תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
ילין לפידות 1,181,920 1,243,130 61,212  5.18%
אפסילון 21,612 50,528 28,916  133.80%
הירשמו לצפייה 386,312 391,227 4,915  1.27%
הירשמו לצפייה 22,404 21,746 -658  -2.94%
הירשמו לצפייה 12,038 11,379 -659  -5.47%
שדרגו את המנוי 103,850 101,066 -2,784  -2.68%
שדרגו את המנוי 11,953 7,328 -4,625  -38.69%
שדרגו את המנוי 576,830 558,191 -18,639  -3.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,043

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,365

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 77,849 117,776 39,927  51.29%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 18,795 37,871 19,076  101.50%
הירשמו לצפייה 7,000 25,000 18,000  257.14%
הירשמו לצפייה 67,011 83,062 16,051  23.95%
הירשמו לצפייה 9,900 20,000 10,100  102.02%
שדרגו את המנוי 5,757 11,567 5,810  100.92%
שדרגו את המנוי 131,445 132,113 668  0.51%
שדרגו את המנוי 736,997 733,316 -3,681  -0.50%
שדרגו את המנוי 426,943 395,300 -31,643  -7.41%
שדרגו את המנוי 528,439 493,440 -34,999  -6.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,323

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 95,043
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -70,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,459,708 22.31%
ילין לפידות 1,243,130 11.27%
מור 558,191 5.06%
הירשמו לצפייה 391,227 3.55%
הירשמו לצפייה 101,066 0.92%
הירשמו לצפייה 72,052 0.65%
שדרגו את המנוי 50,528 0.46%
שדרגו את המנוי 21,746 0.20%
שדרגו את המנוי 11,379 0.10%
שדרגו את המנוי 7,328 0.07%
שדרגו את המנוי 2,005 0.02%
שדרגו את המנוי 1,056 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,175,098 19.73%
פסגות 733,316 6.65%
הפניקס 493,440 4.48%
הירשמו לצפייה 395,300 3.59%
הירשמו לצפייה 132,113 1.20%
הירשמו לצפייה 117,776 1.07%
שדרגו את המנוי 83,062 0.75%
שדרגו את המנוי 42,000 0.38%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 35,853 0.33%
שדרגו את המנוי 27,800 0.25%
שדרגו את המנוי 25,000 0.23%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית