תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פייטון

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 2,120 3,977 1,857  87.59%
פסגות 862 826 -36  -4.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,857

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 671,366 671,544 178  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 22,059 21,781 -278  -1.26%
הירשמו לצפייה 516,479 495,103 -21,376  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,654

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,857
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 61,033 0.90%
פורסט 46,230 0.68%
מיטב דש 10,000 0.15%
הירשמו לצפייה 3,977 0.06%
הירשמו לצפייה 826 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,193,088 17.55%
הפניקס 671,544 9.88%
הראל 495,103 7.28%
הירשמו לצפייה 21,781 0.32%
הירשמו לצפייה 4,660 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית