תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויטסמוק

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מגדל 43,877 51,933 8,056  18.36%
ילין לפידות 8,126,780 8,084,980 -41,800  -0.51%
הירשמו לצפייה 1,474,980 1,264,190 -210,793  -14.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -252,593

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -252,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,430,565 12.92%
ילין לפידות 8,084,980 11.08%
אנליסט 1,264,190 1.73%
הירשמו לצפייה 51,933 0.07%
הירשמו לצפייה 29,462 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,820,785 2.49%
פסגות 1,361,990 1.87%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 458,795 0.63%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית