תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
ילין לפידות 1,298,690 1,316,870 18,177  1.40%
אפסילון 73,616 77,193 3,577  4.86%
הירשמו לצפייה 390,395 390,042 -353  -0.09%
הירשמו לצפייה 9,657 9,027 -630  -6.52%
הירשמו לצפייה 3,593 2,099 -1,494  -41.58%
שדרגו את המנוי 543,391 539,533 -3,858  -0.71%
שדרגו את המנוי 86,474 77,959 -8,515  -9.85%
שדרגו את המנוי 91,426 81,059 -10,367  -11.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,754

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,217

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 395,300 425,069 29,769  7.53%
הכשרה ביטוח 83,062 87,482 4,420  5.32%
הירשמו לצפייה 20,000 19,900 -100  -0.50%
הירשמו לצפייה 493,440 492,921 -519  -0.11%
הירשמו לצפייה 733,316 731,706 -1,610  -0.22%
שדרגו את המנוי 117,776 110,027 -7,749  -6.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,189

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,978

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,754
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,189
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,499,763 22.67%
ילין לפידות 1,316,870 11.94%
מור 539,533 4.89%
הירשמו לצפייה 390,042 3.54%
הירשמו לצפייה 81,059 0.74%
הירשמו לצפייה 77,959 0.71%
שדרגו את המנוי 77,193 0.70%
שדרגו את המנוי 9,027 0.08%
שדרגו את המנוי 2,394 0.02%
שדרגו את המנוי 2,099 0.02%
שדרגו את המנוי 2,005 0.02%
שדרגו את המנוי 1,581 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,199,309 19.95%
פסגות 731,706 6.64%
הפניקס 492,921 4.47%
הירשמו לצפייה 425,069 3.86%
הירשמו לצפייה 132,113 1.20%
הירשמו לצפייה 110,027 1.00%
שדרגו את המנוי 87,482 0.79%
שדרגו את המנוי 42,000 0.38%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 35,853 0.33%
שדרגו את המנוי 27,800 0.25%
שדרגו את המנוי 25,000 0.23%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 19,900 0.18%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית