תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פסגות 1,215,500 1,264,830 49,328  4.06%
אלטרנטיב בית השקעות 78 52 -26  -33.33%
הירשמו לצפייה 25,000 16,666 -8,334  -33.34%
הירשמו לצפייה 67,640 45,093 -22,547  -33.33%
הירשמו לצפייה 394,249 249,549 -144,700  -36.70%
שדרגו את המנוי 300,000 113,333 -186,667  -62.22%
שדרגו את המנוי 636,095 424,062 -212,033  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,391,950 699,333 -692,621  -49.76%
שדרגו את המנוי 2,338,800 1,559,200 -779,600  -33.33%
שדרגו את המנוי 2,194,280 1,389,520 -804,761  -36.68%
שדרגו את המנוי 979,843 152,347 -827,496  -84.45%
שדרגו את המנוי 1,948,320 1,120,180 -828,135  -42.51%
שדרגו את המנוי 4,819,830 3,213,220 -1,606,610  -33.33%
שדרגו את המנוי 6,246,590 2,815,360 -3,431,230  -54.93%
שדרגו את המנוי 16,261,100 10,614,600 -5,646,570  -34.72%
שדרגו את המנוי 28,576,000 17,315,600 -11,260,300  -39.41%
שדרגו את המנוי 41,639,600 27,110,400 -14,529,200  -34.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,328

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,980,830

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 4,067,420 6,381,760 2,314,340  56.90%
הכשרה ביטוח 2,159,010 3,044,020 885,001  40.99%
הירשמו לצפייה 466,175 0 -466,175  -100.00%
הירשמו לצפייה 2,484,450 0 -2,484,450  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,199,341

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,950,625

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,328
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,980,830
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,199,341
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,950,625
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,103,345 24.96%
מיטב דש 27,110,400 9.94%
הראל 17,315,600 6.35%
הירשמו לצפייה 10,614,600 3.89%
הירשמו לצפייה 3,213,220 1.18%
הירשמו לצפייה 2,815,360 1.03%
שדרגו את המנוי 1,559,200 0.57%
שדרגו את המנוי 1,389,520 0.51%
שדרגו את המנוי 1,264,830 0.46%
שדרגו את המנוי 1,120,180 0.41%
שדרגו את המנוי 699,333 0.26%
שדרגו את המנוי 424,062 0.16%
שדרגו את המנוי 249,549 0.09%
שדרגו את המנוי 152,347 0.06%
שדרגו את המנוי 113,333 0.04%
שדרגו את המנוי 45,093 0.02%
שדרגו את המנוי 16,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,985,364 3.66%
מיטב דש 6,381,760 2.34%
הכשרה ביטוח 3,044,020 1.12%
הירשמו לצפייה 534,584 0.20%
הירשמו לצפייה 25,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: ג'י.אף.איי ריאל אסטייט
מספר נייר ערך: 1134949
אתר: http://www.gficap.com
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: עוסקת בנדל"ן מניב למגורים ולמלונאות בארה"ב
משקיע/ה
חברה ציבורית