תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ב.יאיר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
מגדל 16,492 16,452 -40  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 2,158 2,204 46  2.13%
אקסלנס 488 483 -5  -1.02%
הירשמו לצפייה 116,987 116,800 -187  -0.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -192

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 46
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -192
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 109,285 1.74%
פסגות 52,497 0.84%
ילין לפידות 37,106 0.59%
הירשמו לצפייה 16,452 0.26%
הירשמו לצפייה 3,230 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 146,452 2.33%
ילין לפידות 116,800 1.86%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 26,965 0.43%
הירשמו לצפייה 2,204 0.04%
הירשמו לצפייה 483 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית