תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מגדל 55,899 61,152 5,253  9.40%
פורטה 21,523 24,523 3,000  13.94%
הירשמו לצפייה 23,933 24,933 1,000  4.18%
הירשמו לצפייה 45,770 45,950 180  0.39%
הירשמו לצפייה 16,539 16,530 -9  -0.05%
שדרגו את המנוי 2,251 2,218 -33  -1.47%
שדרגו את המנוי 115,950 109,500 -6,450  -5.56%
שדרגו את המנוי 32,339 24,571 -7,768  -24.02%
שדרגו את המנוי 152,613 113,903 -38,710  -25.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,433

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,970

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,433
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 453,562 3.30%
מיטב דש 113,903 0.83%
אושן 109,500 0.80%
הירשמו לצפייה 61,152 0.44%
הירשמו לצפייה 45,950 0.33%
הירשמו לצפייה 24,933 0.18%
שדרגו את המנוי 24,571 0.18%
שדרגו את המנוי 24,523 0.18%
שדרגו את המנוי 19,188 0.14%
שדרגו את המנוי 16,530 0.12%
שדרגו את המנוי 7,077 0.05%
שדרגו את המנוי 2,617 0.02%
שדרגו את המנוי 2,218 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,142 0.13%
הפניקס 9,968 0.07%
הלמן אלדובי 5,991 0.04%
הירשמו לצפייה 2,183 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית