תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 19,706 28,365 8,659  43.94%
פסגות 54,332 57,725 3,393  6.24%
הירשמו לצפייה 2,158 3,548 1,390  64.41%
הירשמו לצפייה 36,615 37,300 685  1.87%
הירשמו לצפייה 13,470 13,965 495  3.67%
שדרגו את המנוי 7,604 8,021 417  5.48%
שדרגו את המנוי 930 1,259 329  35.38%
שדרגו את המנוי 2,350 2,601 251  10.68%
שדרגו את המנוי 5,830 6,041 211  3.62%
שדרגו את המנוי 13,133 13,320 187  1.42%
שדרגו את המנוי 6,687 6,872 185  2.77%
שדרגו את המנוי 1,959 2,040 81  4.13%
שדרגו את המנוי 290 367 77  26.55%
שדרגו את המנוי 36 83 47  130.56%
שדרגו את המנוי 7,117 7,118 1  0.01%
שדרגו את המנוי 1,833 1,774 -59  -3.22%
שדרגו את המנוי 356 250 -106  -29.78%
שדרגו את המנוי 26,271 25,671 -600  -2.28%
שדרגו את המנוי 29,572 27,573 -1,999  -6.76%
שדרגו את המנוי 9,333 7,065 -2,268  -24.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,032

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
פסגות 352,269 354,605 2,336  0.66%
מנורה 241,352 241,691 339  0.14%
הירשמו לצפייה 3,884 3,929 45  1.16%
הירשמו לצפייה 808 799 -9  -1.11%
הירשמו לצפייה 407 379 -28  -6.88%
שדרגו את המנוי 3,713 3,678 -35  -0.94%
שדרגו את המנוי 2,376 2,205 -171  -7.20%
שדרגו את המנוי 3,031 2,827 -204  -6.73%
שדרגו את המנוי 10,413 9,970 -443  -4.25%
שדרגו את המנוי 54,200 49,019 -5,181  -9.56%
שדרגו את המנוי 73,066 66,280 -6,786  -9.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,720

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,857

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,032
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,720
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 257,559 4.09%
פסגות 57,725 0.92%
אנליסט 37,300 0.59%
הירשמו לצפייה 28,365 0.45%
הירשמו לצפייה 27,573 0.44%
הירשמו לצפייה 25,671 0.41%
שדרגו את המנוי 13,965 0.22%
שדרגו את המנוי 13,320 0.21%
שדרגו את המנוי 8,021 0.13%
שדרגו את המנוי 7,118 0.11%
שדרגו את המנוי 7,065 0.11%
שדרגו את המנוי 6,872 0.11%
שדרגו את המנוי 6,041 0.10%
שדרגו את המנוי 5,650 0.09%
שדרגו את המנוי 3,548 0.06%
שדרגו את המנוי 2,601 0.04%
שדרגו את המנוי 2,040 0.03%
שדרגו את המנוי 1,774 0.03%
שדרגו את המנוי 1,259 0.02%
שדרגו את המנוי 590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 367 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 958,700 15.22%
פסגות 354,605 5.63%
מנורה 241,691 3.84%
הירשמו לצפייה 107,609 1.71%
הירשמו לצפייה 66,280 1.05%
הירשמו לצפייה 49,019 0.78%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 15,506 0.25%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 9,970 0.16%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,330 0.07%
שדרגו את המנוי 4,065 0.06%
שדרגו את המנוי 3,992 0.06%
שדרגו את המנוי 3,929 0.06%
שדרגו את המנוי 3,678 0.06%
שדרגו את המנוי 2,972 0.05%
שדרגו את המנוי 2,908 0.05%
שדרגו את המנוי 2,827 0.04%
שדרגו את המנוי 2,338 0.04%
שדרגו את המנוי 2,306 0.04%
שדרגו את המנוי 2,205 0.04%
שדרגו את המנוי 2,191 0.03%
שדרגו את המנוי 2,170 0.03%
שדרגו את המנוי 1,677 0.03%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,268 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 799 0.01%
שדרגו את המנוי 533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 379 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 4 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית