תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 55,919 60,708 4,789  8.56%
ברק 1,089 1,821 732  67.22%
הירשמו לצפייה 157,253 157,894 641  0.41%
הירשמו לצפייה 1,526 2,117 591  38.73%
הירשמו לצפייה 5,309 5,646 337  6.35%
שדרגו את המנוי 1,000 1,200 200  20.00%
שדרגו את המנוי 4,632 4,740 108  2.33%
שדרגו את המנוי 3,701 3,601 -100  -2.70%
שדרגו את המנוי 6,491 6,181 -310  -4.78%
שדרגו את המנוי 499 0 -499  -100.00%
שדרגו את המנוי 65,852 64,411 -1,441  -2.19%
שדרגו את המנוי 3,629 2,041 -1,588  -43.76%
שדרגו את המנוי 41,276 39,499 -1,777  -4.31%
שדרגו את המנוי 21,854 19,776 -2,078  -9.51%
שדרגו את המנוי 3,658 1,250 -2,408  -65.83%
שדרגו את המנוי 32,669 29,538 -3,131  -9.58%
שדרגו את המנוי 97,284 93,576 -3,708  -3.81%
שדרגו את המנוי 50,844 44,839 -6,005  -11.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,398

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,045

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 998,957 4,989,410 3,990,450  399.46%
קו הבריאות 26,627 53,397 26,770  100.54%
הירשמו לצפייה 5,040 20,615 15,575  309.03%
הירשמו לצפייה 75,834 82,700 6,866  9.05%
הירשמו לצפייה 33,766 35,246 1,480  4.38%
שדרגו את המנוי 10,894 11,967 1,073  9.85%
שדרגו את המנוי 38,289 39,289 1,000  2.61%
שדרגו את המנוי 37,416 37,966 550  1.47%
שדרגו את המנוי 27,087 27,255 168  0.62%
שדרגו את המנוי 53,102 53,253 151  0.28%
שדרגו את המנוי 45,399 45,512 113  0.25%
שדרגו את המנוי 4,830 4,835 5  0.10%
שדרגו את המנוי 6,323 5,848 -475  -7.51%
שדרגו את המנוי 13,322 12,595 -727  -5.46%
שדרגו את המנוי 11,571 10,246 -1,325  -11.45%
שדרגו את המנוי 9,593 7,999 -1,594  -16.62%
שדרגו את המנוי 7,869 6,079 -1,790  -22.75%
שדרגו את המנוי 40,991 38,870 -2,121  -5.17%
שדרגו את המנוי 4,673 2,503 -2,170  -46.44%
שדרגו את המנוי 24,737 22,324 -2,413  -9.75%
שדרגו את המנוי 28,855 26,213 -2,642  -9.16%
שדרגו את המנוי 25,059 19,727 -5,332  -21.28%
שדרגו את המנוי 790,949 784,431 -6,518  -0.82%
שדרגו את המנוי 33,715 23,741 -9,974  -29.58%
שדרגו את המנוי 1,287,130 1,264,460 -22,669  -1.76%
שדרגו את המנוי 85,002 43,218 -41,784  -49.16%
שדרגו את המנוי 968,750 879,612 -89,138  -9.20%
שדרגו את המנוי 1,974,850 1,791,120 -183,727  -9.30%
שדרגו את המנוי 1,117,240 916,879 -200,363  -17.93%
שדרגו את המנוי 5,068,450 4,781,260 -287,192  -5.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,044,201

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -861,954

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,398
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,045
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,044,201
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -861,954
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 575,579 1.17%
מגדל 157,894 0.32%
פסגות 93,576 0.19%
הירשמו לצפייה 64,411 0.13%
הירשמו לצפייה 60,708 0.12%
הירשמו לצפייה 44,839 0.09%
שדרגו את המנוי 39,499 0.08%
שדרגו את המנוי 29,538 0.06%
שדרגו את המנוי 19,776 0.04%
שדרגו את המנוי 18,055 0.04%
שדרגו את המנוי 7,736 0.02%
שדרגו את המנוי 6,830 0.01%
שדרגו את המנוי 6,181 0.01%
שדרגו את המנוי 5,646 0.01%
שדרגו את המנוי 4,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,821 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,713,706 33.89%
הפניקס 4,989,410 10.12%
מגדל 4,781,260 9.69%
הירשמו לצפייה 1,791,120 3.63%
הירשמו לצפייה 1,264,460 2.56%
הירשמו לצפייה 916,879 1.86%
שדרגו את המנוי 879,612 1.78%
שדרגו את המנוי 784,431 1.59%
שדרגו את המנוי 267,212 0.54%
שדרגו את המנוי 140,321 0.28%
שדרגו את המנוי 94,969 0.19%
שדרגו את המנוי 82,700 0.17%
שדרגו את המנוי 53,397 0.11%
שדרגו את המנוי 53,253 0.11%
שדרגו את המנוי 45,512 0.09%
שדרגו את המנוי 43,218 0.09%
שדרגו את המנוי 39,289 0.08%
שדרגו את המנוי 38,870 0.08%
שדרגו את המנוי 37,966 0.08%
שדרגו את המנוי 36,348 0.07%
שדרגו את המנוי 35,246 0.07%
שדרגו את המנוי 27,838 0.06%
שדרגו את המנוי 27,255 0.06%
שדרגו את המנוי 26,213 0.05%
שדרגו את המנוי 23,741 0.05%
שדרגו את המנוי 22,324 0.05%
שדרגו את המנוי 20,615 0.04%
שדרגו את המנוי 19,727 0.04%
שדרגו את המנוי 18,267 0.04%
שדרגו את המנוי 13,725 0.03%
שדרגו את המנוי 12,595 0.03%
שדרגו את המנוי 11,967 0.02%
שדרגו את המנוי 10,650 0.02%
שדרגו את המנוי 10,248 0.02%
שדרגו את המנוי 10,246 0.02%
שדרגו את המנוי 10,009 0.02%
שדרגו את המנוי 9,258 0.02%
שדרגו את המנוי 7,999 0.02%
שדרגו את המנוי 6,564 0.01%
שדרגו את המנוי 6,171 0.01%
שדרגו את המנוי 6,079 0.01%
שדרגו את המנוי 5,848 0.01%
שדרגו את המנוי 4,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,013 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית