תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 64,890 68,246 3,356  5.17%
מגדל 35,928 37,357 1,429  3.98%
הירשמו לצפייה 27,576 27,958 382  1.39%
הירשמו לצפייה 836 1,063 227  27.15%
הירשמו לצפייה 137,336 137,553 217  0.16%
שדרגו את המנוי 898 1,093 195  21.71%
שדרגו את המנוי 8,578 8,688 110  1.28%
שדרגו את המנוי 1,422 1,438 16  1.13%
שדרגו את המנוי 617 578 -39  -6.32%
שדרגו את המנוי 9,478 9,350 -128  -1.35%
שדרגו את המנוי 1,502 1,302 -200  -13.32%
שדרגו את המנוי 14,231 13,830 -401  -2.82%
שדרגו את המנוי 95,708 92,116 -3,592  -3.75%
שדרגו את המנוי 97,525 88,525 -9,000  -9.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,932

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,360

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
ילין לפידות 297,010 398,487 101,477  34.17%
הראל 362,868 457,920 95,052  26.19%
הירשמו לצפייה 39,106 48,930 9,824  25.12%
הירשמו לצפייה 17,342 21,821 4,479  25.83%
הירשמו לצפייה 20,612 24,297 3,685  17.88%
שדרגו את המנוי 150,301 151,065 764  0.51%
שדרגו את המנוי 1,053 1,089 36  3.42%
שדרגו את המנוי 345,243 345,244 1
שדרגו את המנוי 1,178 1,078 -100  -8.49%
שדרגו את המנוי 52,078 51,872 -206  -0.40%
שדרגו את המנוי 18,323 18,078 -245  -1.34%
שדרגו את המנוי 1,079 756 -323  -29.94%
שדרגו את המנוי 7,561 7,185 -376  -4.97%
שדרגו את המנוי 13,176 12,786 -390  -2.96%
שדרגו את המנוי 2,052 1,636 -416  -20.27%
שדרגו את המנוי 1,675 1,175 -500  -29.85%
שדרגו את המנוי 2,712 2,189 -523  -19.28%
שדרגו את המנוי 2,926 2,336 -590  -20.16%
שדרגו את המנוי 190,147 189,465 -682  -0.36%
שדרגו את המנוי 4,241 3,431 -810  -19.10%
שדרגו את המנוי 2,759 1,903 -856  -31.03%
שדרגו את המנוי 33,551 32,651 -900  -2.68%
שדרגו את המנוי 4,099 3,069 -1,030  -25.13%
שדרגו את המנוי 6,665 5,603 -1,062  -15.93%
שדרגו את המנוי 8,104 6,605 -1,499  -18.50%
שדרגו את המנוי 23,042 21,533 -1,509  -6.55%
שדרגו את המנוי 10,620 8,897 -1,723  -16.22%
שדרגו את המנוי 6,323 4,526 -1,797  -28.42%
שדרגו את המנוי 12,838 10,752 -2,086  -16.25%
שדרגו את המנוי 9,268 6,747 -2,521  -27.20%
שדרגו את המנוי 29,155 26,431 -2,724  -9.34%
שדרגו את המנוי 20,881 17,248 -3,633  -17.40%
שדרגו את המנוי 14,857 9,968 -4,889  -32.91%
שדרגו את המנוי 20,592 15,457 -5,135  -24.94%
שדרגו את המנוי 19,682 13,545 -6,137  -31.18%
שדרגו את המנוי 21,660 13,889 -7,771  -35.88%
שדרגו את המנוי 76,058 56,158 -19,900  -26.16%
שדרגו את המנוי 838,545 809,552 -28,993  -3.46%
שדרגו את המנוי 181,804 147,597 -34,207  -18.82%
שדרגו את המנוי 354,234 308,658 -45,576  -12.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 215,318

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -179,109

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,932
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,360
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 215,318
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -179,109
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 492,097 2.86%
פסגות 137,553 0.80%
אלטשולר - שחם 92,116 0.54%
הירשמו לצפייה 88,525 0.52%
הירשמו לצפייה 68,246 0.40%
הירשמו לצפייה 37,357 0.22%
שדרגו את המנוי 27,958 0.16%
שדרגו את המנוי 13,830 0.08%
שדרגו את המנוי 9,350 0.05%
שדרגו את המנוי 8,688 0.05%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,829,001 22.28%
אלטשולר - שחם 809,552 4.71%
הראל 457,920 2.67%
הירשמו לצפייה 442,295 2.57%
הירשמו לצפייה 398,487 2.32%
הירשמו לצפייה 345,244 2.01%
שדרגו את המנוי 308,658 1.80%
שדרגו את המנוי 189,465 1.10%
שדרגו את המנוי 151,065 0.88%
שדרגו את המנוי 147,597 0.86%
שדרגו את המנוי 56,158 0.33%
שדרגו את המנוי 51,872 0.30%
שדרגו את המנוי 50,705 0.30%
שדרגו את המנוי 48,930 0.28%
שדרגו את המנוי 40,648 0.24%
שדרגו את המנוי 32,651 0.19%
שדרגו את המנוי 26,431 0.15%
שדרגו את המנוי 24,297 0.14%
שדרגו את המנוי 21,821 0.13%
שדרגו את המנוי 21,533 0.13%
שדרגו את המנוי 18,078 0.11%
שדרגו את המנוי 17,248 0.10%
שדרגו את המנוי 15,457 0.09%
שדרגו את המנוי 15,147 0.09%
שדרגו את המנוי 13,889 0.08%
שדרגו את המנוי 13,545 0.08%
שדרגו את המנוי 12,786 0.07%
שדרגו את המנוי 10,752 0.06%
שדרגו את המנוי 9,968 0.06%
שדרגו את המנוי 8,897 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 7,430 0.04%
שדרגו את המנוי 7,185 0.04%
שדרגו את המנוי 6,747 0.04%
שדרגו את המנוי 6,605 0.04%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 3,069 0.02%
שדרגו את המנוי 2,336 0.01%
שדרגו את המנוי 2,189 0.01%
שדרגו את המנוי 1,903 0.01%
שדרגו את המנוי 1,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית