תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אי.בי.אי. 30,924 36,560 5,636  18.23%
תלתן 2,894 4,008 1,114  38.49%
הירשמו לצפייה 19,364 20,430 1,066  5.51%
הירשמו לצפייה 3,802 4,264 462  12.15%
הירשמו לצפייה 873 1,273 400  45.82%
שדרגו את המנוי 1,877 2,250 373  19.87%
שדרגו את המנוי 4,950 5,235 285  5.76%
שדרגו את המנוי 1,965 2,160 195  9.92%
שדרגו את המנוי 90 240 150  166.67%
שדרגו את המנוי 5,734 5,779 45  0.78%
שדרגו את המנוי 15,824 15,825 1  0.01%
שדרגו את המנוי 1,055 1,035 -20  -1.90%
שדרגו את המנוי 850 795 -55  -6.47%
שדרגו את המנוי 13,720 13,630 -90  -0.66%
שדרגו את המנוי 11,439 11,063 -376  -3.29%
שדרגו את המנוי 2,017 1,552 -465  -23.05%
שדרגו את המנוי 18,132 17,630 -502  -2.77%
שדרגו את המנוי 10,009 9,373 -636  -6.35%
שדרגו את המנוי 4,000 2,500 -1,500  -37.50%
שדרגו את המנוי 10,225 8,279 -1,946  -19.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,590

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 19,594 21,721 2,127  10.86%
בנק לאומי 4,199 5,824 1,625  38.70%
הירשמו לצפייה 561,213 562,106 893  0.16%
הירשמו לצפייה 4,047 4,433 386  9.54%
הירשמו לצפייה 4,409 4,692 283  6.42%
שדרגו את המנוי 4,387 4,646 259  5.90%
שדרגו את המנוי 0 243 243
שדרגו את המנוי 564 793 229  40.60%
שדרגו את המנוי 0 107 107
שדרגו את המנוי 31,608 31,701 93  0.29%
שדרגו את המנוי 800 700 -100  -12.50%
שדרגו את המנוי 9,387 9,268 -119  -1.27%
שדרגו את המנוי 154 0 -154  -100.00%
שדרגו את המנוי 987 825 -162  -16.41%
שדרגו את המנוי 10,320 9,861 -459  -4.45%
שדרגו את המנוי 7,909 6,774 -1,135  -14.35%
שדרגו את המנוי 4,156 2,681 -1,475  -35.49%
שדרגו את המנוי 7,697 6,157 -1,540  -20.01%
שדרגו את המנוי 8,007 6,222 -1,785  -22.29%
שדרגו את המנוי 5,022 3,205 -1,817  -36.18%
שדרגו את המנוי 1,912 25 -1,887  -98.69%
שדרגו את המנוי 8,823 4,769 -4,054  -45.95%
שדרגו את המנוי 5,886 1,510 -4,376  -74.35%
שדרגו את המנוי 105,491 98,983 -6,508  -6.17%
שדרגו את המנוי 100,826 93,794 -7,032  -6.97%
שדרגו את המנוי 220,665 211,571 -9,094  -4.12%
שדרגו את המנוי 62,944 51,076 -11,868  -18.85%
שדרגו את המנוי 171,557 158,481 -13,076  -7.62%
שדרגו את המנוי 49,336 9,589 -39,747  -80.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,245

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,388

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,245
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -106,388
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 167,881 1.40%
אי.בי.אי. 36,560 0.31%
אקסלנס 20,430 0.17%
הירשמו לצפייה 17,630 0.15%
הירשמו לצפייה 15,825 0.13%
הירשמו לצפייה 13,630 0.11%
שדרגו את המנוי 11,063 0.09%
שדרגו את המנוי 9,373 0.08%
שדרגו את המנוי 8,279 0.07%
שדרגו את המנוי 5,779 0.05%
שדרגו את המנוי 5,235 0.04%
שדרגו את המנוי 4,264 0.04%
שדרגו את המנוי 4,008 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,250 0.02%
שדרגו את המנוי 2,160 0.02%
שדרגו את המנוי 1,977 0.02%
שדרגו את המנוי 1,552 0.01%
שדרגו את המנוי 1,462 0.01%
שדרגו את המנוי 1,273 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 795 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,343,717 11.21%
מנורה 562,106 4.69%
הראל 211,571 1.77%
הירשמו לצפייה 158,481 1.32%
הירשמו לצפייה 98,983 0.83%
הירשמו לצפייה 93,794 0.78%
שדרגו את המנוי 51,076 0.43%
שדרגו את המנוי 31,701 0.26%
שדרגו את המנוי 21,721 0.18%
שדרגו את המנוי 10,536 0.09%
שדרגו את המנוי 9,861 0.08%
שדרגו את המנוי 9,589 0.08%
שדרגו את המנוי 9,268 0.08%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 6,774 0.06%
שדרגו את המנוי 6,222 0.05%
שדרגו את המנוי 6,157 0.05%
שדרגו את המנוי 5,824 0.05%
שדרגו את המנוי 4,769 0.04%
שדרגו את המנוי 4,692 0.04%
שדרגו את המנוי 4,646 0.04%
שדרגו את המנוי 4,433 0.04%
שדרגו את המנוי 3,205 0.03%
שדרגו את המנוי 2,681 0.02%
שדרגו את המנוי 2,384 0.02%
שדרגו את המנוי 1,849 0.02%
שדרגו את המנוי 1,806 0.02%
שדרגו את המנוי 1,510 0.01%
שדרגו את המנוי 1,390 0.01%
שדרגו את המנוי 1,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית