תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ב.יאיר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
ילין לפידות 23,447 21,382 -2,065  -8.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,065

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 116,800 119,481 2,681  2.30%
הפניקס 2,123 2,167 44  2.07%
הירשמו לצפייה 454 449 -5  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,725

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,725
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 66,073 1.05%
פסגות 24,263 0.39%
ילין לפידות 21,382 0.34%
הירשמו לצפייה 15,439 0.25%
הירשמו לצפייה 4,989 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 149,062 2.37%
ילין לפידות 119,481 1.90%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 26,965 0.43%
הירשמו לצפייה 2,167 0.03%
הירשמו לצפייה 449 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית