תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 521,508 592,514 71,006  13.62%
מיטב דש 70,416 97,416 27,000  38.34%
הירשמו לצפייה 25,204 35,736 10,532  41.79%
הירשמו לצפייה 1,523 5,734 4,211  276.49%
הירשמו לצפייה 1,582 3,290 1,708  107.96%
שדרגו את המנוי 32,031 32,621 590  1.84%
שדרגו את המנוי 71,911 68,036 -3,875  -5.39%
שדרגו את המנוי 240,710 235,436 -5,274  -2.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 115,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,149

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 106,100 102,824 -3,276  -3.09%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 141,758 136,557 -5,201  -3.67%
הירשמו לצפייה 455,284 449,400 -5,884  -1.29%
הירשמו לצפייה 273,073 266,592 -6,481  -2.37%
הירשמו לצפייה 946,027 929,221 -16,806  -1.78%
שדרגו את המנוי 701,087 680,476 -20,611  -2.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,259

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 115,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -58,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,140,598 10.34%
מור 592,514 5.37%
פסגות 235,436 2.13%
הירשמו לצפייה 97,416 0.88%
הירשמו לצפייה 68,036 0.62%
הירשמו לצפייה 49,850 0.45%
שדרגו את המנוי 35,736 0.32%
שדרגו את המנוי 32,621 0.30%
שדרגו את המנוי 18,062 0.16%
שדרגו את המנוי 5,734 0.05%
שדרגו את המנוי 3,290 0.03%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 103 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,565,070 23.25%
הפניקס 929,221 8.42%
פסגות 680,476 6.17%
הירשמו לצפייה 449,400 4.07%
הירשמו לצפייה 266,592 2.42%
הירשמו לצפייה 136,557 1.24%
שדרגו את המנוי 102,824 0.93%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית