תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 61,402,500 67,336,700 5,934,190  9.66%
אי.בי.אי. 6,406,120 6,788,300 382,184  5.97%
הירשמו לצפייה 2,302,720 2,340,220 37,500  1.63%
הירשמו לצפייה 687,279 718,598 31,319  4.56%
הירשמו לצפייה 311,179 291,979 -19,200  -6.17%
שדרגו את המנוי 1,797,340 1,747,340 -50,000  -2.78%
שדרגו את המנוי 205,808 129,808 -76,000  -36.93%
שדרגו את המנוי 51,007 -36,047 -87,054  -170.67%
שדרגו את המנוי 250,000 80,000 -170,000  -68.00%
שדרגו את המנוי 897,384 690,000 -207,384  -23.11%
שדרגו את המנוי 2,947,440 2,665,460 -281,983  -9.57%
שדרגו את המנוי 7,041,810 5,582,270 -1,459,540  -20.73%
שדרגו את המנוי 14,171,900 12,655,800 -1,516,140  -10.70%
שדרגו את המנוי 2,022,890 6,768 -2,016,120  -99.67%
שדרגו את המנוי 30,315,300 27,928,400 -2,386,930  -7.87%
שדרגו את המנוי 22,673,700 15,749,500 -6,924,200  -30.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,385,193

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,194,551

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 32,231,800 41,273,100 9,041,360  28.05%
מיטב דש 67,303,900 67,691,000 387,080  0.58%
הירשמו לצפייה 604,952 620,066 15,114  2.50%
הירשמו לצפייה 47,019,300 47,024,200 4,892  0.01%
הירשמו לצפייה 799,134 798,396 -738  -0.09%
שדרגו את המנוי 28,652,600 28,646,900 -5,732  -0.02%
שדרגו את המנוי 1,295,440 1,278,060 -17,385  -1.34%
שדרגו את המנוי 18,239,500 18,209,000 -30,422  -0.17%
שדרגו את המנוי 1,152,200 974,533 -177,669  -15.42%
שדרגו את המנוי 6,140,580 5,409,040 -731,543  -11.91%
שדרגו את המנוי 1,476,840 360,166 -1,116,680  -75.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,448,446

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,080,169

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,385,193
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,194,551
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,448,446
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,080,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 145,591,271 22.98%
מיטב דש 67,336,700 10.63%
פסגות 27,928,400 4.41%
הירשמו לצפייה 15,749,500 2.49%
הירשמו לצפייה 12,655,800 2.00%
הירשמו לצפייה 6,788,300 1.07%
שדרגו את המנוי 5,582,270 0.88%
שדרגו את המנוי 2,665,460 0.42%
שדרגו את המנוי 2,340,220 0.37%
שדרגו את המנוי 1,747,340 0.28%
שדרגו את המנוי 718,598 0.11%
שדרגו את המנוי 690,000 0.11%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 291,979 0.05%
שדרגו את המנוי 236,725 0.04%
שדרגו את המנוי 129,808 0.02%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי -36,047 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 414,520,421 65.43%
פסגות 141,741,000 22.37%
מיטב דש 67,691,000 10.68%
הירשמו לצפייה 47,024,200 7.42%
הירשמו לצפייה 41,273,100 6.51%
הירשמו לצפייה 28,646,900 4.52%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 18,209,000 2.87%
שדרגו את המנוי 5,722,580 0.90%
שדרגו את המנוי 5,409,040 0.85%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,047,030 0.32%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,278,060 0.20%
שדרגו את המנוי 974,533 0.15%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 798,396 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 650,000 0.10%
שדרגו את המנוי 620,066 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 529,000 0.08%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 360,166 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
שם חברה: סילברסטין נכסים
מספר נייר ערך: 1145598
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: חברה זרה העוסקת בנדל"ן מניב למגורים ומשרדים בניו-יורק.
משקיע/ה
חברה ציבורית