תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 136,743 164,063 27,320  19.98%
מיטב דש 53,261 58,678 5,417  10.17%
הירשמו לצפייה 1,124 3,717 2,593  230.69%
הירשמו לצפייה 47,567 49,403 1,836  3.86%
הירשמו לצפייה 19,724 19,780 56  0.28%
שדרגו את המנוי 14,871 14,909 38  0.26%
שדרגו את המנוי 175 171 -4  -2.29%
שדרגו את המנוי 165,653 165,344 -309  -0.19%
שדרגו את המנוי 39,111 36,621 -2,490  -6.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,803

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 410,233 577,992 167,759  40.89%
ילין לפידות 541,907 632,144 90,237  16.65%
הירשמו לצפייה 33,244 115,937 82,693  248.75%
הירשמו לצפייה 1,043 1,083 40  3.84%
הירשמו לצפייה 637,211 612,246 -24,965  -3.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 340,729

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,965

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 340,729
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,965
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 565,536 3.45%
פסגות 165,344 1.01%
אלטשולר - שחם 164,063 1.00%
הירשמו לצפייה 58,678 0.36%
הירשמו לצפייה 49,403 0.30%
הירשמו לצפייה 43,572 0.27%
שדרגו את המנוי 36,621 0.22%
שדרגו את המנוי 19,780 0.12%
שדרגו את המנוי 14,909 0.09%
שדרגו את המנוי 8,429 0.05%
שדרגו את המנוי 3,717 0.02%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,965,577 12.00%
ילין לפידות 632,144 3.86%
פסגות 612,246 3.74%
הירשמו לצפייה 577,992 3.53%
הירשמו לצפייה 115,937 0.71%
הירשמו לצפייה 7,208 0.04%
שדרגו את המנוי 6,950 0.04%
שדרגו את המנוי 4,204 0.03%
שדרגו את המנוי 3,790 0.02%
שדרגו את המנוי 1,643 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית