תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו אחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
פורטה 7,612 10,648 3,036  39.88%
דולפין 1,308 2,157 849  64.91%
הירשמו לצפייה 1,743 1,844 101  5.79%
הירשמו לצפייה 331 270 -61  -18.43%
הירשמו לצפייה 244 44 -200  -81.97%
שדרגו את המנוי 51,145 50,422 -723  -1.41%
שדרגו את המנוי 39,966 37,160 -2,806  -7.02%
שדרגו את המנוי 5,628 2,798 -2,830  -50.28%
שדרגו את המנוי 26,314 23,267 -3,047  -11.58%
שדרגו את המנוי 14,103 10,567 -3,536  -25.07%
שדרגו את המנוי 43,357 38,933 -4,424  -10.20%
שדרגו את המנוי 51,774 35,296 -16,478  -31.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,105

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 107,752 110,010 2,258  2.10%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 16,387 16,731 344  2.10%
הירשמו לצפייה 267 351 84  31.46%
הירשמו לצפייה 165,000 165,001 1
הירשמו לצפייה 349 315 -34  -9.74%
שדרגו את המנוי 184,608 184,569 -39  -0.02%
שדרגו את המנוי 8,455 8,311 -144  -1.70%
שדרגו את המנוי 32,197 31,995 -202  -0.63%
שדרגו את המנוי 20,250 20,022 -228  -1.13%
שדרגו את המנוי 484 200 -284  -58.68%
שדרגו את המנוי 32,142 31,129 -1,013  -3.15%
שדרגו את המנוי 9,678 7,977 -1,701  -17.58%
שדרגו את המנוי 2,284 541 -1,743  -76.31%
שדרגו את המנוי 187,440 184,532 -2,908  -1.55%
שדרגו את המנוי 58,782 16,245 -42,537  -72.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,687

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,833

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,105
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,687
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -50,833
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,215 6.12%
הראל 50,422 1.36%
מיטב דש 38,933 1.05%
הירשמו לצפייה 37,160 1.00%
הירשמו לצפייה 35,296 0.95%
הירשמו לצפייה 23,267 0.63%
שדרגו את המנוי 10,648 0.29%
שדרגו את המנוי 10,567 0.29%
שדרגו את המנוי 8,507 0.23%
שדרגו את המנוי 2,798 0.08%
שדרגו את המנוי 2,648 0.07%
שדרגו את המנוי 2,157 0.06%
שדרגו את המנוי 1,844 0.05%
שדרגו את המנוי 1,080 0.03%
שדרגו את המנוי 380 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 804,064 21.74%
הראל 184,569 4.99%
ילין לפידות 184,532 4.99%
הירשמו לצפייה 165,001 4.46%
הירשמו לצפייה 110,010 2.97%
הירשמו לצפייה 31,995 0.86%
שדרגו את המנוי 31,129 0.84%
שדרגו את המנוי 20,022 0.54%
שדרגו את המנוי 16,731 0.45%
שדרגו את המנוי 16,245 0.44%
שדרגו את המנוי 8,311 0.22%
שדרגו את המנוי 7,977 0.22%
שדרגו את המנוי 4,891 0.13%
שדרגו את המנוי 3,980 0.11%
שדרגו את המנוי 2,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,648 0.04%
שדרגו את המנוי 1,632 0.04%
שדרגו את המנוי 1,596 0.04%
שדרגו את המנוי 1,339 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247 0.03%
שדרגו את המנוי 936 0.03%
שדרגו את המנוי 764 0.02%
שדרגו את המנוי 688 0.02%
שדרגו את המנוי 675 0.02%
שדרגו את המנוי 541 0.01%
שדרגו את המנוי 423 0.01%
שדרגו את המנוי 376 0.01%
שדרגו את המנוי 352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית