תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 602,032 622,622 20,590  3.42%
הראל 204,822 210,522 5,700  2.78%
הירשמו לצפייה 83,449 85,233 1,784  2.14%
הירשמו לצפייה 1,373 1,874 501  36.49%
הירשמו לצפייה 306,489 306,804 315  0.10%
שדרגו את המנוי 2,150 2,452 302  14.05%
שדרגו את המנוי 15,433 15,335 -98  -0.64%
שדרגו את המנוי 2,000 1,788 -212  -10.60%
שדרגו את המנוי 91,038 90,747 -291  -0.32%
שדרגו את המנוי 10,633 10,202 -431  -4.05%
שדרגו את המנוי 6,763 6,198 -565  -8.35%
שדרגו את המנוי 6,008 5,206 -802  -13.35%
שדרגו את המנוי 43,264 42,037 -1,227  -2.84%
שדרגו את המנוי 6,074 2,476 -3,598  -59.24%
שדרגו את המנוי 81,829 55,829 -26,000  -31.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,192

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,224

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 878,101 968,684 90,583  10.32%
הכשרה ביטוח 65,513 73,553 8,040  12.27%
הירשמו לצפייה 62,123 63,994 1,871  3.01%
הירשמו לצפייה 1,422 1,684 262  18.42%
הירשמו לצפייה 132,757 132,859 102  0.08%
שדרגו את המנוי 97,331 97,406 75  0.08%
שדרגו את המנוי 252,817 252,833 16  0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 2,330 -111  -4.55%
שדרגו את המנוי 28,523 28,164 -359  -1.26%
שדרגו את המנוי 667,814 640,174 -27,640  -4.14%
שדרגו את המנוי 1,121,510 1,088,620 -32,888  -2.93%
שדרגו את המנוי 64,724 9,420 -55,304  -85.45%
שדרגו את המנוי 699,174 555,393 -143,781  -20.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,949

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,192
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,224
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 100,949
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -260,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,137,940 7.74%
אלטשולר - שחם 622,622 2.25%
ילין לפידות 619,183 2.24%
הירשמו לצפייה 306,804 1.11%
הירשמו לצפייה 210,522 0.76%
הירשמו לצפייה 90,747 0.33%
שדרגו את המנוי 85,233 0.31%
שדרגו את המנוי 55,829 0.20%
שדרגו את המנוי 42,390 0.15%
שדרגו את המנוי 42,037 0.15%
שדרגו את המנוי 15,335 0.06%
שדרגו את המנוי 12,619 0.05%
שדרגו את המנוי 10,202 0.04%
שדרגו את המנוי 6,198 0.02%
שדרגו את המנוי 5,206 0.02%
שדרגו את המנוי 2,476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,788 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,155,864 15.05%
ילין לפידות 1,088,620 3.94%
הפניקס 968,684 3.51%
הירשמו לצפייה 640,174 2.32%
הירשמו לצפייה 555,393 2.01%
הירשמו לצפייה 252,833 0.92%
שדרגו את המנוי 152,901 0.55%
שדרגו את המנוי 132,859 0.48%
שדרגו את המנוי 97,406 0.35%
שדרגו את המנוי 73,553 0.27%
שדרגו את המנוי 63,994 0.23%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 28,164 0.10%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,420 0.03%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 7,164 0.03%
שדרגו את המנוי 6,976 0.03%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,322 0.01%
שדרגו את המנוי 2,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,684 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית