תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מצלאוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 99,143 99,178 35  0.04%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 1,707 1,703 -4  -0.23%
הירשמו לצפייה 118,996 118,985 -11  -0.01%
הירשמו לצפייה 28,767 28,454 -313  -1.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,849 0.09%
מיטב דש 14,395 0.07%
אילים 5,454 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 572,671 2.65%
פסגות 205,650 0.95%
מנורה 118,985 0.55%
הירשמו לצפייה 118,701 0.55%
הירשמו לצפייה 99,178 0.46%
הירשמו לצפייה 28,454 0.13%
שדרגו את המנוי 1,703 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית