תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרגאמא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 58,320 58,497 177  0.30%
קחצ"ק חברת ניהול 2,565 2,399 -166  -6.47%
הירשמו לצפייה 5,480 5,244 -236  -4.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 177

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -402

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 177
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -402
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,732 0.66%
מיטב דש 8,684 0.45%
אקסלנס 1,800 0.09%
הירשמו לצפייה 1,601 0.08%
הירשמו לצפייה 647 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 73,322 3.79%
הראל 58,497 3.03%
מיטב דש 7,182 0.37%
הירשמו לצפייה 5,244 0.27%
הירשמו לצפייה 2,399 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית