תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 33,374 36,931 3,557  10.66%
הראל 28,651 31,008 2,357  8.23%
הירשמו לצפייה 9,575 9,751 176  1.84%
הירשמו לצפייה 6,933 6,945 12  0.17%
הירשמו לצפייה 195 155 -40  -20.51%
שדרגו את המנוי 1,317 1,158 -159  -12.07%
שדרגו את המנוי 121,405 120,953 -452  -0.37%
שדרגו את המנוי 1,791 1,269 -522  -29.15%
שדרגו את המנוי 3,655 2,985 -670  -18.33%
שדרגו את המנוי 105,985 104,960 -1,025  -0.97%
שדרגו את המנוי 11,622 9,922 -1,700  -14.63%
שדרגו את המנוי 3,950 1,500 -2,450  -62.03%
שדרגו את המנוי 64,330 60,965 -3,365  -5.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,383

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,690 30,562 27,872  1,036.13%
מיטב דש 292,910 319,690 26,780  9.14%
הירשמו לצפייה 32,155 35,154 2,999  9.33%
הירשמו לצפייה 1,354,700 1,356,310 1,610  0.12%
הירשמו לצפייה 515,150 516,723 1,573  0.31%
שדרגו את המנוי 43,223 44,031 808  1.87%
שדרגו את המנוי 26,602 26,642 40  0.15%
שדרגו את המנוי 3,340 3,334 -6  -0.18%
שדרגו את המנוי 1,175 997 -178  -15.15%
שדרגו את המנוי 483,784 483,525 -259  -0.05%
שדרגו את המנוי 21,528 20,599 -929  -4.32%
שדרגו את המנוי 16,801 15,846 -955  -5.68%
שדרגו את המנוי 10,089 9,066 -1,023  -10.14%
שדרגו את המנוי 10,308 9,283 -1,025  -9.94%
שדרגו את המנוי 5,603 4,522 -1,081  -19.29%
שדרגו את המנוי 12,671 11,287 -1,384  -10.92%
שדרגו את המנוי 22,663 21,197 -1,466  -6.47%
שדרגו את המנוי 8,244 6,739 -1,505  -18.26%
שדרגו את המנוי 23,766 22,056 -1,710  -7.20%
שדרגו את המנוי 7,516 5,696 -1,820  -24.22%
שדרגו את המנוי 250,770 248,758 -2,012  -0.80%
שדרגו את המנוי 35,637 32,387 -3,250  -9.12%
שדרגו את המנוי 21,717 16,600 -5,117  -23.56%
שדרגו את המנוי 464,577 393,066 -71,511  -15.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,682

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,231

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 61,682
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -95,231
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 409,597 2.37%
פסגות 120,953 0.70%
אלטשולר - שחם 104,960 0.61%
הירשמו לצפייה 60,965 0.35%
הירשמו לצפייה 36,931 0.21%
הירשמו לצפייה 31,008 0.18%
שדרגו את המנוי 12,383 0.07%
שדרגו את המנוי 9,922 0.06%
שדרגו את המנוי 9,751 0.06%
שדרגו את המנוי 6,945 0.04%
שדרגו את המנוי 4,415 0.03%
שדרגו את המנוי 4,062 0.02%
שדרגו את המנוי 2,985 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,053,793 23.47%
מנורה 1,356,310 7.85%
הראל 516,723 2.99%
הירשמו לצפייה 483,525 2.80%
הירשמו לצפייה 393,066 2.28%
הירשמו לצפייה 319,690 1.85%
שדרגו את המנוי 248,758 1.44%
שדרגו את המנוי 147,852 0.86%
שדרגו את המנוי 58,138 0.34%
שדרגו את המנוי 54,043 0.31%
שדרגו את המנוי 49,283 0.29%
שדרגו את המנוי 44,031 0.25%
שדרגו את המנוי 35,154 0.20%
שדרגו את המנוי 32,387 0.19%
שדרגו את המנוי 30,562 0.18%
שדרגו את המנוי 26,642 0.15%
שדרגו את המנוי 22,056 0.13%
שדרגו את המנוי 21,197 0.12%
שדרגו את המנוי 20,751 0.12%
שדרגו את המנוי 20,599 0.12%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 16,600 0.10%
שדרגו את המנוי 15,846 0.09%
שדרגו את המנוי 14,731 0.09%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 11,287 0.07%
שדרגו את המנוי 10,360 0.06%
שדרגו את המנוי 9,283 0.05%
שדרגו את המנוי 9,066 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 6,739 0.04%
שדרגו את המנוי 5,696 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 4,522 0.03%
שדרגו את המנוי 3,849 0.02%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 3,334 0.02%
שדרגו את המנוי 2,452 0.01%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית