תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אילים 366,837 406,055 39,218  10.69%
אלטשולר - שחם 265,412 303,368 37,956  14.30%
הירשמו לצפייה 248,951 262,269 13,318  5.35%
הירשמו לצפייה 129,117 134,098 4,981  3.86%
הירשמו לצפייה 81,688 86,227 4,539  5.56%
שדרגו את המנוי 25,900 27,900 2,000  7.72%
שדרגו את המנוי 721 1,647 926  128.43%
שדרגו את המנוי 1,264 1,730 466  36.87%
שדרגו את המנוי 92,758 93,038 280  0.30%
שדרגו את המנוי 644 836 192  29.81%
שדרגו את המנוי 110,957 111,114 157  0.14%
שדרגו את המנוי 31,330 31,432 102  0.33%
שדרגו את המנוי 903 703 -200  -22.15%
שדרגו את המנוי 4,098 3,680 -418  -10.20%
שדרגו את המנוי 11,733 11,226 -507  -4.32%
שדרגו את המנוי 7,000 1,800 -5,200  -74.29%
שדרגו את המנוי 113,833 94,487 -19,346  -17.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,671

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הפניקס 343,398 646,750 303,352  88.34%
הראל 558,155 636,504 78,349  14.04%
הירשמו לצפייה 1,007,700 1,045,030 37,324  3.70%
הירשמו לצפייה 18,332 32,084 13,752  75.02%
הירשמו לצפייה 26,676 30,331 3,655  13.70%
שדרגו את המנוי 377,800 378,661 861  0.23%
שדרגו את המנוי 60,581 60,772 191  0.32%
שדרגו את המנוי 1,216 1,261 45  3.70%
שדרגו את המנוי 60,980 60,979 -1
שדרגו את המנוי 10,147 9,422 -725  -7.14%
שדרגו את המנוי 11,687 9,791 -1,896  -16.22%
שדרגו את המנוי 17,969 16,071 -1,898  -10.56%
שדרגו את המנוי 8,940 2,933 -6,007  -67.19%
שדרגו את המנוי 19,005 9,805 -9,200  -48.41%
שדרגו את המנוי 838,237 821,841 -16,396  -1.96%
שדרגו את המנוי 338,636 65,048 -273,588  -80.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 437,529

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -309,711

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,671
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 437,529
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -309,711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,196,074 7.96%
ילין לפידות 622,860 2.26%
אילים 406,055 1.47%
הירשמו לצפייה 303,368 1.10%
הירשמו לצפייה 262,269 0.95%
הירשמו לצפייה 134,098 0.49%
שדרגו את המנוי 111,114 0.40%
שדרגו את המנוי 94,487 0.34%
שדרגו את המנוי 93,038 0.34%
שדרגו את המנוי 86,227 0.31%
שדרגו את המנוי 31,432 0.11%
שדרגו את המנוי 27,900 0.10%
שדרגו את המנוי 11,226 0.04%
שדרגו את המנוי 3,680 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,398,889 15.95%
ילין לפידות 1,045,030 3.79%
כלל 821,841 2.98%
הירשמו לצפייה 646,750 2.35%
הירשמו לצפייה 636,504 2.31%
הירשמו לצפייה 378,661 1.37%
שדרגו את המנוי 244,873 0.89%
שדרגו את המנוי 134,999 0.49%
שדרגו את המנוי 96,046 0.35%
שדרגו את המנוי 87,856 0.32%
שדרגו את המנוי 65,048 0.24%
שדרגו את המנוי 60,979 0.22%
שדרגו את המנוי 60,772 0.22%
שדרגו את המנוי 32,084 0.12%
שדרגו את המנוי 30,331 0.11%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,805 0.04%
שדרגו את המנוי 9,791 0.04%
שדרגו את המנוי 9,422 0.03%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 2,933 0.01%
שדרגו את המנוי 1,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית