תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 45,529 46,307 778  1.71%
אפסילון 3,548 1,875 -1,673  -47.15%
הירשמו לצפייה 22,717 19,737 -2,980  -13.12%
הירשמו לצפייה 62,022 57,749 -4,273  -6.89%
הירשמו לצפייה 4,729 100 -4,629  -97.89%
שדרגו את המנוי 336,287 320,085 -16,202  -4.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 778

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,757

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 987,204 1,234,750 247,546  25.08%
הכשרה ביטוח 98,643 106,100 7,457  7.56%
הירשמו לצפייה 135,144 141,758 6,614  4.89%
הירשמו לצפייה 439,266 440,541 1,275  0.29%
הירשמו לצפייה 730,356 722,803 -7,553  -1.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 262,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 778
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,757
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 262,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 926,867 8.40%
מור 481,014 4.36%
פסגות 320,085 2.90%
הירשמו לצפייה 57,749 0.52%
הירשמו לצפייה 46,307 0.42%
הירשמו לצפייה 19,737 0.18%
שדרגו את המנוי 1,875 0.02%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,744,928 24.88%
הפניקס 1,234,750 11.19%
פסגות 722,803 6.55%
הירשמו לצפייה 440,541 3.99%
הירשמו לצפייה 141,758 1.29%
הירשמו לצפייה 106,100 0.96%
שדרגו את המנוי 59,176 0.54%
שדרגו את המנוי 39,800 0.36%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית