תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 3,764 5,568 1,804  47.93%
אקסלנס 10,248 11,514 1,266  12.35%
הירשמו לצפייה 6,354 7,452 1,098  17.28%
הירשמו לצפייה 16,668 17,114 446  2.68%
הירשמו לצפייה 2,175 2,180 5  0.23%
שדרגו את המנוי 8,956 8,936 -20  -0.22%
שדרגו את המנוי -16,600 -19,005 -2,405  14.49%
שדרגו את המנוי 11,425 7,113 -4,312  -37.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,619

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,737

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
עמיתים 99,251 128,495 29,244  29.46%
מיטב דש 46 40 -6  -13.04%
הירשמו לצפייה 7,605 7,591 -14  -0.18%
הירשמו לצפייה 530,180 530,132 -48  -0.01%
הירשמו לצפייה 23,174 23,055 -119  -0.51%
שדרגו את המנוי 695 525 -170  -24.46%
שדרגו את המנוי 9,318 8,377 -941  -10.10%
שדרגו את המנוי 1,187 62 -1,125  -94.78%
שדרגו את המנוי 1,173 1 -1,172  -99.91%
שדרגו את המנוי 2,357 598 -1,759  -74.63%
שדרגו את המנוי 1,871 0 -1,871  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,803 2,726 -2,077  -43.24%
שדרגו את המנוי 2,362 0 -2,362  -100.00%
שדרגו את המנוי 5,019 1,207 -3,812  -75.95%
שדרגו את המנוי 5,573 1 -5,572  -99.98%
שדרגו את המנוי 5,758 0 -5,758  -100.00%
שדרגו את המנוי 5,848 0 -5,848  -100.00%
שדרגו את המנוי 7,070 0 -7,070  -100.00%
שדרגו את המנוי 17,374 9,965 -7,409  -42.64%
שדרגו את המנוי 10,523 0 -10,523  -100.00%
שדרגו את המנוי 22,110 2,890 -19,220  -86.93%
שדרגו את המנוי 42,129 84 -42,045  -99.80%
שדרגו את המנוי 129,262 1 -129,261  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,244

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -248,182

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,619
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,737
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,244
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -248,182
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,525 0.38%
מגדל 17,114 0.14%
אקסלנס 11,514 0.10%
הירשמו לצפייה 8,936 0.07%
הירשמו לצפייה 7,452 0.06%
הירשמו לצפייה 7,113 0.06%
שדרגו את המנוי 5,568 0.05%
שדרגו את המנוי 2,628 0.02%
שדרגו את המנוי 2,180 0.02%
שדרגו את המנוי 1,235 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -19,005 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 721,899 6.02%
מנורה 530,132 4.42%
עמיתים 128,495 1.07%
הירשמו לצפייה 23,055 0.19%
הירשמו לצפייה 9,965 0.08%
הירשמו לצפייה 8,377 0.07%
שדרגו את המנוי 7,591 0.06%
שדרגו את המנוי 4,450 0.04%
שדרגו את המנוי 2,890 0.02%
שדרגו את המנוי 2,726 0.02%
שדרגו את המנוי 1,207 0.01%
שדרגו את המנוי 792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית