תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אושן 83,416 88,127 4,711  5.65%
פורטה 26,421 29,078 2,657  10.06%
הירשמו לצפייה 46,450 46,714 264  0.57%
הירשמו לצפייה 2,051 2,097 46  2.24%
הירשמו לצפייה 16,380 15,086 -1,294  -7.90%
שדרגו את המנוי 63,120 59,932 -3,188  -5.05%
שדרגו את המנוי 88,304 67,982 -20,322  -23.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,804

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 2,183 1,993 -190  -8.70%
הפניקס 9,968 9,305 -663  -6.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -853

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,804
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 383,713 2.79%
אושן 88,127 0.64%
מיטב דש 67,982 0.49%
הירשמו לצפייה 59,932 0.44%
הירשמו לצפייה 46,714 0.34%
הירשמו לצפייה 29,078 0.21%
שדרגו את המנוי 24,933 0.18%
שדרגו את המנוי 24,453 0.18%
שדרגו את המנוי 19,188 0.14%
שדרגו את המנוי 15,086 0.11%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,351 0.02%
שדרגו את המנוי 2,097 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,289 0.13%
הפניקס 9,305 0.07%
הלמן אלדובי 5,991 0.04%
הירשמו לצפייה 1,993 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית