תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
דולפין 1,668,000 1,676,140 8,148  0.49%
סלע 158,152 161,625 3,473  2.20%
הירשמו לצפייה 258,654 260,766 2,112  0.82%
הירשמו לצפייה 1,549,470 1,524,880 -24,594  -1.59%
הירשמו לצפייה 389,999 344,999 -45,000  -11.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,733

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,594

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 46,000 245,533 199,533  433.77%
ילין לפידות 1,714,700 1,711,570 -3,134  -0.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 199,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,134

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,733
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,594
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 199,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,810,751 5.00%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
דולפין 1,676,140 1.23%
הירשמו לצפייה 1,524,880 1.12%
הירשמו לצפייה 344,999 0.25%
הירשמו לצפייה 274,841 0.20%
שדרגו את המנוי 260,766 0.19%
שדרגו את המנוי 161,625 0.12%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,498,533 2.57%
ילין לפידות 1,711,570 1.26%
הכשרה ביטוח 1,541,430 1.13%
הירשמו לצפייה 245,533 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית