תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,634 9,400 7,766  475.28%
מיטב דש 17,055 23,152 6,097  35.75%
הירשמו לצפייה 19,400 22,698 3,298  17.00%
הירשמו לצפייה 1,598 2,845 1,247  78.04%
הירשמו לצפייה 4,476 5,526 1,050  23.46%
שדרגו את המנוי 12,206 12,689 483  3.96%
שדרגו את המנוי 5,809 6,170 361  6.21%
שדרגו את המנוי 11,136 11,396 260  2.33%
שדרגו את המנוי 279 439 160  57.35%
שדרגו את המנוי 1,035 1,153 118  11.40%
שדרגו את המנוי 2,175 2,225 50  2.30%
שדרגו את המנוי 2,182 2,153 -29  -1.33%
שדרגו את המנוי 785 610 -175  -22.29%
שדרגו את המנוי 13,000 12,785 -215  -1.65%
שדרגו את המנוי 8,156 7,840 -316  -3.87%
שדרגו את המנוי 6,526 5,964 -562  -8.61%
שדרגו את המנוי 35,699 33,282 -2,417  -6.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,714

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 211,571 235,967 24,396  11.53%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 25 1,912 1,887  7,548.00%
הירשמו לצפייה 562,106 562,774 668  0.12%
הירשמו לצפייה 9,268 9,643 375  4.05%
הירשמו לצפייה 337 539 202  59.94%
שדרגו את המנוי 158,481 158,621 140  0.09%
שדרגו את המנוי 31,701 31,745 44  0.14%
שדרגו את המנוי 1,806 1,825 19  1.05%
שדרגו את המנוי 6,222 6,228 6  0.10%
שדרגו את המנוי 1,073 1,063 -10  -0.93%
שדרגו את המנוי 9,589 9,427 -162  -1.69%
שדרגו את המנוי 2,681 2,479 -202  -7.53%
שדרגו את המנוי 51,076 50,710 -366  -0.72%
שדרגו את המנוי 392 0 -392  -100.00%
שדרגו את המנוי 21,721 21,092 -629  -2.90%
שדרגו את המנוי 9,861 9,151 -710  -7.20%
שדרגו את המנוי 4,646 3,363 -1,283  -27.62%
שדרגו את המנוי 2,384 0 -2,384  -100.00%
שדרגו את המנוי 93,794 70,210 -23,584  -25.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,722

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,722
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 169,893 1.42%
אי.בי.אי. 33,282 0.28%
מיטב דש 23,152 0.19%
הירשמו לצפייה 22,698 0.19%
הירשמו לצפייה 12,785 0.11%
הירשמו לצפייה 12,689 0.11%
שדרגו את המנוי 11,396 0.10%
שדרגו את המנוי 9,400 0.08%
שדרגו את המנוי 7,840 0.07%
שדרגו את המנוי 6,170 0.05%
שדרגו את המנוי 5,964 0.05%
שדרגו את המנוי 5,526 0.05%
שדרגו את המנוי 2,845 0.02%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,225 0.02%
שדרגו את המנוי 2,153 0.02%
שדרגו את המנוי 1,977 0.02%
שדרגו את המנוי 1,581 0.01%
שדרגו את המנוי 1,455 0.01%
שדרגו את המנוי 1,236 0.01%
שדרגו את המנוי 1,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,327,510 11.08%
מנורה 562,774 4.70%
הראל 235,967 1.97%
הירשמו לצפייה 158,621 1.32%
הירשמו לצפייה 98,983 0.83%
הירשמו לצפייה 70,210 0.59%
שדרגו את המנוי 50,710 0.42%
שדרגו את המנוי 31,745 0.26%
שדרגו את המנוי 21,092 0.18%
שדרגו את המנוי 10,536 0.09%
שדרגו את המנוי 9,643 0.08%
שדרגו את המנוי 9,427 0.08%
שדרגו את המנוי 9,151 0.08%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 6,228 0.05%
שדרגו את המנוי 6,157 0.05%
שדרגו את המנוי 5,824 0.05%
שדרגו את המנוי 4,769 0.04%
שדרגו את המנוי 4,433 0.04%
שדרגו את המנוי 3,363 0.03%
שדרגו את המנוי 3,205 0.03%
שדרגו את המנוי 2,479 0.02%
שדרגו את המנוי 1,912 0.02%
שדרגו את המנוי 1,849 0.02%
שדרגו את המנוי 1,825 0.02%
שדרגו את המנוי 1,390 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית