נכסים ובנין - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אפסילון 9,470 11,690 2,220  23.44%
פסגות 41,464 43,549 2,085  5.03%
הירשמו לצפייה 28,800 30,800 2,000  6.94%
הירשמו לצפייה 27,877 29,462 1,585  5.69%
הירשמו לצפייה 77,029 78,305 1,276  1.66%
שדרגו את המנוי 3,200 4,220 1,020  31.88%
שדרגו את המנוי 1,257 1,888 631  50.20%
שדרגו את המנוי 7,525 7,960 435  5.78%
שדרגו את המנוי 3,509 3,795 286  8.15%
שדרגו את המנוי 180 351 171  95.00%
שדרגו את המנוי 204 172 -32  -15.69%
שדרגו את המנוי 470 420 -50  -10.64%
שדרגו את המנוי 4,479 4,251 -228  -5.09%
שדרגו את המנוי 10,433 9,870 -563  -5.40%
שדרגו את המנוי 3,416 2,716 -700  -20.49%
שדרגו את המנוי 6,505 5,485 -1,020  -15.68%
שדרגו את המנוי 10,795 8,395 -2,400  -22.23%
שדרגו את המנוי 24,298 21,341 -2,957  -12.17%
שדרגו את המנוי 29,378 20,442 -8,936  -30.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,709

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,886

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 11,316 20,786 9,470  83.69%
הפניקס 12,062 16,668 4,606  38.19%
הירשמו לצפייה 7,313 10,313 3,000  41.02%
הירשמו לצפייה 367,067 367,874 807  0.22%
הירשמו לצפייה 48,308 48,676 368  0.76%
שדרגו את המנוי 207,700 207,859 159  0.08%
שדרגו את המנוי 3,885 3,895 10  0.26%
שדרגו את המנוי 444 451 7  1.58%
שדרגו את המנוי 1,161 1,152 -9  -0.78%
שדרגו את המנוי 3,627 3,582 -45  -1.24%
שדרגו את המנוי 3,263 3,171 -92  -2.82%
שדרגו את המנוי 3,819 3,646 -173  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,839 1,602 -237  -12.89%
שדרגו את המנוי 4,923 4,598 -325  -6.60%
שדרגו את המנוי 11,423 10,883 -540  -4.73%
שדרגו את המנוי 1,046 336 -710  -67.88%
שדרגו את המנוי 3,633 1,964 -1,669  -45.94%
שדרגו את המנוי 2,842 1,022 -1,820  -64.04%
שדרגו את המנוי 5,304 2,652 -2,652  -50.00%
שדרגו את המנוי 87,390 83,896 -3,494  -4.00%
שדרגו את המנוי 11,160 2,268 -8,892  -79.68%
שדרגו את המנוי 127,863 107,760 -20,103  -15.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,427

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,761

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,709
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,886
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,427
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,761
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 322,674 5.12%
הראל 78,305 1.24%
פסגות 43,549 0.69%
הירשמו לצפייה 30,800 0.49%
הירשמו לצפייה 29,462 0.47%
הירשמו לצפייה 24,265 0.39%
שדרגו את המנוי 21,341 0.34%
שדרגו את המנוי 20,442 0.32%
שדרגו את המנוי 11,690 0.19%
שדרגו את המנוי 9,870 0.16%
שדרגו את המנוי 9,768 0.16%
שדרגו את המנוי 8,395 0.13%
שדרגו את המנוי 7,960 0.13%
שדרגו את המנוי 5,485 0.09%
שדרגו את המנוי 4,251 0.07%
שדרגו את המנוי 4,220 0.07%
שדרגו את המנוי 3,795 0.06%
שדרגו את המנוי 3,051 0.05%
שדרגו את המנוי 2,716 0.04%
שדרגו את המנוי 1,888 0.03%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,031,343 16.38%
פסגות 367,874 5.84%
מנורה 207,859 3.30%
הירשמו לצפייה 107,760 1.71%
הירשמו לצפייה 83,896 1.33%
הירשמו לצפייה 48,676 0.77%
שדרגו את המנוי 28,173 0.45%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 20,786 0.33%
שדרגו את המנוי 16,668 0.26%
שדרגו את המנוי 14,339 0.23%
שדרגו את המנוי 10,883 0.17%
שדרגו את המנוי 10,313 0.16%
שדרגו את המנוי 9,917 0.16%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 5,575 0.09%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,657 0.07%
שדרגו את המנוי 4,598 0.07%
שדרגו את המנוי 3,895 0.06%
שדרגו את המנוי 3,646 0.06%
שדרגו את המנוי 3,582 0.06%
שדרגו את המנוי 3,171 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,268 0.04%
שדרגו את המנוי 2,258 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,964 0.03%
שדרגו את המנוי 1,602 0.03%
שדרגו את המנוי 1,152 0.02%
שדרגו את המנוי 1,022 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית