תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברם תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.bram.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מיטב דש 111,035 137,565 26,530  23.89%
דולפין 8,461 21,068 12,607  149.00%
הירשמו לצפייה 144,303 148,264 3,961  2.74%
הירשמו לצפייה 11,876 10,653 -1,223  -10.30%
הירשמו לצפייה 1,951,710 1,948,950 -2,762  -0.14%
שדרגו את המנוי 18,747 15,712 -3,035  -16.19%
שדרגו את המנוי 216,037 199,208 -16,829  -7.79%
שדרגו את המנוי 214,800 147,200 -67,600  -31.47%
שדרגו את המנוי 830,600 679,702 -150,898  -18.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,098

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -242,347

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 1,741,840 1,838,600 96,767  5.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,098
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -242,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 96,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,384,122 16.60%
מור 1,948,950 9.56%
אנליסט 679,702 3.33%
הירשמו לצפייה 199,208 0.98%
הירשמו לצפייה 148,264 0.73%
הירשמו לצפייה 147,200 0.72%
שדרגו את המנוי 137,565 0.67%
שדרגו את המנוי 75,800 0.37%
שדרגו את המנוי 21,068 0.10%
שדרגו את המנוי 15,712 0.08%
שדרגו את המנוי 10,653 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,922,600 9.43%
הפניקס 1,838,600 9.02%
האוניברסיטה העברית 84,000 0.41%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית