תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 610,908 647,211 36,303  5.94%
הראל 180,116 206,499 26,383  14.65%
הירשמו לצפייה 9,415 17,410 7,995  84.92%
הירשמו לצפייה 79,891 83,170 3,279  4.10%
הירשמו לצפייה 37,812 38,432 620  1.64%
שדרגו את המנוי 38,137 38,701 564  1.48%
שדרגו את המנוי 136,891 137,356 465  0.34%
שדרגו את המנוי 21,271 21,203 -68  -0.32%
שדרגו את המנוי 2,800 2,300 -500  -17.86%
שדרגו את המנוי 16,647 16,145 -502  -3.02%
שדרגו את המנוי 2,707 1,677 -1,030  -38.05%
שדרגו את המנוי 9,130 7,496 -1,634  -17.90%
שדרגו את המנוי 38,038 36,168 -1,870  -4.92%
שדרגו את המנוי 331,341 322,003 -9,338  -2.82%
שדרגו את המנוי 38,036 22,256 -15,780  -41.49%
שדרגו את המנוי 60,317 37,542 -22,775  -37.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,609

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,497

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 747,133 878,179 131,046  17.54%
הכשרה ביטוח 33,678 39,814 6,136  18.22%
הירשמו לצפייה 1,081,650 1,083,530 1,884  0.17%
הירשמו לצפייה 666,945 667,732 787  0.12%
הירשמו לצפייה 132,323 132,664 341  0.26%
שדרגו את המנוי 1,650 1,851 201  12.18%
שדרגו את המנוי 96,972 97,152 180  0.19%
שדרגו את המנוי 1,420 1,423 3  0.21%
שדרגו את המנוי 699,176 699,175 -1
שדרגו את המנוי 2,675 2,530 -145  -5.42%
שדרגו את המנוי 62,409 62,123 -286  -0.46%
שדרגו את המנוי 30,610 29,571 -1,039  -3.39%
שדרגו את המנוי 2,933 1,816 -1,117  -38.08%
שדרגו את המנוי 8,893 3,597 -5,296  -59.55%
שדרגו את המנוי 9,022 3,500 -5,522  -61.21%
שדרגו את המנוי 9,805 4,153 -5,652  -57.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 140,578

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,058

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,609
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -53,497
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 140,578
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,058
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,404,335 8.70%
אלטשולר - שחם 647,211 2.34%
ילין לפידות 619,183 2.24%
הירשמו לצפייה 322,003 1.17%
הירשמו לצפייה 206,499 0.75%
הירשמו לצפייה 137,356 0.50%
שדרגו את המנוי 93,038 0.34%
שדרגו את המנוי 83,170 0.30%
שדרגו את המנוי 40,900 0.15%
שדרגו את המנוי 38,701 0.14%
שדרגו את המנוי 38,432 0.14%
שדרגו את המנוי 37,542 0.14%
שדרגו את המנוי 36,168 0.13%
שדרגו את המנוי 22,256 0.08%
שדרגו את המנוי 21,203 0.08%
שדרגו את המנוי 17,410 0.06%
שדרגו את המנוי 16,145 0.06%
שדרגו את המנוי 13,918 0.05%
שדרגו את המנוי 7,496 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,120,690 14.92%
ילין לפידות 1,083,530 3.92%
הפניקס 878,179 3.18%
הירשמו לצפייה 699,175 2.53%
הירשמו לצפייה 667,732 2.42%
הירשמו לצפייה 253,173 0.92%
שדרגו את המנוי 132,664 0.48%
שדרגו את המנוי 97,152 0.35%
שדרגו את המנוי 62,123 0.22%
שדרגו את המנוי 61,389 0.22%
שדרגו את המנוי 39,814 0.14%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 32,353 0.12%
שדרגו את המנוי 29,571 0.11%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 4,153 0.02%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 3,597 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 2,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,423 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית