תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מצלאוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 11,359 11,922 563  4.96%
אקסלנס 30,784 30,194 -590  -1.92%
הירשמו לצפייה 274,444 273,224 -1,220  -0.44%
הירשמו לצפייה 103,619 98,407 -5,212  -5.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,022

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,332 0.10%
מיטב דש 21,332 0.10%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 920,256 4.26%
הראל 273,224 1.26%
פסגות 205,650 0.95%
הירשמו לצפייה 120,559 0.56%
הירשמו לצפייה 118,701 0.55%
הירשמו לצפייה 98,407 0.46%
שדרגו את המנוי 61,599 0.29%
שדרגו את המנוי 30,194 0.14%
שדרגו את המנוי 11,922 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית