ווי-בוקס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
דולפין 1,505,110 1,625,320 120,203  7.99%
אניגמה 1,463,770 1,578,260 114,492  7.82%
הירשמו לצפייה 17,518 17,281 -237  -1.35%
הירשמו לצפייה 160,652 158,152 -2,500  -1.56%
הירשמו לצפייה 332,088 297,868 -34,220  -10.30%
שדרגו את המנוי 499,946 404,863 -95,083  -19.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,695

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -132,040

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 1,724,520 1,714,700 -9,819  -0.57%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 245,533 46,000 -199,533  -81.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,352

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 234,695
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -132,040
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -209,352
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,971,743 5.12%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
דולפין 1,625,320 1.19%
הירשמו לצפייה 1,578,260 1.16%
הירשמו לצפייה 404,863 0.30%
הירשמו לצפייה 302,499 0.22%
שדרגו את המנוי 297,868 0.22%
שדרגו את המנוי 158,152 0.12%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,281 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,302,130 2.42%
ילין לפידות 1,714,700 1.26%
הכשרה ביטוח 1,541,430 1.13%
הירשמו לצפייה 46,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית