תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו אחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פורטה 16,549 18,112 1,563  9.44%
אקסלנס 3,162 3,942 780  24.67%
הירשמו לצפייה 4,923 4,922 -1  -0.02%
הירשמו לצפייה 2,218 2,199 -19  -0.86%
הירשמו לצפייה 773 25 -748  -96.77%
שדרגו את המנוי 17,108 16,188 -920  -5.38%
שדרגו את המנוי 34,443 33,153 -1,290  -3.75%
שדרגו את המנוי 32,374 30,737 -1,637  -5.06%
שדרגו את המנוי 12,510 10,710 -1,800  -14.39%
שדרגו את המנוי 27,635 13,630 -14,005  -50.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,420

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 25,578 34,756 9,178  35.88%
מור 15,842 20,561 4,719  29.79%
הירשמו לצפייה 181,900 181,909 9
הירשמו לצפייה 165,000 165,001 1
הירשמו לצפייה 16,731 16,541 -190  -1.14%
שדרגו את המנוי 30,666 30,434 -232  -0.76%
שדרגו את המנוי 376 136 -240  -63.83%
שדרגו את המנוי 8,788 8,033 -755  -8.59%
שדרגו את המנוי 30,562 25,252 -5,310  -17.37%
שדרגו את המנוי 211,136 188,718 -22,418  -10.62%
שדרגו את המנוי 115,108 70,286 -44,822  -38.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,907

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,967

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,907
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -73,967
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 135,594 3.67%
מיטב דש 33,153 0.90%
פסגות 30,737 0.83%
הירשמו לצפייה 18,112 0.49%
הירשמו לצפייה 16,188 0.44%
הירשמו לצפייה 13,630 0.37%
שדרגו את המנוי 10,710 0.29%
שדרגו את המנוי 4,922 0.13%
שדרגו את המנוי 3,942 0.11%
שדרגו את המנוי 2,199 0.06%
שדרגו את המנוי 1,080 0.03%
שדרגו את המנוי 622 0.02%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 829,785 22.43%
הראל 188,718 5.10%
ילין לפידות 181,909 4.92%
הירשמו לצפייה 165,001 4.46%
הירשמו לצפייה 70,286 1.90%
הירשמו לצפייה 58,782 1.59%
שדרגו את המנוי 34,756 0.94%
שדרגו את המנוי 30,434 0.82%
שדרגו את המנוי 25,252 0.68%
שדרגו את המנוי 20,561 0.56%
שדרגו את המנוי 16,541 0.45%
שדרגו את המנוי 8,033 0.22%
שדרגו את המנוי 7,977 0.22%
שדרגו את המנוי 4,891 0.13%
שדרגו את המנוי 3,980 0.11%
שדרגו את המנוי 2,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,339 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247 0.03%
שדרגו את המנוי 936 0.03%
שדרגו את המנוי 764 0.02%
שדרגו את המנוי 688 0.02%
שדרגו את המנוי 675 0.02%
שדרגו את המנוי 541 0.01%
שדרגו את המנוי 423 0.01%
שדרגו את המנוי 352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית