תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
ילין לפידות 257,298 260,529 3,231  1.26%
אזימוט 649 3,014 2,365  364.41%
הירשמו לצפייה 1,063 3,063 2,000  188.15%
הירשמו לצפייה 2,310 3,621 1,311  56.75%
הירשמו לצפייה 3,401 3,617 216  6.35%
שדרגו את המנוי 6,561 6,757 196  2.99%
שדרגו את המנוי 10,312 10,397 85  0.82%
שדרגו את המנוי 73 78 5  6.85%
שדרגו את המנוי 1,254 1,197 -57  -4.55%
שדרגו את המנוי 405 267 -138  -34.07%
שדרגו את המנוי 3,526 3,191 -335  -9.50%
שדרגו את המנוי 3,415 3,078 -337  -9.87%
שדרגו את המנוי 41,710 41,347 -363  -0.87%
שדרגו את המנוי 19,625 19,210 -415  -2.11%
שדרגו את המנוי 6,610 5,074 -1,536  -23.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,409

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,181

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מנורה 156,856 178,292 21,436  13.67%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 3,000 10,855 7,855  261.83%
הירשמו לצפייה 1,700 3,483 1,783  104.88%
הירשמו לצפייה 2,200 3,710 1,510  68.64%
הירשמו לצפייה 7,974 8,106 132  1.66%
שדרגו את המנוי 1,929 2,013 84  4.35%
שדרגו את המנוי 2,600 2,646 46  1.77%
שדרגו את המנוי 4,639 4,646 7  0.15%
שדרגו את המנוי 0 5 5
שדרגו את המנוי 9,059 8,746 -313  -3.46%
שדרגו את המנוי 3,035 2,371 -664  -21.88%
שדרגו את המנוי 3,076 2,362 -714  -23.21%
שדרגו את המנוי 214,124 211,821 -2,303  -1.08%
שדרגו את המנוי 222,285 203,803 -18,482  -8.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,476

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,409
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 32,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,476
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 372,915 5.92%
ילין לפידות 260,529 4.14%
פסגות 41,347 0.66%
הירשמו לצפייה 19,210 0.31%
הירשמו לצפייה 10,397 0.17%
הירשמו לצפייה 6,757 0.11%
שדרגו את המנוי 5,074 0.08%
שדרגו את המנוי 4,137 0.07%
שדרגו את המנוי 3,621 0.06%
שדרגו את המנוי 3,617 0.06%
שדרגו את המנוי 3,191 0.05%
שדרגו את המנוי 3,078 0.05%
שדרגו את המנוי 3,063 0.05%
שדרגו את המנוי 3,014 0.05%
שדרגו את המנוי 1,600 0.03%
שדרגו את המנוי 1,197 0.02%
שדרגו את המנוי 1,117 0.02%
שדרגו את המנוי 637 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 675,108 10.72%
הראל 211,821 3.36%
פסגות 203,803 3.24%
הירשמו לצפייה 178,292 2.83%
הירשמו לצפייה 19,000 0.30%
הירשמו לצפייה 10,855 0.17%
שדרגו את המנוי 8,746 0.14%
שדרגו את המנוי 8,106 0.13%
שדרגו את המנוי 7,898 0.13%
שדרגו את המנוי 4,646 0.07%
שדרגו את המנוי 3,710 0.06%
שדרגו את המנוי 3,483 0.06%
שדרגו את המנוי 3,479 0.06%
שדרגו את המנוי 2,646 0.04%
שדרגו את המנוי 2,371 0.04%
שדרגו את המנוי 2,362 0.04%
שדרגו את המנוי 2,013 0.03%
שדרגו את המנוי 1,459 0.02%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית