תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
דולפין 142,452 163,815 21,363  15.00%
מיטב דש 736,188 739,495 3,307  0.45%
הירשמו לצפייה 20,000 22,000 2,000  10.00%
הירשמו לצפייה 25,000 23,000 -2,000  -8.00%
הירשמו לצפייה 125,118 120,118 -5,000  -4.00%
שדרגו את המנוי 120,182 77,704 -42,478  -35.34%
שדרגו את המנוי 64,000 15,000 -49,000  -76.56%
שדרגו את המנוי 116,318 16,063 -100,255  -86.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -198,733

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
אקסלנס 89,579 81,213 -8,366  -9.34%
הפניקס 418,263 391,867 -26,396  -6.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,762

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -198,733
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,319,059 1.15%
מיטב דש 739,495 0.64%
דולפין 163,815 0.14%
הירשמו לצפייה 141,864 0.12%
הירשמו לצפייה 120,118 0.10%
הירשמו לצפייה 77,704 0.07%
שדרגו את המנוי 23,000 0.02%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,063 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 487,876 0.43%
הפניקס 391,867 0.34%
אקסלנס 81,213 0.07%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
שם חברה: רציו פטרוליום
מספר נייר ערך: 1139864
ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת ענף: חיפושי נפט וגז
תחום פעילות: השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז בחו"ל.
משקיע/ה
חברה ציבורית