תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
ברק 55,343 54,962 -381  -0.69%
אלומות - ספרינט 7,539,160 7,401,640 -137,521  -1.82%
הירשמו לצפייה 12,456,300 12,280,300 -175,928  -1.41%
הירשמו לצפייה 3,685,850 3,191,450 -494,400  -13.41%
הירשמו לצפייה 65,892,400 65,110,300 -782,152  -1.19%
שדרגו את המנוי 11,783,800 9,699,510 -2,084,340  -17.69%
שדרגו את המנוי 10,280,100 7,989,550 -2,290,570  -22.28%
שדרגו את המנוי 19,951,600 17,013,600 -2,937,990  -14.73%
שדרגו את המנוי 31,159,100 27,104,800 -4,054,320  -13.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,957,602

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 273,128,000 273,442,000 313,888  0.11%
הלמן אלדובי 734,221 748,120 13,899  1.89%
הירשמו לצפייה 10,124,800 10,129,900 5,100  0.05%
הירשמו לצפייה 2,768,000 2,722,000 -46,000  -1.66%
הירשמו לצפייה 1,903,120 1,794,240 -108,878  -5.72%
שדרגו את המנוי 10,142,500 9,958,730 -183,803  -1.81%
שדרגו את המנוי 6,166,000 5,946,000 -220,000  -3.57%
שדרגו את המנוי 936,000 602,000 -334,000  -35.68%
שדרגו את המנוי 451,000 59,040 -391,960  -86.91%
שדרגו את המנוי 5,716,320 4,343,460 -1,372,860  -24.02%
שדרגו את המנוי 3,085,000 757,868 -2,327,130  -75.43%
שדרגו את המנוי 43,323,800 35,573,200 -7,750,600  -17.89%
שדרגו את המנוי 114,534,000 94,389,700 -20,144,600  -17.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 332,887

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,879,831

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,957,602
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 332,887
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -32,879,831
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,877,489 10.44%
אלטשולר - שחם 65,110,300 4.25%
מגדל 27,104,800 1.77%
הירשמו לצפייה 17,013,600 1.11%
הירשמו לצפייה 12,280,300 0.80%
הירשמו לצפייה 9,699,510 0.63%
שדרגו את המנוי 7,989,550 0.52%
שדרגו את המנוי 7,401,640 0.48%
שדרגו את המנוי 4,610,010 0.30%
שדרגו את המנוי 4,072,640 0.27%
שדרגו את המנוי 3,191,450 0.21%
שדרגו את המנוי 477,652 0.03%
שדרגו את המנוי 388,676 0.03%
שדרגו את המנוי 335,864 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 649,350,988 42.40%
מגדל 273,442,000 17.86%
כלל 141,506,000 9.24%
הירשמו לצפייה 94,389,700 6.16%
הירשמו לצפייה 35,573,200 2.32%
הירשמו לצפייה 26,112,000 1.71%
שדרגו את המנוי 10,129,900 0.66%
שדרגו את המנוי 9,958,730 0.65%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,946,000 0.39%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,343,460 0.28%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 2,991,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,722,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,794,240 0.12%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,340 0.07%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 757,868 0.05%
שדרגו את המנוי 748,120 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 602,000 0.04%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שם חברה: נמלי ישראל
מספר נייר ערך: 1145564
אתר: http://www.israports.org.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: חברה ממשלתית העוסקת בניהול,פיתוח ותחזוקת נמלי הים של ישראל.
משקיע/ה
חברה ציבורית