תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
הראל 43,456 53,015 9,559  22.00%
מיטב דש 27,881 30,046 2,165  7.77%
הירשמו לצפייה 12,523 14,065 1,542  12.31%
הירשמו לצפייה 5,189 6,058 869  16.75%
הירשמו לצפייה 14,275 15,075 800  5.60%
שדרגו את המנוי 16,361 16,876 515  3.15%
שדרגו את המנוי 929 1,259 330  35.52%
שדרגו את המנוי 1,184 1,394 210  17.74%
שדרגו את המנוי 6,230 6,390 160  2.57%
שדרגו את המנוי 1,000 1,053 53  5.30%
שדרגו את המנוי 359 346 -13  -3.62%
שדרגו את המנוי 1,278 1,100 -178  -13.93%
שדרגו את המנוי 905 718 -187  -20.66%
שדרגו את המנוי 3,038 2,808 -230  -7.57%
שדרגו את המנוי 6,340 5,936 -404  -6.37%
שדרגו את המנוי 22,437 21,433 -1,004  -4.47%
שדרגו את המנוי 27,878 26,718 -1,160  -4.16%
שדרגו את המנוי 64,748 63,223 -1,525  -2.36%
שדרגו את המנוי 4,764 3,167 -1,597  -33.52%
שדרגו את המנוי 3,562 1,193 -2,369  -66.51%
שדרגו את המנוי 19,830 9,937 -9,893  -49.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,203

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,560

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 22,535 43,673 21,138  93.80%
מיטב דש 107 8,536 8,429  7,877.57%
הירשמו לצפייה 5,582 10,516 4,934  88.39%
הירשמו לצפייה 10,827 15,565 4,738  43.76%
הירשמו לצפייה 17,912 21,660 3,748  20.92%
שדרגו את המנוי 20,718 23,068 2,350  11.34%
שדרגו את המנוי 3,119 5,027 1,908  61.17%
שדרגו את המנוי 398,131 399,718 1,587  0.40%
שדרגו את המנוי 4,774 6,232 1,458  30.54%
שדרגו את המנוי 1,298 2,602 1,304  100.46%
שדרגו את המנוי 1,886 2,486 600  31.81%
שדרגו את המנוי 46,991 47,353 362  0.77%
שדרגו את המנוי 14,090 14,391 301  2.14%
שדרגו את המנוי 2,000 2,186 186  9.30%
שדרגו את המנוי 200 355 155  77.50%
שדרגו את המנוי 275 411 136  49.45%
שדרגו את המנוי 1,924 1,943 19  0.99%
שדרגו את המנוי 2,342 2,356 14  0.60%
שדרגו את המנוי 3,892 3,903 11  0.28%
שדרגו את המנוי 4,218 4,228 10  0.24%
שדרגו את המנוי 1,457 1,465 8  0.55%
שדרגו את המנוי 9,531 9,411 -120  -1.26%
שדרגו את המנוי 3,631 2,926 -705  -19.42%
שדרגו את המנוי 16,264 7,313 -8,951  -55.04%
שדרגו את המנוי 83,062 67,208 -15,854  -19.09%
שדרגו את המנוי 189,926 166,263 -23,663  -12.46%
שדרגו את המנוי 195,838 140,210 -55,628  -28.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,921

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,203
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,560
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 53,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,921
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 316,910 5.03%
פסגות 63,223 1.00%
הראל 53,015 0.84%
הירשמו לצפייה 30,046 0.48%
הירשמו לצפייה 29,430 0.47%
הירשמו לצפייה 26,718 0.42%
שדרגו את המנוי 21,433 0.34%
שדרגו את המנוי 16,876 0.27%
שדרגו את המנוי 15,075 0.24%
שדרגו את המנוי 14,065 0.22%
שדרגו את המנוי 9,937 0.16%
שדרגו את המנוי 6,390 0.10%
שדרגו את המנוי 6,058 0.10%
שדרגו את המנוי 5,936 0.09%
שדרגו את המנוי 3,167 0.05%
שדרגו את המנוי 2,808 0.04%
שדרגו את המנוי 2,800 0.04%
שדרגו את המנוי 2,190 0.03%
שדרגו את המנוי 1,394 0.02%
שדרגו את המנוי 1,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,193 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 0.02%
שדרגו את המנוי 1,053 0.02%
שדרגו את המנוי 718 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,063,567 16.89%
פסגות 399,718 6.35%
כלל 166,263 2.64%
הירשמו לצפייה 140,210 2.23%
הירשמו לצפייה 67,208 1.07%
הירשמו לצפייה 47,353 0.75%
שדרגו את המנוי 43,673 0.69%
שדרגו את המנוי 23,068 0.37%
שדרגו את המנוי 21,660 0.34%
שדרגו את המנוי 15,565 0.25%
שדרגו את המנוי 14,391 0.23%
שדרגו את המנוי 13,172 0.21%
שדרגו את המנוי 10,516 0.17%
שדרגו את המנוי 9,411 0.15%
שדרגו את המנוי 8,536 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,313 0.12%
שדרגו את המנוי 6,232 0.10%
שדרגו את המנוי 6,119 0.10%
שדרגו את המנוי 5,906 0.09%
שדרגו את המנוי 5,792 0.09%
שדרגו את המנוי 5,027 0.08%
שדרגו את המנוי 4,774 0.08%
שדרגו את המנוי 4,228 0.07%
שדרגו את המנוי 3,903 0.06%
שדרגו את המנוי 2,926 0.05%
שדרגו את המנוי 2,602 0.04%
שדרגו את המנוי 2,486 0.04%
שדרגו את המנוי 2,356 0.04%
שדרגו את המנוי 2,186 0.03%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,943 0.03%
שדרגו את המנוי 1,465 0.02%
שדרגו את המנוי 1,416 0.02%
שדרגו את המנוי 1,019 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 2 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית