תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 7,790,360 8,140,320 349,962  4.49%
פורסט 88,427 108,398 19,971  22.58%
הירשמו לצפייה 482,883 493,576 10,693  2.21%
הירשמו לצפייה 57,876 64,376 6,500  11.23%
הירשמו לצפייה 22,836 28,918 6,082  26.63%
שדרגו את המנוי 30,008 36,062 6,054  20.17%
שדרגו את המנוי 56,392 61,475 5,083  9.01%
שדרגו את המנוי 206,060 209,624 3,564  1.73%
שדרגו את המנוי 19,401 21,760 2,359  12.16%
שדרגו את המנוי 25,681 26,539 858  3.34%
שדרגו את המנוי 21,725 22,382 657  3.02%
שדרגו את המנוי 18,100 18,384 284  1.57%
שדרגו את המנוי 200 481 281  140.50%
שדרגו את המנוי 1,500 1,700 200  13.33%
שדרגו את המנוי 17,143 16,988 -155  -0.90%
שדרגו את המנוי 16,736 15,936 -800  -4.78%
שדרגו את המנוי 105,684 104,336 -1,348  -1.28%
שדרגו את המנוי 35,267 33,412 -1,855  -5.26%
שדרגו את המנוי 222,500 220,249 -2,251  -1.01%
שדרגו את המנוי 181,792 177,046 -4,746  -2.61%
שדרגו את המנוי 163,411 155,628 -7,783  -4.76%
שדרגו את המנוי 255,880 215,213 -40,667  -15.89%
שדרגו את המנוי 2,732,250 2,689,440 -42,814  -1.57%
שדרגו את המנוי 541,744 469,343 -72,401  -13.36%
שדרגו את המנוי 446,148 368,899 -77,249  -17.31%
שדרגו את המנוי 745,038 640,684 -104,354  -14.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 412,548

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -356,423

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 3,021,930 4,162,130 1,140,200  37.73%
הלמן אלדובי 376,409 747,026 370,617  98.46%
הירשמו לצפייה 49,142 67,403 18,261  37.16%
הירשמו לצפייה 33,703 45,333 11,630  34.51%
הירשמו לצפייה 300,564 301,523 959  0.32%
שדרגו את המנוי 265,550 266,110 560  0.21%
שדרגו את המנוי 179,122 179,423 301  0.17%
שדרגו את המנוי 24,582 23,799 -783  -3.19%
שדרגו את המנוי 11,980 11,181 -799  -6.67%
שדרגו את המנוי 26,001 24,695 -1,306  -5.02%
שדרגו את המנוי 68,548 67,214 -1,334  -1.95%
שדרגו את המנוי 52,837 51,180 -1,657  -3.14%
שדרגו את המנוי 20,048 18,387 -1,661  -8.29%
שדרגו את המנוי 62,679 59,074 -3,605  -5.75%
שדרגו את המנוי 2,916,820 2,913,150 -3,670  -0.13%
שדרגו את המנוי 146,905 142,555 -4,350  -2.96%
שדרגו את המנוי 69,101 64,373 -4,728  -6.84%
שדרגו את המנוי 154,836 145,596 -9,240  -5.97%
שדרגו את המנוי 1,263,780 1,254,140 -9,640  -0.76%
שדרגו את המנוי 84,324 72,531 -11,793  -13.99%
שדרגו את המנוי 107,465 94,110 -13,355  -12.43%
שדרגו את המנוי 157,469 144,012 -13,457  -8.55%
שדרגו את המנוי 165,024 147,760 -17,264  -10.46%
שדרגו את המנוי 3,758,980 3,739,110 -19,870  -0.53%
שדרגו את המנוי 101,382 73,815 -27,567  -27.19%
שדרגו את המנוי 152,689 123,988 -28,701  -18.80%
שדרגו את המנוי 3,797,160 3,762,250 -34,910  -0.92%
שדרגו את המנוי 16,819,400 16,736,700 -82,700  -0.49%
שדרגו את המנוי 3,300,280 2,851,280 -449,000  -13.60%
שדרגו את המנוי 7,389,180 6,903,980 -485,200  -6.57%
שדרגו את המנוי 649,182 124,267 -524,915  -80.86%
שדרגו את המנוי 1,654,770 516,154 -1,138,620  -68.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,542,528

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,890,125

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 412,548
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -356,423
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,542,528
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,890,125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,421,229 8.43%
אלטשולר - שחם 8,140,320 4.76%
מור 2,689,440 1.57%
הירשמו לצפייה 640,684 0.37%
הירשמו לצפייה 493,576 0.29%
הירשמו לצפייה 469,343 0.27%
שדרגו את המנוי 368,899 0.22%
שדרגו את המנוי 220,249 0.13%
שדרגו את המנוי 215,213 0.13%
שדרגו את המנוי 209,624 0.12%
שדרגו את המנוי 177,046 0.10%
שדרגו את המנוי 155,628 0.09%
שדרגו את המנוי 108,398 0.06%
שדרגו את המנוי 104,336 0.06%
שדרגו את המנוי 64,376 0.04%
שדרגו את המנוי 61,475 0.04%
שדרגו את המנוי 36,062 0.02%
שדרגו את המנוי 33,557 0.02%
שדרגו את המנוי 33,412 0.02%
שדרגו את המנוי 30,053 0.02%
שדרגו את המנוי 28,918 0.02%
שדרגו את המנוי 26,539 0.02%
שדרגו את המנוי 22,382 0.01%
שדרגו את המנוי 21,760 0.01%
שדרגו את המנוי 18,384 0.01%
שדרגו את המנוי 16,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 481 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,471,544 28.91%
אלטשולר - שחם 16,736,700 9.78%
הפניקס 6,903,980 4.04%
הירשמו לצפייה 4,162,130 2.43%
הירשמו לצפייה 3,762,250 2.20%
הירשמו לצפייה 3,739,110 2.19%
שדרגו את המנוי 2,913,150 1.70%
שדרגו את המנוי 2,851,280 1.67%
שדרגו את המנוי 1,957,040 1.14%
שדרגו את המנוי 1,254,140 0.73%
שדרגו את המנוי 747,026 0.44%
שדרגו את המנוי 602,399 0.35%
שדרגו את המנוי 516,154 0.30%
שדרגו את המנוי 301,523 0.18%
שדרגו את המנוי 266,110 0.16%
שדרגו את המנוי 195,445 0.11%
שדרגו את המנוי 179,423 0.10%
שדרגו את המנוי 159,959 0.09%
שדרגו את המנוי 149,365 0.09%
שדרגו את המנוי 147,760 0.09%
שדרגו את המנוי 145,596 0.09%
שדרגו את המנוי 144,012 0.08%
שדרגו את המנוי 142,555 0.08%
שדרגו את המנוי 124,267 0.07%
שדרגו את המנוי 123,988 0.07%
שדרגו את המנוי 99,296 0.06%
שדרגו את המנוי 94,110 0.06%
שדרגו את המנוי 87,580 0.05%
שדרגו את המנוי 73,815 0.04%
שדרגו את המנוי 72,531 0.04%
שדרגו את המנוי 71,500 0.04%
שדרגו את המנוי 67,403 0.04%
שדרגו את המנוי 67,214 0.04%
שדרגו את המנוי 64,373 0.04%
שדרגו את המנוי 59,074 0.03%
שדרגו את המנוי 56,345 0.03%
שדרגו את המנוי 51,180 0.03%
שדרגו את המנוי 49,030 0.03%
שדרגו את המנוי 47,247 0.03%
שדרגו את המנוי 45,333 0.03%
שדרגו את המנוי 41,357 0.02%
שדרגו את המנוי 37,084 0.02%
שדרגו את המנוי 29,150 0.02%
שדרגו את המנוי 24,706 0.01%
שדרגו את המנוי 24,695 0.01%
שדרגו את המנוי 23,799 0.01%
שדרגו את המנוי 18,387 0.01%
שדרגו את המנוי 17,900 0.01%
שדרגו את המנוי 11,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,260 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית