תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 645,673 645,672 -1
אי.בי.אי. 1,644 1,524 -120  -7.30%
הירשמו לצפייה 36,597 35,695 -902  -2.46%
הירשמו לצפייה 1,148,820 1,138,820 -9,995  -0.87%
הירשמו לצפייה 102,972 84,881 -18,091  -17.57%
שדרגו את המנוי 170,403 134,959 -35,444  -20.80%
שדרגו את המנוי 148,705 88,236 -60,469  -40.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -125,022

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -125,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,219,613 1.95%
תלתן 1,138,820 1.00%
הראל 645,672 0.57%
הירשמו לצפייה 134,959 0.12%
הירשמו לצפייה 88,236 0.08%
הירשמו לצפייה 84,881 0.07%
שדרגו את המנוי 64,826 0.06%
שדרגו את המנוי 35,695 0.03%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,524 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,303 0.14%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.14%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית