תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אקסלנס 9,872 20,077 10,205  103.37%
הראל 34,676 43,572 8,896  25.65%
הירשמו לצפייה 9,665 11,642 1,977  20.46%
הירשמו לצפייה 6,190 7,947 1,757  28.38%
הירשמו לצפייה 21,706 22,800 1,094  5.04%
שדרגו את המנוי 1,348 1,824 476  35.31%
שדרגו את המנוי 137,204 137,579 375  0.27%
שדרגו את המנוי 61,928 62,198 270  0.44%
שדרגו את המנוי 2,691 2,788 97  3.60%
שדרגו את המנוי 187 237 50  26.74%
שדרגו את המנוי 11,897 11,893 -4  -0.03%
שדרגו את המנוי 1,351 592 -759  -56.18%
שדרגו את המנוי 179,886 176,068 -3,818  -2.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,581

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 41,103 49,357 8,254  20.08%
ארם גמולים 14,556 20,849 6,293  43.23%
הירשמו לצפייה 1,349,230 1,352,720 3,485  0.26%
הירשמו לצפייה 482,872 485,741 2,869  0.59%
הירשמו לצפייה 14,082 16,708 2,626  18.65%
שדרגו את המנוי 15,457 17,124 1,667  10.78%
שדרגו את המנוי 40,995 41,825 830  2.02%
שדרגו את המנוי 147,066 147,852 786  0.53%
שדרגו את המנוי 1,183 1,904 721  60.95%
שדרגו את המנוי 536,693 537,325 632  0.12%
שדרגו את המנוי 2,081 2,452 371  17.83%
שדרגו את המנוי 21,745 21,822 77  0.35%
שדרגו את המנוי 11,023 11,059 36  0.33%
שדרגו את המנוי 26,507 26,530 23  0.09%
שדרגו את המנוי 54,044 54,043 -1
שדרגו את המנוי 756 686 -70  -9.26%
שדרגו את המנוי 49,393 49,313 -80  -0.16%
שדרגו את המנוי 1,903 1,809 -94  -4.94%
שדרגו את המנוי 505 380 -125  -24.75%
שדרגו את המנוי 233,651 233,089 -562  -0.24%
שדרגו את המנוי 24,631 23,796 -835  -3.39%
שדרגו את המנוי 27,284 25,805 -1,479  -5.42%
שדרגו את המנוי 17,248 8,973 -8,275  -47.98%
שדרגו את המנוי 503,026 492,034 -10,992  -2.19%
שדרגו את המנוי 340,210 295,207 -45,003  -13.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,516

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -67,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 546,852 3.17%
אלטשולר - שחם 176,068 1.02%
פסגות 137,579 0.80%
הירשמו לצפייה 62,198 0.36%
הירשמו לצפייה 43,658 0.25%
הירשמו לצפייה 43,572 0.25%
שדרגו את המנוי 22,800 0.13%
שדרגו את המנוי 20,077 0.12%
שדרגו את המנוי 11,893 0.07%
שדרגו את המנוי 11,642 0.07%
שדרגו את המנוי 7,947 0.05%
שדרגו את המנוי 3,950 0.02%
שדרגו את המנוי 2,788 0.02%
שדרגו את המנוי 1,824 0.01%
שדרגו את המנוי 592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,195,426 24.29%
מנורה 1,352,720 7.83%
הראל 537,325 3.11%
הירשמו לצפייה 492,034 2.85%
הירשמו לצפייה 485,741 2.81%
הירשמו לצפייה 295,207 1.71%
שדרגו את המנוי 233,089 1.35%
שדרגו את המנוי 147,852 0.86%
שדרגו את המנוי 56,158 0.33%
שדרגו את המנוי 54,043 0.31%
שדרגו את המנוי 49,357 0.29%
שדרגו את המנוי 49,313 0.29%
שדרגו את המנוי 41,825 0.24%
שדרגו את המנוי 38,397 0.22%
שדרגו את המנוי 27,262 0.16%
שדרגו את המנוי 26,530 0.15%
שדרגו את המנוי 25,805 0.15%
שדרגו את המנוי 24,667 0.14%
שדרגו את המנוי 23,796 0.14%
שדרגו את המנוי 21,822 0.13%
שדרגו את המנוי 20,849 0.12%
שדרגו את המנוי 18,078 0.10%
שדרגו את המנוי 17,248 0.10%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 16,708 0.10%
שדרגו את המנוי 15,229 0.09%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 11,059 0.06%
שדרגו את המנוי 9,807 0.06%
שדרגו את המנוי 8,973 0.05%
שדרגו את המנוי 8,647 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 8,304 0.05%
שדרגו את המנוי 6,942 0.04%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 2,452 0.01%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,904 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית