תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 140,112 147,010 6,898  4.92%
מגדל 114,997 121,047 6,050  5.26%
הירשמו לצפייה 7,122 7,210 88  1.24%
הירשמו לצפייה 46,158 46,150 -8  -0.02%
הירשמו לצפייה 28,696 25,237 -3,459  -12.05%
שדרגו את המנוי 188,900 176,106 -12,794  -6.77%
שדרגו את המנוי 45,540 24,477 -21,063  -46.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,036

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,324

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 20,880 173,233 152,353  729.66%
הראל 3,361,690 3,371,960 10,273  0.31%
הירשמו לצפייה 5,394,450 5,400,860 6,407  0.12%
הירשמו לצפייה 111,016 109,263 -1,753  -1.58%
הירשמו לצפייה 1,061,560 1,057,100 -4,464  -0.42%
שדרגו את המנוי 94,637 87,829 -6,808  -7.19%
שדרגו את המנוי 147,895 138,327 -9,568  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 169,033

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,593

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,036
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,324
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 169,033
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 926,174 1.50%
אי.בי.אי. 339,879 0.55%
מיטב דש 176,106 0.28%
הירשמו לצפייה 147,010 0.24%
הירשמו לצפייה 121,047 0.20%
הירשמו לצפייה 46,150 0.07%
שדרגו את המנוי 25,237 0.04%
שדרגו את המנוי 24,477 0.04%
שדרגו את המנוי 22,683 0.04%
שדרגו את המנוי 16,374 0.03%
שדרגו את המנוי 7,210 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,130,468 35.76%
מיטב דש 6,061,980 9.79%
מנורה 5,400,860 8.73%
הירשמו לצפייה 3,371,960 5.45%
הירשמו לצפייה 1,697,100 2.74%
הירשמו לצפייה 1,057,100 1.71%
שדרגו את המנוי 1,039,440 1.68%
שדרגו את המנוי 980,395 1.58%
שדרגו את המנוי 482,565 0.78%
שדרגו את המנוי 436,729 0.71%
שדרגו את המנוי 192,812 0.31%
שדרגו את המנוי 173,233 0.28%
שדרגו את המנוי 138,327 0.22%
שדרגו את המנוי 133,758 0.22%
שדרגו את המנוי 109,263 0.18%
שדרגו את המנוי 106,073 0.17%
שדרגו את המנוי 103,214 0.17%
שדרגו את המנוי 87,829 0.14%
שדרגו את המנוי 86,381 0.14%
שדרגו את המנוי 67,210 0.11%
שדרגו את המנוי 65,150 0.11%
שדרגו את המנוי 55,134 0.09%
שדרגו את המנוי 42,925 0.07%
שדרגו את המנוי 39,659 0.06%
שדרגו את המנוי 35,777 0.06%
שדרגו את המנוי 35,084 0.06%
שדרגו את המנוי 25,669 0.04%
שדרגו את המנוי 23,673 0.04%
שדרגו את המנוי 16,458 0.03%
שדרגו את המנוי 15,961 0.03%
שדרגו את המנוי 15,890 0.03%
שדרגו את המנוי 12,965 0.02%
שדרגו את המנוי 11,446 0.02%
שדרגו את המנוי 8,448 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית