תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
דולפין 1,212,270 1,450,390 238,119  19.64%
מיטב דש 493,027 499,946 6,919  1.40%
הירשמו לצפייה 1,469,150 1,472,760 3,611  0.25%
הירשמו לצפייה 15,208 17,518 2,310  15.19%
הירשמו לצפייה 152,361 154,661 2,300  1.51%
שדרגו את המנוי 343,006 342,253 -753  -0.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 253,259

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -753

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 1,931,500 1,724,520 -206,981  -10.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -206,981

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 253,259
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -206,981
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,827,527 5.01%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
אניגמה 1,472,760 1.08%
הירשמו לצפייה 1,450,390 1.06%
הירשמו לצפייה 499,946 0.37%
הירשמו לצפייה 342,253 0.25%
שדרגו את המנוי 302,499 0.22%
שדרגו את המנוי 154,661 0.11%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,518 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,970,053 1.45%
ילין לפידות 1,724,520 1.27%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 245,533 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית