תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פורטה 24,849 25,934 1,085  4.37%
מגדל 61,353 62,052 699  1.14%
הירשמו לצפייה 16,530 16,380 -150  -0.91%
הירשמו לצפייה 2,617 2,351 -266  -10.16%
הירשמו לצפייה 98,103 97,000 -1,103  -1.12%
שדרגו את המנוי 97,975 90,800 -7,175  -7.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,784

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,694

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 2,183 1,993 -190  -8.70%
הפניקס 9,968 9,305 -663  -6.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -853

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,784
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,694
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 415,097 3.02%
מיטב דש 97,000 0.71%
אושן 90,800 0.66%
הירשמו לצפייה 62,052 0.45%
הירשמו לצפייה 45,950 0.33%
הירשמו לצפייה 25,934 0.19%
שדרגו את המנוי 24,933 0.18%
שדרגו את המנוי 24,571 0.18%
שדרגו את המנוי 19,188 0.14%
שדרגו את המנוי 16,380 0.12%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,351 0.02%
שדרגו את המנוי 2,166 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,289 0.13%
הפניקס 9,305 0.07%
הלמן אלדובי 5,991 0.04%
הירשמו לצפייה 1,993 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית