תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 41,899 45,225 3,326  7.94%
מיטב דש 43,647 45,110 1,463  3.35%
הירשמו לצפייה 26,328 27,705 1,377  5.23%
הירשמו לצפייה 1,176 1,681 505  42.94%
הירשמו לצפייה 6,459 6,832 373  5.77%
שדרגו את המנוי 1,014 1,200 186  18.34%
שדרגו את המנוי 111,950 112,074 124  0.11%
שדרגו את המנוי 6,360 6,410 50  0.79%
שדרגו את המנוי 574 587 13  2.26%
שדרגו את המנוי 5,254 5,213 -41  -0.78%
שדרגו את המנוי 2,210 2,012 -198  -8.96%
שדרגו את המנוי 6,087 5,687 -400  -6.57%
שדרגו את המנוי 802 7 -795  -99.13%
שדרגו את המנוי 25,593 24,517 -1,076  -4.20%
שדרגו את המנוי 4,115 2,811 -1,304  -31.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,417

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,814

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מנורה 231,712 428,950 197,238  85.12%
ילין לפידות 86,331 158,148 71,817  83.19%
הירשמו לצפייה 2,185 5,565 3,380  154.69%
הירשמו לצפייה 3,526 6,534 3,008  85.31%
הירשמו לצפייה 1,451 2,206 755  52.03%
שדרגו את המנוי 9,093 9,545 452  4.97%
שדרגו את המנוי 73,134 73,141 7  0.01%
שדרגו את המנוי 22,337 22,024 -313  -1.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 276,657

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -313

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,417
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,814
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 276,657
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 297,402 3.86%
הראל 112,074 1.45%
ילין לפידות 45,225 0.59%
הירשמו לצפייה 45,110 0.59%
הירשמו לצפייה 27,705 0.36%
הירשמו לצפייה 24,517 0.32%
שדרגו את המנוי 8,583 0.11%
שדרגו את המנוי 6,832 0.09%
שדרגו את המנוי 6,410 0.08%
שדרגו את המנוי 5,687 0.07%
שדרגו את המנוי 5,213 0.07%
שדרגו את המנוי 2,811 0.04%
שדרגו את המנוי 2,012 0.03%
שדרגו את המנוי 1,681 0.02%
שדרגו את המנוי 1,317 0.02%
שדרגו את המנוי 1,200 0.02%
שדרגו את המנוי 587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,327,396 17.23%
מנורה 428,950 5.57%
מגדל 177,156 2.30%
הירשמו לצפייה 172,776 2.24%
הירשמו לצפייה 158,148 2.05%
הירשמו לצפייה 93,862 1.22%
שדרגו את המנוי 73,141 0.95%
שדרגו את המנוי 56,903 0.74%
שדרגו את המנוי 22,024 0.29%
שדרגו את המנוי 17,688 0.23%
שדרגו את המנוי 13,424 0.17%
שדרגו את המנוי 9,545 0.12%
שדרגו את המנוי 8,800 0.11%
שדרגו את המנוי 8,722 0.11%
שדרגו את המנוי 8,384 0.11%
שדרגו את המנוי 7,824 0.10%
שדרגו את המנוי 7,318 0.09%
שדרגו את המנוי 7,196 0.09%
שדרגו את המנוי 6,534 0.08%
שדרגו את המנוי 5,800 0.08%
שדרגו את המנוי 5,565 0.07%
שדרגו את המנוי 5,361 0.07%
שדרגו את המנוי 5,347 0.07%
שדרגו את המנוי 4,180 0.05%
שדרגו את המנוי 3,344 0.04%
שדרגו את המנוי 3,022 0.04%
שדרגו את המנוי 2,923 0.04%
שדרגו את המנוי 2,206 0.03%
שדרגו את המנוי 2,186 0.03%
שדרגו את המנוי 1,788 0.02%
שדרגו את המנוי 1,642 0.02%
שדרגו את המנוי 1,496 0.02%
שדרגו את המנוי 1,449 0.02%
שדרגו את המנוי 1,212 0.02%
שדרגו את המנוי 1,135 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית