תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פסגות 217 219 2  0.92%
הראל 1,026 950 -76  -7.41%
הירשמו לצפייה 665 586 -79  -11.88%
הירשמו לצפייה 2,500 2,350 -150  -6.00%
הירשמו לצפייה 1,462 1,281 -181  -12.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -486

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 71,587 90,070 18,483  25.82%
ילין לפידות 78,976 79,891 915  1.16%
הירשמו לצפייה 6,731 7,630 899  13.36%
הירשמו לצפייה 231,048 231,224 176  0.08%
הירשמו לצפייה 4,248 4,056 -192  -4.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -192

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -486
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -192
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,307 0.13%
אלטשולר - שחם 4,921 0.06%
אילים 2,350 0.03%
הירשמו לצפייה 1,281 0.02%
הירשמו לצפייה 950 0.01%
הירשמו לצפייה 586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 415,056 5.39%
מנורה 231,224 3.00%
הפניקס 90,070 1.17%
הירשמו לצפייה 79,891 1.04%
הירשמו לצפייה 7,630 0.10%
הירשמו לצפייה 4,056 0.05%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית