תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישרוטל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
פורצ'ן נכסים פיננסיים 480 652 172  35.83%
מיטב דש 15,456 15,496 40  0.26%
הירשמו לצפייה 258,278 241,416 -16,862  -6.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 212

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,862

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 267,592 294,976 27,384  10.23%
אקסלנס 81,424 85,589 4,165  5.12%
הירשמו לצפייה 130,398 129,898 -500  -0.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 212
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,862
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 408,916 0.73%
מור 241,416 0.43%
ילין לפידות 143,448 0.26%
הירשמו לצפייה 15,496 0.03%
הירשמו לצפייה 4,093 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 652 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 520,628 0.93%
הפניקס 294,976 0.53%
ילין לפידות 129,898 0.23%
הירשמו לצפייה 85,589 0.15%
הירשמו לצפייה 10,165 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית