תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 33,946 38,240 4,294  12.65%
דיאמונד 2,709 6,942 4,233  156.26%
הירשמו לצפייה 22,493 25,868 3,375  15.00%
הירשמו לצפייה 16,202 19,229 3,027  18.68%
הירשמו לצפייה 11,481 12,347 866  7.54%
שדרגו את המנוי 5,047 5,578 531  10.52%
שדרגו את המנוי 1,600 2,000 400  25.00%
שדרגו את המנוי 6,802 7,105 303  4.45%
שדרגו את המנוי 30,191 30,450 259  0.86%
שדרגו את המנוי 1,281 1,362 81  6.32%
שדרגו את המנוי 113 152 39  34.51%
שדרגו את המנוי 2,477 2,487 10  0.40%
שדרגו את המנוי 807 812 5  0.62%
שדרגו את המנוי 1,370 1,371 1  0.07%
שדרגו את המנוי 1,993 1,980 -13  -0.65%
שדרגו את המנוי 1,907 1,782 -125  -6.55%
שדרגו את המנוי 1,883 1,636 -247  -13.12%
שדרגו את המנוי 2,033 1,621 -412  -20.27%
שדרגו את המנוי 5,357 4,861 -496  -9.26%
שדרגו את המנוי 4,974 3,674 -1,300  -26.14%
שדרגו את המנוי 2,764 1,193 -1,571  -56.84%
שדרגו את המנוי 11,944 9,291 -2,653  -22.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,424

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,817

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 235,967 246,781 10,814  4.58%
עמיתים 98,983 104,483 5,500  5.56%
הירשמו לצפייה 25,164 27,278 2,114  8.40%
הירשמו לצפייה 7,155 7,460 305  4.26%
הירשמו לצפייה 383 557 174  45.43%
שדרגו את המנוי 31,745 31,877 132  0.42%
שדרגו את המנוי 562,774 562,834 60  0.01%
שדרגו את המנוי 3,363 3,328 -35  -1.04%
שדרגו את המנוי 9,151 9,114 -37  -0.40%
שדרגו את המנוי 9,643 9,573 -70  -0.73%
שדרגו את המנוי 158,621 158,387 -234  -0.15%
שדרגו את המנוי 1,912 1,376 -536  -28.03%
שדרגו את המנוי 4,692 3,988 -704  -15.00%
שדרגו את המנוי 6,228 5,507 -721  -11.58%
שדרגו את המנוי 4,433 3,386 -1,047  -23.62%
שדרגו את המנוי 10,536 3,252 -7,284  -69.13%
שדרגו את המנוי 10,777 241 -10,536  -97.76%
שדרגו את המנוי 50,710 34,264 -16,446  -32.43%
שדרגו את המנוי 70,210 43,007 -27,203  -38.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,853

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,424
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,817
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -64,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 205,893 1.72%
מיטב דש 38,240 0.32%
אקסלנס 30,450 0.25%
הירשמו לצפייה 25,868 0.22%
הירשמו לצפייה 19,229 0.16%
הירשמו לצפייה 13,245 0.11%
שדרגו את המנוי 12,347 0.10%
שדרגו את המנוי 9,291 0.08%
שדרגו את המנוי 7,105 0.06%
שדרגו את המנוי 6,942 0.06%
שדרגו את המנוי 5,578 0.05%
שדרגו את המנוי 5,484 0.05%
שדרגו את המנוי 4,861 0.04%
שדרגו את המנוי 3,674 0.03%
שדרגו את המנוי 2,487 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,980 0.02%
שדרגו את המנוי 1,977 0.02%
שדרגו את המנוי 1,782 0.01%
שדרגו את המנוי 1,759 0.01%
שדרגו את המנוי 1,724 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 0.01%
שדרגו את המנוי 1,621 0.01%
שדרגו את המנוי 1,371 0.01%
שדרגו את המנוי 1,362 0.01%
שדרגו את המנוי 1,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,290,070 10.77%
מנורה 562,834 4.70%
הראל 246,781 2.06%
הירשמו לצפייה 158,387 1.32%
הירשמו לצפייה 104,483 0.87%
הירשמו לצפייה 43,007 0.36%
שדרגו את המנוי 34,264 0.29%
שדרגו את המנוי 31,877 0.27%
שדרגו את המנוי 27,278 0.23%
שדרגו את המנוי 9,573 0.08%
שדרגו את המנוי 9,114 0.08%
שדרגו את המנוי 7,460 0.06%
שדרגו את המנוי 6,157 0.05%
שדרגו את המנוי 5,824 0.05%
שדרגו את המנוי 5,507 0.05%
שדרגו את המנוי 4,769 0.04%
שדרגו את המנוי 3,988 0.03%
שדרגו את המנוי 3,386 0.03%
שדרגו את המנוי 3,328 0.03%
שדרגו את המנוי 3,252 0.03%
שדרגו את המנוי 3,205 0.03%
שדרגו את המנוי 2,479 0.02%
שדרגו את המנוי 1,825 0.02%
שדרגו את המנוי 1,390 0.01%
שדרגו את המנוי 1,376 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית