תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מצלאוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 11,157 11,359 202  1.81%
הראל 286,565 274,444 -12,121  -4.23%
הירשמו לצפייה 134,429 103,619 -30,810  -22.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 202

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,931

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 202
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -42,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,332 0.10%
מיטב דש 21,332 0.10%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 926,715 4.29%
הראל 274,444 1.27%
פסגות 205,650 0.95%
הירשמו לצפייה 120,559 0.56%
הירשמו לצפייה 118,701 0.55%
הירשמו לצפייה 103,619 0.48%
שדרגו את המנוי 61,599 0.29%
שדרגו את המנוי 30,784 0.14%
שדרגו את המנוי 11,359 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית