תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אניגמה 2,980 6,000 3,020  101.34%
כוון 751,293 752,750 1,457  0.19%
הירשמו לצפייה 1,500 2,000 500  33.33%
הירשמו לצפייה 1,690 1,934 244  14.44%
הירשמו לצפייה 61,570 61,775 205  0.33%
שדרגו את המנוי 3,485 3,502 17  0.49%
שדרגו את המנוי 20,238 19,825 -413  -2.04%
שדרגו את המנוי 15,553 11,859 -3,694  -23.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,443

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,107

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אל-על 18,135 31,586 13,451  74.17%
מנורה 1,630,970 1,631,140 170  0.01%
הירשמו לצפייה 26,523 26,415 -108  -0.41%
הירשמו לצפייה 8,000 4,000 -4,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 109,037 99,985 -9,052  -8.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,621

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,160

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,443
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,107
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,621
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,160
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 866,949 0.57%
כוון 752,750 0.49%
מיטב דש 61,775 0.04%
הירשמו לצפייה 19,825 0.01%
הירשמו לצפייה 11,859 < 0.01%
הירשמו לצפייה 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 692 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,862,526 1.88%
מנורה 1,631,140 1.07%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 330,000 0.22%
הירשמו לצפייה 185,000 0.12%
הירשמו לצפייה 170,000 0.11%
הירשמו לצפייה 129,996 0.09%
שדרגו את המנוי 125,600 0.08%
שדרגו את המנוי 99,985 0.07%
שדרגו את המנוי 63,222 0.04%
שדרגו את המנוי 31,698 0.02%
שדרגו את המנוי 31,586 0.02%
שדרגו את המנוי 26,415 0.02%
שדרגו את המנוי 24,894 0.02%
שדרגו את המנוי 8,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית