תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אפסילון 77 96 19  24.68%
מיטב דש 860 869 9  1.05%
הירשמו לצפייה 663 470 -193  -29.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -193

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 994 2,211 1,217  122.43%
ילין לפידות 80,349 80,836 487  0.61%
הירשמו לצפייה 231,499 231,523 24  0.01%
הירשמו לצפייה 8,744 8,748 4  0.05%
הירשמו לצפייה 90,125 90,126 1
שדרגו את המנוי 3,764 3,749 -15  -0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,733

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -193
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,733
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,971 0.09%
אלטשולר - שחם 5,360 0.07%
מיטב דש 869 0.01%
הירשמו לצפייה 470 < 0.01%
הירשמו לצפייה 176 < 0.01%
הירשמו לצפייה 96 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 419,378 5.44%
מנורה 231,523 3.00%
הפניקס 90,126 1.17%
הירשמו לצפייה 80,836 1.05%
הירשמו לצפייה 8,748 0.11%
הירשמו לצפייה 3,749 0.05%
שדרגו את המנוי 2,211 0.03%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית