תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עמיר שיווק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 114,254 142,054 27,800  24.33%
מגדל 6,892 6,972 80  1.16%
הירשמו לצפייה 23,168 23,220 52  0.22%
הירשמו לצפייה 21,356 21,205 -151  -0.71%
הירשמו לצפייה 12,267 9,813 -2,454  -20.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,932

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,605

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,932
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,605
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 682,735 5.46%
ילין לפידות 308,102 2.46%
מיטב דש 142,054 1.14%
הירשמו לצפייה 78,661 0.63%
הירשמו לצפייה 39,000 0.31%
הירשמו לצפייה 37,336 0.30%
שדרגו את המנוי 23,220 0.19%
שדרגו את המנוי 21,205 0.17%
שדרגו את המנוי 9,813 0.08%
שדרגו את המנוי 6,972 0.06%
שדרגו את המנוי 6,876 0.05%
שדרגו את המנוי 4,416 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 676,749 5.41%
ילין לפידות 563,015 4.50%
אנליסט 92,003 0.74%
הירשמו לצפייה 21,731 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית