תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אילים 11,253 12,523 1,270  11.29%
מגדל 17,083 18,158 1,075  6.29%
הירשמו לצפייה 12,463 13,400 937  7.52%
הירשמו לצפייה 62,590 63,427 837  1.34%
הירשמו לצפייה 4,438 5,232 794  17.89%
שדרגו את המנוי 28,316 28,871 555  1.96%
שדרגו את המנוי 600 896 296  49.33%
שדרגו את המנוי 477 637 160  33.54%
שדרגו את המנוי 800 950 150  18.75%
שדרגו את המנוי 6,098 6,240 142  2.33%
שדרגו את המנוי 277 386 109  39.35%
שדרגו את המנוי 768 862 94  12.24%
שדרגו את המנוי 2,830 2,870 40  1.41%
שדרגו את המנוי 41,197 41,226 29  0.07%
שדרגו את המנוי 4,742 4,758 16  0.34%
שדרגו את המנוי 5,506 5,170 -336  -6.10%
שדרגו את המנוי 6,488 6,118 -370  -5.70%
שדרגו את המנוי 27,211 26,444 -767  -2.82%
שדרגו את המנוי 29,430 27,967 -1,463  -4.97%
שדרגו את המנוי 2,668 1,104 -1,564  -58.62%
שדרגו את המנוי 17,503 15,763 -1,740  -9.94%
שדרגו את המנוי 34,506 31,219 -3,287  -9.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,504

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,527

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 183,400 195,838 12,438  6.78%
הלמן אלדובי 4,863 14,090 9,227  189.74%
הירשמו לצפייה 186,247 189,926 3,679  1.98%
הירשמו לצפייה 18,746 20,718 1,972  10.52%
הירשמו לצפייה 9,723 10,827 1,104  11.35%
שדרגו את המנוי 168 865 697  414.88%
שדרגו את המנוי 5,446 6,119 673  12.36%
שדרגו את המנוי 82,592 83,062 470  0.57%
שדרגו את המנוי 4,454 4,774 320  7.18%
שדרגו את המנוי 46,774 46,991 217  0.46%
שדרגו את המנוי 1,756 1,886 130  7.40%
שדרגו את המנוי 3,881 3,892 11  0.28%
שדרגו את המנוי 1,451 1,457 6  0.41%
שדרגו את המנוי 4,807 4,774 -33  -0.69%
שדרגו את המנוי 398,217 398,131 -86  -0.02%
שדרגו את המנוי 10,505 9,531 -974  -9.27%
שדרגו את המנוי 75,814 58,463 -17,351  -22.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,444

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,504
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 317,211 5.04%
פסגות 63,427 1.01%
הראל 41,226 0.65%
הירשמו לצפייה 31,219 0.50%
הירשמו לצפייה 28,871 0.46%
הירשמו לצפייה 27,967 0.44%
שדרגו את המנוי 26,444 0.42%
שדרגו את המנוי 18,158 0.29%
שדרגו את המנוי 15,763 0.25%
שדרגו את המנוי 13,400 0.21%
שדרגו את המנוי 12,523 0.20%
שדרגו את המנוי 6,240 0.10%
שדרגו את המנוי 6,118 0.10%
שדרגו את המנוי 5,232 0.08%
שדרגו את המנוי 5,170 0.08%
שדרגו את המנוי 4,758 0.08%
שדרגו את המנוי 2,870 0.05%
שדרגו את המנוי 2,190 0.03%
שדרגו את המנוי 1,104 0.02%
שדרגו את המנוי 950 0.02%
שדרגו את המנוי 896 0.01%
שדרגו את המנוי 862 0.01%
שדרגו את המנוי 800 0.01%
שדרגו את המנוי 637 0.01%
שדרגו את המנוי 386 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,173,671 18.64%
פסגות 398,131 6.32%
מנורה 195,838 3.11%
הירשמו לצפייה 189,926 3.02%
הירשמו לצפייה 83,062 1.32%
הירשמו לצפייה 58,463 0.93%
שדרגו את המנוי 46,991 0.75%
שדרגו את המנוי 22,535 0.36%
שדרגו את המנוי 20,718 0.33%
שדרגו את המנוי 17,912 0.28%
שדרגו את המנוי 16,264 0.26%
שדרגו את המנוי 14,090 0.22%
שדרגו את המנוי 13,172 0.21%
שדרגו את המנוי 10,827 0.17%
שדרגו את המנוי 9,531 0.15%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 6,119 0.10%
שדרגו את המנוי 5,906 0.09%
שדרגו את המנוי 5,792 0.09%
שדרגו את המנוי 5,582 0.09%
שדרגו את המנוי 4,774 0.08%
שדרגו את המנוי 4,774 0.08%
שדרגו את המנוי 4,218 0.07%
שדרגו את המנוי 3,892 0.06%
שדרגו את המנוי 3,631 0.06%
שדרגו את המנוי 3,119 0.05%
שדרגו את המנוי 2,342 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,924 0.03%
שדרגו את המנוי 1,886 0.03%
שדרגו את המנוי 1,457 0.02%
שדרגו את המנוי 1,416 0.02%
שדרגו את המנוי 1,298 0.02%
שדרגו את המנוי 1,019 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 2 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית