תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 6,957,540 7,294,210 336,670  4.84%
אלומות - ספרינט 154,902 172,609 17,707  11.43%
הירשמו לצפייה 31,271 41,879 10,608  33.92%
הירשמו לצפייה 13,445 17,945 4,500  33.47%
הירשמו לצפייה 7,980 11,480 3,500  43.86%
שדרגו את המנוי 17,000 20,349 3,349  19.70%
שדרגו את המנוי 325,726 328,690 2,964  0.91%
שדרגו את המנוי 63,858 65,829 1,971  3.09%
שדרגו את המנוי 433,857 435,738 1,881  0.43%
שדרגו את המנוי 21,169 22,869 1,700  8.03%
שדרגו את המנוי 34,235 35,760 1,525  4.45%
שדרגו את המנוי 225,250 226,500 1,250  0.55%
שדרגו את המנוי 32,867 33,596 729  2.22%
שדרגו את המנוי 15,966 15,439 -527  -3.30%
שדרגו את המנוי 33,497 32,663 -834  -2.49%
שדרגו את המנוי 26,546 25,646 -900  -3.39%
שדרגו את המנוי 27,081 25,627 -1,454  -5.37%
שדרגו את המנוי 4,152 1,150 -3,002  -72.30%
שדרגו את המנוי 21,144 13,769 -7,375  -34.88%
שדרגו את המנוי 180,343 170,561 -9,782  -5.42%
שדרגו את המנוי 218,310 206,510 -11,800  -5.41%
שדרגו את המנוי 457,875 427,287 -30,588  -6.68%
שדרגו את המנוי 355,957 324,977 -30,980  -8.70%
שדרגו את המנוי 841,069 809,827 -31,242  -3.71%
שדרגו את המנוי 3,577,570 3,483,950 -93,612  -2.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 388,354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -222,096

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 2,233,070 3,021,930 788,863  35.33%
פסגות 2,996,480 3,758,980 762,498  25.45%
הירשמו לצפייה 6,058,700 6,306,090 247,389  4.08%
הירשמו לצפייה 3,610,000 3,797,160 187,169  5.18%
הירשמו לצפייה 1,506,890 1,654,770 147,878  9.81%
שדרגו את המנוי 15,000 152,689 137,689  917.93%
שדרגו את המנוי 1,167,080 1,263,780 96,695  8.29%
שדרגו את המנוי 53,060 101,382 48,322  91.07%
שדרגו את המנוי 554,526 602,399 47,873  8.63%
שדרגו את המנוי 23,116 52,837 29,721  128.57%
שדרגו את המנוי 274,546 300,564 26,018  9.48%
שדרגו את המנוי 178,763 195,445 16,682  9.33%
שדרגו את המנוי 150,037 165,024 14,987  9.99%
שדרגו את המנוי 148,252 159,959 11,707  7.90%
שדרגו את המנוי 57,597 69,101 11,504  19.97%
שדרגו את המנוי 135,525 146,905 11,380  8.40%
שדרגו את המנוי 88,656 99,296 10,640  12.00%
שדרגו את המנוי 97,033 107,465 10,432  10.75%
שדרגו את המנוי 39,175 49,142 9,967  25.44%
שדרגו את המנוי 151,258 157,469 6,211  4.11%
שדרגו את המנוי 52,145 56,345 4,200  8.05%
שדרגו את המנוי 59,504 62,679 3,175  5.34%
שדרגו את המנוי 146,387 149,365 2,978  2.03%
שדרגו את המנוי 17,169 20,048 2,879  16.77%
שדרגו את המנוי 21,871 24,706 2,835  12.96%
שדרגו את המנוי 23,856 26,001 2,145  8.99%
שדרגו את המנוי 22,572 24,582 2,010  8.90%
שדרגו את המנוי 10,511 11,980 1,469  13.98%
שדרגו את המנוי 36,831 37,084 253  0.69%
שדרגו את המנוי 178,889 179,122 233  0.13%
שדרגו את המנוי 47,332 47,247 -85  -0.18%
שדרגו את המנוי 18,194 17,900 -294  -1.62%
שדרגו את המנוי 34,903 33,703 -1,200  -3.44%
שדרגו את המנוי 31,060 29,150 -1,910  -6.15%
שדרגו את המנוי 157,818 154,836 -2,982  -1.89%
שדרגו את המנוי 71,792 68,548 -3,244  -4.52%
שדרגו את המנוי 53,169 49,030 -4,139  -7.78%
שדרגו את המנוי 3,392,820 3,300,280 -92,538  -2.73%
שדרגו את המנוי 3,038,700 2,916,820 -121,887  -4.01%
שדרגו את המנוי 16,978,100 16,819,400 -158,774  -0.93%
שדרגו את המנוי 894,826 535,758 -359,068  -40.13%
שדרגו את המנוי 2,340,000 122 -2,339,880  -99.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,645,802

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,086,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 388,354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -222,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,645,802
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,086,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,293,510 8.35%
אלטשולר - שחם 7,294,210 4.26%
מור 3,483,950 2.04%
הירשמו לצפייה 809,827 0.47%
הירשמו לצפייה 435,738 0.25%
הירשמו לצפייה 427,287 0.25%
שדרגו את המנוי 328,690 0.19%
שדרגו את המנוי 324,977 0.19%
שדרגו את המנוי 226,500 0.13%
שדרגו את המנוי 206,510 0.12%
שדרגו את המנוי 172,609 0.10%
שדרגו את המנוי 170,561 0.10%
שדרגו את המנוי 65,829 0.04%
שדרגו את המנוי 44,450 0.03%
שדרגו את המנוי 41,879 0.02%
שדרגו את המנוי 35,760 0.02%
שדרגו את המנוי 33,596 0.02%
שדרגו את המנוי 32,663 0.02%
שדרגו את המנוי 25,646 0.01%
שדרגו את המנוי 25,627 0.01%
שדרגו את המנוי 22,869 0.01%
שדרגו את המנוי 20,349 0.01%
שדרגו את המנוי 17,945 0.01%
שדרגו את המנוי 15,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,530,789 28.95%
אלטשולר - שחם 16,819,400 9.83%
הפניקס 6,306,090 3.69%
הירשמו לצפייה 3,797,160 2.22%
הירשמו לצפייה 3,758,980 2.20%
הירשמו לצפייה 3,300,280 1.93%
שדרגו את המנוי 3,021,930 1.77%
שדרגו את המנוי 2,916,820 1.70%
שדרגו את המנוי 1,957,040 1.14%
שדרגו את המנוי 1,654,770 0.97%
שדרגו את המנוי 1,263,780 0.74%
שדרגו את המנוי 602,399 0.35%
שדרגו את המנוי 535,758 0.31%
שדרגו את המנוי 376,409 0.22%
שדרגו את המנוי 300,564 0.18%
שדרגו את המנוי 265,550 0.16%
שדרגו את המנוי 195,445 0.11%
שדרגו את המנוי 179,122 0.10%
שדרגו את המנוי 165,024 0.10%
שדרגו את המנוי 159,959 0.09%
שדרגו את המנוי 157,469 0.09%
שדרגו את המנוי 154,836 0.09%
שדרגו את המנוי 152,689 0.09%
שדרגו את המנוי 149,365 0.09%
שדרגו את המנוי 146,905 0.09%
שדרגו את המנוי 107,465 0.06%
שדרגו את המנוי 101,382 0.06%
שדרגו את המנוי 99,296 0.06%
שדרגו את המנוי 87,580 0.05%
שדרגו את המנוי 71,500 0.04%
שדרגו את המנוי 69,101 0.04%
שדרגו את המנוי 68,548 0.04%
שדרגו את המנוי 62,679 0.04%
שדרגו את המנוי 56,345 0.03%
שדרגו את המנוי 52,837 0.03%
שדרגו את המנוי 49,142 0.03%
שדרגו את המנוי 49,030 0.03%
שדרגו את המנוי 47,247 0.03%
שדרגו את המנוי 41,357 0.02%
שדרגו את המנוי 37,084 0.02%
שדרגו את המנוי 33,703 0.02%
שדרגו את המנוי 29,150 0.02%
שדרגו את המנוי 26,001 0.02%
שדרגו את המנוי 24,706 0.01%
שדרגו את המנוי 24,582 0.01%
שדרגו את המנוי 20,048 0.01%
שדרגו את המנוי 17,900 0.01%
שדרגו את המנוי 11,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית