תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 8,429 10,224 1,795  21.30%
מגדל 22,253 22,739 486  2.18%
הירשמו לצפייה 161 136 -25  -15.53%
הירשמו לצפייה 39,616 39,415 -201  -0.51%
הירשמו לצפייה 19,142 18,866 -276  -1.44%
שדרגו את המנוי 12,939 12,597 -342  -2.64%
שדרגו את המנוי 199,407 198,327 -1,080  -0.54%
שדרגו את המנוי 163,685 157,448 -6,237  -3.81%
שדרגו את המנוי 17,721 4,397 -13,324  -75.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,281

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,485

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 632,001 645,666 13,665  2.16%
פסגות 612,246 613,332 1,086  0.18%
הירשמו לצפייה 1,123 1,133 10  0.89%
הירשמו לצפייה 435 325 -110  -25.29%
הירשמו לצפייה 8,312 8,122 -190  -2.29%
שדרגו את המנוי 512,055 511,097 -958  -0.19%
שדרגו את המנוי 117,153 110,755 -6,398  -5.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,656

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,281
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 519,003 3.17%
אלטשולר - שחם 198,327 1.21%
פסגות 157,448 0.96%
הירשמו לצפייה 43,572 0.27%
הירשמו לצפייה 39,415 0.24%
הירשמו לצפייה 22,739 0.14%
שדרגו את המנוי 18,866 0.12%
שדרגו את המנוי 12,597 0.08%
שדרגו את המנוי 10,224 0.06%
שדרגו את המנוי 4,397 0.03%
שדרגו את המנוי 4,256 0.03%
שדרגו את המנוי 4,080 0.02%
שדרגו את המנוי 2,946 0.02%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,927,386 11.77%
ילין לפידות 645,666 3.94%
פסגות 613,332 3.75%
הירשמו לצפייה 511,097 3.12%
הירשמו לצפייה 110,755 0.68%
הירשמו לצפייה 11,956 0.07%
שדרגו את המנוי 9,204 0.06%
שדרגו את המנוי 8,122 0.05%
שדרגו את המנוי 7,208 0.04%
שדרגו את המנוי 5,643 0.03%
שדרגו את המנוי 2,945 0.02%
שדרגו את המנוי 1,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית