תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יואל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אקסלנס 20,077 25,830 5,753  28.65%
אנליסט 11,642 14,083 2,441  20.97%
הירשמו לצפייה 22,800 23,708 908  3.98%
הירשמו לצפייה 137,579 137,688 109  0.08%
הירשמו לצפייה 11,893 11,833 -60  -0.50%
שדרגו את המנוי 592 523 -69  -11.66%
שדרגו את המנוי 1,824 1,549 -275  -15.08%
שדרגו את המנוי 43,658 43,258 -400  -0.92%
שדרגו את המנוי 7,947 7,546 -401  -5.05%
שדרגו את המנוי 62,198 58,345 -3,853  -6.19%
שדרגו את המנוי 43,572 38,636 -4,936  -11.33%
שדרגו את המנוי 176,068 71,397 -104,671  -59.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -114,665

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 233,089 301,216 68,127  29.23%
מגדל 492,034 499,328 7,294  1.48%
הירשמו לצפייה 6,942 14,070 7,128  102.68%
הירשמו לצפייה 27,262 29,414 2,152  7.89%
הירשמו לצפייה 24,667 25,673 1,006  4.08%
שדרגו את המנוי 1,352,720 1,353,660 947  0.07%
שדרגו את המנוי 41,825 42,215 390  0.93%
שדרגו את המנוי 485,741 485,972 231  0.05%
שדרגו את המנוי 537,325 537,392 67  0.01%
שדרגו את המנוי 26,530 26,556 26  0.10%
שדרגו את המנוי 54,043 54,042 -1
שדרגו את המנוי 11,059 11,026 -33  -0.30%
שדרגו את המנוי 17,248 17,108 -140  -0.81%
שדרגו את המנוי 1,904 1,722 -182  -9.56%
שדרגו את המנוי 38,397 38,007 -390  -1.02%
שדרגו את המנוי 23,796 22,952 -844  -3.55%
שדרגו את המנוי 25,805 24,893 -912  -3.53%
שדרגו את המנוי 18,078 10,389 -7,689  -42.53%
שדרגו את המנוי 49,357 31,961 -17,396  -35.25%
שדרגו את המנוי 295,207 275,601 -19,606  -6.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,368

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,193

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -114,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 87,368
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,193
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 441,398 2.56%
פסגות 137,688 0.80%
אלטשולר - שחם 71,397 0.41%
הירשמו לצפייה 58,345 0.34%
הירשמו לצפייה 43,258 0.25%
הירשמו לצפייה 38,636 0.22%
שדרגו את המנוי 25,830 0.15%
שדרגו את המנוי 23,708 0.14%
שדרגו את המנוי 14,083 0.08%
שדרגו את המנוי 11,833 0.07%
שדרגו את המנוי 7,546 0.04%
שדרגו את המנוי 3,950 0.02%
שדרגו את המנוי 2,788 0.02%
שדרגו את המנוי 1,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,233,142 24.51%
מנורה 1,353,660 7.84%
הראל 537,392 3.11%
הירשמו לצפייה 499,328 2.89%
הירשמו לצפייה 485,972 2.81%
הירשמו לצפייה 301,216 1.74%
שדרגו את המנוי 275,601 1.60%
שדרגו את המנוי 147,852 0.86%
שדרגו את המנוי 56,158 0.33%
שדרגו את המנוי 54,042 0.31%
שדרגו את המנוי 49,313 0.29%
שדרגו את המנוי 42,215 0.24%
שדרגו את המנוי 38,007 0.22%
שדרגו את המנוי 31,961 0.19%
שדרגו את המנוי 29,414 0.17%
שדרגו את המנוי 26,556 0.15%
שדרגו את המנוי 25,673 0.15%
שדרגו את המנוי 24,893 0.14%
שדרגו את המנוי 22,952 0.13%
שדרגו את המנוי 21,822 0.13%
שדרגו את המנוי 20,849 0.12%
שדרגו את המנוי 17,124 0.10%
שדרגו את המנוי 17,108 0.10%
שדרגו את המנוי 16,708 0.10%
שדרגו את המנוי 15,229 0.09%
שדרגו את המנוי 14,070 0.08%
שדרגו את המנוי 12,060 0.07%
שדרגו את המנוי 11,026 0.06%
שדרגו את המנוי 10,389 0.06%
שדרגו את המנוי 9,807 0.06%
שדרגו את המנוי 8,973 0.05%
שדרגו את המנוי 8,647 0.05%
שדרגו את המנוי 8,379 0.05%
שדרגו את המנוי 8,304 0.05%
שדרגו את המנוי 5,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,939 0.03%
שדרגו את המנוי 4,526 0.03%
שדרגו את המנוי 3,431 0.02%
שדרגו את המנוי 2,254 0.01%
שדרגו את המנוי 1,809 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית