תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אילים 24,000 24,360 360  1.50%
פסגות 7,920 7,197 -723  -9.13%
הירשמו לצפייה 119,069 117,373 -1,696  -1.42%
הירשמו לצפייה 70,000 64,290 -5,710  -8.16%
הירשמו לצפייה 56,267 45,182 -11,085  -19.70%
שדרגו את המנוי 261,016 223,605 -37,411  -14.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 360

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,625

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 365,441 482,565 117,124  32.05%
ילין לפידות 1,048,160 1,061,560 13,404  1.28%
הירשמו לצפייה 5,390,330 5,394,450 4,122  0.08%
הירשמו לצפייה 6,059,850 6,061,980 2,126  0.04%
הירשמו לצפייה 40,074 39,659 -415  -1.04%
שדרגו את המנוי 148,393 147,895 -498  -0.34%
שדרגו את המנוי 43,726 42,925 -801  -1.83%
שדרגו את המנוי 99,125 94,637 -4,488  -4.53%
שדרגו את המנוי 120,263 20,880 -99,383  -82.64%
שדרגו את המנוי 206,428 103,214 -103,214  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,474,320 3,361,690 -112,630  -3.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 136,776

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -321,429

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 360
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,625
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 136,776
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -321,429
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 991,023 1.60%
אי.בי.אי. 339,879 0.55%
מיטב דש 223,605 0.36%
הירשמו לצפייה 139,762 0.23%
הירשמו לצפייה 117,373 0.19%
הירשמו לצפייה 64,290 0.10%
שדרגו את המנוי 45,182 0.07%
שדרגו את המנוי 24,360 0.04%
שדרגו את המנוי 16,374 0.03%
שדרגו את המנוי 13,001 0.02%
שדרגו את המנוי 7,197 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,021,763 35.58%
מיטב דש 6,061,980 9.79%
מנורה 5,394,450 8.72%
הירשמו לצפייה 3,361,690 5.43%
הירשמו לצפייה 1,697,100 2.74%
הירשמו לצפייה 1,061,560 1.72%
שדרגו את המנוי 1,039,440 1.68%
שדרגו את המנוי 980,395 1.58%
שדרגו את המנוי 482,565 0.78%
שדרגו את המנוי 436,729 0.71%
שדרגו את המנוי 192,812 0.31%
שדרגו את המנוי 147,895 0.24%
שדרגו את המנוי 133,758 0.22%
שדרגו את המנוי 111,016 0.18%
שדרגו את המנוי 106,073 0.17%
שדרגו את המנוי 103,214 0.17%
שדרגו את המנוי 94,637 0.15%
שדרגו את המנוי 86,381 0.14%
שדרגו את המנוי 67,210 0.11%
שדרגו את המנוי 65,150 0.11%
שדרגו את המנוי 49,565 0.08%
שדרגו את המנוי 42,925 0.07%
שדרגו את המנוי 39,659 0.06%
שדרגו את המנוי 35,777 0.06%
שדרגו את המנוי 35,084 0.06%
שדרגו את המנוי 30,476 0.05%
שדרגו את המנוי 25,669 0.04%
שדרגו את המנוי 23,673 0.04%
שדרגו את המנוי 20,880 0.03%
שדרגו את המנוי 16,458 0.03%
שדרגו את המנוי 15,961 0.03%
שדרגו את המנוי 15,890 0.03%
שדרגו את המנוי 12,965 0.02%
שדרגו את המנוי 11,446 0.02%
שדרגו את המנוי 8,448 0.01%
שדרגו את המנוי 7,610 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית