תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
אלטשולר - שחם -33,634 41,818 75,452  -224.33%
ילין לפידות 200,580 221,883 21,303  10.62%
הירשמו לצפייה 29,383 32,426 3,043  10.36%
הירשמו לצפייה 4,264 4,506 242  5.68%
הירשמו לצפייה 160 207 47  29.38%
שדרגו את המנוי 4,163 4,136 -27  -0.65%
שדרגו את המנוי 2,937 2,798 -139  -4.73%
שדרגו את המנוי 980 810 -170  -17.35%
שדרגו את המנוי 1,583 1,383 -200  -12.63%
שדרגו את המנוי 10,537 10,036 -501  -4.75%
שדרגו את המנוי 32,248 31,227 -1,021  -3.17%
שדרגו את המנוי 129,921 128,457 -1,464  -1.13%
שדרגו את המנוי 17,688 13,561 -4,127  -23.33%
שדרגו את המנוי 83,958 78,443 -5,515  -6.57%
שדרגו את המנוי 182,905 175,432 -7,473  -4.09%
שדרגו את המנוי 85,664 73,669 -11,995  -14.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,087

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,632

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 81,807 262,863 181,056  221.32%
מנורה 2,855,280 2,970,440 115,162  4.03%
הירשמו לצפייה 1,288,620 1,347,740 59,115  4.59%
הירשמו לצפייה 15,749 60,151 44,402  281.94%
הירשמו לצפייה 50,172 55,785 5,613  11.19%
שדרגו את המנוי 46,240 48,501 2,261  4.89%
שדרגו את המנוי 23,767 24,792 1,025  4.31%
שדרגו את המנוי 5,887 6,405 518  8.80%
שדרגו את המנוי 7,506 7,846 340  4.53%
שדרגו את המנוי 11,490 11,660 170  1.48%
שדרגו את המנוי 46,271 46,305 34  0.07%
שדרגו את המנוי 38,980 39,013 33  0.08%
שדרגו את המנוי 9,720 9,719 -1  -0.01%
שדרגו את המנוי 2,881 2,745 -136  -4.72%
שדרגו את המנוי 1,240 1,087 -153  -12.34%
שדרגו את המנוי 3,800 3,444 -356  -9.37%
שדרגו את המנוי 61,089 60,694 -395  -0.65%
שדרגו את המנוי 4,011 3,604 -407  -10.15%
שדרגו את המנוי 17,480 16,972 -508  -2.91%
שדרגו את המנוי 3,000 2,100 -900  -30.00%
שדרגו את המנוי 10,451 8,915 -1,536  -14.70%
שדרגו את המנוי 11,845 9,542 -2,303  -19.44%
שדרגו את המנוי 25,746 22,150 -3,596  -13.97%
שדרגו את המנוי 9,103 4,943 -4,160  -45.70%
שדרגו את המנוי 144,897 139,291 -5,606  -3.87%
שדרגו את המנוי 302,248 292,692 -9,556  -3.16%
שדרגו את המנוי 104,936 94,146 -10,790  -10.28%
שדרגו את המנוי 784,895 744,155 -40,740  -5.19%
שדרגו את המנוי 857,160 739,495 -117,665  -13.73%
שדרגו את המנוי 2,956,200 2,825,900 -130,297  -4.41%
שדרגו את המנוי 2,896,120 2,648,390 -247,733  -8.55%
שדרגו את המנוי 4,924,710 1,719,140 -3,205,580  -65.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 409,729

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,782,418

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 100,087
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 409,729
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,782,418
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 821,618 1.65%
ילין לפידות 221,883 0.44%
מיטב דש 175,432 0.35%
הירשמו לצפייה 128,457 0.26%
הירשמו לצפייה 78,443 0.16%
הירשמו לצפייה 73,669 0.15%
שדרגו את המנוי 41,818 0.08%
שדרגו את המנוי 32,426 0.06%
שדרגו את המנוי 31,227 0.06%
שדרגו את המנוי 13,561 0.03%
שדרגו את המנוי 10,036 0.02%
שדרגו את המנוי 4,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,136 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,047,873 34.16%
מנורה 2,970,440 5.95%
מגדל 2,825,900 5.66%
הירשמו לצפייה 2,648,390 5.31%
הירשמו לצפייה 2,616,410 5.24%
הירשמו לצפייה 1,719,140 3.44%
שדרגו את המנוי 1,347,740 2.70%
שדרגו את המנוי 744,155 1.49%
שדרגו את המנוי 739,495 1.48%
שדרגו את המנוי 292,692 0.59%
שדרגו את המנוי 262,863 0.53%
שדרגו את המנוי 139,291 0.28%
שדרגו את המנוי 94,146 0.19%
שדרגו את המנוי 60,694 0.12%
שדרגו את המנוי 60,151 0.12%
שדרגו את המנוי 55,785 0.11%
שדרגו את המנוי 48,501 0.10%
שדרגו את המנוי 46,305 0.09%
שדרגו את המנוי 39,013 0.08%
שדרגו את המנוי 32,229 0.06%
שדרגו את המנוי 28,012 0.06%
שדרגו את המנוי 27,260 0.05%
שדרגו את המנוי 25,025 0.05%
שדרגו את המנוי 24,792 0.05%
שדרגו את המנוי 22,150 0.04%
שדרגו את המנוי 16,972 0.03%
שדרגו את המנוי 16,356 0.03%
שדרגו את המנוי 14,503 0.03%
שדרגו את המנוי 14,230 0.03%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 11,660 0.02%
שדרגו את המנוי 9,721 0.02%
שדרגו את המנוי 9,719 0.02%
שדרגו את המנוי 9,542 0.02%
שדרגו את המנוי 8,915 0.02%
שדרגו את המנוי 7,846 0.02%
שדרגו את המנוי 7,841 0.02%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 6,405 0.01%
שדרגו את המנוי 4,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,087 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית