תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברם תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.bram.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 70,699 71,341 642  0.91%
פסגות 2,370 2,177 -193  -8.14%
הירשמו לצפייה 126,479 126,226 -253  -0.20%
הירשמו לצפייה 2,020,950 2,010,950 -10,000  -0.49%
הירשמו לצפייה 506,928 488,499 -18,429  -3.64%
שדרגו את המנוי 22,047 1,500 -20,547  -93.20%
שדרגו את המנוי 84,833 50,886 -33,947  -40.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,369

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 2,029,430 2,024,740 -4,688  -0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,688

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,369
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,785,271 13.67%
מור 2,010,950 9.87%
אנליסט 488,499 2.40%
הירשמו לצפייה 126,226 0.62%
הירשמו לצפייה 71,341 0.35%
הירשמו לצפייה 50,886 0.25%
שדרגו את המנוי 33,692 0.17%
שדרגו את המנוי 2,177 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,108,740 10.35%
הפניקס 2,024,740 9.93%
האוניברסיטה העברית 84,000 0.41%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית