תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 6,182,420 8,682,430 2,500,010  40.44%
אקסלנס 16,419,000 17,119,400 700,394  4.27%
הירשמו לצפייה 83,862,900 84,331,200 468,288  0.56%
הירשמו לצפייה 34,393,400 34,679,100 285,624  0.83%
הירשמו לצפייה 2,600,960 2,732,630 131,664  5.06%
שדרגו את המנוי 11,333 50,428 39,095  344.97%
שדרגו את המנוי 259,646 298,630 38,984  15.01%
שדרגו את המנוי 42,500 60,000 17,500  41.18%
שדרגו את המנוי 8,660 8,663 3  0.03%
שדרגו את המנוי 830,989 816,253 -14,736  -1.77%
שדרגו את המנוי 26,917,100 26,854,600 -62,502  -0.23%
שדרגו את המנוי 3,574,490 3,490,010 -84,476  -2.36%
שדרגו את המנוי 11,831,900 11,121,400 -710,535  -6.00%
שדרגו את המנוי 17,684,400 16,874,100 -810,304  -4.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,181,562

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,682,553

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הלמן אלדובי 19,855,400 32,887,700 13,032,200  65.64%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 59,542 56,234 -3,308  -5.56%
הירשמו לצפייה 479,652 453,005 -26,647  -5.56%
הירשמו לצפייה 1,223,050 1,155,100 -67,947  -5.56%
הירשמו לצפייה 1,745,450 1,648,710 -96,742  -5.54%
שדרגו את המנוי 3,268,660 3,087,070 -181,593  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,330,000 3,145,000 -185,000  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,825,000 3,612,500 -212,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 4,077,000 3,850,500 -226,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 1,452,400 669,713 -782,689  -53.89%
שדרגו את המנוי 8,055,100 7,232,230 -822,871  -10.22%
שדרגו את המנוי 24,398,000 23,342,400 -1,055,610  -4.33%
שדרגו את המנוי 28,683,800 27,080,600 -1,603,260  -5.59%
שדרגו את המנוי 2,293,060 34,906 -2,258,160  -98.48%
שדרגו את המנוי 110,569,000 81,637,400 -28,931,600  -26.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,032,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,454,427

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,181,562
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,682,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,032,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -36,454,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 218,571,117 27.16%
מיטב דש 84,331,200 10.48%
הראל 34,679,100 4.31%
הירשמו לצפייה 26,854,600 3.34%
הירשמו לצפייה 17,119,400 2.13%
הירשמו לצפייה 16,874,100 2.10%
שדרגו את המנוי 11,121,400 1.38%
שדרגו את המנוי 8,682,430 1.08%
שדרגו את המנוי 5,903,210 0.73%
שדרגו את המנוי 4,084,730 0.51%
שדרגו את המנוי 3,490,010 0.43%
שדרגו את המנוי 2,732,630 0.34%
שדרגו את המנוי 861,443 0.11%
שדרגו את המנוי 816,253 0.10%
שדרגו את המנוי 320,173 0.04%
שדרגו את המנוי 298,630 0.04%
שדרגו את המנוי 282,717 0.04%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,663 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,948,481 23.61%
מגדל 81,637,400 10.15%
הלמן אלדובי 32,887,700 4.09%
הירשמו לצפייה 27,080,600 3.37%
הירשמו לצפייה 23,342,400 2.90%
הירשמו לצפייה 7,232,230 0.90%
שדרגו את המנוי 3,850,500 0.48%
שדרגו את המנוי 3,612,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,145,000 0.39%
שדרגו את המנוי 3,087,070 0.38%
שדרגו את המנוי 1,648,710 0.20%
שדרגו את המנוי 1,155,100 0.14%
שדרגו את המנוי 669,713 0.08%
שדרגו את המנוי 453,005 0.06%
שדרגו את המנוי 56,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,906 < 0.01%
שם חברה: רילייטד
מספר נייר ערך: 1135003
אתר: http://www.related.com
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: עוסקת בנדל"ן מניב מסחרי ולמגורים בארה"ב
משקיע/ה
חברה ציבורית