תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 447,685 481,157 33,472  7.48%
הראל 126,132 137,711 11,579  9.18%
הירשמו לצפייה 17,182 22,132 4,950  28.81%
הירשמו לצפייה 2,474 2,836 362  14.63%
הירשמו לצפייה 500 814 314  62.80%
שדרגו את המנוי 4,172 4,469 297  7.12%
שדרגו את המנוי 351,939 351,987 48  0.01%
שדרגו את המנוי 40,275 39,675 -600  -1.49%
שדרגו את המנוי 17,823 17,072 -751  -4.21%
שדרגו את המנוי 7,785 2,289 -5,496  -70.60%
שדרגו את המנוי 133,122 126,883 -6,239  -4.69%
שדרגו את המנוי 62,445 55,992 -6,453  -10.33%
שדרגו את המנוי 73,632 37,232 -36,400  -49.44%
שדרגו את המנוי 84,880 38,663 -46,217  -54.45%
שדרגו את המנוי 248,062 148,996 -99,066  -39.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -201,222

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 523,703 666,945 143,242  27.35%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 3,500 9,022 5,522  157.77%
הירשמו לצפייה 96,436 96,972 536  0.56%
הירשמו לצפייה 30,417 30,610 193  0.63%
הירשמו לצפייה 132,168 132,323 155  0.12%
שדרגו את המנוי 1,368 1,420 52  3.80%
שדרגו את המנוי 62,539 62,409 -130  -0.21%
שדרגו את המנוי 2,830 2,675 -155  -5.48%
שדרגו את המנוי 9,791 9,022 -769  -7.85%
שדרגו את המנוי 74,532 32,353 -42,179  -56.59%
שדרגו את המנוי 819,417 699,176 -120,241  -14.67%
שדרגו את המנוי 918,600 747,133 -171,467  -18.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -334,941

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 51,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -201,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -334,941
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,196,269 7.95%
ילין לפידות 619,183 2.24%
אלטשולר - שחם 481,157 1.74%
הירשמו לצפייה 351,987 1.27%
הירשמו לצפייה 148,996 0.54%
הירשמו לצפייה 137,711 0.50%
שדרגו את המנוי 126,883 0.46%
שדרגו את המנוי 93,038 0.34%
שדרגו את המנוי 55,992 0.20%
שדרגו את המנוי 39,675 0.14%
שדרגו את המנוי 38,663 0.14%
שדרגו את המנוי 37,232 0.13%
שדרגו את המנוי 22,132 0.08%
שדרגו את המנוי 17,072 0.06%
שדרגו את המנוי 11,523 0.04%
שדרגו את המנוי 4,469 0.02%
שדרגו את המנוי 2,836 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 814 < 0.01%
שדרגו את המנוי 412 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,999,176 14.48%
ילין לפידות 1,081,650 3.92%
הפניקס 747,133 2.70%
הירשמו לצפייה 699,176 2.53%
הירשמו לצפייה 666,945 2.41%
הירשמו לצפייה 253,173 0.92%
שדרגו את המנוי 132,323 0.48%
שדרגו את המנוי 96,972 0.35%
שדרגו את המנוי 62,409 0.23%
שדרגו את המנוי 61,389 0.22%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 33,678 0.12%
שדרגו את המנוי 32,353 0.12%
שדרגו את המנוי 30,610 0.11%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,805 0.04%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 8,893 0.03%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,933 0.01%
שדרגו את המנוי 2,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית