תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 88,943,800 94,942,600 5,998,820  6.74%
מור 22,141,700 26,836,900 4,695,220  21.21%
הירשמו לצפייה 27,331,000 29,561,300 2,230,340  8.16%
הירשמו לצפייה 3,997,070 5,103,530 1,106,460  27.68%
הירשמו לצפייה 13,702,800 14,458,700 755,859  5.52%
שדרגו את המנוי 3,245,880 3,695,880 450,000  13.86%
שדרגו את המנוי 32,835,800 33,159,600 323,768  0.99%
שדרגו את המנוי 1,729,690 1,862,910 133,222  7.70%
שדרגו את המנוי 59,606 87,045 27,439  46.03%
שדרגו את המנוי 7,351,960 7,366,960 15,000  0.20%
שדרגו את המנוי 289,848 278,848 -11,000  -3.80%
שדרגו את המנוי 48,122 5,634 -42,488  -88.29%
שדרגו את המנוי 80,000 0 -80,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,718,210 1,582,670 -135,537  -7.89%
שדרגו את המנוי 882,018 738,512 -143,506  -16.27%
שדרגו את המנוי 1,646,130 1,257,330 -388,795  -23.62%
שדרגו את המנוי 10,343,200 9,721,180 -622,000  -6.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,736,128

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,423,326

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 33,095,200 41,400,700 8,305,470  25.10%
הפניקס 22,843,300 28,608,700 5,765,430  25.24%
הירשמו לצפייה 6,913,450 11,056,500 4,143,010  59.93%
הירשמו לצפייה 32,877,500 33,550,300 672,796  2.05%
הירשמו לצפייה 15,485 14,574 -911  -5.88%
שדרגו את המנוי 55,413 52,153 -3,260  -5.88%
שדרגו את המנוי 24,406 0 -24,406  -100.00%
שדרגו את המנוי 268,421 130,632 -137,789  -51.33%
שדרגו את המנוי 3,087,070 2,905,480 -181,593  -5.88%
שדרגו את המנוי 662,277 476,103 -186,174  -28.11%
שדרגו את המנוי 3,612,500 3,400,000 -212,500  -5.88%
שדרגו את המנוי 3,850,500 3,600,000 -250,500  -6.51%
שדרגו את המנוי 453,005 0 -453,005  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,648,060 961,698 -686,364  -41.65%
שדרגו את המנוי 1,155,100 1 -1,155,100  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,221,270 2,051,080 -1,170,190  -36.33%
שדרגו את המנוי 3,145,000 0 -3,145,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 104,538,000 98,478,400 -6,059,110  -5.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,886,706

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,665,902

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,736,128
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,423,326
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,886,706
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,665,902
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 233,463,106 29.01%
מיטב דש 94,942,600 11.80%
הראל 33,159,600 4.12%
הירשמו לצפייה 29,561,300 3.67%
הירשמו לצפייה 26,836,900 3.34%
הירשמו לצפייה 14,458,700 1.80%
שדרגו את המנוי 9,721,180 1.21%
שדרגו את המנוי 7,366,960 0.92%
שדרגו את המנוי 5,103,530 0.63%
שדרגו את המנוי 3,695,880 0.46%
שדרגו את המנוי 2,480,130 0.31%
שדרגו את המנוי 1,862,910 0.23%
שדרגו את המנוי 1,582,670 0.20%
שדרגו את המנוי 1,257,330 0.16%
שדרגו את המנוי 738,512 0.09%
שדרגו את המנוי 323,277 0.04%
שדרגו את המנוי 278,848 0.03%
שדרגו את המנוי 87,045 0.01%
שדרגו את המנוי 5,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,686,321 28.17%
מגדל 98,478,400 12.24%
מיטב דש 41,400,700 5.15%
הירשמו לצפייה 33,550,300 4.17%
הירשמו לצפייה 28,608,700 3.56%
הירשמו לצפייה 11,056,500 1.37%
שדרגו את המנוי 3,600,000 0.45%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.42%
שדרגו את המנוי 2,905,480 0.36%
שדרגו את המנוי 2,051,080 0.25%
שדרגו את המנוי 961,698 0.12%
שדרגו את המנוי 476,103 0.06%
שדרגו את המנוי 130,632 0.02%
שדרגו את המנוי 52,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: רילייטד
מספר נייר ערך: 1135003
אתר: http://www.related.com
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: עוסקת בנדל"ן מניב מסחרי ולמגורים בארה"ב
משקיע/ה
חברה ציבורית