תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סאנפלאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אילים 2,065 4,805 2,740  132.69%
מגדל 6,371 4,984 -1,387  -21.77%
הירשמו לצפייה 19,065 16,266 -2,799  -14.68%
הירשמו לצפייה 49,658 23,437 -26,221  -52.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,407

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 531,462 531,835 373  0.07%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 10,138 9,780 -358  -3.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 373

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -358

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,407
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 373
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 165,722 0.50%
אלטשולר - שחם 116,230 0.35%
פסגות 23,437 0.07%
הירשמו לצפייה 16,266 0.05%
הירשמו לצפייה 4,984 0.02%
הירשמו לצפייה 4,805 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 567,032 1.72%
מנורה 531,835 1.61%
ארם גמולים 25,417 0.08%
הירשמו לצפייה 9,780 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  סאנפלאואר חתמה (באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 82%) על הסכם, לרכישת חברה בעלת רישיון להקמת חוות רוח בהיקף של כ-24 מגה וואט בפולין הנמצאת בהליך הקמה. חווה זו מצטרפת ל-3 חוות אחרות, בהיקף של 20 מגה וואט אשר מחוברות לרשת החשמל ומניבות לחברה הכנסות בהיקף שנתי של כ- 20 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון שקל) ולחווה נוספת בהיקף של 6 מגה וואט בהליך הקמה. תמורת החווה ישולם כ-32 מיליון יורו (144 מיליון שקל) לפני מע"מ, (ככל שיחול), על פי אבני דרך שנקבעו בהסכם. #אנרגיה #חשמל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית