תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרגאמא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 2,416 2,536 120  4.97%
הראל 58,377 58,117 -260  -0.45%
הירשמו לצפייה 7,182 6,228 -954  -13.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,214

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,214
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,143 0.94%
מיטב דש 17,496 0.91%
דולפין 647 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,623 3.71%
הראל 58,117 3.01%
מיטב דש 6,228 0.32%
הירשמו לצפייה 4,742 0.25%
הירשמו לצפייה 2,536 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית