תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 57,956 61,033 3,077  5.31%
אניגמה 5,530 7,386 1,856  33.56%
הירשמו לצפייה 1,371 2,310 939  68.49%
הירשמו לצפייה 18,600 19,234 634  3.41%
הירשמו לצפייה 5,722 6,022 300  5.24%
שדרגו את המנוי 522 624 102  19.54%
שדרגו את המנוי 14,173 13,690 -483  -3.41%
שדרגו את המנוי 13,042 12,049 -993  -7.61%
שדרגו את המנוי 79,746 78,584 -1,162  -1.46%
שדרגו את המנוי 31,037 29,203 -1,834  -5.91%
שדרגו את המנוי 18,642 9,426 -9,216  -49.44%
שדרגו את המנוי 18,296 8,699 -9,597  -52.45%
שדרגו את המנוי 66,043 37,214 -28,829  -43.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,908

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,114

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 67,208 86,924 19,716  29.34%
מנורה 140,210 151,095 10,885  7.76%
הירשמו לצפייה 4,228 6,724 2,496  59.04%
הירשמו לצפייה 47,353 48,009 656  1.39%
הירשמו לצפייה 6,119 6,724 605  9.89%
שדרגו את המנוי 584 1,157 573  98.12%
שדרגו את המנוי 1,465 2,018 553  37.75%
שדרגו את המנוי 15,565 15,916 351  2.26%
שדרגו את המנוי 299 441 142  47.49%
שדרגו את המנוי 2,926 3,041 115  3.93%
שדרגו את המנוי 2,602 2,620 18  0.69%
שדרגו את המנוי 1,943 1,958 15  0.77%
שדרגו את המנוי 9,411 9,423 12  0.13%
שדרגו את המנוי 3,903 3,893 -10  -0.26%
שדרגו את המנוי 6,232 6,212 -20  -0.32%
שדרגו את המנוי 14,391 14,358 -33  -0.23%
שדרגו את המנוי 21,660 21,548 -112  -0.52%
שדרגו את המנוי 4,774 4,370 -404  -8.46%
שדרגו את המנוי 23,068 22,104 -964  -4.18%
שדרגו את המנוי 1,416 18 -1,398  -98.73%
שדרגו את המנוי 2,186 530 -1,656  -75.75%
שדרגו את המנוי 8,536 635 -7,901  -92.56%
שדרגו את המנוי 399,718 380,718 -19,000  -4.75%
שדרגו את המנוי 166,263 127,864 -38,399  -23.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,137

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,897

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,908
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,114
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,137
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -69,897
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 333,080 5.29%
אלטשולר - שחם 78,584 1.25%
הראל 61,033 0.97%
הירשמו לצפייה 37,214 0.59%
הירשמו לצפייה 29,203 0.46%
הירשמו לצפייה 27,367 0.43%
שדרגו את המנוי 19,234 0.31%
שדרגו את המנוי 13,690 0.22%
שדרגו את המנוי 12,049 0.19%
שדרגו את המנוי 9,426 0.15%
שדרגו את המנוי 8,699 0.14%
שדרגו את המנוי 7,386 0.12%
שדרגו את המנוי 6,903 0.11%
שדרגו את המנוי 6,804 0.11%
שדרגו את המנוי 6,022 0.10%
שדרגו את המנוי 2,846 0.05%
שדרגו את המנוי 2,310 0.04%
שדרגו את המנוי 2,190 0.03%
שדרגו את המנוי 750 0.01%
שדרגו את המנוי 746 0.01%
שדרגו את המנוי 624 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,029,923 16.35%
פסגות 380,718 6.05%
מנורה 151,095 2.40%
הירשמו לצפייה 127,864 2.03%
הירשמו לצפייה 86,924 1.38%
הירשמו לצפייה 48,009 0.76%
שדרגו את המנוי 43,673 0.69%
שדרגו את המנוי 22,104 0.35%
שדרגו את המנוי 21,548 0.34%
שדרגו את המנוי 15,916 0.25%
שדרגו את המנוי 14,358 0.23%
שדרגו את המנוי 13,172 0.21%
שדרגו את המנוי 10,516 0.17%
שדרגו את המנוי 9,423 0.15%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,313 0.12%
שדרגו את המנוי 6,724 0.11%
שדרגו את המנוי 6,724 0.11%
שדרגו את המנוי 6,212 0.10%
שדרגו את המנוי 5,906 0.09%
שדרגו את המנוי 5,792 0.09%
שדרגו את המנוי 5,027 0.08%
שדרגו את המנוי 4,370 0.07%
שדרגו את המנוי 3,893 0.06%
שדרגו את המנוי 3,041 0.05%
שדרגו את המנוי 2,620 0.04%
שדרגו את המנוי 2,486 0.04%
שדרגו את המנוי 2,356 0.04%
שדרגו את המנוי 2,018 0.03%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,958 0.03%
שדרגו את המנוי 1,157 0.02%
שדרגו את המנוי 1,019 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 635 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 2 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית