תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פייטון

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מגדל 2,907 3,735 828  28.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 828

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 405,026 515,808 110,782  27.35%
קחצ"ק חברת ניהול 23,524 23,673 149  0.63%
הירשמו לצפייה 757,211 694,630 -62,581  -8.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 110,931

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 828
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 110,931
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -62,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,725 0.83%
פורסט 48,890 0.72%
אפסילון 4,100 0.06%
הירשמו לצפייה 3,735 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,238,771 18.22%
הפניקס 694,630 10.22%
הראל 515,808 7.59%
הירשמו לצפייה 23,673 0.35%
הירשמו לצפייה 4,660 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית