תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פורסט 114,053 156,877 42,824  37.55%
אדמונד דה רוטשילד 45,013 47,453 2,440  5.42%
הירשמו לצפייה 15,824 17,190 1,366  8.63%
הירשמו לצפייה 304 253 -51  -16.78%
הירשמו לצפייה 1,330 1,246 -84  -6.32%
שדרגו את המנוי 52,137 50,419 -1,718  -3.30%
שדרגו את המנוי 69,428 62,014 -7,414  -10.68%
שדרגו את המנוי 205,750 197,029 -8,721  -4.24%
שדרגו את המנוי 242,672 210,371 -32,301  -13.31%
שדרגו את המנוי 342,879 294,237 -48,642  -14.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,630

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,931

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 12,434 319,670 307,236  2,470.93%
פסגות 691,800 811,800 120,000  17.35%
הירשמו לצפייה 149,132 195,946 46,814  31.39%
הירשמו לצפייה 40,124 65,655 25,531  63.63%
הירשמו לצפייה 604,721 609,193 4,472  0.74%
שדרגו את המנוי 889,734 890,969 1,235  0.14%
שדרגו את המנוי 1,604,980 1,604,980 -1
שדרגו את המנוי 40,750 40,121 -629  -1.54%
שדרגו את המנוי 868,185 864,404 -3,781  -0.44%
שדרגו את המנוי 181,357 174,404 -6,953  -3.83%
שדרגו את המנוי 259,000 72,200 -186,800  -72.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 505,288

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -198,164

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 46,630
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -98,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 505,288
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -198,164
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,069,981 10.70%
ילין לפידות 294,237 2.94%
אלטשולר - שחם 210,371 2.10%
הירשמו לצפייה 197,029 1.97%
הירשמו לצפייה 156,877 1.57%
הירשמו לצפייה 62,014 0.62%
שדרגו את המנוי 50,419 0.50%
שדרגו את המנוי 47,453 0.47%
שדרגו את המנוי 26,750 0.27%
שדרגו את המנוי 17,190 0.17%
שדרגו את המנוי 5,142 0.05%
שדרגו את המנוי 1,246 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 253 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,884,419 68.84%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 890,969 8.91%
הירשמו לצפייה 864,404 8.64%
הירשמו לצפייה 811,800 8.12%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 609,193 6.09%
שדרגו את המנוי 319,670 3.20%
שדרגו את המנוי 272,723 2.73%
שדרגו את המנוי 195,946 1.96%
שדרגו את המנוי 174,404 1.74%
שדרגו את המנוי 72,200 0.72%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 65,655 0.66%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 40,121 0.40%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,780 0.06%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 4,300 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שם חברה: כלל תעשיות ומשקאות
מספר נייר ערך: 1147685
ענף: ריאלי תעשיה
תת ענף: מזון
תחום פעילות: החברה מחזיקה כ-30% מ"יפאורה" העוסקת בייצור ושיווק משקאות קלים ומים מינרלים.
משקיע/ה
חברה ציבורית