תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 110,342 138,980 28,638  25.95%
ילין לפידות 45,900 60,242 14,342  31.25%
הירשמו לצפייה 15,707 18,069 2,362  15.04%
הירשמו לצפייה 5,452 7,234 1,782  32.69%
הירשמו לצפייה 2,643 3,289 646  24.44%
שדרגו את המנוי 8,018 8,462 444  5.54%
שדרגו את המנוי 603 958 355  58.87%
שדרגו את המנוי 66 116 50  75.76%
שדרגו את המנוי 65 38 -27  -41.54%
שדרגו את המנוי 6,730 6,700 -30  -0.45%
שדרגו את המנוי 1,281 1,213 -68  -5.31%
שדרגו את המנוי 3,604 3,382 -222  -6.16%
שדרגו את המנוי 614 349 -265  -43.16%
שדרגו את המנוי 12,080 11,533 -547  -4.53%
שדרגו את המנוי 9,089 7,995 -1,094  -12.04%
שדרגו את המנוי 58,139 55,914 -2,225  -3.83%
שדרגו את המנוי 7,081 2,133 -4,948  -69.88%
שדרגו את המנוי 53,260 8,125 -45,135  -84.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,619

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,561

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 309,275 367,182 57,907  18.72%
הראל 173,012 225,437 52,425  30.30%
הירשמו לצפייה 25,752 73,212 47,460  184.30%
הירשמו לצפייה 182,000 215,823 33,823  18.58%
הירשמו לצפייה 13,708 18,468 4,760  34.72%
שדרגו את המנוי 2,915 4,767 1,852  63.53%
שדרגו את המנוי 7,703 9,384 1,681  21.82%
שדרגו את המנוי 429,314 430,854 1,540  0.36%
שדרגו את המנוי 1,626 2,777 1,151  70.79%
שדרגו את המנוי 1,788 2,180 392  21.92%
שדרגו את המנוי 2,186 2,531 345  15.78%
שדרגו את המנוי 1,135 1,193 58  5.11%
שדרגו את המנוי 6,158 6,169 11  0.18%
שדרגו את המנוי 790 621 -169  -21.39%
שדרגו את המנוי 997 786 -211  -21.16%
שדרגו את המנוי 2,511 2,273 -238  -9.48%
שדרגו את המנוי 1,212 953 -259  -21.37%
שדרגו את המנוי 1,449 1,089 -360  -24.84%
שדרגו את המנוי 5,347 4,859 -488  -9.13%
שדרגו את המנוי 3,022 2,373 -649  -21.48%
שדרגו את המנוי 3,344 2,633 -711  -21.26%
שדרגו את המנוי 4,165 3,287 -878  -21.08%
שדרגו את המנוי 9,883 8,884 -999  -10.11%
שדרגו את המנוי 5,361 4,222 -1,139  -21.25%
שדרגו את המנוי 5,800 4,564 -1,236  -21.31%
שדרגו את המנוי 7,318 5,758 -1,560  -21.32%
שדרגו את המנוי 7,188 5,611 -1,577  -21.94%
שדרגו את המנוי 8,722 6,911 -1,811  -20.76%
שדרגו את המנוי 8,384 6,554 -1,830  -21.83%
שדרגו את המנוי 17,688 14,084 -3,604  -20.38%
שדרגו את המנוי 56,903 52,033 -4,870  -8.56%
שדרגו את המנוי 21,023 2,319 -18,704  -88.97%
שדרגו את המנוי 73,129 19,152 -53,977  -73.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 203,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,270

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 48,619
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 203,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -95,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 338,014 4.39%
הראל 138,980 1.80%
ילין לפידות 60,242 0.78%
הירשמו לצפייה 55,914 0.73%
הירשמו לצפייה 18,069 0.23%
הירשמו לצפייה 11,533 0.15%
שדרגו את המנוי 8,462 0.11%
שדרגו את המנוי 8,125 0.11%
שדרגו את המנוי 7,995 0.10%
שדרגו את המנוי 7,234 0.09%
שדרגו את המנוי 6,700 0.09%
שדרגו את המנוי 3,382 0.04%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 2,133 0.03%
שדרגו את המנוי 1,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,213 0.02%
שדרגו את המנוי 958 0.01%
שדרגו את המנוי 850 0.01%
שדרגו את המנוי 588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 301 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,837,389 23.85%
מנורה 430,854 5.59%
מגדל 367,182 4.77%
הירשמו לצפייה 297,474 3.86%
הירשמו לצפייה 225,437 2.93%
הירשמו לצפייה 215,823 2.80%
שדרגו את המנוי 73,212 0.95%
שדרגו את המנוי 52,033 0.68%
שדרגו את המנוי 19,152 0.25%
שדרגו את המנוי 18,468 0.24%
שדרגו את המנוי 14,084 0.18%
שדרגו את המנוי 9,384 0.12%
שדרגו את המנוי 8,884 0.12%
שדרגו את המנוי 8,800 0.11%
שדרגו את המנוי 8,638 0.11%
שדרגו את המנוי 7,370 0.10%
שדרגו את המנוי 6,911 0.09%
שדרגו את המנוי 6,554 0.09%
שדרגו את המנוי 6,169 0.08%
שדרגו את המנוי 5,758 0.07%
שדרגו את המנוי 5,611 0.07%
שדרגו את המנוי 5,565 0.07%
שדרגו את המנוי 4,859 0.06%
שדרגו את המנוי 4,767 0.06%
שדרגו את המנוי 4,564 0.06%
שדרגו את המנוי 4,222 0.05%
שדרגו את המנוי 3,287 0.04%
שדרגו את המנוי 2,777 0.04%
שדרגו את המנוי 2,633 0.03%
שדרגו את המנוי 2,531 0.03%
שדרגו את המנוי 2,373 0.03%
שדרגו את המנוי 2,319 0.03%
שדרגו את המנוי 2,273 0.03%
שדרגו את המנוי 2,180 0.03%
שדרגו את המנוי 1,193 0.02%
שדרגו את המנוי 1,089 0.01%
שדרגו את המנוי 953 0.01%
שדרגו את המנוי 786 0.01%
שדרגו את המנוי 621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית