תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 69,876 73,743 3,867  5.53%
מור 88,525 90,771 2,246  2.54%
הירשמו לצפייה 6,503 8,558 2,055  31.60%
הירשמו לצפייה 2,450 3,275 825  33.67%
הירשמו לצפייה 33,576 33,905 329  0.98%
שדרגו את המנוי 1,660 1,787 127  7.65%
שדרגו את המנוי 1,034 1,011 -23  -2.22%
שדרגו את המנוי 1,500 1,250 -250  -16.67%
שדרגו את המנוי 698 350 -348  -49.86%
שדרגו את המנוי 13,523 13,097 -426  -3.15%
שדרגו את המנוי 137,358 135,968 -1,390  -1.01%
שדרגו את המנוי 27,628 25,660 -1,968  -7.12%
שדרגו את המנוי 19,689 14,964 -4,725  -24.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,449

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,130

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מנורה 345,244 1,153,900 808,654  234.23%
מיטב דש 189,465 270,619 81,154  42.83%
הירשמו לצפייה 308,658 385,908 77,250  25.03%
הירשמו לצפייה 442,295 504,261 61,966  14.01%
הירשמו לצפייה 398,487 455,795 57,308  14.38%
שדרגו את המנוי 13,545 27,176 13,631  100.63%
שדרגו את המנוי 32,651 37,037 4,386  13.43%
שדרגו את המנוי 50,705 54,161 3,456  6.82%
שדרגו את המנוי 21,821 24,432 2,611  11.97%
שדרגו את המנוי 12,786 14,646 1,860  14.55%
שדרגו את המנוי 7,185 8,584 1,399  19.47%
שדרגו את המנוי 24,297 24,667 370  1.52%
שדרגו את המנוי 21,533 21,733 200  0.93%
שדרגו את המנוי 6,747 6,942 195  2.89%
שדרגו את המנוי 40,648 40,770 122  0.30%
שדרגו את המנוי 13,889 13,957 68  0.49%
שדרגו את המנוי 1,089 1,144 55  5.05%
שדרגו את המנוי 26,431 26,486 55  0.21%
שדרגו את המנוי 2,189 2,023 -166  -7.58%
שדרגו את המנוי 147,597 147,066 -531  -0.36%
שדרגו את המנוי 9,968 9,178 -790  -7.93%
שדרגו את המנוי 3,069 1,726 -1,343  -43.76%
שדרגו את המנוי 51,872 49,651 -2,221  -4.28%
שדרגו את המנוי 48,930 41,103 -7,827  -16.00%
שדרגו את המנוי 457,920 420,655 -37,265  -8.14%
שדרגו את המנוי 809,552 236,681 -572,871  -70.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,114,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -623,014

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,449
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,130
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,114,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -623,014
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 521,852 3.04%
פסגות 135,968 0.79%
אלטשולר - שחם 92,116 0.54%
הירשמו לצפייה 90,771 0.53%
הירשמו לצפייה 73,743 0.43%
הירשמו לצפייה 33,905 0.20%
שדרגו את המנוי 25,660 0.15%
שדרגו את המנוי 16,709 0.10%
שדרגו את המנוי 14,964 0.09%
שדרגו את המנוי 13,097 0.08%
שדרגו את המנוי 8,688 0.05%
שדרגו את המנוי 8,558 0.05%
שדרגו את המנוי 3,275 0.02%
שדרגו את המנוי 1,787 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,192,538 24.40%
מנורה 1,153,900 6.72%
מגדל 504,261 2.93%
הירשמו לצפייה 455,795 2.65%
הירשמו לצפייה 420,655 2.45%
הירשמו לצפייה 385,908 2.25%
שדרגו את המנוי 270,619 1.57%
שדרגו את המנוי 236,681 1.38%
שדרגו את המנוי 147,066 0.86%
שדרגו את המנוי 56,158 0.33%
שדרגו את המנוי 54,161 0.32%
שדרגו את המנוי 49,651 0.29%
שדרגו את המנוי 41,103 0.24%
שדרגו את המנוי 40,770 0.24%
שדרגו את המנוי 37,037 0.22%
שדרגו את המנוי 27,176 0.16%
שדרגו את המנוי 26,486 0.15%
שדרגו את המנוי 24,708 0.14%
שדרגו את המנוי 24,667 0.14%
שדרגו את המנוי 24,432 0.14%
שדרגו את המנוי 21,733 0.13%
שדרגו את המנוי 18,078 0.11%
שדרגו את המנוי 17,248 0.10%
שדרגו את המנוי 15,457 0.09%
שדרגו את המנוי 15,147 0.09%
שדרגו את המנוי 14,646 0.09%
שדרגו את המנוי 13,957 0.08%
שדרגו את המנוי 10,752 0.06%
שדרגו את המנוי 9,178 0.05%
שדרגו את המנוי 8,897 0.05%
שדרגו את המנוי 8,584 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 7,430 0.04%
שדרגו את המנוי 6,942 0.04%
שדרגו את המנוי 6,605 0.04%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 2,336 0.01%
שדרגו את המנוי 2,023 0.01%
שדרגו את המנוי 1,903 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 0.01%
שדרגו את המנוי 1,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית