תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אי.בי.אי. 35,418 47,326 11,908  33.62%
הראל 121,150 131,096 9,946  8.21%
הירשמו לצפייה 30,517 35,140 4,623  15.15%
הירשמו לצפייה 5,761 10,190 4,429  76.88%
הירשמו לצפייה 178,408 181,386 2,978  1.67%
שדרגו את המנוי 125,533 127,729 2,196  1.75%
שדרגו את המנוי 2,994 3,802 808  26.99%
שדרגו את המנוי 34,711 34,615 -96  -0.28%
שדרגו את המנוי 73,312 73,178 -134  -0.18%
שדרגו את המנוי 1,450 1,250 -200  -13.79%
שדרגו את המנוי 10,717 10,015 -702  -6.55%
שדרגו את המנוי 34,855 31,406 -3,449  -9.90%
שדרגו את המנוי 52,349 45,555 -6,794  -12.98%
שדרגו את המנוי 205,325 194,869 -10,456  -5.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,888

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,831

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 630,161 630,603 442  0.07%
אנליסט 95,403 95,631 228  0.24%
הירשמו לצפייה 12,021 11,596 -425  -3.54%
הירשמו לצפייה 13,733 11,325 -2,408  -17.53%
הירשמו לצפייה 20,500 9,000 -11,500  -56.10%
שדרגו את המנוי 706,001 690,119 -15,882  -2.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,215

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,888
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,831
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -30,215
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 946,441 14.02%
אנליסט 194,869 2.89%
ילין לפידות 181,386 2.69%
הירשמו לצפייה 131,096 1.94%
הירשמו לצפייה 127,729 1.89%
הירשמו לצפייה 73,178 1.08%
שדרגו את המנוי 47,326 0.70%
שדרגו את המנוי 45,555 0.67%
שדרגו את המנוי 35,140 0.52%
שדרגו את המנוי 34,615 0.51%
שדרגו את המנוי 31,406 0.47%
שדרגו את המנוי 13,065 0.19%
שדרגו את המנוי 10,190 0.15%
שדרגו את המנוי 10,015 0.15%
שדרגו את המנוי 3,802 0.06%
שדרגו את המנוי 3,377 0.05%
שדרגו את המנוי 1,250 0.02%
שדרגו את המנוי 795 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 411 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,512,149 22.40%
מיטב דש 690,119 10.22%
מנורה 630,603 9.34%
הירשמו לצפייה 95,631 1.42%
הירשמו לצפייה 35,250 0.52%
הירשמו לצפייה 17,644 0.26%
שדרגו את המנוי 11,596 0.17%
שדרגו את המנוי 11,325 0.17%
שדרגו את המנוי 9,000 0.13%
שדרגו את המנוי 6,752 0.10%
שדרגו את המנוי 4,000 0.06%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית