תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 44,497 79,811 35,314  79.36%
תמיר פישמן 43,209 47,835 4,626  10.71%
הירשמו לצפייה 2,471 3,524 1,053  42.61%
הירשמו לצפייה 19,629 19,709 80  0.41%
הירשמו לצפייה 1,630 1,612 -18  -1.10%
שדרגו את המנוי 19,548 16,806 -2,742  -14.03%
שדרגו את המנוי 55,456 52,349 -3,107  -5.60%
שדרגו את המנוי 39,622 34,010 -5,612  -14.16%
שדרגו את המנוי 241,600 234,000 -7,600  -3.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,073

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,079

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,073
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,079
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 527,552 3.84%
אושן 234,000 1.70%
מיטב דש 79,811 0.58%
הירשמו לצפייה 52,349 0.38%
הירשמו לצפייה 47,835 0.35%
הירשמו לצפייה 34,010 0.25%
שדרגו את המנוי 30,973 0.23%
שדרגו את המנוי 19,709 0.14%
שדרגו את המנוי 16,806 0.12%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,524 0.03%
שדרגו את המנוי 2,923 0.02%
שדרגו את המנוי 1,612 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,372 0.06%
הלמן אלדובי 8,372 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית