תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מור 494,721 494,501 -220  -0.04%
שקדי 3,674 3,404 -270  -7.35%
הירשמו לצפייה 21,412 21,122 -290  -1.35%
הירשמו לצפייה 355,019 353,436 -1,583  -0.45%
הירשמו לצפייה 4,418 2,823 -1,595  -36.10%
שדרגו את המנוי 57,008 54,515 -2,493  -4.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,451

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 98,643 102,543 3,900  3.95%
הפניקס 493,003 493,134 131  0.03%
הירשמו לצפייה 730,407 730,356 -51  -0.01%
הירשמו לצפייה 135,144 13,350 -121,794  -90.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,031

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -121,845

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,451
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,031
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -121,845
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,309,952 20.95%
ילין לפידות 1,190,800 10.80%
מור 494,501 4.48%
הירשמו לצפייה 353,436 3.21%
הירשמו לצפייה 111,392 1.01%
הירשמו לצפייה 77,959 0.71%
שדרגו את המנוי 54,515 0.49%
שדרגו את המנוי 21,122 0.19%
שדרגו את המנוי 3,404 0.03%
שדרגו את המנוי 2,823 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,137,086 19.38%
פסגות 730,356 6.62%
הפניקס 493,134 4.47%
הירשמו לצפייה 454,269 4.12%
הירשמו לצפייה 117,776 1.07%
הירשמו לצפייה 102,543 0.93%
שדרגו את המנוי 59,176 0.54%
שדרגו את המנוי 39,800 0.36%
שדרגו את המנוי 37,871 0.34%
שדרגו את המנוי 29,821 0.27%
שדרגו את המנוי 27,523 0.25%
שדרגו את המנוי 19,900 0.18%
שדרגו את המנוי 13,350 0.12%
שדרגו את המנוי 11,567 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית