תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
תמיר פישמן 28,705 31,430 2,725  9.49%
פרופאונד 16,284 18,405 2,121  13.03%
הירשמו לצפייה 243,019 243,719 700  0.29%
הירשמו לצפייה 82,287 82,682 395  0.48%
הירשמו לצפייה 17,000 17,386 386  2.27%
שדרגו את המנוי 36,146 36,301 155  0.43%
שדרגו את המנוי 467 355 -112  -23.98%
שדרגו את המנוי 1,075 950 -125  -11.63%
שדרגו את המנוי 98,360 98,204 -156  -0.16%
שדרגו את המנוי 30,481 30,236 -245  -0.80%
שדרגו את המנוי 189,001 188,434 -567  -0.30%
שדרגו את המנוי 29,558 27,315 -2,243  -7.59%
שדרגו את המנוי 148,117 136,654 -11,463  -7.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,482

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,911

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 122,807 126,404 3,597  2.93%
מנורה 807,784 808,743 959  0.12%
הירשמו לצפייה 229 317 88  38.43%
הירשמו לצפייה 45,120 44,987 -133  -0.29%
הירשמו לצפייה 248,344 247,765 -579  -0.23%
שדרגו את המנוי 14,171 13,151 -1,020  -7.20%
שדרגו את המנוי 9,150 5,000 -4,150  -45.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,644

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,882

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,482
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,911
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,644
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,111,516 12.56%
ילין לפידות 243,719 2.75%
אנליסט 188,434 2.13%
הירשמו לצפייה 136,654 1.54%
הירשמו לצפייה 98,204 1.11%
הירשמו לצפייה 95,090 1.07%
שדרגו את המנוי 82,682 0.93%
שדרגו את המנוי 69,685 0.79%
שדרגו את המנוי 36,301 0.41%
שדרגו את המנוי 31,430 0.36%
שדרגו את המנוי 30,236 0.34%
שדרגו את המנוי 27,315 0.31%
שדרגו את המנוי 18,405 0.21%
שדרגו את המנוי 17,386 0.20%
שדרגו את המנוי 16,772 0.19%
שדרגו את המנוי 8,060 0.09%
שדרגו את המנוי 3,063 0.03%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,850 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 950 0.01%
שדרגו את המנוי 794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,149,758 24.29%
מיטב דש 856,129 9.68%
מנורה 808,743 9.14%
הירשמו לצפייה 247,765 2.80%
הירשמו לצפייה 126,404 1.43%
הירשמו לצפייה 44,987 0.51%
שדרגו את המנוי 22,584 0.26%
שדרגו את המנוי 14,034 0.16%
שדרגו את המנוי 13,151 0.15%
שדרגו את המנוי 6,644 0.08%
שדרגו את המנוי 5,000 0.06%
שדרגו את המנוי 4,000 0.05%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית