תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 64,427 79,732 15,305  23.76%
פיטנגו 4,351 5,035 684  15.72%
הירשמו לצפייה 10,671 11,159 488  4.57%
הירשמו לצפייה 3,110 3,447 337  10.84%
הירשמו לצפייה 1,896 2,192 296  15.61%
שדרגו את המנוי 359 287 -72  -20.06%
שדרגו את המנוי 1,600 1,300 -300  -18.75%
שדרגו את המנוי 14,544 14,192 -352  -2.42%
שדרגו את המנוי 10,316 9,300 -1,016  -9.85%
שדרגו את המנוי 45,138 43,840 -1,298  -2.88%
שדרגו את המנוי 205,416 202,251 -3,165  -1.54%
שדרגו את המנוי 31,548 27,600 -3,948  -12.51%
שדרגו את המנוי 10,900 5,150 -5,750  -52.75%
שדרגו את המנוי 283,724 275,768 -7,956  -2.80%
שדרגו את המנוי 739,362 685,516 -53,846  -7.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -77,703

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 903,305 1,018,170 114,867  12.72%
הראל 642,130 669,101 26,971  4.20%
הירשמו לצפייה 1,076,030 1,081,640 5,609  0.52%
הירשמו לצפייה 63,994 65,630 1,636  2.56%
הירשמו לצפייה 133,016 133,030 14  0.01%
שדרגו את המנוי 2,163 2,154 -9  -0.42%
שדרגו את המנוי 26,342 26,051 -291  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,500 3,190 -310  -8.86%
שדרגו את המנוי 3,322 1,796 -1,526  -45.94%
שדרגו את המנוי 6,976 5,106 -1,870  -26.81%
שדרגו את המנוי 7,164 4,134 -3,030  -42.29%
שדרגו את המנוי 16,071 9,199 -6,872  -42.76%
שדרגו את המנוי 252,885 237,185 -15,700  -6.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,097

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,608

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -77,703
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,097
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,141,304 7.75%
אלטשולר - שחם 685,516 2.48%
ילין לפידות 642,438 2.33%
הירשמו לצפייה 275,768 1.00%
הירשמו לצפייה 202,251 0.73%
הירשמו לצפייה 86,913 0.31%
שדרגו את המנוי 79,732 0.29%
שדרגו את המנוי 43,840 0.16%
שדרגו את המנוי 35,895 0.13%
שדרגו את המנוי 27,600 0.10%
שדרגו את המנוי 14,192 0.05%
שדרגו את המנוי 11,159 0.04%
שדרגו את המנוי 9,300 0.03%
שדרגו את המנוי 5,618 0.02%
שדרגו את המנוי 5,150 0.02%
שדרגו את המנוי 5,035 0.02%
שדרגו את המנוי 3,447 0.01%
שדרגו את המנוי 2,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,088,815 14.80%
ילין לפידות 1,081,640 3.92%
הפניקס 1,018,170 3.69%
הירשמו לצפייה 669,101 2.42%
הירשמו לצפייה 552,731 2.00%
הירשמו לצפייה 237,185 0.86%
שדרגו את המנוי 133,030 0.48%
שדרגו את המנוי 97,406 0.35%
שדרגו את המנוי 74,123 0.27%
שדרגו את המנוי 66,414 0.24%
שדרגו את המנוי 65,630 0.24%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 26,051 0.09%
שדרגו את המנוי 9,199 0.03%
שדרגו את המנוי 5,106 0.02%
שדרגו את המנוי 4,134 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,190 0.01%
שדרגו את המנוי 2,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,796 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית