תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
פורטה 2,038 2,421 383  18.79%
פסגות 133,450 133,725 275  0.21%
הירשמו לצפייה 11,774 11,806 32  0.27%
הירשמו לצפייה 199 201 2  1.01%
הירשמו לצפייה 50,561 50,411 -150  -0.30%
שדרגו את המנוי 28,911 28,635 -276  -0.95%
שדרגו את המנוי 66,814 65,380 -1,434  -2.15%
שדרגו את המנוי 185,247 183,203 -2,044  -1.10%
שדרגו את המנוי 19,108 10,845 -8,263  -43.24%
שדרגו את המנוי 36,848 20,747 -16,101  -43.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 692

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,268

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מנורה 1,153,900 1,349,230 195,332  16.93%
הראל 420,655 536,693 116,038  27.59%
הירשמו לצפייה 455,795 482,872 27,077  5.94%
הירשמו לצפייה 8,897 17,248 8,351  93.86%
הירשמו לצפייה 7,430 12,060 4,630  62.31%
שדרגו את המנוי 1,708 4,939 3,231  189.17%
שדרגו את המנוי 24,708 27,284 2,576  10.43%
שדרגו את המנוי 9,178 11,023 1,845  20.10%
שדרגו את המנוי 6,605 8,304 1,699  25.72%
שדרגו את המנוי 37,037 38,397 1,360  3.67%
שדרגו את המנוי 14,646 15,229 583  3.98%
שדרגו את המנוי 2,023 2,254 231  11.42%
שדרגו את המנוי 40,770 40,995 225  0.55%
שדרגו את המנוי 24,432 24,631 199  0.81%
שדרגו את המנוי 13,957 14,082 125  0.90%
שדרגו את המנוי 27,176 27,262 86  0.32%
שדרגו את המנוי 8,584 8,647 63  0.73%
שדרגו את המנוי 1,144 1,183 39  3.41%
שדרגו את המנוי 26,486 26,507 21  0.08%
שדרגו את המנוי 21,733 21,745 12  0.06%
שדרגו את המנוי 54,161 54,044 -117  -0.22%
שדרגו את המנוי 2,336 2,081 -255  -10.92%
שדרגו את המנוי 49,651 49,393 -258  -0.52%
שדרגו את המנוי 15,147 14,556 -591  -3.90%
שדרגו את המנוי 10,752 9,807 -945  -8.79%
שדרגו את המנוי 504,261 503,026 -1,235  -0.24%
שדרגו את המנוי 270,619 233,651 -36,968  -13.66%
שדרגו את המנוי 385,908 340,210 -45,698  -11.84%
שדרגו את המנוי 236,681 4 -236,677  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 363,723

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -322,744

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 692
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,268
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 363,723
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -322,744
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 521,999 3.02%
אלטשולר - שחם 183,203 1.06%
פסגות 133,725 0.77%
הירשמו לצפייה 65,380 0.38%
הירשמו לצפייה 50,411 0.29%
הירשמו לצפייה 28,635 0.17%
שדרגו את המנוי 20,747 0.12%
שדרגו את המנוי 11,806 0.07%
שדרגו את המנוי 10,845 0.06%
שדרגו את המנוי 9,188 0.05%
שדרגו את המנוי 3,950 0.02%
שדרגו את המנוי 2,421 0.01%
שדרגו את המנוי 1,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 201 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,234,271 24.51%
מנורה 1,349,230 7.81%
הראל 536,693 3.11%
הירשמו לצפייה 503,026 2.91%
הירשמו לצפייה 482,872 2.80%
הירשמו לצפייה 340,210 1.97%
שדרגו את המנוי 233,651 1.35%
שדרגו את המנוי 147,066 0.85%
שדרגו את המנוי 56,158 0.33%
שדרגו את המנוי 54,044 0.31%
שדרגו את המנוי 49,393 0.29%
שדרגו את המנוי 41,103 0.24%
שדרגו את המנוי 40,995 0.24%
שדרגו את המנוי 38,397 0.22%
שדרגו את המנוי 27,284 0.16%
שדרגו את המנוי 27,262 0.16%
שדרגו את המנוי 26,507 0.15%
שדרגו את המנוי 24,667 0.14%
שדרגו את המנוי 24,631 0.14%
שדרגו את המנוי 21,745 0.13%
שדרגו את המנוי 18,078 0.10%
שדרגו את המנוי 17,248 0.10%
שדרגו את המנוי 17,248 0.10%
שדרגו את המנוי 15,457 0.09%
שדרגו את המנוי 15,229 0.09%
שדרגו את המנוי 14,556 0.08%
שדרגו את המנוי 14,082 0.08%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 11,023 0.06%
שדרגו את המנוי 9,807 0.06%
שדרגו את המנוי 8,647 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 8,304 0.05%
שדרגו את המנוי 6,942 0.04%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 2,081 0.01%
שדרגו את המנוי 1,903 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית