תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברם תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.bram.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
קבין 61,461 134,321 72,860  118.55%
מיטב דש 96,397 111,035 14,638  15.19%
הירשמו לצפייה 20,334 20,000 -334  -1.64%
הירשמו לצפייה 1,964,100 1,963,740 -367  -0.02%
הירשמו לצפייה 250,419 233,413 -17,006  -6.79%
שדרגו את המנוי 965,790 917,723 -48,067  -4.98%
שדרגו את המנוי 311,700 263,450 -48,250  -15.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,498

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -114,024

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 1,741,840 1,838,600 96,767  5.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 87,498
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -114,024
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 96,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,714,614 18.23%
מור 1,963,740 9.64%
אנליסט 917,723 4.50%
הירשמו לצפייה 263,450 1.29%
הירשמו לצפייה 233,413 1.15%
הירשמו לצפייה 134,321 0.66%
שדרגו את המנוי 111,035 0.54%
שדרגו את המנוי 55,000 0.27%
שדרגו את המנוי 20,000 0.10%
שדרגו את המנוי 11,876 0.06%
שדרגו את המנוי 4,056 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,922,600 9.43%
הפניקס 1,838,600 9.02%
האוניברסיטה העברית 84,000 0.41%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית