תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סאנפלאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 4,635 4,843 208  4.49%
מיטב דש 12,291 11,929 -362  -2.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 208

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -362

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 532,241 532,873 632  0.12%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 9,337 8,665 -672  -7.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -672

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 208
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -362
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -672
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,989 0.44%
אלטשולר - שחם 116,230 0.35%
מיטב דש 11,929 0.04%
הירשמו לצפייה 10,987 0.03%
הירשמו לצפייה 4,843 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 566,955 1.72%
מנורה 532,873 1.62%
ארם גמולים 25,417 0.08%
הירשמו לצפייה 8,665 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  סאנפלאואר חתמה (באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 82%) על הסכם, לרכישת חברה בעלת רישיון להקמת חוות רוח בהיקף של כ-24 מגה וואט בפולין הנמצאת בהליך הקמה. חווה זו מצטרפת ל-3 חוות אחרות, בהיקף של 20 מגה וואט אשר מחוברות לרשת החשמל ומניבות לחברה הכנסות בהיקף שנתי של כ- 20 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון שקל) ולחווה נוספת בהיקף של 6 מגה וואט בהליך הקמה. תמורת החווה ישולם כ-32 מיליון יורו (144 מיליון שקל) לפני מע"מ, (ככל שיחול), על פי אבני דרך שנקבעו בהסכם. #אנרגיה #חשמל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית