תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מור 555,071 559,345 4,274  0.77%
אי.בי.אי. 74,953 76,953 2,000  2.67%
הירשמו לצפייה 9,814 10,035 221  2.25%
הירשמו לצפייה 94,980 92,821 -2,159  -2.27%
הירשמו לצפייה 9,526 6,918 -2,608  -27.38%
שדרגו את המנוי 49,079 45,680 -3,399  -6.93%
שדרגו את המנוי 395,261 390,261 -5,000  -1.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,495

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,166

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 77,849 117,776 39,927  51.29%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 18,795 37,871 19,076  101.50%
הירשמו לצפייה 7,000 25,000 18,000  257.14%
הירשמו לצפייה 67,011 83,062 16,051  23.95%
הירשמו לצפייה 9,900 20,000 10,100  102.02%
שדרגו את המנוי 5,757 11,567 5,810  100.92%
שדרגו את המנוי 131,445 132,113 668  0.51%
שדרגו את המנוי 736,997 733,316 -3,681  -0.50%
שדרגו את המנוי 426,943 395,300 -31,643  -7.41%
שדרגו את המנוי 528,439 493,440 -34,999  -6.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,323

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,495
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,166
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -70,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,468,712 22.39%
ילין לפידות 1,273,460 11.55%
מור 559,345 5.07%
הירשמו לצפייה 390,261 3.54%
הירשמו לצפייה 92,821 0.84%
הירשמו לצפייה 76,953 0.70%
שדרגו את המנוי 45,680 0.41%
שדרגו את המנוי 10,035 0.09%
שדרגו את המנוי 7,328 0.07%
שדרגו את המנוי 6,918 0.06%
שדרגו את המנוי 2,394 0.02%
שדרגו את המנוי 2,005 0.02%
שדרגו את המנוי 1,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 456 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,175,098 19.73%
פסגות 733,316 6.65%
הפניקס 493,440 4.48%
הירשמו לצפייה 395,300 3.59%
הירשמו לצפייה 132,113 1.20%
הירשמו לצפייה 117,776 1.07%
שדרגו את המנוי 83,062 0.75%
שדרגו את המנוי 42,000 0.38%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 35,853 0.33%
שדרגו את המנוי 27,800 0.25%
שדרגו את המנוי 25,000 0.23%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית