תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עמיר שיווק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מיטב דש 5,936 30,455 24,519  413.06%
פורטה 16,524 21,261 4,737  28.67%
הירשמו לצפייה 7,016 7,415 399  5.69%
הירשמו לצפייה 2,700 3,000 300  11.11%
הירשמו לצפייה 6,401 6,178 -223  -3.48%
שדרגו את המנוי 2,000 1,750 -250  -12.50%
שדרגו את המנוי 27,268 24,411 -2,857  -10.48%
שדרגו את המנוי 23,992 15,095 -8,897  -37.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,955

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,227

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 465,982 563,015 97,033  20.82%
אנליסט 94,124 92,003 -2,121  -2.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 97,033

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,121

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,955
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,227
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 97,033
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,121
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 590,978 4.73%
ילין לפידות 308,102 2.46%
אלטשולר - שחם 78,661 0.63%
הירשמו לצפייה 41,077 0.33%
הירשמו לצפייה 39,000 0.31%
הירשמו לצפייה 30,455 0.24%
שדרגו את המנוי 24,411 0.20%
שדרגו את המנוי 21,261 0.17%
שדרגו את המנוי 15,095 0.12%
שדרגו את המנוי 7,415 0.06%
שדרגו את המנוי 6,876 0.05%
שדרגו את המנוי 6,617 0.05%
שדרגו את המנוי 6,178 0.05%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,750 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 676,749 5.41%
ילין לפידות 563,015 4.50%
אנליסט 92,003 0.74%
הירשמו לצפייה 21,731 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית