תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אנליסט 183,743 230,761 47,018  25.59%
הראל 29,027 72,271 43,244  148.98%
הירשמו לצפייה 30,608 62,744 32,136  104.99%
הירשמו לצפייה 82,078 92,814 10,736  13.08%
הירשמו לצפייה 60 1,260 1,200  2,000.00%
שדרגו את המנוי 6,600 7,771 1,171  17.74%
שדרגו את המנוי 2,044 2,224 180  8.81%
שדרגו את המנוי 36,503 36,046 -457  -1.25%
שדרגו את המנוי 71,300 70,800 -500  -0.70%
שדרגו את המנוי 185,342 182,718 -2,624  -1.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,685

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,581

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
אנליסט 30,319 31,787 1,468  4.84%
מיטב דש 765,503 766,063 560  0.07%
הירשמו לצפייה 12,971 13,007 36  0.28%
הירשמו לצפייה 629,121 629,085 -36  -0.01%
הירשמו לצפייה 21,000 7,624 -13,376  -63.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,064

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,412

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 135,685
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,064
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,412
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 862,349 12.78%
אנליסט 230,761 3.42%
פסגות 182,718 2.71%
הירשמו לצפייה 92,814 1.38%
הירשמו לצפייה 72,271 1.07%
הירשמו לצפייה 70,800 1.05%
שדרגו את המנוי 62,744 0.93%
שדרגו את המנוי 54,506 0.81%
שדרגו את המנוי 47,896 0.71%
שדרגו את המנוי 36,046 0.53%
שדרגו את המנוי 7,771 0.12%
שדרגו את המנוי 2,224 0.03%
שדרגו את המנוי 1,260 0.02%
שדרגו את המנוי 538 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,478,294 21.90%
מיטב דש 766,063 11.35%
מנורה 629,085 9.32%
הירשמו לצפייה 31,787 0.47%
הירשמו לצפייה 16,620 0.25%
הירשמו לצפייה 13,007 0.19%
שדרגו את המנוי 7,624 0.11%
שדרגו את המנוי 7,108 0.11%
שדרגו את המנוי 4,000 0.06%
שדרגו את המנוי 3,000 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית