תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
ילין לפידות 72,633 101,618 28,985  39.91%
הראל 73,902 84,912 11,010  14.90%
הירשמו לצפייה 36,527 37,726 1,199  3.28%
הירשמו לצפייה 65,125 66,151 1,026  1.58%
הירשמו לצפייה 2,950 3,900 950  32.20%
שדרגו את המנוי 1,000 1,009 9  0.90%
שדרגו את המנוי 82,674 81,062 -1,612  -1.95%
שדרגו את המנוי 232,044 229,456 -2,588  -1.12%
שדרגו את המנוי 8,240 400 -7,840  -95.15%
שדרגו את המנוי 182,903 165,454 -17,449  -9.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,179

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,489

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אנליסט 31,787 94,827 63,040  198.32%
ילין לפידות 7,624 21,750 14,126  185.28%
הירשמו לצפייה 3,000 11,583 8,583  286.10%
הירשמו לצפייה 629,085 629,444 359  0.06%
הירשמו לצפייה 13,007 12,647 -360  -2.77%
שדרגו את המנוי 766,063 683,000 -83,063  -10.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,108

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,423

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,179
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,489
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 86,108
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -83,423
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 829,585 12.29%
אנליסט 229,456 3.40%
פסגות 165,454 2.45%
הירשמו לצפייה 101,618 1.51%
הירשמו לצפייה 84,912 1.26%
הירשמו לצפייה 81,062 1.20%
שדרגו את המנוי 66,151 0.98%
שדרגו את המנוי 47,896 0.71%
שדרגו את המנוי 37,726 0.56%
שדרגו את המנוי 7,771 0.12%
שדרגו את המנוי 3,900 0.06%
שדרגו את המנוי 2,230 0.03%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,498,852 22.21%
מיטב דש 683,000 10.12%
מנורה 629,444 9.33%
הירשמו לצפייה 94,827 1.40%
הירשמו לצפייה 21,750 0.32%
הירשמו לצפייה 17,644 0.26%
שדרגו את המנוי 16,620 0.25%
שדרגו את המנוי 12,647 0.19%
שדרגו את המנוי 11,583 0.17%
שדרגו את המנוי 7,108 0.11%
שדרגו את המנוי 4,000 0.06%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית