תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישרוטל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מור 14,193 203,417 189,224  1,333.22%
ילין לפידות 258,185 273,563 15,378  5.96%
הירשמו לצפייה 80,492 84,023 3,531  4.39%
הירשמו לצפייה 127 48 -79  -62.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 208,133

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 10,321 10,165 -156  -1.51%
ילין לפידות 123,836 97,030 -26,806  -21.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,962

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 208,133
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -79
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,962
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 565,281 1.01%
ילין לפידות 273,563 0.49%
מור 203,417 0.36%
הירשמו לצפייה 84,023 0.15%
הירשמו לצפייה 4,230 < 0.01%
הירשמו לצפייה 48 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,195 0.19%
ילין לפידות 97,030 0.17%
הכשרה ביטוח 10,165 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית