תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פורסט 90,165 98,925 8,760  9.72%
פורטה 2,394 5,301 2,907  121.43%
הירשמו לצפייה 2,672 3,268 596  22.31%
הירשמו לצפייה 1,581 1,981 400  25.30%
הירשמו לצפייה 8,451 8,315 -136  -1.61%
שדרגו את המנוי 73,827 73,250 -577  -0.78%
שדרגו את המנוי 79,123 76,983 -2,140  -2.70%
שדרגו את המנוי 372,069 360,961 -11,108  -2.99%
שדרגו את המנוי 542,280 521,087 -21,193  -3.91%
שדרגו את המנוי 1,341,220 1,165,430 -175,785  -13.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,663

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -210,939

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 98,643 102,543 3,900  3.95%
הפניקס 493,003 493,134 131  0.03%
הירשמו לצפייה 730,407 730,356 -51  -0.01%
הירשמו לצפייה 135,144 13,350 -121,794  -90.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,031

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -121,845

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,663
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -210,939
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,031
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -121,845
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,393,460 21.71%
ילין לפידות 1,165,430 10.57%
מור 521,087 4.73%
הירשמו לצפייה 360,961 3.27%
הירשמו לצפייה 98,925 0.90%
הירשמו לצפייה 77,959 0.71%
שדרגו את המנוי 76,983 0.70%
שדרגו את המנוי 73,250 0.66%
שדרגו את המנוי 8,315 0.08%
שדרגו את המנוי 5,301 0.05%
שדרגו את המנוי 3,268 0.03%
שדרגו את המנוי 1,981 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,137,086 19.38%
פסגות 730,356 6.62%
הפניקס 493,134 4.47%
הירשמו לצפייה 454,269 4.12%
הירשמו לצפייה 117,776 1.07%
הירשמו לצפייה 102,543 0.93%
שדרגו את המנוי 59,176 0.54%
שדרגו את המנוי 39,800 0.36%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 29,821 0.27%
שדרגו את המנוי 27,523 0.25%
שדרגו את המנוי 19,900 0.18%
שדרגו את המנוי 13,350 0.12%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית