תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עמיר שיווק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
כוון 27,962 39,000 11,038  39.48%
אנליסט 48,127 52,377 4,250  8.83%
הירשמו לצפייה 6,636 8,000 1,364  20.55%
הירשמו לצפייה 728 1,996 1,268  174.18%
הירשמו לצפייה 9,240 9,674 434  4.70%
שדרגו את המנוי 5,136 5,331 195  3.80%
שדרגו את המנוי 46,057 46,116 59  0.13%
שדרגו את המנוי 11,201 11,064 -137  -1.22%
שדרגו את המנוי 29,050 21,154 -7,896  -27.18%
שדרגו את המנוי 268,560 260,155 -8,405  -3.13%
שדרגו את המנוי 39,434 29,765 -9,669  -24.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,608

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,107

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ארם גמולים 2,940 8,016 5,076  172.65%
אנליסט 88,150 88,476 326  0.37%
הירשמו לצפייה 158,038 155,038 -3,000  -1.90%
הירשמו לצפייה 316,672 269,556 -47,116  -14.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,402

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,116

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,608
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,107
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,402
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -50,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 505,349 4.04%
ילין לפידות 260,155 2.08%
אנליסט 52,377 0.42%
הירשמו לצפייה 46,116 0.37%
הירשמו לצפייה 39,000 0.31%
הירשמו לצפייה 29,765 0.24%
שדרגו את המנוי 21,154 0.17%
שדרגו את המנוי 15,610 0.12%
שדרגו את המנוי 11,064 0.09%
שדרגו את המנוי 9,674 0.08%
שדרגו את המנוי 8,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,331 0.04%
שדרגו את המנוי 3,006 0.02%
שדרגו את המנוי 1,996 0.02%
שדרגו את המנוי 1,252 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 534,263 4.27%
ילין לפידות 269,556 2.16%
מיטב דש 155,038 1.24%
הירשמו לצפייה 88,476 0.71%
הירשמו לצפייה 10,748 0.09%
הירשמו לצפייה 8,016 0.06%
שדרגו את המנוי 2,429 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית