תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 40,728 47,684 6,956  17.08%
איילון 335 322 -13  -3.88%
הירשמו לצפייה 218 170 -48  -22.02%
הירשמו לצפייה 1,100 1,028 -72  -6.55%
הירשמו לצפייה 12,783 12,583 -200  -1.56%
שדרגו את המנוי 7,788 7,552 -236  -3.03%
שדרגו את המנוי 8,903 8,455 -448  -5.03%
שדרגו את המנוי 27,729 27,167 -562  -2.03%
שדרגו את המנוי 3,612 2,743 -869  -24.06%
שדרגו את המנוי 104,489 102,486 -2,003  -1.92%
שדרגו את המנוי 5,720 2,966 -2,754  -48.15%
שדרגו את המנוי 30,725 27,841 -2,884  -9.39%
שדרגו את המנוי 113,938 104,145 -9,793  -8.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,882

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 516,723 538,428 21,705  4.20%
הלמן אלדובי 49,283 50,647 1,364  2.77%
הירשמו לצפייה 398,189 398,990 801  0.20%
הירשמו לצפייה 1,356,310 1,356,450 140  0.01%
הירשמו לצפייה 44,031 44,121 90  0.20%
שדרגו את המנוי 26,642 26,718 76  0.29%
שדרגו את המנוי 22,056 21,967 -89  -0.40%
שדרגו את המנוי 21,197 20,963 -234  -1.10%
שדרגו את המנוי 9,836 9,566 -270  -2.75%
שדרגו את המנוי 6,739 6,308 -431  -6.40%
שדרגו את המנוי 15,846 13,780 -2,066  -13.04%
שדרגו את המנוי 5,696 3,336 -2,360  -41.43%
שדרגו את המנוי 16,600 14,118 -2,482  -14.95%
שדרגו את המנוי 258,570 255,854 -2,716  -1.05%
שדרגו את המנוי 11,287 7,267 -4,020  -35.62%
שדרגו את המנוי 483,525 475,962 -7,563  -1.56%
שדרגו את המנוי 32,387 22,737 -9,650  -29.80%
שדרגו את המנוי 10,360 1 -10,359  -99.99%
שדרגו את המנוי 393,066 342,960 -50,106  -12.75%
שדרגו את המנוי 147,852 81,934 -65,918  -44.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -158,264

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -158,264
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 348,570 2.02%
פסגות 104,145 0.60%
אלטשולר - שחם 102,486 0.59%
הירשמו לצפייה 47,684 0.28%
הירשמו לצפייה 27,841 0.16%
הירשמו לצפייה 27,167 0.16%
שדרגו את המנוי 12,583 0.07%
שדרגו את המנוי 8,455 0.05%
שדרגו את המנוי 7,552 0.04%
שדרגו את המנוי 2,966 0.02%
שדרגו את המנוי 2,743 0.02%
שדרגו את המנוי 2,085 0.01%
שדרגו את המנוי 1,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,028 < 0.01%
שדרגו את המנוי 322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,018,278 23.26%
מנורה 1,356,450 7.85%
הראל 538,428 3.12%
הירשמו לצפייה 475,962 2.76%
הירשמו לצפייה 398,990 2.31%
הירשמו לצפייה 342,960 1.99%
שדרגו את המנוי 255,854 1.48%
שדרגו את המנוי 81,934 0.47%
שדרגו את המנוי 58,138 0.34%
שדרגו את המנוי 54,043 0.31%
שדרגו את המנוי 50,647 0.29%
שדרגו את המנוי 44,121 0.26%
שדרגו את המנוי 35,154 0.20%
שדרגו את המנוי 30,562 0.18%
שדרגו את המנוי 26,718 0.15%
שדרגו את המנוי 22,737 0.13%
שדרגו את המנוי 21,967 0.13%
שדרגו את המנוי 20,963 0.12%
שדרגו את המנוי 20,751 0.12%
שדרגו את המנוי 20,599 0.12%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 14,731 0.09%
שדרגו את המנוי 14,118 0.08%
שדרגו את המנוי 13,780 0.08%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 9,566 0.06%
שדרגו את המנוי 9,283 0.05%
שדרגו את המנוי 9,066 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 7,267 0.04%
שדרגו את המנוי 6,308 0.04%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 4,522 0.03%
שדרגו את המנוי 3,849 0.02%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 3,336 0.02%
שדרגו את המנוי 3,074 0.02%
שדרגו את המנוי 2,452 0.01%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית