תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 521 1,025 504  96.74%
אלטשולר - שחם 4,921 5,360 439  8.92%
הירשמו לצפייה 210 183 -27  -12.86%
הירשמו לצפייה 875 832 -43  -4.91%
הירשמו לצפייה 936 750 -186  -19.87%
שדרגו את המנוי 1,700 1,350 -350  -20.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 943

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -606

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 71,587 90,070 18,483  25.82%
ילין לפידות 78,976 79,891 915  1.16%
הירשמו לצפייה 6,731 7,630 899  13.36%
הירשמו לצפייה 231,048 231,224 176  0.08%
הירשמו לצפייה 4,248 4,056 -192  -4.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -192

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 943
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -606
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -192
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,500 0.12%
אלטשולר - שחם 5,360 0.07%
אילים 1,350 0.02%
הירשמו לצפייה 1,025 0.01%
הירשמו לצפייה 832 0.01%
הירשמו לצפייה 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 415,056 5.39%
מנורה 231,224 3.00%
הפניקס 90,070 1.17%
הירשמו לצפייה 79,891 1.04%
הירשמו לצפייה 7,630 0.10%
הירשמו לצפייה 4,056 0.05%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית