תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מצלאוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אילים 4,531 5,454 923  20.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 923

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 98,209 99,143 934  0.95%
מנורה 118,895 118,996 101  0.08%
הירשמו לצפייה 1,811 1,707 -104  -5.74%
הירשמו לצפייה 29,884 28,767 -1,117  -3.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,221

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 923
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,839 0.10%
מיטב דש 15,385 0.07%
אילים 5,454 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 634,563 2.94%
פסגות 205,650 0.95%
מנורה 118,996 0.55%
הירשמו לצפייה 118,701 0.55%
הירשמו לצפייה 99,143 0.46%
הירשמו לצפייה 61,599 0.29%
שדרגו את המנוי 28,767 0.13%
שדרגו את המנוי 1,707 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית