תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
ברומטר 13,388 23,282 9,894  73.90%
ילין לפידות 267,259 272,050 4,791  1.79%
הירשמו לצפייה 45,883 48,771 2,888  6.29%
הירשמו לצפייה 90,183 92,015 1,832  2.03%
הירשמו לצפייה 3,076 4,360 1,284  41.74%
שדרגו את המנוי 86,457 87,571 1,114  1.29%
שדרגו את המנוי 27,456 28,218 762  2.78%
שדרגו את המנוי 7,257 7,829 572  7.88%
שדרגו את המנוי 1,891 2,376 485  25.65%
שדרגו את המנוי 633 1,038 405  63.98%
שדרגו את המנוי 281 381 100  35.59%
שדרגו את המנוי 4,319 4,228 -91  -2.11%
שדרגו את המנוי 31,149 30,919 -230  -0.74%
שדרגו את המנוי 1,344 1,097 -247  -18.38%
שדרגו את המנוי 4,108 3,544 -564  -13.73%
שדרגו את המנוי 9,350 7,815 -1,535  -16.42%
שדרגו את המנוי 117,228 113,038 -4,190  -3.57%
שדרגו את המנוי 126,750 120,391 -6,359  -5.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,127

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,216

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מגדל 2,821,620 2,856,060 34,435  1.22%
רום 26,275 35,745 9,470  36.04%
הירשמו לצפייה 2,950,550 2,957,800 7,244  0.25%
הירשמו לצפייה 65,172 67,269 2,097  3.22%
הירשמו לצפייה 19,450 20,860 1,410  7.25%
שדרגו את המנוי 141,303 141,723 420  0.30%
שדרגו את המנוי 46,480 46,525 45  0.10%
שדרגו את המנוי 8,216 8,255 39  0.47%
שדרגו את המנוי 3,457 3,310 -147  -4.25%
שדרגו את המנוי 1,789 1,418 -371  -20.74%
שדרגו את המנוי 45,394 45,020 -374  -0.82%
שדרגו את המנוי 15,811 15,353 -458  -2.90%
שדרגו את המנוי 11,298 10,448 -850  -7.52%
שדרגו את המנוי 30,247 29,217 -1,030  -3.41%
שדרגו את המנוי 6,748 5,713 -1,035  -15.34%
שדרגו את המנוי 1,513,400 1,512,030 -1,376  -0.09%
שדרגו את המנוי 8,498 6,887 -1,611  -18.96%
שדרגו את המנוי 8,524 6,472 -2,052  -24.07%
שדרגו את המנוי 16,607 14,228 -2,379  -14.33%
שדרגו את המנוי 12,844 10,061 -2,783  -21.67%
שדרגו את המנוי 4,943 1,677 -3,266  -66.07%
שדרגו את המנוי 32,174 25,995 -6,179  -19.20%
שדרגו את המנוי 663,322 650,365 -12,957  -1.95%
שדרגו את המנוי 739,495 630,705 -108,790  -14.71%
שדרגו את המנוי 281,484 71,687 -209,797  -74.53%
שדרגו את המנוי 1,225,720 935,956 -289,763  -23.64%
שדרגו את המנוי 10,429,700 269,682 -10,160,000  -97.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,160

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,805,218

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,127
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,216
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,160
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,805,218
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 852,219 1.71%
ילין לפידות 272,050 0.55%
מיטב דש 120,391 0.24%
הירשמו לצפייה 113,038 0.23%
הירשמו לצפייה 92,015 0.18%
הירשמו לצפייה 87,571 0.18%
שדרגו את המנוי 48,771 0.10%
שדרגו את המנוי 30,919 0.06%
שדרגו את המנוי 28,218 0.06%
שדרגו את המנוי 23,282 0.05%
שדרגו את המנוי 7,829 0.02%
שדרגו את המנוי 7,815 0.02%
שדרגו את המנוי 4,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 381 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,972,317 27.99%
מנורה 2,957,800 5.93%
כלל 2,896,120 5.80%
הירשמו לצפייה 2,856,060 5.72%
הירשמו לצפייה 1,512,030 3.03%
הירשמו לצפייה 935,956 1.88%
שדרגו את המנוי 650,365 1.30%
שדרגו את המנוי 630,705 1.26%
שדרגו את המנוי 269,682 0.54%
שדרגו את המנוי 250,799 0.50%
שדרגו את המנוי 141,723 0.28%
שדרגו את המנוי 87,211 0.17%
שדרגו את המנוי 80,362 0.16%
שדרגו את המנוי 71,687 0.14%
שדרגו את המנוי 67,269 0.13%
שדרגו את המנוי 59,906 0.12%
שדרגו את המנוי 46,525 0.09%
שדרגו את המנוי 45,020 0.09%
שדרגו את המנוי 37,642 0.08%
שדרגו את המנוי 35,745 0.07%
שדרגו את המנוי 29,217 0.06%
שדרגו את המנוי 29,100 0.06%
שדרגו את המנוי 25,995 0.05%
שדרגו את המנוי 25,226 0.05%
שדרגו את המנוי 22,446 0.04%
שדרגו את המנוי 22,148 0.04%
שדרגו את המנוי 20,860 0.04%
שדרגו את המנוי 15,727 0.03%
שדרגו את המנוי 15,353 0.03%
שדרגו את המנוי 14,228 0.03%
שדרגו את המנוי 13,676 0.03%
שדרגו את המנוי 12,256 0.02%
שדרגו את המנוי 10,448 0.02%
שדרגו את המנוי 10,061 0.02%
שדרגו את המנוי 8,255 0.02%
שדרגו את המנוי 7,449 0.01%
שדרגו את המנוי 7,162 0.01%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 6,887 0.01%
שדרגו את המנוי 6,472 0.01%
שדרגו את המנוי 5,713 0.01%
שדרגו את המנוי 5,368 0.01%
שדרגו את המנוי 3,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,081 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,603 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית