תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 583 55,529 54,946  9,424.70%
דולפין 42,919 65,171 22,252  51.85%
הירשמו לצפייה 713,000 723,000 10,000  1.40%
הירשמו לצפייה 173,923 183,714 9,791  5.63%
הירשמו לצפייה 33,582 34,864 1,282  3.82%
שדרגו את המנוי 2,200 1,700 -500  -22.73%
שדרגו את המנוי 13,396 12,654 -742  -5.54%
שדרגו את המנוי 43,071 41,769 -1,302  -3.02%
שדרגו את המנוי 316,848 313,548 -3,300  -1.04%
שדרגו את המנוי 9,442 1,593 -7,849  -83.13%
שדרגו את המנוי 71,974 57,613 -14,361  -19.95%
שדרגו את המנוי 310,000 283,228 -26,772  -8.64%
שדרגו את המנוי 108,440 72,299 -36,141  -33.33%
שדרגו את המנוי 225,313 167,996 -57,317  -25.44%
שדרגו את המנוי 227,064 165,500 -61,564  -27.11%
שדרגו את המנוי 163,993 77,835 -86,158  -52.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 98,271

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -296,006

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אינפיניטי 3,800 16,000 12,200  321.05%
מנורה 1,627,790 1,629,040 1,244  0.08%
הירשמו לצפייה 29,934 28,578 -1,356  -4.53%
הירשמו לצפייה 112,464 109,037 -3,427  -3.05%
הירשמו לצפייה 1,587,520 138,117 -1,449,400  -91.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,444

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,454,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 98,271
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -296,006
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,444
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,454,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,287,602 1.50%
כוון 723,000 0.48%
מור 313,548 0.21%
הירשמו לצפייה 283,228 0.19%
הירשמו לצפייה 183,714 0.12%
הירשמו לצפייה 167,996 0.11%
שדרגו את המנוי 165,500 0.11%
שדרגו את המנוי 77,835 0.05%
שדרגו את המנוי 72,299 0.05%
שדרגו את המנוי 65,171 0.04%
שדרגו את המנוי 57,613 0.04%
שדרגו את המנוי 55,529 0.04%
שדרגו את המנוי 41,769 0.03%
שדרגו את המנוי 34,864 0.02%
שדרגו את המנוי 28,089 0.02%
שדרגו את המנוי 12,654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,593 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,983,651 1.30%
מנורה 1,629,040 1.07%
הפניקס 138,117 0.09%
הירשמו לצפייה 109,037 0.07%
הירשמו לצפייה 28,578 0.02%
הירשמו לצפייה 24,894 0.02%
שדרגו את המנוי 20,995 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית