תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פייטון

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 689 4,270 3,581  519.74%
מגדל 3,048 3,629 581  19.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 515,808 516,415 607  0.12%
קחצ"ק חברת ניהול 23,673 22,870 -803  -3.39%
הירשמו לצפייה 694,630 671,255 -23,375  -3.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,178

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,178
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,789 0.84%
פורסט 48,890 0.72%
הראל 4,270 0.06%
הירשמו לצפייה 3,629 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,215,200 17.87%
הפניקס 671,255 9.87%
הראל 516,415 7.59%
הירשמו לצפייה 22,870 0.34%
הירשמו לצפייה 4,660 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית