תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מגדל 24,422 26,165 1,743  7.14%
אי.בי.אי. 13,239 13,875 636  4.80%
הירשמו לצפייה 5,016 5,147 131  2.61%
הירשמו לצפייה 1,285 1,181 -104  -8.09%
הירשמו לצפייה 5,000 4,605 -395  -7.90%
שדרגו את המנוי 42,069 30,423 -11,646  -27.68%
שדרגו את המנוי 20,230 7,678 -12,552  -62.05%
שדרגו את המנוי 151,448 422 -151,026  -99.72%
שדרגו את המנוי 203,231 46,882 -156,349  -76.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,510

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -332,072

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 645,666 728,742 83,076  12.87%
מיטב דש 511,097 521,651 10,554  2.06%
הירשמו לצפייה 11,956 18,146 6,190  51.77%
הירשמו לצפייה 7,208 8,576 1,368  18.98%
הירשמו לצפייה 1,133 1,125 -8  -0.71%
שדרגו את המנוי 110,755 110,597 -158  -0.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 101,188

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -166

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,510
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -332,072
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 101,188
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -166
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 146,824 0.90%
אלטשולר - שחם 46,882 0.29%
מיטב דש 30,423 0.19%
הירשמו לצפייה 26,165 0.16%
הירשמו לצפייה 13,875 0.08%
הירשמו לצפייה 10,224 0.06%
שדרגו את המנוי 7,678 0.05%
שדרגו את המנוי 5,147 0.03%
שדרגו את המנוי 4,605 0.03%
שדרגו את המנוי 1,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,046,834 12.50%
ילין לפידות 728,742 4.45%
פסגות 613,332 3.75%
הירשמו לצפייה 521,651 3.19%
הירשמו לצפייה 110,597 0.68%
הירשמו לצפייה 18,146 0.11%
שדרגו את המנוי 16,843 0.10%
שדרגו את המנוי 9,204 0.06%
שדרגו את המנוי 8,576 0.05%
שדרגו את המנוי 8,122 0.05%
שדרגו את המנוי 5,643 0.03%
שדרגו את המנוי 2,945 0.02%
שדרגו את המנוי 1,583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית