תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אי.בי.אי. 39,026 45,095 6,069  15.55%
פיטנגו 4,435 8,892 4,457  100.50%
הירשמו לצפייה 13,839 17,999 4,160  30.06%
הירשמו לצפייה 5,247 8,608 3,361  64.06%
הירשמו לצפייה 8,396 11,046 2,650  31.56%
שדרגו את המנוי 15,597 17,426 1,829  11.73%
שדרגו את המנוי 7,993 9,614 1,621  20.28%
שדרגו את המנוי 1,175 1,522 347  29.53%
שדרגו את המנוי 160 332 172  107.50%
שדרגו את המנוי 12,553 12,594 41  0.33%
שדרגו את המנוי 8,050 8,010 -40  -0.50%
שדרגו את המנוי 3,000 2,900 -100  -3.33%
שדרגו את המנוי 13,789 12,956 -833  -6.04%
שדרגו את המנוי 499,491 498,432 -1,059  -0.21%
שדרגו את המנוי 37,712 36,590 -1,122  -2.98%
שדרגו את המנוי 159,028 155,886 -3,142  -1.98%
שדרגו את המנוי 127,668 122,931 -4,737  -3.71%
שדרגו את המנוי 258,887 251,883 -7,004  -2.71%
שדרגו את המנוי 526,197 516,427 -9,770  -1.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,707

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,807

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 841,388 876,954 35,566  4.23%
הראל 662,896 696,779 33,883  5.11%
הירשמו לצפייה 1,519 24,795 23,276  1,532.32%
הירשמו לצפייה 240,715 242,819 2,104  0.87%
הירשמו לצפייה 92,533 92,750 217  0.23%
שדרגו את המנוי 8,700 8,670 -30  -0.34%
שדרגו את המנוי 244,808 244,740 -68  -0.03%
שדרגו את המנוי 29,428 29,003 -425  -1.44%
שדרגו את המנוי 5,106 4,421 -685  -13.42%
שדרגו את המנוי 66,639 63,694 -2,945  -4.42%
שדרגו את המנוי 74,772 64,072 -10,700  -14.31%
שדרגו את המנוי 1,062,620 932,915 -129,703  -12.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,046

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -144,556

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,707
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,807
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 95,046
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -144,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,812,833 6.56%
אלטשולר - שחם 516,427 1.87%
ילין לפידות 498,432 1.80%
הירשמו לצפייה 251,883 0.91%
הירשמו לצפייה 155,886 0.56%
הירשמו לצפייה 122,931 0.45%
שדרגו את המנוי 65,990 0.24%
שדרגו את המנוי 45,095 0.16%
שדרגו את המנוי 36,590 0.13%
שדרגו את המנוי 17,999 0.07%
שדרגו את המנוי 17,426 0.06%
שדרגו את המנוי 12,956 0.05%
שדרגו את המנוי 12,594 0.05%
שדרגו את המנוי 11,046 0.04%
שדרגו את המנוי 9,614 0.03%
שדרגו את המנוי 8,892 0.03%
שדרגו את המנוי 8,608 0.03%
שדרגו את המנוי 8,010 0.03%
שדרגו את המנוי 5,758 0.02%
שדרגו את המנוי 2,900 0.01%
שדרגו את המנוי 1,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,522 < 0.01%
שדרגו את המנוי 332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,175,763 15.12%
ילין לפידות 932,915 3.38%
הפניקס 876,954 3.18%
הירשמו לצפייה 793,968 2.87%
הירשמו לצפייה 696,779 2.52%
הירשמו לצפייה 244,740 0.89%
שדרגו את המנוי 242,819 0.88%
שדרגו את המנוי 92,750 0.34%
שדרגו את המנוי 64,072 0.23%
שדרגו את המנוי 63,694 0.23%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 29,003 0.11%
שדרגו את המנוי 24,795 0.09%
שדרגו את המנוי 22,728 0.08%
שדרגו את המנוי 17,088 0.06%
שדרגו את המנוי 9,199 0.03%
שדרגו את המנוי 8,670 0.03%
שדרגו את המנוי 4,421 0.02%
שדרגו את המנוי 4,134 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,595 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית