תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 152,898 170,503 17,605  11.51%
מגדל 10,546 10,951 405  3.84%
הירשמו לצפייה 333 381 48  14.41%
הירשמו לצפייה 1,155 1,184 29  2.51%
הירשמו לצפייה 2,443 2,464 21  0.86%
שדרגו את המנוי 4,761 4,738 -23  -0.48%
שדרגו את המנוי 6,755 6,618 -137  -2.03%
שדרגו את המנוי 683 478 -205  -30.01%
שדרגו את המנוי 7,244 7,015 -229  -3.16%
שדרגו את המנוי 835 465 -370  -44.31%
שדרגו את המנוי 5,622 4,582 -1,040  -18.50%
שדרגו את המנוי 3,254 2,122 -1,132  -34.79%
שדרגו את המנוי 21,457 19,811 -1,646  -7.67%
שדרגו את המנוי 3,224 1,494 -1,730  -53.66%
שדרגו את המנוי 18,813 16,979 -1,834  -9.75%
שדרגו את המנוי 2,688 348 -2,340  -87.05%
שדרגו את המנוי 5,933 3,083 -2,850  -48.04%
שדרגו את המנוי 5,460 2,300 -3,160  -57.88%
שדרגו את המנוי 50,170 46,536 -3,634  -7.24%
שדרגו את המנוי 64,451 43,329 -21,122  -32.77%
שדרגו את המנוי 29,536 284 -29,252  -99.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,108

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,704

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 93,323 142,425 49,102  52.62%
הראל 119,765 151,557 31,792  26.55%
הירשמו לצפייה 5,944 21,299 15,355  258.33%
הירשמו לצפייה 9,473 11,961 2,488  26.26%
הירשמו לצפייה 963 2,068 1,105  114.75%
שדרגו את המנוי 5,287 6,303 1,016  19.22%
שדרגו את המנוי 4,424 4,974 550  12.43%
שדרגו את המנוי 161 373 212  131.68%
שדרגו את המנוי 15,506 15,641 135  0.87%
שדרגו את המנוי 1,268 1,344 76  5.99%
שדרגו את המנוי 49,199 49,246 47  0.10%
שדרגו את המנוי 348 378 30  8.62%
שדרגו את המנוי 2,602 2,542 -60  -2.31%
שדרגו את המנוי 2,191 2,131 -60  -2.74%
שדרגו את המנוי 1,677 1,588 -89  -5.31%
שדרגו את המנוי 1,963 1,414 -549  -27.97%
שדרגו את המנוי 6,982 5,861 -1,121  -16.06%
שדרגו את המנוי 3,405 2,241 -1,164  -34.19%
שדרגו את המנוי 2,170 840 -1,330  -61.29%
שדרגו את המנוי 5,000 3,000 -2,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 262,879 243,090 -19,789  -7.53%
שדרגו את המנוי 237,396 156,541 -80,855  -34.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 101,908

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,017

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,108
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,704
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 101,908
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 350,405 5.56%
ילין לפידות 170,503 2.71%
אלטשולר - שחם 46,536 0.74%
הירשמו לצפייה 43,329 0.69%
הירשמו לצפייה 19,811 0.31%
הירשמו לצפייה 16,979 0.27%
שדרגו את המנוי 10,951 0.17%
שדרגו את המנוי 7,015 0.11%
שדרגו את המנוי 6,618 0.11%
שדרגו את המנוי 4,738 0.08%
שדרגו את המנוי 4,582 0.07%
שדרגו את המנוי 3,083 0.05%
שדרגו את המנוי 2,832 0.04%
שדרגו את המנוי 2,464 0.04%
שדרגו את המנוי 2,300 0.04%
שדרגו את המנוי 2,122 0.03%
שדרגו את המנוי 1,494 0.02%
שדרגו את המנוי 1,184 0.02%
שדרגו את המנוי 931 0.01%
שדרגו את המנוי 737 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 869,569 13.81%
פסגות 243,090 3.86%
מנורה 156,541 2.49%
הירשמו לצפייה 151,557 2.41%
הירשמו לצפייה 142,425 2.26%
הירשמו לצפייה 49,246 0.78%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 15,641 0.25%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 11,961 0.19%
שדרגו את המנוי 6,303 0.10%
שדרגו את המנוי 5,861 0.09%
שדרגו את המנוי 4,974 0.08%
שדרגו את המנוי 3,992 0.06%
שדרגו את המנוי 3,929 0.06%
שדרגו את המנוי 3,651 0.06%
שדרגו את המנוי 3,000 0.05%
שדרגו את המנוי 2,993 0.05%
שדרגו את המנוי 2,972 0.05%
שדרגו את המנוי 2,908 0.05%
שדרגו את המנוי 2,542 0.04%
שדרגו את המנוי 2,338 0.04%
שדרגו את המנוי 2,306 0.04%
שדרגו את המנוי 2,241 0.04%
שדרגו את המנוי 2,131 0.03%
שדרגו את המנוי 2,068 0.03%
שדרגו את המנוי 1,588 0.03%
שדרגו את המנוי 1,483 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,414 0.02%
שדרגו את המנוי 1,344 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית