תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מור 3,309,940 3,404,000 94,063  2.84%
פסגות 352,410 409,777 57,367  16.28%
הירשמו לצפייה 145,141 166,532 21,391  14.74%
הירשמו לצפייה 723,277 742,380 19,103  2.64%
הירשמו לצפייה 4,550 21,308 16,758  368.31%
שדרגו את המנוי 131,444 138,112 6,668  5.07%
שדרגו את המנוי 7,139,670 7,143,750 4,082  0.06%
שדרגו את המנוי 193,250 196,850 3,600  1.86%
שדרגו את המנוי 33,000 35,972 2,972  9.01%
שדרגו את המנוי 192,386 194,386 2,000  1.04%
שדרגו את המנוי 30,224 31,190 966  3.20%
שדרגו את המנוי 221,000 220,500 -500  -0.23%
שדרגו את המנוי 2,500 2,000 -500  -20.00%
שדרגו את המנוי 5,981 5,133 -848  -14.18%
שדרגו את המנוי 10,401 9,226 -1,175  -11.30%
שדרגו את המנוי 39,047 37,868 -1,179  -3.02%
שדרגו את המנוי 32,393 30,956 -1,437  -4.44%
שדרגו את המנוי 49,627 47,635 -1,992  -4.01%
שדרגו את המנוי 11,231 9,193 -2,038  -18.15%
שדרגו את המנוי 26,595 22,794 -3,801  -14.29%
שדרגו את המנוי 255,506 251,028 -4,478  -1.75%
שדרגו את המנוי 46,000 40,000 -6,000  -13.04%
שדרגו את המנוי 325,800 317,947 -7,853  -2.41%
שדרגו את המנוי 478,234 469,439 -8,795  -1.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 228,970

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,596

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 4,926,180 6,058,700 1,132,520  22.99%
מיטב דש 426,980 894,826 467,846  109.57%
הירשמו לצפייה 3,341,660 3,610,000 268,337  8.03%
הירשמו לצפייה 16,867,600 16,978,100 110,590  0.66%
הירשמו לצפייה 71,460 178,763 107,303  150.16%
שדרגו את המנוי 186,150 265,550 79,400  42.65%
שדרגו את המנוי 1,428,030 1,506,890 78,860  5.52%
שדרגו את המנוי 83,235 135,525 52,290  62.82%
שדרגו את המנוי 54,641 88,656 34,015  62.25%
שדרגו את המנוי 246,772 274,546 27,774  11.25%
שדרגו את המנוי 2,970,410 2,996,480 26,072  0.88%
שדרגו את המנוי 122,448 148,252 25,804  21.07%
שדרגו את המנוי 529,024 554,526 25,502  4.82%
שדרגו את המנוי 30,345 52,145 21,800  71.84%
שדרגו את המנוי 41,598 59,504 17,906  43.05%
שדרגו את המנוי 35,842 53,169 17,327  48.34%
שדרגו את המנוי 141,743 157,818 16,075  11.34%
שדרגו את המנוי 66,090 80,811 14,721  22.27%
שדרגו את המנוי 2,218,450 2,233,070 14,616  0.66%
שדרגו את המנוי 139,909 150,037 10,128  7.24%
שדרגו את המנוי 86,938 97,033 10,095  11.61%
שדרגו את המנוי 28,598 36,831 8,233  28.79%
שדרגו את המנוי 15,881 21,871 5,990  37.72%
שדרגו את המנוי 119,261 124,588 5,327  4.47%
שדרגו את המנוי 42,729 47,332 4,603  10.77%
שדרגו את המנוי 67,410 71,792 4,382  6.50%
שדרגו את המנוי 32,303 34,903 2,600  8.05%
שדרגו את המנוי 15,768 18,194 2,426  15.39%
שדרגו את המנוי 177,053 178,889 1,836  1.04%
שדרגו את המנוי 22,320 23,856 1,536  6.88%
שדרגו את המנוי 56,076 57,597 1,521  2.71%
שדרגו את המנוי 9,806 10,511 705  7.19%
שדרגו את המנוי 40,796 39,175 -1,621  -3.97%
שדרגו את המנוי 380,242 376,409 -3,833  -1.01%
שדרגו את המנוי 39,000 31,060 -7,940  -20.36%
שדרגו את המנוי 1,178,380 1,167,080 -11,300  -0.96%
שדרגו את המנוי 176,452 151,258 -25,194  -14.28%
שדרגו את המנוי 3,105,180 3,038,700 -66,478  -2.14%
שדרגו את המנוי 2,047,470 1,957,040 -90,433  -4.42%
שדרגו את המנוי 244,288 146,387 -97,901  -40.08%
שדרגו את המנוי 357,865 224,678 -133,187  -37.22%
שדרגו את המנוי 152,689 15,000 -137,689  -90.18%
שדרגו את המנוי 5,694,440 3,392,820 -2,301,620  -40.42%
שדרגו את המנוי 6,742,690 2,340,000 -4,402,690  -65.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,598,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,279,886

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 228,970
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,596
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,598,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,279,886
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,948,598 8.17%
אלטשולר - שחם 7,143,750 4.18%
מור 3,404,000 1.99%
הירשמו לצפייה 742,380 0.43%
הירשמו לצפייה 469,439 0.27%
הירשמו לצפייה 409,777 0.24%
שדרגו את המנוי 317,947 0.19%
שדרגו את המנוי 251,028 0.15%
שדרגו את המנוי 220,500 0.13%
שדרגו את המנוי 196,850 0.12%
שדרגו את המנוי 194,386 0.11%
שדרגו את המנוי 166,532 0.10%
שדרגו את המנוי 138,112 0.08%
שדרגו את המנוי 47,635 0.03%
שדרגו את המנוי 40,000 0.02%
שדרגו את המנוי 37,868 0.02%
שדרגו את המנוי 35,972 0.02%
שדרגו את המנוי 31,190 0.02%
שדרגו את המנוי 30,956 0.02%
שדרגו את המנוי 22,794 0.01%
שדרגו את המנוי 21,308 0.01%
שדרגו את המנוי 9,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 622 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,321,891 29.46%
אלטשולר - שחם 16,978,100 9.94%
הפניקס 6,058,700 3.55%
הירשמו לצפייה 3,610,000 2.11%
הירשמו לצפייה 3,392,820 1.99%
הירשמו לצפייה 3,038,700 1.78%
שדרגו את המנוי 2,996,480 1.75%
שדרגו את המנוי 2,340,000 1.37%
שדרגו את המנוי 2,233,070 1.31%
שדרגו את המנוי 1,957,040 1.15%
שדרגו את המנוי 1,506,890 0.88%
שדרגו את המנוי 1,167,080 0.68%
שדרגו את המנוי 894,826 0.52%
שדרגו את המנוי 554,526 0.32%
שדרגו את המנוי 376,409 0.22%
שדרגו את המנוי 274,546 0.16%
שדרגו את המנוי 265,550 0.16%
שדרגו את המנוי 224,678 0.13%
שדרגו את המנוי 178,889 0.10%
שדרגו את המנוי 178,763 0.10%
שדרגו את המנוי 157,818 0.09%
שדרגו את המנוי 151,258 0.09%
שדרגו את המנוי 150,037 0.09%
שדרגו את המנוי 148,252 0.09%
שדרגו את המנוי 146,387 0.09%
שדרגו את המנוי 135,525 0.08%
שדרגו את המנוי 124,588 0.07%
שדרגו את המנוי 97,033 0.06%
שדרגו את המנוי 88,656 0.05%
שדרגו את המנוי 80,811 0.05%
שדרגו את המנוי 71,792 0.04%
שדרגו את המנוי 71,500 0.04%
שדרגו את המנוי 59,504 0.03%
שדרגו את המנוי 57,597 0.03%
שדרגו את המנוי 53,169 0.03%
שדרגו את המנוי 53,060 0.03%
שדרגו את המנוי 52,145 0.03%
שדרגו את המנוי 47,332 0.03%
שדרגו את המנוי 41,357 0.02%
שדרגו את המנוי 39,175 0.02%
שדרגו את המנוי 36,831 0.02%
שדרגו את המנוי 34,903 0.02%
שדרגו את המנוי 31,060 0.02%
שדרגו את המנוי 23,856 0.01%
שדרגו את המנוי 23,116 0.01%
שדרגו את המנוי 22,572 0.01%
שדרגו את המנוי 21,871 0.01%
שדרגו את המנוי 18,194 0.01%
שדרגו את המנוי 17,169 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,260 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית