תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
ילין לפידות 1,273,460 1,298,010 24,554  1.93%
מור 559,345 573,247 13,902  2.49%
הירשמו לצפייה 553 3,395 2,842  513.92%
הירשמו לצפייה 83,918 84,474 556  0.66%
הירשמו לצפייה 8,697 8,948 251  2.89%
שדרגו את המנוי 92,550 92,523 -27  -0.03%
שדרגו את המנוי 6,918 5,520 -1,398  -20.21%
שדרגו את המנוי 7,328 113 -7,215  -98.46%
שדרגו את המנוי 42,232 3,879 -38,353  -90.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,105

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,993

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 395,300 425,069 29,769  7.53%
הכשרה ביטוח 83,062 87,482 4,420  5.32%
הירשמו לצפייה 20,000 19,900 -100  -0.50%
הירשמו לצפייה 493,440 492,921 -519  -0.11%
הירשמו לצפייה 733,316 731,706 -1,610  -0.22%
שדרגו את המנוי 117,776 110,027 -7,749  -6.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,189

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,978

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,105
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,993
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,189
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,464,769 22.35%
ילין לפידות 1,298,010 11.77%
מור 573,247 5.20%
הירשמו לצפייה 390,261 3.54%
הירשמו לצפייה 92,523 0.84%
הירשמו לצפייה 84,474 0.77%
שדרגו את המנוי 8,948 0.08%
שדרגו את המנוי 5,520 0.05%
שדרגו את המנוי 3,879 0.04%
שדרגו את המנוי 3,395 0.03%
שדרגו את המנוי 2,394 0.02%
שדרגו את המנוי 2,005 0.02%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,199,309 19.95%
פסגות 731,706 6.64%
הפניקס 492,921 4.47%
הירשמו לצפייה 425,069 3.86%
הירשמו לצפייה 132,113 1.20%
הירשמו לצפייה 110,027 1.00%
שדרגו את המנוי 87,482 0.79%
שדרגו את המנוי 42,000 0.38%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 35,853 0.33%
שדרגו את המנוי 27,800 0.25%
שדרגו את המנוי 25,000 0.23%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 19,900 0.18%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית