תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרגאמא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פורטה 2,439 2,287 -152  -6.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -152

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 60,830 60,838 8  0.01%
קחצ"ק חברת ניהול 2,694 2,598 -96  -3.56%
הירשמו לצפייה 8,366 6,004 -2,362  -28.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,458

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,458
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,714 0.50%
מיטב דש 4,505 0.23%
פורטה 2,287 0.12%
הירשמו לצפייה 2,275 0.12%
הירשמו לצפייה 647 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,622 3.96%
הראל 60,838 3.15%
מיטב דש 7,182 0.37%
הירשמו לצפייה 6,004 0.31%
הירשמו לצפייה 2,598 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית