תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלדור

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
ילין לפידות 1,149,740 1,159,220 9,477  0.82%
מיטב דש 19,578 21,834 2,256  11.52%
הירשמו לצפייה 384,412 386,312 1,900  0.49%
הירשמו לצפייה 580,329 580,079 -250  -0.04%
הירשמו לצפייה 107,593 106,469 -1,124  -1.04%
שדרגו את המנוי 13,340 11,677 -1,663  -12.47%
שדרגו את המנוי 16,253 12,998 -3,255  -20.03%
שדרגו את המנוי 25,000 12,000 -13,000  -52.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,633

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,292

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
ילין לפידות 344,234 426,943 82,709  24.03%
הכשרה ביטוח 20,431 67,011 46,580  227.99%
הירשמו לצפייה 740,517 736,997 -3,520  -0.48%
הירשמו לצפייה 678,973 528,439 -150,534  -22.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 129,289

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -154,054

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,633
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,292
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 129,289
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -154,054
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,368,652 21.64%
ילין לפידות 1,159,220 10.59%
מור 580,079 5.30%
הירשמו לצפייה 386,312 3.53%
הירשמו לצפייה 106,469 0.97%
הירשמו לצפייה 67,802 0.62%
שדרגו את המנוי 21,834 0.20%
שדרגו את המנוי 12,998 0.12%
שדרגו את המנוי 12,000 0.11%
שדרגו את המנוי 11,677 0.11%
שדרגו את המנוי 5,924 0.05%
שדרגו את המנוי 2,005 0.02%
שדרגו את המנוי 1,276 0.01%
שדרגו את המנוי 1,056 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,135,789 19.52%
פסגות 736,997 6.73%
הפניקס 528,439 4.83%
הירשמו לצפייה 426,943 3.90%
הירשמו לצפייה 131,445 1.20%
הירשמו לצפייה 77,849 0.71%
שדרגו את המנוי 67,011 0.61%
שדרגו את המנוי 42,000 0.38%
שדרגו את המנוי 35,853 0.33%
שדרגו את המנוי 27,800 0.25%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 18,795 0.17%
שדרגו את המנוי 9,900 0.09%
שדרגו את המנוי 7,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,757 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית