תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנרב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אפסילון 685 1,226 541  78.98%
מיטב דש 9,843 10,069 226  2.30%
הירשמו לצפייה 922 1,089 167  18.11%
הירשמו לצפייה 2,293 2,357 64  2.79%
הירשמו לצפייה 17,453 17,459 6  0.03%
שדרגו את המנוי 146 116 -30  -20.55%
שדרגו את המנוי 89 37 -52  -58.43%
שדרגו את המנוי 300 100 -200  -66.67%
שדרגו את המנוי 483 137 -346  -71.64%
שדרגו את המנוי 1,769 1,377 -392  -22.16%
שדרגו את המנוי 8,368 7,746 -622  -7.43%
שדרגו את המנוי 7,316 282 -7,034  -96.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,004

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,676

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 1,341 1,338 -3  -0.22%
מנורה 93,508 93,499 -9  -0.01%
הירשמו לצפייה 632 548 -84  -13.29%
הירשמו לצפייה 12,087 10,483 -1,604  -13.27%
הירשמו לצפייה 14,589 11,864 -2,725  -18.68%
שדרגו את המנוי 50,964 43,679 -7,285  -14.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,710

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,004
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,676
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,808 4.75%
ילין לפידות 17,459 1.70%
מיטב דש 10,069 0.98%
הירשמו לצפייה 7,746 0.75%
הירשמו לצפייה 2,457 0.24%
הירשמו לצפייה 2,357 0.23%
שדרגו את המנוי 1,997 0.19%
שדרגו את המנוי 1,493 0.15%
שדרגו את המנוי 1,377 0.13%
שדרגו את המנוי 1,226 0.12%
שדרגו את המנוי 1,089 0.11%
שדרגו את המנוי 746 0.07%
שדרגו את המנוי 282 0.03%
שדרגו את המנוי 137 0.01%
שדרגו את המנוי 116 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 175,671 17.10%
מנורה 93,499 9.10%
הפניקס 43,679 4.25%
הירשמו לצפייה 11,864 1.15%
הירשמו לצפייה 11,135 1.08%
הירשמו לצפייה 10,483 1.02%
שדרגו את המנוי 1,844 0.18%
שדרגו את המנוי 1,338 0.13%
שדרגו את המנוי 972 0.09%
שדרגו את המנוי 548 0.05%
שדרגו את המנוי 309 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מנרב אחזקות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושי יתר של כ-340 מיליון שקל לאיגרות החוב של החברה. עם סיום המכרז החליטה מנרב לקבל הזמנות לגיוס בהיקף של כ-150 מיליון שקל באמצעות סידרה א' - סידרה שקלית, בלתי צמודה, שתשלומי הקרן שלה נפרסים בין השנים 2016-2023. שיעור הריבית השנתית, שתשולם פעמיים בשנה, נקבעה על 3.46%. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית