תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
דולפין 2,823 3,102 279  9.88%
מיטב דש 22,552 22,673 121  0.54%
הירשמו לצפייה 53,976 53,995 19  0.04%
הירשמו לצפייה 340,352 340,288 -64  -0.02%
הירשמו לצפייה 63,387 62,162 -1,225  -1.93%
שדרגו את המנוי 1,897 324 -1,573  -82.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 419

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,862

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 13,350 135,144 121,794  912.31%
הפניקס 493,134 604,712 111,578  22.63%
הירשמו לצפייה 102,543 98,643 -3,900  -3.80%
הירשמו לצפייה 454,269 439,266 -15,003  -3.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 233,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,903

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 419
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,862
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 233,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,903
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,159,200 19.57%
ילין לפידות 1,190,800 10.79%
מור 481,014 4.36%
הירשמו לצפייה 340,288 3.08%
הירשמו לצפייה 62,162 0.56%
הירשמו לצפייה 53,995 0.49%
שדרגו את המנוי 22,673 0.21%
שדרגו את המנוי 3,102 0.03%
שדרגו את המנוי 2,932 0.03%
שדרגו את המנוי 1,910 0.02%
שדרגו את המנוי 324 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,301,834 20.87%
פסגות 730,356 6.62%
הפניקס 604,712 5.48%
הירשמו לצפייה 439,266 3.98%
הירשמו לצפייה 135,144 1.23%
הירשמו לצפייה 117,776 1.07%
שדרגו את המנוי 98,643 0.89%
שדרגו את המנוי 59,176 0.54%
שדרגו את המנוי 39,800 0.36%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 27,523 0.25%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית