תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברם תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.bram.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מור 1,936,940 1,966,940 30,000  1.55%
פסגות 2,608 2,370 -238  -9.13%
הירשמו לצפייה 146,865 146,526 -339  -0.23%
הירשמו לצפייה 137,565 135,825 -1,740  -1.26%
הירשמו לצפייה 165,368 163,243 -2,125  -1.29%
שדרגו את המנוי 575,847 572,497 -3,350  -0.58%
שדרגו את המנוי 37,070 18,000 -19,070  -51.44%
שדרגו את המנוי 121,960 59,800 -62,160  -50.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,022

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,829,090 2,029,430 200,340  10.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 200,340

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -89,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 200,340
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,096,579 15.19%
מור 1,966,940 9.65%
אנליסט 572,497 2.81%
הירשמו לצפייה 163,243 0.80%
הירשמו לצפייה 146,526 0.72%
הירשמו לצפייה 135,825 0.67%
שדרגו את המנוי 59,800 0.29%
שדרגו את המנוי 31,378 0.15%
שדרגו את המנוי 18,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,370 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,113,430 10.37%
הפניקס 2,029,430 9.96%
האוניברסיטה העברית 84,000 0.41%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית