תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 20,383 25,891 5,508  27.02%
כוון 32,300 34,250 1,950  6.04%
הירשמו לצפייה 34,801 36,446 1,645  4.73%
הירשמו לצפייה 345 1,115 770  223.19%
הירשמו לצפייה 4,250 4,640 390  9.18%
שדרגו את המנוי 7,960 8,190 230  2.89%
שדרגו את המנוי 5,570 5,775 205  3.68%
שדרגו את המנוי 10,570 10,701 131  1.24%
שדרגו את המנוי 903 948 45  4.98%
שדרגו את המנוי 172 140 -32  -18.60%
שדרגו את המנוי 2,976 2,921 -55  -1.85%
שדרגו את המנוי 3,034 2,654 -380  -12.52%
שדרגו את המנוי 2,878 2,477 -401  -13.93%
שדרגו את המנוי 9,595 9,172 -423  -4.41%
שדרגו את המנוי 23,288 22,364 -924  -3.97%
שדרגו את המנוי 48,830 47,687 -1,143  -2.34%
שדרגו את המנוי 9,671 8,318 -1,353  -13.99%
שדרגו את המנוי 6,449 4,952 -1,497  -23.21%
שדרגו את המנוי 24,265 19,706 -4,559  -18.79%
שדרגו את המנוי 72,802 65,776 -7,026  -9.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,874

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,793

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 207,859 241,147 33,288  16.01%
הראל 83,896 103,890 19,994  23.83%
הירשמו לצפייה 16,668 23,817 7,149  42.89%
הירשמו לצפייה 48,676 50,610 1,934  3.97%
הירשמו לצפייה 3,582 4,160 578  16.14%
שדרגו את המנוי 367,874 368,357 483  0.13%
שדרגו את המנוי 451 847 396  87.80%
שדרגו את המנוי 3,646 3,921 275  7.54%
שדרגו את המנוי 2,258 2,224 -34  -1.51%
שדרגו את המנוי 107,760 107,609 -151  -0.14%
שדרגו את המנוי 3,171 2,971 -200  -6.31%
שדרגו את המנוי 14,339 14,104 -235  -1.64%
שדרגו את המנוי 4,598 4,238 -360  -7.83%
שדרגו את המנוי 10,883 9,554 -1,329  -12.21%
שדרגו את המנוי 9,917 6,620 -3,297  -33.25%
שדרגו את המנוי 20,786 9,106 -11,680  -56.19%
שדרגו את המנוי 28,173 12,223 -15,950  -56.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,097

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,236

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,874
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,793
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,097
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,236
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 315,986 5.02%
הראל 65,776 1.04%
פסגות 47,687 0.76%
הירשמו לצפייה 36,446 0.58%
הירשמו לצפייה 34,250 0.54%
הירשמו לצפייה 25,891 0.41%
שדרגו את המנוי 22,364 0.36%
שדרגו את המנוי 19,706 0.31%
שדרגו את המנוי 10,701 0.17%
שדרגו את המנוי 9,172 0.15%
שדרגו את המנוי 8,318 0.13%
שדרגו את המנוי 8,190 0.13%
שדרגו את המנוי 5,775 0.09%
שדרגו את המנוי 4,952 0.08%
שדרגו את המנוי 4,640 0.07%
שדרגו את המנוי 2,921 0.05%
שדרגו את המנוי 2,654 0.04%
שדרגו את המנוי 2,477 0.04%
שדרגו את המנוי 1,115 0.02%
שדרגו את המנוי 948 0.02%
שדרגו את המנוי 652 0.01%
שדרגו את המנוי 520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,050,461 16.68%
פסגות 368,357 5.85%
מנורה 241,147 3.83%
הירשמו לצפייה 107,609 1.71%
הירשמו לצפייה 103,890 1.65%
הירשמו לצפייה 50,610 0.80%
שדרגו את המנוי 23,817 0.38%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 14,104 0.22%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 10,313 0.16%
שדרגו את המנוי 9,554 0.15%
שדרגו את המנוי 9,106 0.14%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 6,620 0.11%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,238 0.07%
שדרגו את המנוי 4,160 0.07%
שדרגו את המנוי 3,921 0.06%
שדרגו את המנוי 3,895 0.06%
שדרגו את המנוי 2,971 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,224 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,964 0.03%
שדרגו את המנוי 1,602 0.03%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,152 0.02%
שדרגו את המנוי 1,022 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 847 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית