תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
אזימוט 3,424 16,539 13,115  383.03%
אושן 117,400 124,000 6,600  5.62%
הירשמו לצפייה 1,640 2,187 547  33.35%
הירשמו לצפייה 45,470 45,620 150  0.33%
הירשמו לצפייה 1,700 1,500 -200  -11.76%
שדרגו את המנוי 63,116 57,633 -5,483  -8.69%
שדרגו את המנוי 177,930 167,214 -10,716  -6.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,412

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,399

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הלמן אלדובי 8,372 5,991 -2,381  -28.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,412
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,399
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 525,338 3.82%
מיטב דש 167,214 1.22%
אושן 124,000 0.90%
הירשמו לצפייה 57,633 0.42%
הירשמו לצפייה 45,620 0.33%
הירשמו לצפייה 32,339 0.24%
שדרגו את המנוי 23,933 0.17%
שדרגו את המנוי 19,610 0.14%
שדרגו את המנוי 17,188 0.12%
שדרגו את המנוי 16,539 0.12%
שדרגו את המנוי 7,077 0.05%
שדרגו את המנוי 6,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,617 0.02%
שדרגו את המנוי 2,187 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 481 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,991 0.04%
הלמן אלדובי 5,991 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית