 3,695  1.25%
הירשמו לצפייה 18,881 21,630 2,749  14.56%
הירשמו לצפייה 13,000 12,300 -700  -5.38%
שדרגו את המנוי 12,026 11,145 -881  -7.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 231,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,581

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 3,480,240 3,482,910 2,661  0.08%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 64,000 61,101 -2,899  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,899

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 231,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,643,313 1.49%
הראל 649,906 0.59%
תלתן 545,194 0.50%
הירשמו לצפייה 298,771 0.27%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
הירשמו לצפייה 21,630 0.02%
שדרגו את המנוי 12,300 0.01%
שדרגו את המנוי 11,145 0.01%
שדרגו את המנוי 1,395 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,705,314 3.37%
מנורה 3,482,910 3.16%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.15%
הירשמו לצפייה 61,101 0.06%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית