תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
איילון 9,267 9,768 501  5.41%
פורטה 1,049 1,257 208  19.83%
הירשמו לצפייה 7,152 7,257 105  1.47%
הירשמו לצפייה 3,300 3,400 100  3.03%
הירשמו לצפייה 33,154 33,193 39  0.12%
שדרגו את המנוי 3,037 3,051 14  0.46%
שדרגו את המנוי 3,584 3,574 -10  -0.28%
שדרגו את המנוי 6,673 6,649 -24  -0.36%
שדרגו את המנוי 26,650 26,550 -100  -0.38%
שדרגו את המנוי 27,451 27,324 -127  -0.46%
שדרגו את המנוי 192 26 -166  -86.46%
שדרגו את המנוי 30,509 30,335 -174  -0.57%
שדרגו את המנוי 530 356 -174  -32.83%
שדרגו את המנוי 3,495 3,247 -248  -7.10%
שדרגו את המנוי 29,456 28,513 -943  -3.20%
שדרגו את המנוי 77,887 76,925 -962  -1.24%
שדרגו את המנוי 11,649 10,580 -1,069  -9.18%
שדרגו את המנוי 13,604 12,499 -1,105  -8.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 967

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,102

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 180,802 207,700 26,898  14.88%
מיטב דש 635 11,316 10,681  1,682.05%
הירשמו לצפייה 9,494 11,160 1,666  17.55%
הירשמו לצפייה 4,138 5,304 1,166  28.18%
הירשמו לצפייה 3,449 3,819 370  10.73%
שדרגו את המנוי 87,024 87,390 366  0.42%
שדרגו את המנוי 225 444 219  97.33%
שדרגו את המנוי 48,138 48,308 170  0.35%
שדרגו את המנוי 3,876 3,885 9  0.23%
שדרגו את המנוי 9,936 9,917 -19  -0.19%
שדרגו את המנוי 4,724 4,657 -67  -1.42%
שדרגו את המנוי 3,761 3,627 -134  -3.56%
שדרגו את המנוי 3,643 3,263 -380  -10.43%
שדרגו את המנוי 2,486 1,046 -1,440  -57.92%
שדרגו את המנוי 5,443 3,633 -1,810  -33.25%
שדרגו את המנוי 6,212 2,842 -3,370  -54.25%
שדרגו את המנוי 15,707 12,062 -3,645  -23.21%
שדרגו את המנוי 380,337 367,067 -13,270  -3.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,545

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 967
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,102
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 41,545
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 318,660 5.06%
הראל 76,925 1.22%
פסגות 33,193 0.53%
הירשמו לצפייה 30,335 0.48%
הירשמו לצפייה 28,513 0.45%
הירשמו לצפייה 27,324 0.43%
שדרגו את המנוי 26,550 0.42%
שדרגו את המנוי 24,265 0.39%
שדרגו את המנוי 12,499 0.20%
שדרגו את המנוי 10,580 0.17%
שדרגו את המנוי 9,768 0.16%
שדרגו את המנוי 7,257 0.12%
שדרגו את המנוי 6,943 0.11%
שדרגו את המנוי 6,649 0.11%
שדרגו את המנוי 3,574 0.06%
שדרגו את המנוי 3,400 0.05%
שדרגו את המנוי 3,247 0.05%
שדרגו את המנוי 3,051 0.05%
שדרגו את המנוי 2,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,257 0.02%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,048,468 16.65%
פסגות 367,067 5.83%
מנורה 207,700 3.30%
הירשמו לצפייה 127,863 2.03%
הירשמו לצפייה 87,390 1.39%
הירשמו לצפייה 48,308 0.77%
שדרגו את המנוי 28,173 0.45%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 14,339 0.23%
שדרגו את המנוי 12,062 0.19%
שדרגו את המנוי 11,423 0.18%
שדרגו את המנוי 11,316 0.18%
שדרגו את המנוי 11,160 0.18%
שדרגו את המנוי 9,917 0.16%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,313 0.12%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 5,575 0.09%
שדרגו את המנוי 5,304 0.08%
שדרגו את המנוי 4,923 0.08%
שדרגו את המנוי 4,657 0.07%
שדרגו את המנוי 3,885 0.06%
שדרגו את המנוי 3,819 0.06%
שדרגו את המנוי 3,633 0.06%
שדרגו את המנוי 3,627 0.06%
שדרגו את המנוי 3,263 0.05%
שדרגו את המנוי 2,842 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,258 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,839 0.03%
שדרגו את המנוי 1,161 0.02%
שדרגו את המנוי 1,046 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית