תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ערד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 750 800 50  6.67%
פסגות 129 136 7  5.43%
הירשמו לצפייה 729 699 -30  -4.12%
הירשמו לצפייה 590 532 -58  -9.83%
הירשמו לצפייה 1,088 955 -133  -12.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -221

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 7,630 8,744 1,114  14.60%
ילין לפידות 79,891 80,349 458  0.57%
הירשמו לצפייה 231,224 231,499 275  0.12%
הירשמו לצפייה 90,070 89,852 -218  -0.24%
הירשמו לצפייה 4,056 3,764 -292  -7.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,847

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -510

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,847
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -510
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,482 0.11%
אלטשולר - שחם 5,360 0.07%
אילים 955 0.01%
הירשמו לצפייה 800 0.01%
הירשמו לצפייה 699 < 0.01%
הירשמו לצפייה 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 417,387 5.42%
מנורה 231,499 3.00%
הפניקס 89,852 1.17%
הירשמו לצפייה 80,349 1.04%
הירשמו לצפייה 8,744 0.11%
הירשמו לצפייה 3,764 0.05%
שדרגו את המנוי 2,185 0.03%
שדרגו את המנוי 994 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית