תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עמיר שיווק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורטה 4,958 9,268 4,310  86.93%
ילין לפידות 277,543 279,230 1,687  0.61%
הירשמו לצפייה 2,200 2,818 618  28.09%
הירשמו לצפייה 10,273 10,175 -98  -0.95%
הירשמו לצפייה 713 600 -113  -15.85%
שדרגו את המנוי 15,850 15,514 -336  -2.12%
שדרגו את המנוי 19,342 18,864 -478  -2.47%
שדרגו את המנוי 16,397 15,801 -596  -3.63%
שדרגו את המנוי 48,918 46,908 -2,010  -4.11%
שדרגו את המנוי 21,710 17,824 -3,886  -17.90%
שדרגו את המנוי 28,321 24,321 -4,000  -14.12%
שדרגו את המנוי 15,610 11,347 -4,263  -27.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,615

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,780

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 269,556 312,988 43,432  16.11%
ארם גמולים 8,016 21,731 13,715  171.10%
הירשמו לצפייה 88,476 91,615 3,139  3.55%
הירשמו לצפייה 10,748 11,330 582  5.41%
הירשמו לצפייה 2,429 2,481 52  2.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,920

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,615
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,780
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 60,920
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 519,772 4.16%
ילין לפידות 279,230 2.23%
אנליסט 46,908 0.38%
הירשמו לצפייה 39,000 0.31%
הירשמו לצפייה 24,321 0.19%
הירשמו לצפייה 18,864 0.15%
שדרגו את המנוי 17,824 0.14%
שדרגו את המנוי 15,801 0.13%
שדרגו את המנוי 15,514 0.12%
שדרגו את המנוי 11,347 0.09%
שדרגו את המנוי 11,167 0.09%
שדרגו את המנוי 10,175 0.08%
שדרגו את המנוי 10,127 0.08%
שדרגו את המנוי 9,268 0.07%
שדרגו את המנוי 4,772 0.04%
שדרגו את המנוי 2,818 0.02%
שדרגו את המנוי 1,496 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 595,183 4.76%
ילין לפידות 312,988 2.50%
מיטב דש 155,038 1.24%
הירשמו לצפייה 91,615 0.73%
הירשמו לצפייה 21,731 0.17%
הירשמו לצפייה 11,330 0.09%
שדרגו את המנוי 2,481 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית