תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עמיר שיווק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
ילין לפידות 399,028 415,093 16,065  4.03%
אי.בי.אי. 33,366 42,390 9,024  27.05%
הירשמו לצפייה 149,854 151,854 2,000  1.33%
הירשמו לצפייה 8,188 9,184 996  12.16%
הירשמו לצפייה 7,842 6,555 -1,287  -16.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,085

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,287

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,085
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 819,994 6.56%
ילין לפידות 415,093 3.32%
מיטב דש 151,854 1.21%
הירשמו לצפייה 84,209 0.67%
הירשמו לצפייה 42,390 0.34%
הירשמו לצפייה 39,000 0.31%
שדרגו את המנוי 36,745 0.29%
שדרגו את המנוי 22,008 0.18%
שדרגו את המנוי 9,184 0.07%
שדרגו את המנוי 6,876 0.05%
שדרגו את המנוי 6,555 0.05%
שדרגו את המנוי 5,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 676,749 5.41%
ילין לפידות 563,015 4.50%
אנליסט 92,003 0.74%
הירשמו לצפייה 21,731 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית