תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
דולפין 1,628,250 1,657,840 29,591  1.82%
אניגמה 1,491,940 1,496,990 5,051  0.34%
הירשמו לצפייה 395,897 394,684 -1,213  -0.31%
הירשמו לצפייה 16,991 15,681 -1,310  -7.71%
הירשמו לצפייה 314,104 291,420 -22,684  -7.22%
שדרגו את המנוי 302,499 274,841 -27,658  -9.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,865

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 46,000 245,533 199,533  433.77%
ילין לפידות 1,714,700 1,711,570 -3,134  -0.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 199,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,134

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 199,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,857,108 5.03%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
דולפין 1,657,840 1.22%
הירשמו לצפייה 1,496,990 1.10%
הירשמו לצפייה 394,684 0.29%
הירשמו לצפייה 291,420 0.21%
שדרגו את המנוי 274,841 0.20%
שדרגו את המנוי 158,152 0.12%
שדרגו את המנוי 15,681 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,498,533 2.57%
ילין לפידות 1,711,570 1.26%
הכשרה ביטוח 1,541,430 1.13%
הירשמו לצפייה 245,533 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית