תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
מור 37,466 71,135 33,669  89.87%
הראל 87,618 99,646 12,028  13.73%
הירשמו לצפייה 6,000 13,065 7,065  117.75%
הירשמו לצפייה 5,687 11,225 5,538  97.38%
הירשמו לצפייה 101,618 105,148 3,530  3.47%
שדרגו את המנוי 2,150 1,450 -700  -32.56%
שדרגו את המנוי 39,014 36,469 -2,545  -6.52%
שדרגו את המנוי 53,830 51,083 -2,747  -5.10%
שדרגו את המנוי 233,432 230,223 -3,209  -1.37%
שדרגו את המנוי 57,873 54,457 -3,416  -5.90%
שדרגו את המנוי 161,260 153,956 -7,304  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,830

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,921

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 11,583 35,250 23,667  204.33%
מיטב דש 683,000 706,001 23,001  3.37%
הירשמו לצפייה 629,444 630,161 717  0.11%
הירשמו לצפייה 94,827 95,403 576  0.61%
הירשמו לצפייה 7,108 6,752 -356  -5.01%
שדרגו את המנוי 12,647 12,021 -626  -4.95%
שדרגו את המנוי 21,750 20,500 -1,250  -5.75%
שדרגו את המנוי 16,620 13,733 -2,887  -17.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,961

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,119

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,830
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,921
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 47,961
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 874,742 12.96%
אנליסט 230,223 3.41%
פסגות 153,956 2.28%
הירשמו לצפייה 105,148 1.56%
הירשמו לצפייה 99,646 1.48%
הירשמו לצפייה 71,135 1.05%
שדרגו את המנוי 54,457 0.81%
שדרגו את המנוי 51,083 0.76%
שדרגו את המנוי 36,469 0.54%
שדרגו את המנוי 35,418 0.52%
שדרגו את המנוי 13,065 0.19%
שדרגו את המנוי 11,225 0.17%
שדרגו את המנוי 7,771 0.12%
שדרגו את המנוי 2,230 0.03%
שדרגו את המנוי 1,450 0.02%
שדרגו את המנוי 1,005 0.01%
שדרגו את המנוי 411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,541,694 22.84%
מיטב דש 706,001 10.46%
מנורה 630,161 9.34%
הירשמו לצפייה 95,403 1.41%
הירשמו לצפייה 35,250 0.52%
הירשמו לצפייה 20,500 0.30%
שדרגו את המנוי 17,644 0.26%
שדרגו את המנוי 13,733 0.20%
שדרגו את המנוי 12,021 0.18%
שדרגו את המנוי 6,752 0.10%
שדרגו את המנוי 4,000 0.06%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית