תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 53,613 64,330 10,717  19.99%
אקסלנס 9,271 11,622 2,351  25.36%
הירשמו לצפייה 2,655 3,655 1,000  37.66%
הירשמו לצפייה 28,355 28,651 296  1.04%
הירשמו לצפייה 33,381 33,374 -7  -0.02%
שדרגו את המנוי 43 22 -21  -48.84%
שדרגו את המנוי 237 195 -42  -17.72%
שדרגו את המנוי 9,624 9,575 -49  -0.51%
שדרגו את המנוי 1,851 1,791 -60  -3.24%
שדרגו את המנוי 1,443 1,317 -126  -8.73%
שדרגו את המנוי 12,783 12,383 -400  -3.13%
שדרגו את המנוי 4,562 4,062 -500  -10.96%
שדרגו את המנוי 109,152 105,985 -3,167  -2.90%
שדרגו את המנוי 127,829 121,405 -6,424  -5.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,690 30,562 27,872  1,036.13%
מיטב דש 292,910 319,690 26,780  9.14%
הירשמו לצפייה 32,155 35,154 2,999  9.33%
הירשמו לצפייה 1,354,700 1,356,310 1,610  0.12%
הירשמו לצפייה 515,150 516,723 1,573  0.31%
שדרגו את המנוי 43,223 44,031 808  1.87%
שדרגו את המנוי 26,602 26,642 40  0.15%
שדרגו את המנוי 1,175 997 -178  -15.15%
שדרגו את המנוי 483,784 483,525 -259  -0.05%
שדרגו את המנוי 21,528 20,599 -929  -4.32%
שדרגו את המנוי 16,801 15,846 -955  -5.68%
שדרגו את המנוי 10,089 9,066 -1,023  -10.14%
שדרגו את המנוי 10,308 9,283 -1,025  -9.94%
שדרגו את המנוי 5,603 4,522 -1,081  -19.29%
שדרגו את המנוי 12,671 11,287 -1,384  -10.92%
שדרגו את המנוי 22,663 21,197 -1,466  -6.47%
שדרגו את המנוי 8,244 6,739 -1,505  -18.26%
שדרגו את המנוי 23,766 22,056 -1,710  -7.20%
שדרגו את המנוי 7,516 5,696 -1,820  -24.22%
שדרגו את המנוי 250,770 248,758 -2,012  -0.80%
שדרגו את המנוי 35,637 32,387 -3,250  -9.12%
שדרגו את המנוי 21,717 16,600 -5,117  -23.56%
שדרגו את המנוי 464,577 393,066 -71,511  -15.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,682

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,225

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 61,682
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -95,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 409,442 2.37%
פסגות 121,405 0.70%
אלטשולר - שחם 105,985 0.61%
הירשמו לצפייה 64,330 0.37%
הירשמו לצפייה 33,374 0.19%
הירשמו לצפייה 28,651 0.17%
שדרגו את המנוי 12,383 0.07%
שדרגו את המנוי 11,622 0.07%
שדרגו את המנוי 9,575 0.06%
שדרגו את המנוי 6,933 0.04%
שדרגו את המנוי 4,062 0.02%
שדרגו את המנוי 3,950 0.02%
שדרגו את המנוי 3,655 0.02%
שדרגו את המנוי 1,791 0.01%
שדרגו את המנוי 1,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,050,459 23.45%
מנורה 1,356,310 7.85%
הראל 516,723 2.99%
הירשמו לצפייה 483,525 2.80%
הירשמו לצפייה 393,066 2.28%
הירשמו לצפייה 319,690 1.85%
שדרגו את המנוי 248,758 1.44%
שדרגו את המנוי 147,852 0.86%
שדרגו את המנוי 58,138 0.34%
שדרגו את המנוי 54,043 0.31%
שדרגו את המנוי 49,283 0.29%
שדרגו את המנוי 44,031 0.25%
שדרגו את המנוי 35,154 0.20%
שדרגו את המנוי 32,387 0.19%
שדרגו את המנוי 30,562 0.18%
שדרגו את המנוי 26,642 0.15%
שדרגו את המנוי 22,056 0.13%
שדרגו את המנוי 21,197 0.12%
שדרגו את המנוי 20,751 0.12%
שדרגו את המנוי 20,599 0.12%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 16,600 0.10%
שדרגו את המנוי 15,846 0.09%
שדרגו את המנוי 14,731 0.09%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 11,287 0.07%
שדרגו את המנוי 10,360 0.06%
שדרגו את המנוי 9,283 0.05%
שדרגו את המנוי 9,066 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 6,739 0.04%
שדרגו את המנוי 5,696 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 4,522 0.03%
שדרגו את המנוי 3,849 0.02%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 2,452 0.01%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית