תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אילים 3,002 3,062 60  2.00%
פסגות 161 197 36  22.36%
הירשמו לצפייה 1,082 1,101 19  1.76%
הירשמו לצפייה 1,462 1,465 3  0.21%
הירשמו לצפייה 914 678 -236  -25.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 118

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -236

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 73,098 78,976 5,878  8.04%
הכשרה ביטוח 4,605 6,731 2,126  46.17%
הירשמו לצפייה 230,886 231,048 162  0.07%
הירשמו לצפייה 71,576 71,587 11  0.02%
הירשמו לצפייה 4,404 4,248 -156  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,177

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -156

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 118
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -236
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,177
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -156
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,424 0.15%
אלטשולר - שחם 4,921 0.06%
אילים 3,062 0.04%
הירשמו לצפייה 1,465 0.02%
הירשמו לצפייה 1,101 0.01%
הירשמו לצפייה 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 394,775 5.12%
מנורה 231,048 3.00%
ילין לפידות 78,976 1.02%
הירשמו לצפייה 71,587 0.93%
הירשמו לצפייה 6,731 0.09%
הירשמו לצפייה 4,248 0.06%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית