תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
הראל 49,379 78,375 28,996  58.72%
ילין לפידות 253,113 259,455 6,342  2.51%
הירשמו לצפייה 82,773 84,309 1,536  1.86%
הירשמו לצפייה 7,315 8,000 685  9.36%
הירשמו לצפייה 5,518 6,166 648  11.74%
שדרגו את המנוי 4,147 4,255 108  2.60%
שדרגו את המנוי 251 281 30  11.95%
שדרגו את המנוי 4,220 4,185 -35  -0.83%
שדרגו את המנוי 719 633 -86  -11.96%
שדרגו את המנוי 1,453 1,344 -109  -7.50%
שדרגו את המנוי 10,930 10,660 -270  -2.47%
שדרגו את המנוי 43,469 42,663 -806  -1.85%
שדרגו את המנוי 2,683 1,760 -923  -34.40%
שדרגו את המנוי 31,372 29,456 -1,916  -6.11%
שדרגו את המנוי 126,124 121,533 -4,591  -3.64%
שדרגו את המנוי 40,936 34,773 -6,163  -15.06%
שדרגו את המנוי 153,763 144,170 -9,593  -6.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,345

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,492

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 2,616,410 10,429,700 7,813,310  298.63%
כלל 2,648,390 2,896,120 247,737  9.35%
הירשמו לצפייה 1,347,740 1,513,400 165,666  12.29%
הירשמו לצפייה 55,785 65,172 9,387  16.83%
הירשמו לצפייה 139,291 141,303 2,012  1.44%
שדרגו את המנוי 46,305 46,480 175  0.38%
שדרגו את המנוי 1,807 1,789 -18  -1.00%
שדרגו את המנוי 32,229 32,174 -55  -0.17%
שדרגו את המנוי 2,746 2,603 -143  -5.21%
שדרגו את המנוי 1,087 941 -146  -13.43%
שדרגו את המנוי 3,604 3,433 -171  -4.74%
שדרגו את המנוי 11,660 11,298 -362  -3.10%
שדרגו את המנוי 3,444 3,081 -363  -10.54%
שדרגו את המנוי 16,972 16,607 -365  -2.15%
שדרגו את המנוי 7,846 7,162 -684  -8.72%
שדרגו את המנוי 60,694 59,906 -788  -1.30%
שדרגו את המנוי 14,503 13,676 -827  -5.70%
שדרגו את המנוי 27,260 26,275 -985  -3.61%
שדרגו את המנוי 6,405 5,368 -1,037  -16.19%
שדרגו את המנוי 9,719 8,498 -1,221  -12.56%
שדרגו את המנוי 9,542 8,216 -1,326  -13.90%
שדרגו את המנוי 8,915 7,449 -1,466  -16.44%
שדרגו את המנוי 14,230 12,256 -1,974  -13.87%
שדרגו את המנוי 25,025 22,446 -2,579  -10.31%
שדרגו את המנוי 22,150 19,450 -2,700  -12.19%
שדרגו את המנוי 9,721 6,748 -2,973  -30.58%
שדרגו את המנוי 48,501 45,394 -3,107  -6.41%
שדרגו את המנוי 16,356 12,844 -3,512  -21.47%
שדרגו את המנוי 2,825,900 2,821,620 -4,279  -0.15%
שדרגו את המנוי 292,692 281,484 -11,208  -3.83%
שדרגו את המנוי 262,863 250,799 -12,064  -4.59%
שדרגו את המנוי 94,146 80,362 -13,784  -14.64%
שדרגו את המנוי 39,013 25,226 -13,787  -35.34%
שדרגו את המנוי 2,970,440 2,950,550 -19,892  -0.67%
שדרגו את המנוי 60,151 15,811 -44,340  -73.71%
שדרגו את המנוי 744,155 663,322 -80,833  -10.86%
שדרגו את המנוי 1,719,140 1,225,720 -493,416  -28.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,238,287

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -720,405

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 38,345
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,492
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,238,287
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -720,405
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 837,122 1.68%
ילין לפידות 259,455 0.52%
מיטב דש 144,170 0.29%
הירשמו לצפייה 121,533 0.24%
הירשמו לצפייה 84,309 0.17%
הירשמו לצפייה 78,375 0.16%
שדרגו את המנוי 42,663 0.09%
שדרגו את המנוי 34,773 0.07%
שדרגו את המנוי 29,456 0.06%
שדרגו את המנוי 10,660 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 6,166 0.01%
שדרגו את המנוי 4,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,631,768 49.35%
אקסלנס 10,429,700 20.90%
מנורה 2,950,550 5.91%
הירשמו לצפייה 2,896,120 5.80%
הירשמו לצפייה 2,821,620 5.65%
הירשמו לצפייה 1,513,400 3.03%
שדרגו את המנוי 1,225,720 2.46%
שדרגו את המנוי 739,495 1.48%
שדרגו את המנוי 663,322 1.33%
שדרגו את המנוי 281,484 0.56%
שדרגו את המנוי 250,799 0.50%
שדרגו את המנוי 141,303 0.28%
שדרגו את המנוי 87,211 0.17%
שדרגו את המנוי 80,362 0.16%
שדרגו את המנוי 65,172 0.13%
שדרגו את המנוי 59,906 0.12%
שדרגו את המנוי 46,480 0.09%
שדרגו את המנוי 45,394 0.09%
שדרגו את המנוי 32,174 0.06%
שדרגו את המנוי 30,247 0.06%
שדרגו את המנוי 26,275 0.05%
שדרגו את המנוי 25,226 0.05%
שדרגו את המנוי 22,446 0.04%
שדרגו את המנוי 19,450 0.04%
שדרגו את המנוי 16,607 0.03%
שדרגו את המנוי 15,811 0.03%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 13,676 0.03%
שדרגו את המנוי 12,844 0.03%
שדרגו את המנוי 12,256 0.02%
שדרגו את המנוי 11,298 0.02%
שדרגו את המנוי 8,524 0.02%
שדרגו את המנוי 8,498 0.02%
שדרגו את המנוי 8,216 0.02%
שדרגו את המנוי 7,449 0.01%
שדרגו את המנוי 7,162 0.01%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 6,748 0.01%
שדרגו את המנוי 5,368 0.01%
שדרגו את המנוי 4,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,081 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,603 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית