תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
מיטב דש 89,657 94,472 4,815  5.37%
מגדל 33,983 35,933 1,950  5.74%
הירשמו לצפייה 4,000 4,200 200  5.00%
הירשמו לצפייה 1,465 1,499 34  2.32%
הירשמו לצפייה 783 688 -95  -12.13%
שדרגו את המנוי 1,770 1,480 -290  -16.38%
שדרגו את המנוי 46,159 44,011 -2,148  -4.65%
שדרגו את המנוי 22,700 20,266 -2,434  -10.72%
שדרגו את המנוי 17,399 11,276 -6,123  -35.19%
שדרגו את המנוי 235,491 169,200 -66,291  -28.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,999

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -77,381

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,999
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -77,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 468,892 3.41%
אושן 169,200 1.23%
מיטב דש 94,472 0.69%
הירשמו לצפייה 49,727 0.36%
הירשמו לצפייה 44,011 0.32%
הירשמו לצפייה 35,933 0.26%
שדרגו את המנוי 20,266 0.15%
שדרגו את המנוי 16,806 0.12%
שדרגו את המנוי 14,410 0.10%
שדרגו את המנוי 11,276 0.08%
שדרגו את המנוי 4,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,424 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,499 0.01%
שדרגו את המנוי 1,480 0.01%
שדרגו את המנוי 688 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,372 0.06%
הלמן אלדובי 8,372 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית