תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אנליסט 10,224 12,000 1,776  17.37%
אקסלנס 3,981 4,014 33  0.83%
הירשמו לצפייה 4,986 4,877 -109  -2.19%
הירשמו לצפייה 1,969 1,435 -534  -27.12%
הירשמו לצפייה 14,659 13,686 -973  -6.64%
שדרגו את המנוי 38,304 36,570 -1,734  -4.53%
שדרגו את המנוי 36,479 34,236 -2,243  -6.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,809

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,593

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 21,218 20,583 -635  -2.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -635

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,809
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -635
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,525 0.66%
אלטשולר - שחם 36,570 0.22%
מגדל 34,236 0.21%
הירשמו לצפייה 13,686 0.08%
הירשמו לצפייה 12,000 0.07%
הירשמו לצפייה 4,877 0.03%
שדרגו את המנוי 4,014 0.02%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,018 0.13%
הפניקס 20,583 0.13%
אינפיניטי 325 < 0.01%
הירשמו לצפייה 110 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית