תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סאנפלאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אילים 340 2,065 1,725  507.35%
מגדל 5,295 6,371 1,076  20.32%
הירשמו לצפייה 53,348 49,658 -3,690  -6.92%
הירשמו לצפייה 33,381 19,065 -14,316  -42.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,006

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 531,462 531,835 373  0.07%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 10,138 9,780 -358  -3.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 373

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -358

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,006
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 373
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 193,389 0.59%
אלטשולר - שחם 116,230 0.35%
פסגות 49,658 0.15%
הירשמו לצפייה 19,065 0.06%
הירשמו לצפייה 6,371 0.02%
הירשמו לצפייה 2,065 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 567,032 1.72%
מנורה 531,835 1.61%
ארם גמולים 25,417 0.08%
הירשמו לצפייה 9,780 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  סאנפלאואר חתמה (באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 82%) על הסכם, לרכישת חברה בעלת רישיון להקמת חוות רוח בהיקף של כ-24 מגה וואט בפולין הנמצאת בהליך הקמה. חווה זו מצטרפת ל-3 חוות אחרות, בהיקף של 20 מגה וואט אשר מחוברות לרשת החשמל ומניבות לחברה הכנסות בהיקף שנתי של כ- 20 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון שקל) ולחווה נוספת בהיקף של 6 מגה וואט בהליך הקמה. תמורת החווה ישולם כ-32 מיליון יורו (144 מיליון שקל) לפני מע"מ, (ככל שיחול), על פי אבני דרך שנקבעו בהסכם. #אנרגיה #חשמל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית