תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 30,910 37,770 6,860  22.19%
אלטשולר - שחם 4,767 8,583 3,816  80.05%
הירשמו לצפייה 105,205 108,792 3,587  3.41%
הירשמו לצפייה 21,880 24,570 2,690  12.29%
הירשמו לצפייה 2,220 4,340 2,120  95.50%
שדרגו את המנוי 5,311 6,301 990  18.64%
שדרגו את המנוי 848 1,084 236  27.83%
שדרגו את המנוי 22,863 22,978 115  0.50%
שדרגו את המנוי 580 570 -10  -1.72%
שדרגו את המנוי 136 113 -23  -16.91%
שדרגו את המנוי 6,387 6,287 -100  -1.57%
שדרגו את המנוי 6,145 5,308 -837  -13.62%
שדרגו את המנוי 4,124 2,557 -1,567  -38.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,414

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,537

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מנורה 231,712 428,950 197,238  85.12%
ילין לפידות 86,331 158,148 71,817  83.19%
הירשמו לצפייה 2,185 5,565 3,380  154.69%
הירשמו לצפייה 3,526 6,534 3,008  85.31%
הירשמו לצפייה 1,451 2,206 755  52.03%
שדרגו את המנוי 9,093 9,545 452  4.97%
שדרגו את המנוי 73,134 73,141 7  0.01%
שדרגו את המנוי 22,337 22,024 -313  -1.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 276,657

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -313

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,414
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 276,657
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 279,104 3.62%
הראל 108,792 1.41%
ילין לפידות 40,620 0.53%
הירשמו לצפייה 37,770 0.49%
הירשמו לצפייה 24,570 0.32%
הירשמו לצפייה 22,978 0.30%
שדרגו את המנוי 8,583 0.11%
שדרגו את המנוי 6,301 0.08%
שדרגו את המנוי 6,287 0.08%
שדרגו את המנוי 6,060 0.08%
שדרגו את המנוי 5,308 0.07%
שדרגו את המנוי 4,340 0.06%
שדרגו את המנוי 2,557 0.03%
שדרגו את המנוי 1,119 0.01%
שדרגו את המנוי 1,084 0.01%
שדרגו את המנוי 1,014 0.01%
שדרגו את המנוי 802 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,327,396 17.23%
מנורה 428,950 5.57%
מגדל 177,156 2.30%
הירשמו לצפייה 172,776 2.24%
הירשמו לצפייה 158,148 2.05%
הירשמו לצפייה 93,862 1.22%
שדרגו את המנוי 73,141 0.95%
שדרגו את המנוי 56,903 0.74%
שדרגו את המנוי 22,024 0.29%
שדרגו את המנוי 17,688 0.23%
שדרגו את המנוי 13,424 0.17%
שדרגו את המנוי 9,545 0.12%
שדרגו את המנוי 8,800 0.11%
שדרגו את המנוי 8,722 0.11%
שדרגו את המנוי 8,384 0.11%
שדרגו את המנוי 7,824 0.10%
שדרגו את המנוי 7,318 0.09%
שדרגו את המנוי 7,196 0.09%
שדרגו את המנוי 6,534 0.08%
שדרגו את המנוי 5,800 0.08%
שדרגו את המנוי 5,565 0.07%
שדרגו את המנוי 5,361 0.07%
שדרגו את המנוי 5,347 0.07%
שדרגו את המנוי 4,180 0.05%
שדרגו את המנוי 3,344 0.04%
שדרגו את המנוי 3,022 0.04%
שדרגו את המנוי 2,923 0.04%
שדרגו את המנוי 2,206 0.03%
שדרגו את המנוי 2,186 0.03%
שדרגו את המנוי 1,788 0.02%
שדרגו את המנוי 1,642 0.02%
שדרגו את המנוי 1,496 0.02%
שדרגו את המנוי 1,449 0.02%
שדרגו את המנוי 1,212 0.02%
שדרגו את המנוי 1,135 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית