תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברם תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.bram.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מור 1,966,720 2,020,950 54,228  2.76%
דולפין 31,745 33,692 1,947  6.13%
הירשמו לצפייה 2,346 2,370 24  1.02%
הירשמו לצפייה 126,526 126,479 -47  -0.04%
הירשמו לצפייה 22,800 22,047 -753  -3.30%
שדרגו את המנוי 96,741 70,699 -26,042  -26.92%
שדרגו את המנוי 533,496 506,928 -26,568  -4.98%
שדרגו את המנוי 135,825 84,833 -50,992  -37.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,402

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 2,029,430 2,024,740 -4,688  -0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,688

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -104,402
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,867,998 14.07%
מור 2,020,950 9.92%
אנליסט 506,928 2.49%
הירשמו לצפייה 126,479 0.62%
הירשמו לצפייה 84,833 0.42%
הירשמו לצפייה 70,699 0.35%
שדרגו את המנוי 33,692 0.17%
שדרגו את המנוי 22,047 0.11%
שדרגו את המנוי 2,370 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,108,740 10.35%
הפניקס 2,024,740 9.93%
האוניברסיטה העברית 84,000 0.41%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית