תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פייטון

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אנליסט 6,875 11,840 4,965  72.22%
פסגות 75,639 79,207 3,568  4.72%
הירשמו לצפייה 4,048 5,289 1,241  30.66%
הירשמו לצפייה 264,484 264,834 350  0.13%
הירשמו לצפייה 10,610 10,603 -7  -0.07%
שדרגו את המנוי 1,090 1,082 -8  -0.73%
שדרגו את המנוי 5,200 5,107 -93  -1.79%
שדרגו את המנוי 1,866 1,724 -142  -7.61%
שדרגו את המנוי 6,348 4,573 -1,775  -27.96%
שדרגו את המנוי 8,894 6,000 -2,894  -32.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,124

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,919

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 496,616 517,475 20,859  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 20,372 20,147 -225  -1.10%
הירשמו לצפייה 671,953 605,599 -66,354  -9.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,579

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,124
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -66,579
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 437,813 6.44%
מור 264,834 3.89%
פסגות 79,207 1.16%
הירשמו לצפייה 46,230 0.68%
הירשמו לצפייה 11,840 0.17%
הירשמו לצפייה 10,603 0.16%
שדרגו את המנוי 6,000 0.09%
שדרגו את המנוי 5,289 0.08%
שדרגו את המנוי 5,107 0.08%
שדרגו את המנוי 4,573 0.07%
שדרגו את המנוי 1,724 0.03%
שדרגו את המנוי 1,324 0.02%
שדרגו את המנוי 1,082 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,147,881 16.88%
הפניקס 605,599 8.91%
הראל 517,475 7.61%
הירשמו לצפייה 20,147 0.30%
הירשמו לצפייה 4,660 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית