תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אושן 215,400 241,600 26,200  12.16%
תמיר פישמן 34,095 43,209 9,114  26.73%
הירשמו לצפייה 38,627 44,497 5,870  15.20%
הירשמו לצפייה 29,728 30,973 1,245  4.19%
הירשמו לצפייה 1,559 2,471 912  58.50%
שדרגו את המנוי 19,214 19,548 334  1.74%
שדרגו את המנוי 1,470 1,630 160  10.88%
שדרגו את המנוי 19,971 19,629 -342  -1.71%
שדרגו את המנוי 39,991 39,622 -369  -0.92%
שדרגו את המנוי 3,545 2,923 -622  -17.55%
שדרגו את המנוי 58,092 55,456 -2,636  -4.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,835

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,969

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,835
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,969
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 505,558 3.68%
אושן 241,600 1.76%
הראל 55,456 0.40%
הירשמו לצפייה 44,497 0.32%
הירשמו לצפייה 43,209 0.31%
הירשמו לצפייה 39,622 0.29%
שדרגו את המנוי 30,973 0.23%
שדרגו את המנוי 19,629 0.14%
שדרגו את המנוי 19,548 0.14%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,923 0.02%
שדרגו את המנוי 2,471 0.02%
שדרגו את המנוי 1,630 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,372 0.06%
הלמן אלדובי 8,372 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית