תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פייטון

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 2,622 2,327 -295  -11.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -295

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 671,366 671,544 178  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 22,059 21,781 -278  -1.26%
הירשמו לצפייה 516,479 495,103 -21,376  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,654

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -295
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,391 0.73%
פורסט 46,230 0.68%
מגדל 2,327 0.03%
הירשמו לצפייה 834 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,193,088 17.55%
הפניקס 671,544 9.88%
הראל 495,103 7.28%
הירשמו לצפייה 21,781 0.32%
הירשמו לצפייה 4,660 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית