תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 618,113 738,149 120,036  19.42%
מור 5,821 10,900 5,079  87.25%
הירשמו לצפייה 1,837 5,618 3,781  205.82%
הירשמו לצפייה 49,042 51,353 2,311  4.71%
הירשמו לצפייה 1,622 2,161 539  33.23%
שדרגו את המנוי 204,893 205,242 349  0.17%
שדרגו את המנוי 10,240 10,450 210  2.05%
שדרגו את המנוי 1,373 1,548 175  12.75%
שדרגו את המנוי 2,300 1,600 -700  -30.43%
שדרגו את המנוי 15,001 14,281 -720  -4.80%
שדרגו את המנוי 66,835 65,412 -1,423  -2.13%
שדרגו את המנוי 89,782 86,913 -2,869  -3.20%
שדרגו את המנוי 6,198 2,918 -3,280  -52.92%
שדרגו את המנוי 299,723 295,707 -4,016  -1.34%
שדרגו את המנוי 37,833 32,472 -5,361  -14.17%
שדרגו את המנוי 42,600 36,895 -5,705  -13.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,480

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,074

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 9,420 66,414 56,994  605.03%
הראל 640,174 642,130 1,956  0.31%
הירשמו לצפייה 73,553 74,123 570  0.77%
הירשמו לצפייה 132,859 133,016 157  0.12%
הירשמו לצפייה 252,833 252,885 52  0.02%
שדרגו את המנוי 1,851 1,812 -39  -2.11%
שדרגו את המנוי 2,330 2,163 -167  -7.17%
שדרגו את המנוי 28,164 26,342 -1,822  -6.47%
שדרגו את המנוי 555,393 552,731 -2,662  -0.48%
שדרגו את המנוי 1,088,620 1,076,030 -12,593  -1.16%
שדרגו את המנוי 968,684 947,238 -21,446  -2.21%
שדרגו את המנוי 152,901 2,812 -150,089  -98.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,729

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -188,818

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 132,480
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,074
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 59,729
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -188,818
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,220,022 8.04%
אלטשולר - שחם 738,149 2.67%
ילין לפידות 642,438 2.33%
הירשמו לצפייה 295,707 1.07%
הירשמו לצפייה 205,242 0.74%
הירשמו לצפייה 86,913 0.31%
שדרגו את המנוי 65,412 0.24%
שדרגו את המנוי 51,353 0.19%
שדרגו את המנוי 36,895 0.13%
שדרגו את המנוי 32,472 0.12%
שדרגו את המנוי 14,281 0.05%
שדרגו את המנוי 10,900 0.04%
שדרגו את המנוי 10,450 0.04%
שדרגו את המנוי 10,373 0.04%
שדרגו את המנוי 5,618 0.02%
שדרגו את המנוי 3,110 0.01%
שדרגו את המנוי 2,918 0.01%
שדרגו את המנוי 2,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,012,572 14.53%
ילין לפידות 1,076,030 3.90%
הפניקס 947,238 3.43%
הירשמו לצפייה 642,130 2.33%
הירשמו לצפייה 552,731 2.00%
הירשמו לצפייה 252,885 0.92%
שדרגו את המנוי 133,016 0.48%
שדרגו את המנוי 97,406 0.35%
שדרגו את המנוי 74,123 0.27%
שדרגו את המנוי 66,414 0.24%
שדרגו את המנוי 63,994 0.23%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 26,342 0.10%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 7,164 0.03%
שדרגו את המנוי 6,976 0.03%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,322 0.01%
שדרגו את המנוי 2,812 0.01%
שדרגו את המנוי 2,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,812 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית