תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סאנפלאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 3,659 5,669 2,010  54.93%
מיטב דש 16,266 13,266 -3,000  -18.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 531,835 532,241 406  0.08%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 9,780 9,337 -443  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 406

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -443

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 406
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 146,152 0.44%
אלטשולר - שחם 116,230 0.35%
מיטב דש 13,266 0.04%
הירשמו לצפייה 10,987 0.03%
הירשמו לצפייה 5,669 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 572,476 1.74%
מנורה 532,241 1.62%
ארם גמולים 25,417 0.08%
הירשמו לצפייה 9,337 0.03%
הירשמו לצפייה 5,481 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  סאנפלאואר חתמה (באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 82%) על הסכם, לרכישת חברה בעלת רישיון להקמת חוות רוח בהיקף של כ-24 מגה וואט בפולין הנמצאת בהליך הקמה. חווה זו מצטרפת ל-3 חוות אחרות, בהיקף של 20 מגה וואט אשר מחוברות לרשת החשמל ומניבות לחברה הכנסות בהיקף שנתי של כ- 20 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון שקל) ולחווה נוספת בהיקף של 6 מגה וואט בהליך הקמה. תמורת החווה ישולם כ-32 מיליון יורו (144 מיליון שקל) לפני מע"מ, (ככל שיחול), על פי אבני דרך שנקבעו בהסכם. #אנרגיה #חשמל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית