תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מגדל 82,027 97,040 15,013  18.30%
אקסלנס 58,100 66,278 8,178  14.08%
הירשמו לצפייה 2,037 2,167 130  6.38%
הירשמו לצפייה 1,114,280 1,111,620 -2,663  -0.24%
הירשמו לצפייה 619,355 581,242 -38,113  -6.15%
שדרגו את המנוי 97,821 51,921 -45,900  -46.92%
שדרגו את המנוי 64,826 4,826 -60,000  -92.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,321

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,676

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,321
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -146,676
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,990,150 1.75%
תלתן 1,111,620 0.98%
הראל 581,242 0.51%
הירשמו לצפייה 97,040 0.09%
הירשמו לצפייה 66,278 0.06%
הירשמו לצפייה 51,921 0.05%
שדרגו את המנוי 27,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 22,297 0.02%
שדרגו את המנוי 4,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,167 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית