יוניטרוניקס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אושן 242,150 256,450 14,300  5.91%
מגדל 17,580 18,744 1,164  6.62%
הירשמו לצפייה 4,389 4,374 -15  -0.34%
הירשמו לצפייה 86,559 86,446 -113  -0.13%
הירשמו לצפייה 36,836 35,704 -1,132  -3.07%
שדרגו את המנוי 102,977 95,655 -7,322  -7.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,464

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,582

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,464
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,582
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 520,220 3.78%
אושן 256,450 1.86%
הראל 95,655 0.70%
הירשמו לצפייה 86,446 0.63%
הירשמו לצפייה 35,704 0.26%
הירשמו לצפייה 18,744 0.14%
שדרגו את המנוי 10,968 0.08%
שדרגו את המנוי 8,379 0.06%
שדרגו את המנוי 4,374 0.03%
שדרגו את המנוי 3,500 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,372 0.06%
הלמן אלדובי 8,372 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית