תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
פסגות 164,793 165,129 336  0.20%
אקסלנס 19,275 19,604 329  1.71%
הירשמו לצפייה 56,696 56,883 187  0.33%
הירשמו לצפייה 30,632 30,642 10  0.03%
הירשמו לצפייה 172 173 1  0.58%
שדרגו את המנוי 14,567 14,297 -270  -1.85%
שדרגו את המנוי 169,165 167,947 -1,218  -0.72%
שדרגו את המנוי 59,707 43,214 -16,493  -27.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 863

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,981

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
יהב אחים ואחיות 6,950 11,956 5,006  72.03%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 4,204 9,204 5,000  118.93%
הירשמו לצפייה 3,790 8,312 4,522  119.31%
הירשמו לצפייה 1,643 5,643 4,000  243.46%
הירשמו לצפייה 1,445 2,945 1,500  103.81%
שדרגו את המנוי 115,937 117,153 1,216  1.05%
שדרגו את המנוי 1,083 1,123 40  3.69%
שדרגו את המנוי 632,144 632,001 -143  -0.02%
שדרגו את המנוי 577,992 512,055 -65,937  -11.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,284

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,080

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 863
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,981
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,284
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -66,080
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 549,890 3.36%
אלטשולר - שחם 167,947 1.03%
פסגות 165,129 1.01%
הירשמו לצפייה 56,883 0.35%
הירשמו לצפייה 43,572 0.27%
הירשמו לצפייה 43,214 0.26%
שדרגו את המנוי 30,642 0.19%
שדרגו את המנוי 19,604 0.12%
שדרגו את המנוי 14,297 0.09%
שדרגו את המנוי 8,429 0.05%
שדרגו את המנוי 173 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,929,985 11.79%
ילין לפידות 632,001 3.86%
פסגות 612,246 3.74%
הירשמו לצפייה 512,055 3.13%
הירשמו לצפייה 117,153 0.72%
הירשמו לצפייה 11,956 0.07%
שדרגו את המנוי 9,204 0.06%
שדרגו את המנוי 9,204 0.06%
שדרגו את המנוי 8,312 0.05%
שדרגו את המנוי 7,208 0.04%
שדרגו את המנוי 5,643 0.03%
שדרגו את המנוי 2,945 0.02%
שדרגו את המנוי 1,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית