אקויטל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אילים 100 181 81  81.00%
אקסלנס 4,551 4,539 -12  -0.26%
הירשמו לצפייה 5,211 5,020 -191  -3.67%
הירשמו לצפייה 11,028 10,812 -216  -1.96%
הירשמו לצפייה 4,853 4,632 -221  -4.55%
שדרגו את המנוי 11,994 11,257 -737  -6.14%
שדרגו את המנוי 42,899 39,685 -3,214  -7.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,591

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,125 553 -572  -50.84%
הפניקס 110,597 21,218 -89,379  -80.82%
הירשמו לצפייה 521,651 110 -521,541  -99.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -611,492

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 81
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,591
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -611,492
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 86,827 0.53%
אלטשולר - שחם 39,685 0.24%
מיטב דש 11,257 0.07%
הירשמו לצפייה 10,812 0.07%
הירשמו לצפייה 10,224 0.06%
הירשמו לצפייה 5,020 0.03%
שדרגו את המנוי 4,632 0.03%
שדרגו את המנוי 4,539 0.03%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,410 0.19%
הפניקס 21,218 0.13%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 9,204 0.06%
הירשמו לצפייה 553 < 0.01%
הירשמו לצפייה 325 < 0.01%
הירשמו לצפייה 110 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית