תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ישרוטל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
איילון 500 5,678 5,178  1,035.60%
מור 208,358 208,485 127  0.06%
הירשמו לצפייה 4,155 4,075 -80  -1.93%
הירשמו לצפייה 266,538 266,254 -284  -0.11%
הירשמו לצפייה 81,191 80,573 -618  -0.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,305

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -982

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
ילין לפידות 97,030 129,787 32,757  33.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,305
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 32,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 567,289 1.01%
ילין לפידות 266,254 0.48%
מור 208,485 0.37%
הירשמו לצפייה 80,573 0.14%
הירשמו לצפייה 5,678 0.01%
הירשמו לצפייה 4,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,224 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 368,432 0.66%
הפניקס 176,148 0.31%
ילין לפידות 129,787 0.23%
הירשמו לצפייה 52,332 0.09%
הירשמו לצפייה 10,165 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית