תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אושן 240,750 257,334 16,584  6.89%
פסגות 2,625 4,369 1,744  66.44%
הירשמו לצפייה 9,869 10,968 1,099  11.14%
הירשמו לצפייה 14,767 15,649 882  5.97%
הירשמו לצפייה 108,505 99,696 -8,809  -8.12%
שדרגו את המנוי 169,159 141,147 -28,012  -16.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,309

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,821

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הלמן אלדובי 5,991 8,372 2,381  39.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,381

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,309
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,381
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 612,272 4.45%
אושן 257,334 1.87%
אפסילון 141,147 1.03%
הירשמו לצפייה 99,696 0.72%
הירשמו לצפייה 46,022 0.33%
הירשמו לצפייה 33,621 0.24%
שדרגו את המנוי 15,649 0.11%
שדרגו את המנוי 10,968 0.08%
שדרגו את המנוי 4,369 0.03%
שדרגו את המנוי 3,466 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,372 0.06%
הלמן אלדובי 8,372 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית