תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרגאמא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 2,373 2,416 43  1.81%
ילין לפידות 5,162 4,742 -420  -8.14%
הירשמו לצפייה 60,955 58,377 -2,578  -4.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,998

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 43
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,998
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 647 0.03%
דולפין 647 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,717 3.76%
הראל 58,377 3.02%
מיטב דש 7,182 0.37%
הירשמו לצפייה 4,742 0.25%
הירשמו לצפייה 2,416 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית