תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
איילון 173 174 1  0.58%
אי.בי.אי. 13,838 13,250 -588  -4.25%
הירשמו לצפייה 18,229 17,309 -920  -5.05%
הירשמו לצפייה 165,678 163,840 -1,838  -1.11%
הירשמו לצפייה 43,928 41,925 -2,003  -4.56%
שדרגו את המנוי 210,441 205,826 -4,615  -2.19%
שדרגו את המנוי 26,290 18,419 -7,871  -29.94%
שדרגו את המנוי 56,035 23,735 -32,300  -57.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,135

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
יהב אחים ואחיות 6,950 11,956 5,006  72.03%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 4,204 9,204 5,000  118.93%
הירשמו לצפייה 3,790 8,312 4,522  119.31%
הירשמו לצפייה 1,643 5,643 4,000  243.46%
הירשמו לצפייה 1,445 2,945 1,500  103.81%
שדרגו את המנוי 115,937 117,153 1,216  1.05%
שדרגו את המנוי 1,083 1,123 40  3.69%
שדרגו את המנוי 632,144 632,001 -143  -0.02%
שדרגו את המנוי 577,992 512,055 -65,937  -11.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,284

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,080

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,284
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -66,080
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 536,479 3.28%
אלטשולר - שחם 205,826 1.26%
פסגות 163,840 1.00%
הירשמו לצפייה 43,572 0.27%
הירשמו לצפייה 41,925 0.26%
הירשמו לצפייה 23,735 0.14%
שדרגו את המנוי 18,419 0.11%
שדרגו את המנוי 17,309 0.11%
שדרגו את המנוי 13,250 0.08%
שדרגו את המנוי 8,429 0.05%
שדרגו את המנוי 174 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,929,985 11.79%
ילין לפידות 632,001 3.86%
פסגות 612,246 3.74%
הירשמו לצפייה 512,055 3.13%
הירשמו לצפייה 117,153 0.72%
הירשמו לצפייה 11,956 0.07%
שדרגו את המנוי 9,204 0.06%
שדרגו את המנוי 9,204 0.06%
שדרגו את המנוי 8,312 0.05%
שדרגו את המנוי 7,208 0.04%
שדרגו את המנוי 5,643 0.03%
שדרגו את המנוי 2,945 0.02%
שדרגו את המנוי 1,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית