תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 23,447 37,693 14,246  60.76%
תמיר פישמן 10,968 19,858 8,890  81.05%
הירשמו לצפייה 18,179 19,971 1,792  9.86%
הירשמו לצפייה 28,315 29,598 1,283  4.53%
הירשמו לצפייה 3,500 4,000 500  14.29%
שדרגו את המנוי 3,908 1,612 -2,296  -58.75%
שדרגו את המנוי 13,394 3,545 -9,849  -73.53%
שדרגו את המנוי 100,240 80,493 -19,747  -19.70%
שדרגו את המנוי 298,850 267,100 -31,750  -10.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,711

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,642

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,711
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,642
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 482,171 3.51%
אושן 267,100 1.94%
הראל 80,493 0.59%
הירשמו לצפייה 37,693 0.27%
הירשמו לצפייה 29,598 0.22%
הירשמו לצפייה 19,971 0.15%
שדרגו את המנוי 19,858 0.14%
שדרגו את המנוי 17,179 0.12%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,545 0.03%
שדרגו את המנוי 1,612 0.01%
שדרגו את המנוי 1,122 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,372 0.06%
הלמן אלדובי 8,372 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית