תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מגדל 8,956 8,933 -23  -0.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 17,374 18,961 1,587  9.13%
מנורה 981,159 979,572 -1,587  -0.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,587

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,587
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,204 0.64%
פסגות 55,271 0.55%
מגדל 8,933 0.09%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,024,495 10.16%
מנורה 979,572 9.72%
האוניברסיטה העברית 25,960 0.26%
הירשמו לצפייה 18,961 0.19%
הירשמו לצפייה 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  הסכם אסטרטגי שני לפעילות ברן אינטרנשיונל באפריקה בתוך חודש: הקבוצה חתמה על הסכם לביצוע פרויקט תשתית מים באפריקה בהיקף כולל של כ-80 מיליון דולר. #תשתיות #מים #אפריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית