תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 22,558 34,898 12,340  54.70%
אלטשולר - שחם 92,797 102,797 10,000  10.78%
הירשמו לצפייה 26,290 29,060 2,770  10.54%
הירשמו לצפייה 53,777 55,011 1,234  2.29%
הירשמו לצפייה 6,025 6,933 908  15.07%
שדרגו את המנוי 9,895 9,799 -96  -0.97%
שדרגו את המנוי 14,083 13,483 -600  -4.26%
שדרגו את המנוי 929 116 -813  -87.51%
שדרגו את המנוי 134,898 133,879 -1,019  -0.76%
שדרגו את המנוי 4,201 2,362 -1,839  -43.78%
שדרגו את המנוי 19,563 10,406 -9,157  -46.81%
שדרגו את המנוי 35,139 25,218 -9,921  -28.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,252

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,445

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
רעות 14,070 20,751 6,681  47.48%
בנק לאומי 56,158 58,138 1,980  3.53%
הירשמו לצפייה 1,722 3,340 1,618  93.96%
הירשמו לצפייה 8,973 10,368 1,395  15.55%
הירשמו לצפייה 1,353,660 1,354,700 1,035  0.08%
שדרגו את המנוי 42,215 43,223 1,008  2.39%
שדרגו את המנוי 20,849 21,528 679  3.26%
שדרגו את המנוי 9,807 10,308 501  5.11%
שדרגו את המנוי 31,961 32,155 194  0.61%
שדרגו את המנוי 16,708 16,801 93  0.56%
שדרגו את המנוי 26,556 26,602 46  0.17%
שדרגו את המנוי 54,042 54,043 1
שדרגו את המנוי 10,389 10,360 -29  -0.28%
שדרגו את המנוי 49,313 49,283 -30  -0.06%
שדרגו את המנוי 8,304 8,244 -60  -0.72%
שדרגו את המנוי 21,822 21,717 -105  -0.48%
שדרגו את המנוי 22,952 22,663 -289  -1.26%
שדרגו את המנוי 11,026 10,089 -937  -8.50%
שדרגו את המנוי 24,893 23,766 -1,127  -4.53%
שדרגו את המנוי 8,647 7,516 -1,131  -13.08%
שדרגו את המנוי 485,972 483,784 -2,188  -0.45%
שדרגו את המנוי 38,007 35,637 -2,370  -6.24%
שדרגו את המנוי 15,229 12,671 -2,558  -16.80%
שדרגו את המנוי 301,216 292,910 -8,306  -2.76%
שדרגו את המנוי 29,414 14,731 -14,683  -49.92%
שדרגו את המנוי 537,392 515,150 -22,242  -4.14%
שדרגו את המנוי 25,673 2,690 -22,983  -89.52%
שדרגו את המנוי 275,601 250,770 -24,831  -9.01%
שדרגו את המנוי 499,328 464,577 -34,751  -6.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,231

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -138,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,252
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,445
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,231
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -138,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 430,890 2.49%
פסגות 133,879 0.78%
אלטשולר - שחם 102,797 0.60%
הירשמו לצפייה 55,011 0.32%
הירשמו לצפייה 34,898 0.20%
הירשמו לצפייה 29,060 0.17%
שדרגו את המנוי 25,218 0.15%
שדרגו את המנוי 13,483 0.08%
שדרגו את המנוי 10,406 0.06%
שדרגו את המנוי 9,799 0.06%
שדרגו את המנוי 6,933 0.04%
שדרגו את המנוי 3,950 0.02%
שדרגו את המנוי 2,362 0.01%
שדרגו את המנוי 1,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,112,210 23.81%
מנורה 1,354,700 7.84%
הראל 515,150 2.98%
הירשמו לצפייה 483,784 2.80%
הירשמו לצפייה 464,577 2.69%
הירשמו לצפייה 292,910 1.70%
שדרגו את המנוי 250,770 1.45%
שדרגו את המנוי 147,852 0.86%
שדרגו את המנוי 58,138 0.34%
שדרגו את המנוי 54,043 0.31%
שדרגו את המנוי 49,283 0.29%
שדרגו את המנוי 43,223 0.25%
שדרגו את המנוי 35,637 0.21%
שדרגו את המנוי 32,155 0.19%
שדרגו את המנוי 26,602 0.15%
שדרגו את המנוי 23,766 0.14%
שדרגו את המנוי 22,663 0.13%
שדרגו את המנוי 21,717 0.13%
שדרגו את המנוי 21,528 0.12%
שדרגו את המנוי 20,751 0.12%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 17,108 0.10%
שדרגו את המנוי 16,801 0.10%
שדרגו את המנוי 14,731 0.09%
שדרגו את המנוי 12,671 0.07%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 10,368 0.06%
שדרגו את המנוי 10,360 0.06%
שדרגו את המנוי 10,308 0.06%
שדרגו את המנוי 10,089 0.06%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 8,244 0.05%
שדרגו את המנוי 7,516 0.04%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 3,340 0.02%
שדרגו את המנוי 2,690 0.02%
שדרגו את המנוי 2,452 0.01%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית