תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פורטה 2,788 6,010 3,222  115.57%
אקסלנס 19,443 20,043 600  3.09%
הירשמו לצפייה 69 256 187  271.01%
הירשמו לצפייה 1,766 1,644 -122  -6.91%
הירשמו לצפייה 10,698 10,465 -233  -2.18%
שדרגו את המנוי 23,328 23,012 -316  -1.35%
שדרגו את המנוי 42,233 41,533 -700  -1.66%
שדרגו את המנוי 6,356 4,622 -1,734  -27.28%
שדרגו את המנוי 137,799 135,084 -2,715  -1.97%
שדרגו את המנוי 58,582 55,266 -3,316  -5.66%
שדרגו את המנוי 33,626 29,891 -3,735  -11.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,009

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,871

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
רעות 14,070 20,751 6,681  47.48%
בנק לאומי 56,158 58,138 1,980  3.53%
הירשמו לצפייה 1,722 3,340 1,618  93.96%
הירשמו לצפייה 8,973 10,368 1,395  15.55%
הירשמו לצפייה 1,353,660 1,354,700 1,035  0.08%
שדרגו את המנוי 42,215 43,223 1,008  2.39%
שדרגו את המנוי 20,849 21,528 679  3.26%
שדרגו את המנוי 9,807 10,308 501  5.11%
שדרגו את המנוי 31,961 32,155 194  0.61%
שדרגו את המנוי 16,708 16,801 93  0.56%
שדרגו את המנוי 26,556 26,602 46  0.17%
שדרגו את המנוי 54,042 54,043 1
שדרגו את המנוי 10,389 10,360 -29  -0.28%
שדרגו את המנוי 49,313 49,283 -30  -0.06%
שדרגו את המנוי 8,304 8,244 -60  -0.72%
שדרגו את המנוי 21,822 21,717 -105  -0.48%
שדרגו את המנוי 22,952 22,663 -289  -1.26%
שדרגו את המנוי 11,026 10,089 -937  -8.50%
שדרגו את המנוי 24,893 23,766 -1,127  -4.53%
שדרגו את המנוי 8,647 7,516 -1,131  -13.08%
שדרגו את המנוי 485,972 483,784 -2,188  -0.45%
שדרגו את המנוי 38,007 35,637 -2,370  -6.24%
שדרגו את המנוי 15,229 12,671 -2,558  -16.80%
שדרגו את המנוי 301,216 292,910 -8,306  -2.76%
שדרגו את המנוי 29,414 14,731 -14,683  -49.92%
שדרגו את המנוי 537,392 515,150 -22,242  -4.14%
שדרגו את המנוי 25,673 2,690 -22,983  -89.52%
שדרגו את המנוי 275,601 250,770 -24,831  -9.01%
שדרגו את המנוי 499,328 464,577 -34,751  -6.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,231

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -138,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,009
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,231
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -138,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 417,493 2.42%
פסגות 135,084 0.78%
אלטשולר - שחם 71,397 0.41%
הירשמו לצפייה 55,266 0.32%
הירשמו לצפייה 41,533 0.24%
הירשמו לצפייה 29,891 0.17%
שדרגו את המנוי 23,012 0.13%
שדרגו את המנוי 20,043 0.12%
שדרגו את המנוי 14,083 0.08%
שדרגו את המנוי 10,465 0.06%
שדרגו את המנוי 6,010 0.03%
שדרגו את המנוי 4,622 0.03%
שדרגו את המנוי 3,950 0.02%
שדרגו את המנוי 1,644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 237 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,112,210 23.81%
מנורה 1,354,700 7.84%
הראל 515,150 2.98%
הירשמו לצפייה 483,784 2.80%
הירשמו לצפייה 464,577 2.69%
הירשמו לצפייה 292,910 1.70%
שדרגו את המנוי 250,770 1.45%
שדרגו את המנוי 147,852 0.86%
שדרגו את המנוי 58,138 0.34%
שדרגו את המנוי 54,043 0.31%
שדרגו את המנוי 49,283 0.29%
שדרגו את המנוי 43,223 0.25%
שדרגו את המנוי 35,637 0.21%
שדרגו את המנוי 32,155 0.19%
שדרגו את המנוי 26,602 0.15%
שדרגו את המנוי 23,766 0.14%
שדרגו את המנוי 22,663 0.13%
שדרגו את המנוי 21,717 0.13%
שדרגו את המנוי 21,528 0.12%
שדרגו את המנוי 20,751 0.12%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 17,108 0.10%
שדרגו את המנוי 16,801 0.10%
שדרגו את המנוי 14,731 0.09%
שדרגו את המנוי 12,671 0.07%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 10,368 0.06%
שדרגו את המנוי 10,360 0.06%
שדרגו את המנוי 10,308 0.06%
שדרגו את המנוי 10,089 0.06%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 8,244 0.05%
שדרגו את המנוי 7,516 0.04%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 3,340 0.02%
שדרגו את המנוי 2,690 0.02%
שדרגו את המנוי 2,452 0.01%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית