תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אפסילון 45,881 62,591 16,710  36.42%
מגדל 44,824 50,456 5,632  12.56%
הירשמו לצפייה 8,501 12,882 4,381  51.54%
הירשמו לצפייה 13,930 16,876 2,946  21.15%
הירשמו לצפייה 43,230 44,438 1,208  2.79%
שדרגו את המנוי 41,610 42,490 880  2.11%
שדרגו את המנוי 16,962 17,756 794  4.68%
שדרגו את המנוי 6,435 6,907 472  7.33%
שדרגו את המנוי 17,671 17,945 274  1.55%
שדרגו את המנוי 2,300 2,500 200  8.70%
שדרגו את המנוי 1,674 1,612 -62  -3.70%
שדרגו את המנוי 2,197 1,947 -250  -11.38%
שדרגו את המנוי 14,689 14,422 -267  -1.82%
שדרגו את המנוי 442 118 -324  -73.30%
שדרגו את המנוי 227,728 225,197 -2,531  -1.11%
שדרגו את המנוי 11,683 8,000 -3,683  -31.52%
שדרגו את המנוי 87,415 78,970 -8,445  -9.66%
שדרגו את המנוי 320,814 307,981 -12,833  -4.00%
שדרגו את המנוי 135,939 87,966 -47,973  -35.29%
שדרגו את המנוי 668,574 610,954 -57,620  -8.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,497

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -133,988

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 32,353 152,901 120,548  372.60%
ילין לפידות 1,083,530 1,121,510 37,977  3.51%
הירשמו לצפייה 39,814 65,513 25,699  64.55%
הירשמו לצפייה 3,597 6,976 3,379  93.94%
הירשמו לצפייה 61,389 64,724 3,335  5.43%
שדרגו את המנוי 4,153 7,164 3,011  72.50%
שדרגו את המנוי 1,816 3,322 1,506  82.93%
שדרגו את המנוי 97,152 97,331 179  0.18%
שדרגו את המנוי 132,664 132,757 93  0.07%
שדרגו את המנוי 667,732 667,814 82  0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 3,871 71  1.87%
שדרגו את המנוי 1,423 1,422 -1  -0.07%
שדרגו את המנוי 699,175 699,174 -1
שדרגו את המנוי 878,179 878,101 -78  -0.01%
שדרגו את המנוי 2,530 2,441 -89  -3.52%
שדרגו את המנוי 253,173 252,817 -356  -0.14%
שדרגו את המנוי 29,571 28,523 -1,048  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 195,880

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,573

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,497
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -133,988
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 195,880
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,573
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,338,942 8.47%
ילין לפידות 619,183 2.24%
אלטשולר - שחם 610,954 2.21%
הירשמו לצפייה 307,981 1.11%
הירשמו לצפייה 225,197 0.82%
הירשמו לצפייה 93,038 0.34%
שדרגו את המנוי 87,966 0.32%
שדרגו את המנוי 78,970 0.29%
שדרגו את המנוי 62,591 0.23%
שדרגו את המנוי 50,456 0.18%
שדרגו את המנוי 44,438 0.16%
שדרגו את המנוי 42,490 0.15%
שדרגו את המנוי 17,945 0.06%
שדרגו את המנוי 17,756 0.06%
שדרגו את המנוי 16,876 0.06%
שדרגו את המנוי 14,422 0.05%
שדרגו את המנוי 12,882 0.05%
שדרגו את המנוי 12,590 0.05%
שדרגו את המנוי 8,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,907 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,315,000 15.62%
ילין לפידות 1,121,510 4.06%
הפניקס 878,101 3.18%
הירשמו לצפייה 699,174 2.53%
הירשמו לצפייה 667,814 2.42%
הירשמו לצפייה 252,817 0.92%
שדרגו את המנוי 152,901 0.55%
שדרגו את המנוי 132,757 0.48%
שדרגו את המנוי 97,331 0.35%
שדרגו את המנוי 65,513 0.24%
שדרגו את המנוי 64,724 0.23%
שדרגו את המנוי 62,123 0.22%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 28,523 0.10%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 7,164 0.03%
שדרגו את המנוי 6,976 0.03%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,322 0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,422 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית