תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
תלתן 817,750 841,141 23,391  2.86%
פיטנגו 139,493 158,574 19,081  13.68%
הירשמו לצפייה 1,629 1,735 106  6.51%
הירשמו לצפייה 38,595 38,132 -463  -1.20%
הירשמו לצפייה 688,526 656,671 -31,855  -4.63%
שדרגו את המנוי 221,305 177,402 -43,903  -19.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,578

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,221

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,578
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,041,453 1.80%
תלתן 841,141 0.74%
הראל 656,671 0.58%
הירשמו לצפייה 177,402 0.16%
הירשמו לצפייה 158,574 0.14%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
שדרגו את המנוי 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 38,132 0.03%
שדרגו את המנוי 1,735 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית