תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מגדל 650 625 -25  -3.85%
מיטב דש 856 750 -106  -12.38%
הירשמו לצפייה 404 7 -397  -98.27%
הירשמו לצפייה 1,767 1,325 -442  -25.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -970

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 82,689 86,331 3,642  4.40%
אקסלנס 22,296 22,337 41  0.18%
הירשמו לצפייה 231,698 231,712 14  0.01%
הירשמו לצפייה 1,484 1,451 -33  -2.22%
הירשמו לצפייה 3,564 3,526 -38  -1.07%
שדרגו את המנוי 73,364 73,134 -230  -0.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,697

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -301

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,697
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,474 0.10%
אלטשולר - שחם 4,767 0.06%
הראל 1,325 0.02%
הירשמו לצפייה 750 < 0.01%
הירשמו לצפייה 625 < 0.01%
הירשמו לצפייה 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 429,769 5.58%
מנורה 231,712 3.01%
ילין לפידות 86,331 1.12%
הירשמו לצפייה 73,134 0.95%
הירשמו לצפייה 22,337 0.29%
הירשמו לצפייה 9,093 0.12%
שדרגו את המנוי 3,526 0.05%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
שדרגו את המנוי 1,451 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית