תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 101,970 119,640 17,670  17.33%
מגדל 52,378 55,382 3,004  5.74%
הירשמו לצפייה 47,558 50,218 2,660  5.59%
הירשמו לצפייה 14,720 14,797 77  0.52%
הירשמו לצפייה 39,067 39,099 32  0.08%
שדרגו את המנוי 3,342 3,061 -281  -8.41%
שדרגו את המנוי 553 227 -326  -58.95%
שדרגו את המנוי 21,632 21,208 -424  -1.96%
שדרגו את המנוי 169,845 165,770 -4,075  -2.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,443

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,106

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
אקסלנס 82,816 84,565 1,749  2.11%
ילין לפידות 541,607 541,907 300  0.06%
הירשמו לצפייה 1,004 1,043 39  3.88%
הירשמו לצפייה 725,934 725,935 1
הירשמו לצפייה 33,327 33,244 -83  -0.25%
שדרגו את המנוי 411,322 410,233 -1,089  -0.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,089

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,172

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,443
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,089
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,172
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 522,172 3.19%
פסגות 165,770 1.01%
אלטשולר - שחם 119,640 0.73%
הירשמו לצפייה 55,382 0.34%
הירשמו לצפייה 50,218 0.31%
הירשמו לצפייה 43,572 0.27%
שדרגו את המנוי 39,099 0.24%
שדרגו את המנוי 21,208 0.13%
שדרגו את המנוי 14,797 0.09%
שדרגו את המנוי 8,429 0.05%
שדרגו את המנוי 3,061 0.02%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 227 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,467,925 15.07%
מנורה 725,935 4.43%
פסגות 637,211 3.89%
הירשמו לצפייה 541,907 3.31%
הירשמו לצפייה 410,233 2.51%
הירשמו לצפייה 84,565 0.52%
שדרגו את המנוי 33,244 0.20%
שדרגו את המנוי 21,940 0.13%
שדרגו את המנוי 7,208 0.04%
שדרגו את המנוי 4,204 0.03%
שדרגו את המנוי 1,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית