תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
תמיר פישמן 1,987 4,311 2,324  116.96%
פסגות 54,175 55,685 1,510  2.79%
הירשמו לצפייה 5,453 6,723 1,270  23.29%
הירשמו לצפייה 5,150 5,843 693  13.46%
הירשמו לצפייה 6,776 7,254 478  7.05%
שדרגו את המנוי 576 966 390  67.71%
שדרגו את המנוי 17,806 18,111 305  1.71%
שדרגו את המנוי 2,090 2,389 299  14.31%
שדרגו את המנוי 3,049 3,308 259  8.49%
שדרגו את המנוי 5,481 5,480 -1  -0.02%
שדרגו את המנוי 515 505 -10  -1.94%
שדרגו את המנוי 283 164 -119  -42.05%
שדרגו את המנוי 1,124 957 -167  -14.86%
שדרגו את המנוי 31,027 30,496 -531  -1.71%
שדרגו את המנוי 21,418 20,828 -590  -2.75%
שדרגו את המנוי 3,065 1,730 -1,335  -43.56%
שדרגו את המנוי 8,145 6,141 -2,004  -24.60%
שדרגו את המנוי 5,794 2,832 -2,962  -51.12%
שדרגו את המנוי 11,950 6,896 -5,054  -42.29%
שדרגו את המנוי 15,119 9,735 -5,384  -35.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,528

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,157

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 93,323 142,425 49,102  52.62%
הראל 119,765 151,557 31,792  26.55%
הירשמו לצפייה 5,944 21,299 15,355  258.33%
הירשמו לצפייה 9,473 11,961 2,488  26.26%
הירשמו לצפייה 963 2,068 1,105  114.75%
שדרגו את המנוי 5,287 6,303 1,016  19.22%
שדרגו את המנוי 4,424 4,974 550  12.43%
שדרגו את המנוי 161 373 212  131.68%
שדרגו את המנוי 15,506 15,641 135  0.87%
שדרגו את המנוי 1,268 1,344 76  5.99%
שדרגו את המנוי 49,199 49,246 47  0.10%
שדרגו את המנוי 348 378 30  8.62%
שדרגו את המנוי 2,602 2,542 -60  -2.31%
שדרגו את המנוי 2,191 2,131 -60  -2.74%
שדרגו את המנוי 1,677 1,588 -89  -5.31%
שדרגו את המנוי 1,963 1,414 -549  -27.97%
שדרגו את המנוי 6,982 5,861 -1,121  -16.06%
שדרגו את המנוי 3,405 2,241 -1,164  -34.19%
שדרגו את המנוי 2,170 840 -1,330  -61.29%
שדרגו את המנוי 5,000 3,000 -2,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 262,879 243,090 -19,789  -7.53%
שדרגו את המנוי 237,396 156,541 -80,855  -34.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 101,908

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,017

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,528
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 101,908
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 222,977 3.54%
פסגות 55,685 0.88%
אנליסט 30,496 0.48%
הירשמו לצפייה 22,413 0.36%
הירשמו לצפייה 20,828 0.33%
הירשמו לצפייה 18,111 0.29%
שדרגו את המנוי 9,900 0.16%
שדרגו את המנוי 9,735 0.15%
שדרגו את המנוי 7,254 0.12%
שדרגו את המנוי 6,896 0.11%
שדרגו את המנוי 6,723 0.11%
שדרגו את המנוי 6,141 0.10%
שדרגו את המנוי 5,843 0.09%
שדרגו את המנוי 5,480 0.09%
שדרגו את המנוי 4,311 0.07%
שדרגו את המנוי 3,308 0.05%
שדרגו את המנוי 2,832 0.04%
שדרגו את המנוי 2,389 0.04%
שדרגו את המנוי 1,730 0.03%
שדרגו את המנוי 966 0.02%
שדרגו את המנוי 957 0.02%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 869,569 13.81%
פסגות 243,090 3.86%
מנורה 156,541 2.49%
הירשמו לצפייה 151,557 2.41%
הירשמו לצפייה 142,425 2.26%
הירשמו לצפייה 49,246 0.78%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 15,641 0.25%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 11,961 0.19%
שדרגו את המנוי 6,303 0.10%
שדרגו את המנוי 5,861 0.09%
שדרגו את המנוי 4,974 0.08%
שדרגו את המנוי 3,992 0.06%
שדרגו את המנוי 3,929 0.06%
שדרגו את המנוי 3,651 0.06%
שדרגו את המנוי 3,000 0.05%
שדרגו את המנוי 2,993 0.05%
שדרגו את המנוי 2,972 0.05%
שדרגו את המנוי 2,908 0.05%
שדרגו את המנוי 2,542 0.04%
שדרגו את המנוי 2,338 0.04%
שדרגו את המנוי 2,306 0.04%
שדרגו את המנוי 2,241 0.04%
שדרגו את המנוי 2,131 0.03%
שדרגו את המנוי 2,068 0.03%
שדרגו את המנוי 1,588 0.03%
שדרגו את המנוי 1,483 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,414 0.02%
שדרגו את המנוי 1,344 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית