תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוניטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פורטה 139,630 144,758 5,128  3.67%
מגדל 37,341 42,460 5,119  13.71%
הירשמו לצפייה 102,800 107,005 4,205  4.09%
הירשמו לצפייה 25,297 27,630 2,333  9.22%
הירשמו לצפייה 804 1,429 625  77.74%
שדרגו את המנוי 19,188 14,477 -4,711  -24.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,711

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 492,107 3.58%
פורטה 144,758 1.05%
אושן 107,005 0.78%
הירשמו לצפייה 70,004 0.51%
הירשמו לצפייה 46,480 0.34%
הירשמו לצפייה 42,460 0.31%
שדרגו את המנוי 27,630 0.20%
שדרגו את המנוי 16,576 0.12%
שדרגו את המנוי 14,915 0.11%
שדרגו את המנוי 14,477 0.11%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,351 0.02%
שדרגו את המנוי 1,429 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 62,573 0.45%
הכשרה ביטוח 56,582 0.41%
הלמן אלדובי 5,991 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית