תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו אחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 1,923 2,178 255  13.26%
הראל 1,606 1,837 231  14.38%
הירשמו לצפייה 25,604 25,603 -1
הירשמו לצפייה 23,868 23,598 -270  -1.13%
הירשמו לצפייה 36,705 31,975 -4,730  -12.89%
שדרגו את המנוי 47,734 40,513 -7,221  -15.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,222

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 70,286 74,672 4,386  6.24%
אקסלנס 25,252 28,215 2,963  11.73%
הירשמו לצפייה 30,434 30,421 -13  -0.04%
הירשמו לצפייה 8,033 7,030 -1,003  -12.49%
הירשמו לצפייה 34,756 22,460 -12,296  -35.38%
שדרגו את המנוי 188,718 166,162 -22,556  -11.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,349

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,868

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,349
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 154,122 4.17%
מגדל 40,513 1.10%
אקסלנס 31,975 0.86%
הירשמו לצפייה 25,603 0.69%
הירשמו לצפייה 23,598 0.64%
הירשמו לצפייה 14,228 0.38%
שדרגו את המנוי 9,932 0.27%
שדרגו את המנוי 3,090 0.08%
שדרגו את המנוי 2,178 0.06%
שדרגו את המנוי 1,837 0.05%
שדרגו את המנוי 1,080 0.03%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 802,778 21.70%
ילין לפידות 181,909 4.92%
הראל 166,162 4.49%
הירשמו לצפייה 165,001 4.46%
הירשמו לצפייה 74,672 2.02%
הירשמו לצפייה 58,782 1.59%
שדרגו את המנוי 30,421 0.82%
שדרגו את המנוי 28,215 0.76%
שדרגו את המנוי 22,460 0.61%
שדרגו את המנוי 20,561 0.56%
שדרגו את המנוי 16,541 0.45%
שדרגו את המנוי 7,977 0.22%
שדרגו את המנוי 7,030 0.19%
שדרגו את המנוי 4,891 0.13%
שדרגו את המנוי 3,980 0.11%
שדרגו את המנוי 2,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,648 0.04%
שדרגו את המנוי 1,339 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247 0.03%
שדרגו את המנוי 936 0.03%
שדרגו את המנוי 764 0.02%
שדרגו את המנוי 688 0.02%
שדרגו את המנוי 675 0.02%
שדרגו את המנוי 541 0.01%
שדרגו את המנוי 423 0.01%
שדרגו את המנוי 352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית