תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 615,438 670,113 54,675  8.88%
פיטנגו 138,028 169,356 31,328  22.70%
הירשמו לצפייה 1,829 1,924 95  5.19%
הירשמו לצפייה 51,174 50,328 -846  -1.65%
הירשמו לצפייה 112,077 105,873 -6,204  -5.54%
שדרגו את המנוי 1,135,520 1,114,280 -21,240  -1.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,098

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,290

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,098
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,290
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,229,459 1.96%
תלתן 1,114,280 0.98%
הראל 670,113 0.59%
הירשמו לצפייה 169,356 0.15%
הירשמו לצפייה 105,873 0.09%
הירשמו לצפייה 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 50,328 0.04%
שדרגו את המנוי 27,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,924 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית