תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 135,492 139,762 4,270  3.15%
מגדל 135,794 134,884 -910  -0.67%
הירשמו לצפייה 46,000 43,685 -2,315  -5.03%
הירשמו לצפייה 13,047 10,047 -3,000  -22.99%
הירשמו לצפייה 53,773 25,680 -28,093  -52.24%
שדרגו את המנוי 682,014 391,768 -290,246  -42.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,270

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -324,564

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 2,295,290 3,474,320 1,179,030  51.37%
ילין לפידות 556,127 1,048,160 492,030  88.47%
הירשמו לצפייה 9,341 120,263 110,922  1,187.47%
הירשמו לצפייה 268,587 365,441 96,854  36.06%
הירשמו לצפייה 6,003,680 6,059,850 56,176  0.94%
שדרגו את המנוי 101,649 148,393 46,744  45.99%
שדרגו את המנוי 5,386,560 5,390,330 3,770  0.07%
שדרגו את המנוי 102,758 99,125 -3,633  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,985,526

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,633

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,270
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -324,564
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,985,526
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,206,141 2.03%
מיטב דש 391,768 0.66%
אי.בי.אי. 339,879 0.57%
הירשמו לצפייה 139,762 0.24%
הירשמו לצפייה 134,884 0.23%
הירשמו לצפייה 100,000 0.17%
שדרגו את המנוי 43,685 0.07%
שדרגו את המנוי 25,680 0.04%
שדרגו את המנוי 13,001 0.02%
שדרגו את המנוי 10,047 0.02%
שדרגו את המנוי 7,435 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,384,341 37.69%
מיטב דש 6,059,850 10.20%
מנורה 5,390,330 9.08%
הירשמו לצפייה 3,474,320 5.85%
הירשמו לצפייה 1,697,100 2.86%
הירשמו לצפייה 1,048,160 1.77%
שדרגו את המנוי 1,039,440 1.75%
שדרגו את המנוי 980,395 1.65%
שדרגו את המנוי 436,729 0.74%
שדרגו את המנוי 365,441 0.62%
שדרגו את המנוי 233,554 0.39%
שדרגו את המנוי 206,428 0.35%
שדרגו את המנוי 192,812 0.32%
שדרגו את המנוי 148,393 0.25%
שדרגו את המנוי 120,263 0.20%
שדרגו את המנוי 111,016 0.19%
שדרגו את המנוי 106,073 0.18%
שדרגו את המנוי 102,195 0.17%
שדרגו את המנוי 99,125 0.17%
שדרגו את המנוי 86,381 0.15%
שדרגו את המנוי 67,210 0.11%
שדרגו את המנוי 65,150 0.11%
שדרגו את המנוי 49,565 0.08%
שדרגו את המנוי 43,726 0.07%
שדרגו את המנוי 40,074 0.07%
שדרגו את המנוי 35,777 0.06%
שדרגו את המנוי 35,084 0.06%
שדרגו את המנוי 30,476 0.05%
שדרגו את המנוי 25,669 0.04%
שדרגו את המנוי 23,673 0.04%
שדרגו את המנוי 15,961 0.03%
שדרגו את המנוי 15,890 0.03%
שדרגו את המנוי 12,965 0.02%
שדרגו את המנוי 11,446 0.02%
שדרגו את המנוי 8,448 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית