תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 429 700 271  63.17%
פסגות 269 302 33  12.27%
הירשמו לצפייה 56 69 13  23.21%
הירשמו לצפייה 874 871 -3  -0.34%
הירשמו לצפייה 822 789 -33  -4.01%
שדרגו את המנוי 4,837 4,767 -70  -1.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 317

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 81,867 82,689 822  1.00%
מנורה 231,174 231,698 524  0.23%
הירשמו לצפייה 22,122 22,296 174  0.79%
הירשמו לצפייה 9,283 9,093 -190  -2.05%
הירשמו לצפייה 3,774 3,564 -210  -5.56%
שדרגו את המנוי 73,966 73,364 -602  -0.81%
שדרגו את המנוי 2,211 1,484 -727  -32.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,520

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,729

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 317
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,520
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,729
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,498 0.10%
אלטשולר - שחם 4,767 0.06%
מיטב דש 871 0.01%
הירשמו לצפייה 789 0.01%
הירשמו לצפייה 700 < 0.01%
הירשמו לצפייה 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 426,373 5.53%
מנורה 231,698 3.01%
ילין לפידות 82,689 1.07%
הירשמו לצפייה 73,364 0.95%
הירשמו לצפייה 22,296 0.29%
הירשמו לצפייה 9,093 0.12%
שדרגו את המנוי 3,564 0.05%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
שדרגו את המנוי 1,484 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית