תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו אחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מור 4,013 41,166 37,153  925.82%
פורטה 16,110 16,393 283  1.76%
הירשמו לצפייה 2,363 2,544 181  7.66%
הירשמו לצפייה 313 114 -199  -63.58%
הירשמו לצפייה 4,712 4,490 -222  -4.71%
שדרגו את המנוי 1,683 1,434 -249  -14.80%
שדרגו את המנוי 19,459 19,089 -370  -1.90%
שדרגו את המנוי 35,692 35,043 -649  -1.82%
שדרגו את המנוי 35,406 33,853 -1,553  -4.39%
שדרגו את המנוי 8,708 4,928 -3,780  -43.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,617

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,022

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,245 58,782 42,537  261.85%
הראל 184,569 211,136 26,567  14.39%
הירשמו לצפייה 20,022 25,578 5,556  27.75%
הירשמו לצפייה 110,010 115,108 5,098  4.63%
הירשמו לצפייה 8,311 8,788 477  5.74%
שדרגו את המנוי 200 281 81  40.50%
שדרגו את המנוי 165,001 165,000 -1
שדרגו את המנוי 31,129 30,562 -567  -1.82%
שדרגו את המנוי 31,995 30,666 -1,329  -4.15%
שדרגו את המנוי 184,532 181,900 -2,632  -1.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 80,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,529

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,617
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 80,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,529
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 175,976 4.76%
מור 41,166 1.11%
מיטב דש 35,043 0.95%
הירשמו לצפייה 33,853 0.92%
הירשמו לצפייה 19,089 0.52%
הירשמו לצפייה 16,393 0.44%
שדרגו את המנוי 13,878 0.38%
שדרגו את המנוי 4,928 0.13%
שדרגו את המנוי 4,490 0.12%
שדרגו את המנוי 2,544 0.07%
שדרגו את המנוי 1,434 0.04%
שדרגו את המנוי 1,300 0.04%
שדרגו את המנוי 1,080 0.03%
שדרגו את המנוי 394 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 893,052 24.14%
הראל 211,136 5.71%
ילין לפידות 181,900 4.92%
הירשמו לצפייה 165,000 4.46%
הירשמו לצפייה 115,108 3.11%
הירשמו לצפייה 58,782 1.59%
שדרגו את המנוי 30,666 0.83%
שדרגו את המנוי 30,562 0.83%
שדרגו את המנוי 25,578 0.69%
שדרגו את המנוי 16,731 0.45%
שדרגו את המנוי 15,842 0.43%
שדרגו את המנוי 8,788 0.24%
שדרגו את המנוי 7,977 0.22%
שדרגו את המנוי 4,891 0.13%
שדרגו את המנוי 3,980 0.11%
שדרגו את המנוי 2,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,648 0.04%
שדרגו את המנוי 1,596 0.04%
שדרגו את המנוי 1,339 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247 0.03%
שדרגו את המנוי 936 0.03%
שדרגו את המנוי 764 0.02%
שדרגו את המנוי 688 0.02%
שדרגו את המנוי 675 0.02%
שדרגו את המנוי 541 0.01%
שדרגו את המנוי 423 0.01%
שדרגו את המנוי 376 0.01%
שדרגו את המנוי 347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית