תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פורטה 79,268 125,351 46,083  58.14%
אושן 70,882 96,600 25,718  36.28%
הירשמו לצפייה 67,155 70,004 2,849  4.24%
הירשמו לצפייה 1,963 1,965 2  0.10%
הירשמו לצפייה 60,357 43,283 -17,074  -28.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,652

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,074

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 74,652
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,074
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 454,322 3.30%
פורטה 125,351 0.91%
אושן 96,600 0.70%
הירשמו לצפייה 70,004 0.51%
הירשמו לצפייה 46,480 0.34%
הירשמו לצפייה 43,283 0.31%
שדרגו את המנוי 24,453 0.18%
שדרגו את המנוי 19,188 0.14%
שדרגו את המנוי 14,915 0.11%
שדרגו את המנוי 5,960 0.04%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,351 0.02%
שדרגו את המנוי 1,965 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 62,573 0.45%
הכשרה ביטוח 56,582 0.41%
הלמן אלדובי 5,991 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית