תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ישרוטל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 84,023 84,623 600  0.71%
אזימוט 48 38 -10  -20.83%
הירשמו לצפייה 203,417 202,668 -749  -0.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 600

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -759

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 10,321 10,165 -156  -1.51%
ילין לפידות 123,836 97,030 -26,806  -21.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,962

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 600
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -759
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,962
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 565,122 1.01%
ילין לפידות 273,563 0.49%
מור 202,668 0.36%
הירשמו לצפייה 84,623 0.15%
הירשמו לצפייה 4,230 < 0.01%
הירשמו לצפייה 38 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,195 0.19%
ילין לפידות 97,030 0.17%
הכשרה ביטוח 10,165 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית