אלקו - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מגדל 78,055 81,829 3,774  4.84%
אקסיומה 7,297 8,549 1,252  17.16%
הירשמו לצפייה 12,646 12,619 -27  -0.21%
הירשמו לצפייה 42,490 42,390 -100  -0.24%
הירשמו לצפייה 306,592 306,489 -103  -0.03%
שדרגו את המנוי 6,255 6,008 -247  -3.95%
שדרגו את המנוי 1,647 1,373 -274  -16.64%
שדרגו את המנוי 2,600 2,300 -300  -11.54%
שדרגו את המנוי 205,198 204,822 -376  -0.18%
שדרגו את המנוי 16,000 15,433 -567  -3.54%
שדרגו את המנוי 2,850 2,000 -850  -29.82%
שדרגו את המנוי 44,438 43,264 -1,174  -2.64%
שדרגו את המנוי 92,732 91,038 -1,694  -1.83%
שדרגו את המנוי 87,954 83,449 -4,505  -5.12%
שדרגו את המנוי 610,239 602,032 -8,207  -1.34%
שדרגו את המנוי 16,876 6,763 -10,113  -59.93%
שדרגו את המנוי 39,500 24,000 -15,500  -39.24%
שדרגו את המנוי 26,392 10,633 -15,759  -59.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,026

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 878,101 968,684 90,583  10.32%
הכשרה ביטוח 65,513 73,553 8,040  12.27%
הירשמו לצפייה 62,123 63,994 1,871  3.01%
הירשמו לצפייה 1,422 1,684 262  18.42%
הירשמו לצפייה 132,757 132,859 102  0.08%
שדרגו את המנוי 97,331 97,406 75  0.08%
שדרגו את המנוי 252,817 252,833 16  0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 2,330 -111  -4.55%
שדרגו את המנוי 28,523 28,164 -359  -1.26%
שדרגו את המנוי 667,814 640,174 -27,640  -4.14%
שדרגו את המנוי 1,121,510 1,088,620 -32,888  -2.93%
שדרגו את המנוי 64,724 9,420 -55,304  -85.45%
שדרגו את המנוי 699,174 555,393 -143,781  -20.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,949

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,026
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -59,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 100,949
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -260,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,174,639 7.87%
ילין לפידות 619,183 2.24%
אלטשולר - שחם 602,032 2.18%
הירשמו לצפייה 306,489 1.11%
הירשמו לצפייה 204,822 0.74%
הירשמו לצפייה 91,038 0.33%
שדרגו את המנוי 83,449 0.30%
שדרגו את המנוי 81,829 0.30%
שדרגו את המנוי 43,264 0.16%
שדרגו את המנוי 42,390 0.15%
שדרגו את המנוי 24,000 0.09%
שדרגו את המנוי 15,433 0.06%
שדרגו את המנוי 12,619 0.05%
שדרגו את המנוי 10,633 0.04%
שדרגו את המנוי 8,549 0.03%
שדרגו את המנוי 6,763 0.02%
שדרגו את המנוי 6,074 0.02%
שדרגו את המנוי 6,008 0.02%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,155,864 15.05%
ילין לפידות 1,088,620 3.94%
הפניקס 968,684 3.51%
הירשמו לצפייה 640,174 2.32%
הירשמו לצפייה 555,393 2.01%
הירשמו לצפייה 252,833 0.92%
שדרגו את המנוי 152,901 0.55%
שדרגו את המנוי 132,859 0.48%
שדרגו את המנוי 97,406 0.35%
שדרגו את המנוי 73,553 0.27%
שדרגו את המנוי 63,994 0.23%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 28,164 0.10%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,420 0.03%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 7,164 0.03%
שדרגו את המנוי 6,976 0.03%
שדרגו את המנוי 3,871 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,322 0.01%
שדרגו את המנוי 2,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,684 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית