תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מנרב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 5,547 8,099 2,552  46.01%
דיאמונד 113 141 28  24.78%
הירשמו לצפייה 1,836 1,829 -7  -0.38%
הירשמו לצפייה 1,105 1,071 -34  -3.08%
הירשמו לצפייה 3,560 3,208 -352  -9.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,580

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -393

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 18,627 19,236 609  3.27%
אקסלנס 13,787 13,963 176  1.28%
הירשמו לצפייה 93,599 93,686 87  0.09%
הירשמו לצפייה 1,239 1,152 -87  -7.02%
הירשמו לצפייה 1,844 1,581 -263  -14.26%
שדרגו את המנוי 39,637 38,839 -798  -2.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,580
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -393
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,532 4.72%
ילין לפידות 17,384 1.69%
הראל 8,099 0.79%
הירשמו לצפייה 7,034 0.68%
הירשמו לצפייה 5,225 0.51%
הירשמו לצפייה 3,208 0.31%
שדרגו את המנוי 2,351 0.23%
שדרגו את המנוי 1,829 0.18%
שדרגו את המנוי 1,553 0.15%
שדרגו את המנוי 1,071 0.10%
שדרגו את המנוי 515 0.05%
שדרגו את המנוי 141 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 180,873 17.60%
מנורה 93,686 9.12%
הפניקס 38,839 3.78%
הירשמו לצפייה 19,236 1.87%
הירשמו לצפייה 13,963 1.36%
הירשמו לצפייה 11,135 1.08%
שדרגו את המנוי 1,581 0.15%
שדרגו את המנוי 1,152 0.11%
שדרגו את המנוי 972 0.09%
שדרגו את המנוי 309 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מנרב אחזקות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושי יתר של כ-340 מיליון שקל לאיגרות החוב של החברה. עם סיום המכרז החליטה מנרב לקבל הזמנות לגיוס בהיקף של כ-150 מיליון שקל באמצעות סידרה א' - סידרה שקלית, בלתי צמודה, שתשלומי הקרן שלה נפרסים בין השנים 2016-2023. שיעור הריבית השנתית, שתשולם פעמיים בשנה, נקבעה על 3.46%. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית