תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 2,058,350 2,574,500 516,152  25.08%
אלטשולר - שחם 6,244,660 6,760,430 515,771  8.26%
הירשמו לצפייה 244,150 277,773 33,623  13.77%
הירשמו לצפייה 163,420 184,540 21,120  12.92%
הירשמו לצפייה 210,500 222,500 12,000  5.70%
שדרגו את המנוי 19,029 29,147 10,118  53.17%
שדרגו את המנוי 727,441 735,626 8,185  1.13%
שדרגו את המנוי 40,000 46,000 6,000  15.00%
שדרגו את המנוי 4,044 8,851 4,807  118.87%
שדרגו את המנוי 2,100 6,381 4,281  203.86%
שדרגו את המנוי 130,678 132,032 1,354  1.04%
שדרגו את המנוי 29,910 30,050 140  0.47%
שדרגו את המנוי 40,822 40,227 -595  -1.46%
שדרגו את המנוי 192,552 191,736 -816  -0.42%
שדרגו את המנוי 11,336 9,436 -1,900  -16.76%
שדרגו את המנוי 325,093 322,243 -2,850  -0.88%
שדרגו את המנוי 270,744 265,793 -4,951  -1.83%
שדרגו את המנוי 55,064 50,106 -4,958  -9.00%
שדרגו את המנוי 505,495 490,854 -14,641  -2.90%
שדרגו את המנוי 236,677 184,143 -52,534  -22.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,133,551

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,245

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,808,020 4,926,180 2,118,170  75.43%
אלטשולר - שחם 16,144,000 16,867,600 723,595  4.48%
הירשמו לצפייה 48,853 426,980 378,127  774.01%
הירשמו לצפייה 1,759,580 2,047,470 287,886  16.36%
הירשמו לצפייה 3,088,110 3,341,660 253,550  8.21%
שדרגו את המנוי 1,216,710 1,428,030 211,320  17.37%
שדרגו את המנוי 1,050,790 1,178,380 127,588  12.14%
שדרגו את המנוי 3,048,450 3,105,180 56,727  1.86%
שדרגו את המנוי 484,864 529,024 44,160  9.11%
שדרגו את המנוי 144,150 186,150 42,000  29.14%
שדרגו את המנוי 143,152 176,452 33,300  23.26%
שדרגו את המנוי 325,724 357,865 32,141  9.87%
שדרגו את המנוי 221,811 246,772 24,961  11.25%
שדרגו את המנוי 220,670 244,288 23,618  10.70%
שדרגו את המנוי 5,681,480 5,694,440 12,959  0.23%
שדרגו את המנוי 43,121 54,641 11,520  26.72%
שדרגו את המנוי 77,878 86,938 9,060  11.63%
שדרגו את המנוי 115,248 122,448 7,200  6.25%
שדרגו את המנוי 135,764 141,743 5,979  4.40%
שדרגו את המנוי 134,834 139,909 5,075  3.76%
שדרגו את המנוי 51,096 56,076 4,980  9.75%
שדרגו את המנוי 37,458 41,598 4,140  11.05%
שדרגו את המנוי 19,080 22,320 3,240  16.98%
שדרגו את המנוי 12,941 15,881 2,940  22.72%
שדרגו את המנוי 63,270 66,090 2,820  4.46%
שדרגו את המנוי 33,202 35,842 2,640  7.95%
שדרגו את המנוי 116,921 119,261 2,340  2.00%
שדרגו את המנוי 6,235 8,485 2,250  36.09%
שדרגו את המנוי 14,949 17,169 2,220  14.85%
שדרגו את המנוי 2,216,900 2,218,450 1,550  0.07%
שדרגו את המנוי 27,578 28,598 1,020  3.70%
שדרגו את המנוי 15,048 15,768 720  4.78%
שדרגו את המנוי 42,129 42,729 600  1.42%
שדרגו את המנוי 9,386 9,806 420  4.47%
שדרגו את המנוי 176,652 177,053 401  0.23%
שדרגו את המנוי 42,291 40,796 -1,495  -3.54%
שדרגו את המנוי 33,038 30,345 -2,693  -8.15%
שדרגו את המנוי 17,069 13,127 -3,942  -23.09%
שדרגו את המנוי 27,705 23,116 -4,589  -16.56%
שדרגו את המנוי 89,180 83,235 -5,945  -6.67%
שדרגו את המנוי 38,473 32,303 -6,170  -16.04%
שדרגו את המנוי 74,694 67,410 -7,284  -9.75%
שדרגו את המנוי 66,669 53,060 -13,609  -20.41%
שדרגו את המנוי 116,466 71,460 -45,006  -38.64%
שדרגו את המנוי 3,047,150 2,970,410 -76,742  -2.52%
שדרגו את המנוי 10,495,300 6,742,690 -3,752,610  -35.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,441,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,920,085

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,133,551
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,245
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,441,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,920,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,640,582 7.65%
אלטשולר - שחם 6,760,430 4.09%
מור 2,574,500 1.56%
הירשמו לצפייה 735,626 0.45%
הירשמו לצפייה 490,854 0.30%
הירשמו לצפייה 322,243 0.20%
שדרגו את המנוי 277,773 0.17%
שדרגו את המנוי 265,793 0.16%
שדרגו את המנוי 222,500 0.13%
שדרגו את המנוי 191,736 0.12%
שדרגו את המנוי 184,540 0.11%
שדרגו את המנוי 184,143 0.11%
שדרגו את המנוי 132,032 0.08%
שדרגו את המנוי 50,106 0.03%
שדרגו את המנוי 46,000 0.03%
שדרגו את המנוי 40,227 0.02%
שדרגו את המנוי 36,258 0.02%
שדרגו את המנוי 33,434 0.02%
שדרגו את המנוי 30,050 0.02%
שדרגו את המנוי 29,147 0.02%
שדרגו את המנוי 9,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 322 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,994,276 33.30%
אלטשולר - שחם 16,867,600 10.21%
מגדל 6,742,690 4.08%
הירשמו לצפייה 5,694,440 3.45%
הירשמו לצפייה 4,926,180 2.98%
הירשמו לצפייה 3,341,660 2.02%
שדרגו את המנוי 3,105,180 1.88%
שדרגו את המנוי 2,970,410 1.80%
שדרגו את המנוי 2,218,450 1.34%
שדרגו את המנוי 2,047,470 1.24%
שדרגו את המנוי 1,428,030 0.86%
שדרגו את המנוי 1,178,380 0.71%
שדרגו את המנוי 529,024 0.32%
שדרגו את המנוי 426,980 0.26%
שדרגו את המנוי 380,242 0.23%
שדרגו את המנוי 357,865 0.22%
שדרגו את המנוי 246,772 0.15%
שדרגו את המנוי 244,288 0.15%
שדרגו את המנוי 186,150 0.11%
שדרגו את המנוי 177,053 0.11%
שדרגו את המנוי 176,452 0.11%
שדרגו את המנוי 152,689 0.09%
שדרגו את המנוי 141,743 0.09%
שדרגו את המנוי 139,909 0.08%
שדרגו את המנוי 122,448 0.07%
שדרגו את המנוי 119,261 0.07%
שדרגו את המנוי 86,938 0.05%
שדרגו את המנוי 83,235 0.05%
שדרגו את המנוי 71,500 0.04%
שדרגו את המנוי 71,460 0.04%
שדרגו את המנוי 67,410 0.04%
שדרגו את המנוי 66,090 0.04%
שדרגו את המנוי 56,076 0.03%
שדרגו את המנוי 54,641 0.03%
שדרגו את המנוי 53,060 0.03%
שדרגו את המנוי 42,729 0.03%
שדרגו את המנוי 41,598 0.03%
שדרגו את המנוי 41,357 0.03%
שדרגו את המנוי 40,796 0.02%
שדרגו את המנוי 39,000 0.02%
שדרגו את המנוי 35,842 0.02%
שדרגו את המנוי 32,303 0.02%
שדרגו את המנוי 30,345 0.02%
שדרגו את המנוי 28,598 0.02%
שדרגו את המנוי 23,116 0.01%
שדרגו את המנוי 22,320 0.01%
שדרגו את המנוי 17,169 0.01%
שדרגו את המנוי 15,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,127 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,260 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית