תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקו

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הראל 118,385 124,343 5,958  5.03%
אדמונד דה רוטשילד 34,575 38,875 4,300  12.44%
הירשמו לצפייה 12,914 16,263 3,349  25.93%
הירשמו לצפייה 1,000 1,700 700  70.00%
הירשמו לצפייה 57,970 58,449 479  0.83%
שדרגו את המנוי 3,796 3,972 176  4.64%
שדרגו את המנוי 2,289 2,436 147  6.42%
שדרגו את המנוי 1,401 1,520 119  8.49%
שדרגו את המנוי 649 630 -19  -2.93%
שדרגו את המנוי 351,870 351,818 -52  -0.01%
שדרגו את המנוי 18,742 18,428 -314  -1.68%
שדרגו את המנוי 87,607 85,994 -1,613  -1.84%
שדרגו את המנוי 136,922 133,043 -3,879  -2.83%
שדרגו את המנוי 27,114 17,822 -9,292  -34.27%
שדרגו את המנוי 322,489 312,146 -10,343  -3.21%
שדרגו את המנוי 480,839 450,217 -30,622  -6.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,228

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,134

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 523,703 666,945 143,242  27.35%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 3,500 9,022 5,522  157.77%
הירשמו לצפייה 96,436 96,972 536  0.56%
הירשמו לצפייה 30,417 30,610 193  0.63%
הירשמו לצפייה 132,168 132,323 155  0.12%
שדרגו את המנוי 1,368 1,420 52  3.80%
שדרגו את המנוי 62,539 62,409 -130  -0.21%
שדרגו את המנוי 2,830 2,675 -155  -5.48%
שדרגו את המנוי 9,791 9,022 -769  -7.85%
שדרגו את המנוי 74,532 32,353 -42,179  -56.59%
שדרגו את המנוי 819,417 699,176 -120,241  -14.67%
שדרגו את המנוי 918,600 747,133 -171,467  -18.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -334,941

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,228
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -334,941
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,330,289 8.44%
ילין לפידות 619,183 2.24%
אלטשולר - שחם 450,217 1.63%
הירשמו לצפייה 351,818 1.27%
הירשמו לצפייה 312,146 1.13%
הירשמו לצפייה 133,043 0.48%
שדרגו את המנוי 124,343 0.45%
שדרגו את המנוי 93,038 0.34%
שדרגו את המנוי 85,994 0.31%
שדרגו את המנוי 58,449 0.21%
שדרגו את המנוי 38,875 0.14%
שדרגו את המנוי 18,428 0.07%
שדרגו את המנוי 17,822 0.06%
שדרגו את המנוי 16,263 0.06%
שדרגו את המנוי 3,972 0.01%
שדרגו את המנוי 2,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 412 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,999,176 14.48%
ילין לפידות 1,081,650 3.92%
הפניקס 747,133 2.70%
הירשמו לצפייה 699,176 2.53%
הירשמו לצפייה 666,945 2.41%
הירשמו לצפייה 253,173 0.92%
שדרגו את המנוי 132,323 0.48%
שדרגו את המנוי 96,972 0.35%
שדרגו את המנוי 62,409 0.23%
שדרגו את המנוי 61,389 0.22%
שדרגו את המנוי 36,072 0.13%
שדרגו את המנוי 33,678 0.12%
שדרגו את המנוי 32,353 0.12%
שדרגו את המנוי 30,610 0.11%
שדרגו את המנוי 16,071 0.06%
שדרגו את המנוי 9,805 0.04%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 9,022 0.03%
שדרגו את המנוי 8,893 0.03%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,933 0.01%
שדרגו את המנוי 2,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקו חתמה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין ברמת השרון, המוכרים כ"מתחם אלקו", הסמוך לצומת מורשה, תמורת כ-181 מיליון שקל. אלקו תרשום בגין השלמת העסקה רווח לפני מס של כ-67 מיליון שקל, כשהיא צופה כי התזרים החופשי בגין השלמת העסקה יסתכם בכ-132 מיליון שקל. #מכירת_נכס #רמת_השרון #מתחם_אלקו #צומת_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית