תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 86,443 94,797 8,354  9.66%
מור 94,956 99,993 5,037  5.30%
הירשמו לצפייה 10,720 15,358 4,638  43.26%
הירשמו לצפייה 74,176 77,936 3,760  5.07%
הירשמו לצפייה 15,655 17,908 2,253  14.39%
שדרגו את המנוי 241,657 242,257 600  0.25%
שדרגו את המנוי 860 1,400 540  62.79%
שדרגו את המנוי 4,001 4,342 341  8.52%
שדרגו את המנוי 13,838 14,148 310  2.24%
שדרגו את המנוי 37,013 36,917 -96  -0.26%
שדרגו את המנוי 4,040 3,040 -1,000  -24.75%
שדרגו את המנוי 106,249 104,764 -1,485  -1.40%
שדרגו את המנוי 37,089 34,501 -2,588  -6.98%
שדרגו את המנוי 162,817 159,828 -2,989  -1.84%
שדרגו את המנוי 19,772 14,000 -5,772  -29.19%
שדרגו את המנוי 211,078 201,074 -10,004  -4.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,833

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,934

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 630,603 807,784 177,181  28.10%
מיטב דש 690,119 856,129 166,010  24.06%
הירשמו לצפייה 95,631 122,807 27,176  28.42%
הירשמו לצפייה 35,250 45,120 9,870  28.00%
הירשמו לצפייה 17,644 22,584 4,940  28.00%
שדרגו את המנוי 11,596 14,171 2,575  22.21%
שדרגו את המנוי 9,000 9,150 150  1.67%
שדרגו את המנוי 6,752 6,644 -108  -1.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 387,902

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,833
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,934
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 387,902
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,144,716 12.94%
ילין לפידות 242,257 2.74%
אנליסט 201,074 2.27%
הירשמו לצפייה 159,828 1.81%
הירשמו לצפייה 104,764 1.18%
הירשמו לצפייה 99,993 1.13%
שדרגו את המנוי 94,797 1.07%
שדרגו את המנוי 77,936 0.88%
שדרגו את המנוי 36,917 0.42%
שדרגו את המנוי 34,501 0.39%
שדרגו את המנוי 17,908 0.20%
שדרגו את המנוי 17,000 0.19%
שדרגו את המנוי 15,358 0.17%
שדרגו את המנוי 14,148 0.16%
שדרגו את המנוי 14,000 0.16%
שדרגו את המנוי 4,342 0.05%
שדרגו את המנוי 3,040 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 938 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 272 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,136,962 24.15%
מיטב דש 856,129 9.68%
מנורה 807,784 9.13%
הירשמו לצפייה 248,344 2.81%
הירשמו לצפייה 122,807 1.39%
הירשמו לצפייה 45,120 0.51%
שדרגו את המנוי 22,584 0.26%
שדרגו את המנוי 14,171 0.16%
שדרגו את המנוי 9,150 0.10%
שדרגו את המנוי 6,644 0.08%
שדרגו את המנוי 4,000 0.05%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית