תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פייטון

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 41,844 52,661 10,817  25.85%
אושן 13,050 16,200 3,150  24.14%
הירשמו לצפייה 12,127 14,510 2,383  19.65%
הירשמו לצפייה 4,684 6,313 1,629  34.78%
הירשמו לצפייה 1,906 3,315 1,409  73.92%
שדרגו את המנוי 165,037 165,255 218  0.13%
שדרגו את המנוי 2,774 2,987 213  7.68%
שדרגו את המנוי 3,386 3,421 35  1.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,854

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 495,103 496,616 1,513  0.31%
קחצ"ק חברת ניהול 21,781 20,372 -1,409  -6.47%
הירשמו לצפייה 671,544 669,919 -1,625  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,513

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,034

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,854
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,513
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,203 4.61%
מור 165,255 2.43%
פסגות 52,661 0.77%
הירשמו לצפייה 46,230 0.68%
הירשמו לצפייה 16,200 0.24%
הירשמו לצפייה 14,510 0.21%
שדרגו את המנוי 6,313 0.09%
שדרגו את המנוי 3,421 0.05%
שדרגו את המנוי 3,315 0.05%
שדרגו את המנוי 2,987 0.04%
שדרגו את המנוי 1,688 0.02%
שדרגו את המנוי 623 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,191,567 17.52%
הפניקס 669,919 9.85%
הראל 496,616 7.30%
הירשמו לצפייה 20,372 0.30%
הירשמו לצפייה 4,660 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית