תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 80,929 88,476 7,547  9.33%
פורטה 7,232 7,984 752  10.40%
הירשמו לצפייה 7,794 8,506 712  9.14%
הירשמו לצפייה 230 505 275  119.57%
הירשמו לצפייה 14,057 14,232 175  1.24%
שדרגו את המנוי 27,020 27,149 129  0.48%
שדרגו את המנוי 1,387 1,507 120  8.65%
שדרגו את המנוי 57,273 57,369 96  0.17%
שדרגו את המנוי 2,178 2,191 13  0.60%
שדרגו את המנוי 85 70 -15  -17.65%
שדרגו את המנוי 236 211 -25  -10.59%
שדרגו את המנוי 295 195 -100  -33.90%
שדרגו את המנוי 290 130 -160  -55.17%
שדרגו את המנוי 3,114 2,695 -419  -13.46%
שדרגו את המנוי 37,062 36,612 -450  -1.21%
שדרגו את המנוי 25,021 24,411 -610  -2.44%
שדרגו את המנוי 1,210 513 -697  -57.60%
שדרגו את המנוי 7,037 6,257 -780  -11.08%
שדרגו את המנוי 3,250 2,182 -1,068  -32.86%
שדרגו את המנוי 16,064 13,028 -3,036  -18.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,819

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,360

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הראל 66,280 66,642 362  0.55%
רום 7,291 7,437 146  2.00%
הירשמו לצפייה 2,827 2,943 116  4.10%
הירשמו לצפייה 49,019 49,069 50  0.10%
הירשמו לצפייה 379 352 -27  -7.12%
שדרגו את המנוי 3,678 3,613 -65  -1.77%
שדרגו את המנוי 2,205 2,030 -175  -7.94%
שדרגו את המנוי 533 180 -353  -66.23%
שדרגו את המנוי 9,970 9,479 -491  -4.92%
שדרגו את המנוי 4,330 2,602 -1,728  -39.91%
שדרגו את המנוי 8,411 5,000 -3,411  -40.55%
שדרגו את המנוי 241,691 237,194 -4,497  -1.86%
שדרגו את המנוי 354,605 347,565 -7,040  -1.99%
שדרגו את המנוי 107,609 93,323 -14,286  -13.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 674

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,073

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,819
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,360
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 674
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -32,073
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,405 4.98%
אלטשולר - שחם 88,476 1.40%
פסגות 57,369 0.91%
הירשמו לצפייה 36,612 0.58%
הירשמו לצפייה 27,149 0.43%
הירשמו לצפייה 24,411 0.39%
שדרגו את המנוי 14,232 0.23%
שדרגו את המנוי 13,028 0.21%
שדרגו את המנוי 8,506 0.14%
שדרגו את המנוי 7,984 0.13%
שדרגו את המנוי 6,866 0.11%
שדרגו את המנוי 6,257 0.10%
שדרגו את המנוי 6,257 0.10%
שדרגו את המנוי 5,650 0.09%
שדרגו את המנוי 2,695 0.04%
שדרגו את המנוי 2,191 0.03%
שדרגו את המנוי 2,182 0.03%
שדרגו את המנוי 1,507 0.02%
שדרגו את המנוי 513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 926,027 14.70%
פסגות 347,565 5.52%
מנורה 237,194 3.77%
הירשמו לצפייה 93,323 1.48%
הירשמו לצפייה 66,642 1.06%
הירשמו לצפייה 49,069 0.78%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 15,506 0.25%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 9,479 0.15%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 7,437 0.12%
שדרגו את המנוי 5,000 0.08%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,065 0.06%
שדרגו את המנוי 3,992 0.06%
שדרגו את המנוי 3,929 0.06%
שדרגו את המנוי 3,613 0.06%
שדרגו את המנוי 2,972 0.05%
שדרגו את המנוי 2,943 0.05%
שדרגו את המנוי 2,908 0.05%
שדרגו את המנוי 2,602 0.04%
שדרגו את המנוי 2,338 0.04%
שדרגו את המנוי 2,306 0.04%
שדרגו את המנוי 2,191 0.03%
שדרגו את המנוי 2,170 0.03%
שדרגו את המנוי 2,030 0.03%
שדרגו את המנוי 1,677 0.03%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,268 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 4 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית