תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
פסגות 269,844 343,483 73,639  27.29%
אלטשולר - שחם 334,652 380,135 45,483  13.59%
הירשמו לצפייה 18,428 49,319 30,891  167.63%
הירשמו לצפייה 132,342 139,675 7,333  5.54%
הירשמו לצפייה 30,400 33,900 3,500  11.51%
שדרגו את המנוי 73,987 76,666 2,679  3.62%
שדרגו את המנוי 2,953 3,096 143  4.84%
שדרגו את המנוי 882 1,015 133  15.08%
שדרגו את המנוי 1,300 1,400 100  7.69%
שדרגו את המנוי 19,262 19,310 48  0.25%
שדרגו את המנוי 111,084 111,076 -8  -0.01%
שדרגו את המנוי 664 460 -204  -30.72%
שדרגו את המנוי 1,730 1,499 -231  -13.35%
שדרגו את המנוי 11,300 10,950 -350  -3.10%
שדרגו את המנוי 621,360 619,183 -2,177  -0.35%
שדרגו את המנוי 75,022 66,865 -8,157  -10.87%
שדרגו את המנוי 378,251 355,772 -22,479  -5.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 163,949

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,606

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 646,750 918,600 271,850  42.03%
מיטב דש 82 74,532 74,450  90,792.68%
הירשמו לצפייה 1,045,030 1,081,650 36,617  3.50%
הירשמו לצפייה 244,873 253,173 8,300  3.39%
הירשמו לצפייה 32,084 33,678 1,594  4.97%
שדרגו את המנוי 60,979 62,539 1,560  2.56%
שדרגו את המנוי 450 1,650 1,200  266.67%
שדרגו את המנוי 60,772 61,389 617  1.02%
שדרגו את המנוי 96,046 96,436 390  0.41%
שדרגו את המנוי 1,261 1,368 107  8.49%
שדרגו את המנוי 30,331 30,417 86  0.28%
שדרגו את המנוי 9,422 8,893 -529  -5.61%
שדרגו את המנוי 821,841 819,417 -2,424  -0.29%
שדרגו את המנוי 134,999 132,168 -2,831  -2.10%
שדרגו את המנוי 87,856 36,072 -51,784  -58.94%
שדרגו את המנוי 65,048 2 -65,046  -100.00%
שדרגו את המנוי 636,504 523,703 -112,801  -17.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 396,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -235,415

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 163,949
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,606
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 396,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -235,415
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,308,901 8.37%
ילין לפידות 619,183 2.25%
אלטשולר - שחם 380,135 1.38%
הירשמו לצפייה 355,772 1.29%
הירשמו לצפייה 343,483 1.25%
הירשמו לצפייה 139,675 0.51%
שדרגו את המנוי 111,076 0.40%
שדרגו את המנוי 93,038 0.34%
שדרגו את המנוי 76,666 0.28%
שדרגו את המנוי 66,865 0.24%
שדרגו את המנוי 49,319 0.18%
שדרגו את המנוי 33,900 0.12%
שדרגו את המנוי 19,310 0.07%
שדרגו את המנוי 10,950 0.04%
שדרגו את המנוי 3,096 0.01%
שדרגו את המנוי 1,647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 412 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,184,417 15.17%
ילין לפידות 1,081,650 3.92%
הפניקס 918,600 3.33%
הירשמו לצפייה 819,417 2.97%
הירשמו לצפייה 523,703 1.90%
הירשמו לצפייה 253,173 0.92%
שדרגו את המנוי 132,168 0.48%
שדרגו את המנוי 96,436 0.35%
שדרגו את המנוי 74,532 0.27%
שדרגו את המנוי 62,539 0.23%
שדרגו את המנוי 61,389 0.22%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 33,678 0.12%
שדרגו את המנוי 30,417 0.11%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,805 0.04%
שדרגו את המנוי 9,791 0.04%
שדרגו את המנוי 8,893 0.03%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 2,933 0.01%
שדרגו את המנוי 2,830 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית