תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסטרנק שהם 5,618 7,318 1,700  30.26%
אפסילון 287 358 71  24.74%
הירשמו לצפייה 9,300 9,262 -38  -0.41%
הירשמו לצפייה 1,300 1,100 -200  -15.38%
הירשמו לצפייה 2,192 866 -1,326  -60.49%
שדרגו את המנוי 11,159 9,736 -1,423  -12.75%
שדרגו את המנוי 35,895 34,400 -1,495  -4.16%
שדרגו את המנוי 86,913 84,782 -2,131  -2.45%
שדרגו את המנוי 14,192 10,936 -3,256  -22.94%
שדרגו את המנוי 27,600 24,033 -3,567  -12.92%
שדרגו את המנוי 5,035 932 -4,103  -81.49%
שדרגו את המנוי 79,732 73,657 -6,075  -7.62%
שדרגו את המנוי 43,840 25,844 -17,996  -41.05%
שדרגו את המנוי 685,516 666,873 -18,643  -2.72%
שדרגו את המנוי 275,768 252,653 -23,115  -8.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,368

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 903,305 1,018,170 114,865  12.72%
הראל 642,130 669,101 26,971  4.20%
הירשמו לצפייה 1,076,030 1,081,640 5,610  0.52%
הירשמו לצפייה 63,994 65,630 1,636  2.56%
הירשמו לצפייה 133,016 133,030 14  0.01%
שדרגו את המנוי 2,163 2,154 -9  -0.42%
שדרגו את המנוי 26,342 26,051 -291  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,500 3,190 -310  -8.86%
שדרגו את המנוי 3,322 1,796 -1,526  -45.94%
שדרגו את המנוי 6,976 5,106 -1,870  -26.81%
שדרגו את המנוי 7,164 4,134 -3,030  -42.29%
שדרגו את המנוי 16,071 9,199 -6,872  -42.76%
שדרגו את המנוי 252,885 237,185 -15,700  -6.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,096

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,608

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,368
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,096
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,059,707 7.46%
אלטשולר - שחם 666,873 2.41%
ילין לפידות 642,438 2.33%
הירשמו לצפייה 252,653 0.91%
הירשמו לצפייה 202,251 0.73%
הירשמו לצפייה 84,782 0.31%
שדרגו את המנוי 73,657 0.27%
שדרגו את המנוי 34,400 0.12%
שדרגו את המנוי 25,844 0.09%
שדרגו את המנוי 24,033 0.09%
שדרגו את המנוי 10,936 0.04%
שדרגו את המנוי 9,736 0.04%
שדרגו את המנוי 9,262 0.03%
שדרגו את המנוי 7,318 0.03%
שדרגו את המנוי 5,150 0.02%
שדרגו את המנוי 3,447 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 358 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,088,815 14.80%
ילין לפידות 1,081,640 3.92%
הפניקס 1,018,170 3.69%
הירשמו לצפייה 669,101 2.42%
הירשמו לצפייה 552,731 2.00%
הירשמו לצפייה 237,185 0.86%
שדרגו את המנוי 133,030 0.48%
שדרגו את המנוי 97,406 0.35%
שדרגו את המנוי 74,123 0.27%
שדרגו את המנוי 66,414 0.24%
שדרגו את המנוי 65,630 0.24%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 26,051 0.09%
שדרגו את המנוי 9,199 0.03%
שדרגו את המנוי 5,106 0.02%
שדרגו את המנוי 4,134 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,190 0.01%
שדרגו את המנוי 2,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,796 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית