תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 77,329 88,652 11,323  14.64%
מגדל 176,724 186,642 9,918  5.61%
הירשמו לצפייה 2,877 3,921 1,044  36.29%
הירשמו לצפייה 5,100 5,940 840  16.47%
הירשמו לצפייה 927 1,410 483  52.10%
שדרגו את המנוי 2,477 2,689 212  8.56%
שדרגו את המנוי 1,940 2,134 194  10.00%
שדרגו את המנוי 20,681 20,800 119  0.58%
שדרגו את המנוי 6,092 6,208 116  1.90%
שדרגו את המנוי 7,730 7,830 100  1.29%
שדרגו את המנוי 2,294 2,386 92  4.01%
שדרגו את המנוי 809 871 62  7.66%
שדרגו את המנוי 1,474 1,515 41  2.78%
שדרגו את המנוי 1,274 1,213 -61  -4.79%
שדרגו את המנוי 35,856 34,983 -873  -2.43%
שדרגו את המנוי 29,765 28,615 -1,150  -3.86%
שדרגו את המנוי 50,064 48,025 -2,039  -4.07%
שדרגו את המנוי 69,560 60,848 -8,712  -12.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,544

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,835

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 1,571,200 1,882,400 311,201  19.81%
ילין לפידות 37,326 95,925 58,599  156.99%
הירשמו לצפייה 18,780 71,020 52,240  278.17%
הירשמו לצפייה 1,676,650 1,690,930 14,283  0.85%
הירשמו לצפייה 6,171 11,571 5,400  87.51%
שדרגו את המנוי 7,999 13,010 5,011  62.65%
שדרגו את המנוי 31,645 35,910 4,265  13.48%
שדרגו את המנוי 27,400 29,907 2,507  9.15%
שדרגו את המנוי 2,977 3,513 536  18.00%
שדרגו את המנוי 3,576 3,825 249  6.96%
שדרגו את המנוי 25,951 26,040 89  0.34%
שדרגו את המנוי 44,859 44,922 63  0.14%
שדרגו את המנוי 38,545 38,583 38  0.10%
שדרגו את המנוי 5,848 5,822 -26  -0.44%
שדרגו את המנוי 10,246 10,197 -49  -0.48%
שדרגו את המנוי 12,579 12,396 -183  -1.45%
שדרגו את המנוי 6,796 6,552 -244  -3.59%
שדרגו את המנוי 281,612 281,263 -349  -0.12%
שדרגו את המנוי 11,298 10,633 -665  -5.89%
שדרגו את המנוי 20,932 20,207 -725  -3.46%
שדרגו את המנוי 19,727 18,911 -816  -4.14%
שדרגו את המנוי 53,590 51,771 -1,819  -3.39%
שדרגו את המנוי 82,133 78,923 -3,210  -3.91%
שדרגו את המנוי 30,165 26,620 -3,545  -11.75%
שדרגו את המנוי 1,183,100 1,171,780 -11,322  -0.96%
שדרגו את המנוי 30,165 17,023 -13,142  -43.57%
שדרגו את המנוי 807,144 738,526 -68,618  -8.50%
שדרגו את המנוי 4,376,340 3,828,170 -548,173  -12.53%
שדרגו את המנוי 6,689,450 1,304,610 -5,384,840  -80.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 454,481

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,037,726

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,544
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,835
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 454,481
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,037,726
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 538,833 1.08%
מגדל 186,642 0.37%
מיטב דש 88,652 0.18%
הירשמו לצפייה 60,848 0.12%
הירשמו לצפייה 48,025 0.10%
הירשמו לצפייה 34,983 0.07%
שדרגו את המנוי 28,615 0.06%
שדרגו את המנוי 20,800 0.04%
שדרגו את המנוי 15,504 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,830 0.02%
שדרגו את המנוי 6,597 0.01%
שדרגו את המנוי 6,208 0.01%
שדרגו את המנוי 5,940 0.01%
שדרגו את המנוי 3,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,625,505 25.30%
מגדל 3,828,170 7.67%
מנורה 1,882,400 3.77%
הירשמו לצפייה 1,690,930 3.39%
הירשמו לצפייה 1,304,610 2.61%
הירשמו לצפייה 1,171,780 2.35%
שדרגו את המנוי 738,526 1.48%
שדרגו את המנוי 735,431 1.47%
שדרגו את המנוי 281,263 0.56%
שדרגו את המנוי 95,925 0.19%
שדרגו את המנוי 94,969 0.19%
שדרגו את המנוי 78,923 0.16%
שדרגו את המנוי 71,020 0.14%
שדרגו את המנוי 53,540 0.11%
שדרגו את המנוי 51,771 0.10%
שדרגו את המנוי 44,922 0.09%
שדרגו את המנוי 43,218 0.09%
שדרגו את המנוי 38,583 0.08%
שדרגו את המנוי 35,910 0.07%
שדרגו את המנוי 32,295 0.06%
שדרגו את המנוי 29,907 0.06%
שדרגו את המנוי 26,620 0.05%
שדרגו את המנוי 26,040 0.05%
שדרגו את המנוי 25,499 0.05%
שדרגו את המנוי 23,741 0.05%
שדרגו את המנוי 20,207 0.04%
שדרגו את המנוי 18,911 0.04%
שדרגו את המנוי 17,023 0.03%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 13,010 0.03%
שדרגו את המנוי 12,795 0.03%
שדרגו את המנוי 12,396 0.02%
שדרגו את המנוי 11,571 0.02%
שדרגו את המנוי 10,650 0.02%
שדרגו את המנוי 10,633 0.02%
שדרגו את המנוי 10,197 0.02%
שדרגו את המנוי 9,543 0.02%
שדרגו את המנוי 9,258 0.02%
שדרגו את המנוי 6,552 0.01%
שדרגו את המנוי 6,079 0.01%
שדרגו את המנוי 5,822 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,264 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית