תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אקסלנס 75,567 83,921 8,354  11.06%
כוון 21,236 23,236 2,000  9.42%
הירשמו לצפייה 7,430 8,900 1,470  19.78%
הירשמו לצפייה 18,991 20,048 1,057  5.57%
הירשמו לצפייה 32,506 33,112 606  1.86%
שדרגו את המנוי 1 413 412  41,200.00%
שדרגו את המנוי 16,653 16,778 125  0.75%
שדרגו את המנוי 36,992 36,945 -47  -0.13%
שדרגו את המנוי 1,400 1,350 -50  -3.57%
שדרגו את המנוי 8,060 7,979 -81  -1.00%
שדרגו את המנוי 900 800 -100  -11.11%
שדרגו את המנוי 555 400 -155  -27.93%
שדרגו את המנוי 250 50 -200  -80.00%
שדרגו את המנוי 97,559 97,223 -336  -0.34%
שדרגו את המנוי 1,642 1,139 -503  -30.63%
שדרגו את המנוי 94,606 94,004 -602  -0.64%
שדרגו את המנוי 26,247 25,409 -838  -3.19%
שדרגו את המנוי 74,196 73,240 -956  -1.29%
שדרגו את המנוי 22,304 19,848 -2,456  -11.01%
שדרגו את המנוי 131,777 128,258 -3,519  -2.67%
שדרגו את המנוי 240,411 236,324 -4,087  -1.70%
שדרגו את המנוי 196,254 188,324 -7,930  -4.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,024

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,860

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 248,594 414,353 165,759  66.68%
אנליסט 126,404 126,523 119  0.09%
הירשמו לצפייה 808,743 808,828 85  0.01%
הירשמו לצפייה 13,151 13,098 -53  -0.40%
הירשמו לצפייה 44,987 44,822 -165  -0.37%
שדרגו את המנוי 923,236 729,285 -193,951  -21.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 165,963

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -194,169

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,024
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 165,963
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -194,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,103,360 12.47%
ילין לפידות 236,324 2.67%
אנליסט 188,324 2.13%
הירשמו לצפייה 128,258 1.45%
הירשמו לצפייה 97,223 1.10%
הירשמו לצפייה 94,004 1.06%
שדרגו את המנוי 83,921 0.95%
שדרגו את המנוי 73,240 0.83%
שדרגו את המנוי 36,945 0.42%
שדרגו את המנוי 33,112 0.37%
שדרגו את המנוי 25,409 0.29%
שדרגו את המנוי 23,236 0.26%
שדרגו את המנוי 20,048 0.23%
שדרגו את המנוי 19,848 0.22%
שדרגו את המנוי 16,778 0.19%
שדרגו את המנוי 8,900 0.10%
שדרגו את המנוי 7,979 0.09%
שדרגו את המנוי 2,310 0.03%
שדרגו את המנוי 1,850 0.02%
שדרגו את המנוי 1,350 0.02%
שדרגו את המנוי 1,139 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,188,084 24.73%
מנורה 808,828 9.14%
מיטב דש 729,285 8.24%
הירשמו לצפייה 414,353 4.68%
הירשמו לצפייה 126,523 1.43%
הירשמו לצפייה 44,822 0.51%
שדרגו את המנוי 22,584 0.26%
שדרגו את המנוי 14,034 0.16%
שדרגו את המנוי 13,098 0.15%
שדרגו את המנוי 6,644 0.08%
שדרגו את המנוי 4,000 0.05%
שדרגו את המנוי 3,596 0.04%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית