תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אילים 4,254 6,133 1,879  44.17%
אדמונד דה רוטשילד 10,303 11,470 1,167  11.33%
הירשמו לצפייה 37,333 38,457 1,124  3.01%
הירשמו לצפייה 6,264 7,306 1,042  16.63%
הירשמו לצפייה 34,600 35,419 819  2.37%
שדרגו את המנוי 948 1,351 403  42.51%
שדרגו את המנוי 21,821 22,148 327  1.50%
שדרגו את המנוי 47,505 47,771 266  0.56%
שדרגו את המנוי 2,564 2,744 180  7.02%
שדרגו את המנוי 25,419 25,587 168  0.66%
שדרגו את המנוי 2,567 2,560 -7  -0.27%
שדרגו את המנוי 868 816 -52  -5.99%
שדרגו את המנוי 480 425 -55  -11.46%
שדרגו את המנוי 208 140 -68  -32.69%
שדרגו את המנוי 390 300 -90  -23.08%
שדרגו את המנוי 6,853 6,754 -99  -1.44%
שדרגו את המנוי 8,615 8,265 -350  -4.06%
שדרגו את המנוי 3,056 2,302 -754  -24.67%
שדרגו את המנוי 2,400 1,500 -900  -37.50%
שדרגו את המנוי 13,836 12,323 -1,513  -10.94%
שדרגו את המנוי 61,032 55,430 -5,602  -9.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,375

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,490

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 50,441 59,406 8,965  17.77%
הראל 103,890 107,097 3,207  3.09%
הירשמו לצפייה 50,610 53,813 3,203  6.33%
הירשמו לצפייה 10,313 12,702 2,389  23.16%
הירשמו לצפייה 847 2,869 2,022  238.72%
שדרגו את המנוי 14,104 16,067 1,963  13.92%
שדרגו את המנוי 2,007 3,772 1,765  87.94%
שדרגו את המנוי 865 2,191 1,326  153.29%
שדרגו את המנוי 1,022 2,098 1,076  105.28%
שדרגו את המנוי 336 1,049 713  212.20%
שדרגו את המנוי 241,147 241,172 25  0.01%
שדרגו את המנוי 107,609 107,610 1
שדרגו את המנוי 3,921 3,905 -16  -0.41%
שדרגו את המנוי 5,575 5,555 -20  -0.36%
שדרגו את המנוי 4,160 4,114 -46  -1.11%
שדרגו את המנוי 1,602 1,424 -178  -11.11%
שדרגו את המנוי 1,964 1,677 -287  -14.61%
שדרגו את המנוי 1,152 808 -344  -29.86%
שדרגו את המנוי 10,933 10,286 -647  -5.92%
שדרגו את המנוי 368,357 367,640 -717  -0.19%
שדרגו את המנוי 2,971 1,456 -1,515  -50.99%
שדרגו את המנוי 21,299 6,678 -14,621  -68.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,655

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,391

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,375
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,490
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,655
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,391
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 310,979 4.94%
הראל 55,430 0.88%
פסגות 47,771 0.76%
הירשמו לצפייה 38,457 0.61%
הירשמו לצפייה 35,419 0.56%
הירשמו לצפייה 25,587 0.41%
שדרגו את המנוי 22,148 0.35%
שדרגו את המנוי 19,706 0.31%
שדרגו את המנוי 12,323 0.20%
שדרגו את המנוי 11,470 0.18%
שדרגו את המנוי 8,265 0.13%
שדרגו את המנוי 7,306 0.12%
שדרגו את המנוי 6,754 0.11%
שדרגו את המנוי 6,133 0.10%
שדרגו את המנוי 2,744 0.04%
שדרגו את המנוי 2,560 0.04%
שדרגו את המנוי 2,302 0.04%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,351 0.02%
שדרגו את המנוי 1,198 0.02%
שדרגו את המנוי 816 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,086,274 17.25%
פסגות 367,640 5.84%
מנורה 241,172 3.83%
הירשמו לצפייה 107,610 1.71%
הירשמו לצפייה 107,097 1.70%
הירשמו לצפייה 59,406 0.94%
שדרגו את המנוי 53,813 0.85%
שדרגו את המנוי 16,067 0.26%
שדרגו את המנוי 12,702 0.20%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 10,286 0.16%
שדרגו את המנוי 9,554 0.15%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 6,678 0.11%
שדרגו את המנוי 5,555 0.09%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,238 0.07%
שדרגו את המנוי 4,114 0.07%
שדרגו את המנוי 3,905 0.06%
שדרגו את המנוי 3,895 0.06%
שדרגו את המנוי 3,772 0.06%
שדרגו את המנוי 2,869 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,224 0.04%
שדרגו את המנוי 2,191 0.03%
שדרגו את המנוי 2,098 0.03%
שדרגו את המנוי 1,677 0.03%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,456 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,049 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 808 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית