תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מצלאוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 274,177 275,015 838  0.31%
הפניקס 134,346 134,021 -325  -0.24%
הירשמו לצפייה 12,062 11,281 -781  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 838

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,106

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 838
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,332 0.10%
מיטב דש 21,332 0.10%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 808,125 3.74%
הראל 275,015 1.27%
פסגות 205,650 0.95%
הירשמו לצפייה 134,021 0.62%
הירשמו לצפייה 120,559 0.56%
הירשמו לצפייה 61,599 0.29%
שדרגו את המנוי 11,281 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית