תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אפסילון 184,000 310,000 126,000  68.48%
מגדל 13,453 23,556 10,103  75.10%
הירשמו לצפייה 735,500 738,000 2,500  0.34%
הירשמו לצפייה 62,150 64,112 1,962  3.16%
הירשמו לצפייה 55,513 55,749 236  0.43%
שדרגו את המנוי 178,870 178,368 -502  -0.28%
שדרגו את המנוי 30,764 29,964 -800  -2.60%
שדרגו את המנוי 15,147 13,927 -1,220  -8.05%
שדרגו את המנוי 39,025 37,655 -1,370  -3.51%
שדרגו את המנוי 120,000 100,946 -19,054  -15.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 140,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,946

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אינפיניטי 3,800 16,000 12,200  321.05%
מנורה 1,627,790 1,629,040 1,244  0.08%
הירשמו לצפייה 29,934 28,578 -1,356  -4.53%
הירשמו לצפייה 112,464 109,037 -3,427  -3.05%
הירשמו לצפייה 1,587,520 138,117 -1,449,400  -91.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,444

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,454,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 140,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,946
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,444
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,454,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,652,314 1.09%
כוון 738,000 0.49%
אפסילון 310,000 0.20%
הירשמו לצפייה 178,368 0.12%
הירשמו לצפייה 100,946 0.07%
הירשמו לצפייה 72,040 0.05%
שדרגו את המנוי 64,112 0.04%
שדרגו את המנוי 55,749 0.04%
שדרגו את המנוי 37,655 0.02%
שדרגו את המנוי 29,964 0.02%
שדרגו את המנוי 23,556 0.02%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 797 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,983,651 1.30%
מנורה 1,629,040 1.07%
הפניקס 138,117 0.09%
הירשמו לצפייה 109,037 0.07%
הירשמו לצפייה 28,578 0.02%
הירשמו לצפייה 24,894 0.02%
שדרגו את המנוי 20,995 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית