תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלוריסטם

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
תלתן 230,520 379,636 149,116  64.69%
הראל 503,726 571,938 68,212  13.54%
הירשמו לצפייה 17,832 18,032 200  1.12%
הירשמו לצפייה 8,361 6,241 -2,120  -25.36%
הירשמו לצפייה 17,065 13,516 -3,549  -20.80%
שדרגו את המנוי 317,600 305,844 -11,756  -3.70%
שדרגו את המנוי 140,116 102,972 -37,144  -26.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 217,528

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,569

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 3,476,770 3,480,240 3,479  0.10%
האוניברסיטה העברית 161,303 161,303 0
הירשמו לצפייה 66,344 64,000 -2,344  -3.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,479

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,344

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 217,528
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,569
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,479
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,344
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,412,760 1.28%
הראל 571,938 0.52%
תלתן 379,636 0.34%
הירשמו לצפייה 305,844 0.28%
הירשמו לצפייה 102,972 0.09%
הירשמו לצפייה 18,032 0.02%
שדרגו את המנוי 13,516 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 0.01%
שדרגו את המנוי 6,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,581 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,705,543 3.37%
מנורה 3,480,240 3.16%
האוניברסיטה העברית 161,303 0.15%
הירשמו לצפייה 64,000 0.06%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית