תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 276,238 282,350 6,112  2.21%
אקסלנס 51,734 56,498 4,764  9.21%
הירשמו לצפייה 11,497 12,253 756  6.58%
הירשמו לצפייה 25,163 25,579 416  1.65%
הירשמו לצפייה 3,635 4,022 387  10.65%
שדרגו את המנוי 423 451 28  6.62%
שדרגו את המנוי 6,894 6,814 -80  -1.16%
שדרגו את המנוי 5,210 4,810 -400  -7.68%
שדרגו את המנוי 2,396 1,698 -698  -29.13%
שדרגו את המנוי 22,914 21,784 -1,130  -4.93%
שדרגו את המנוי 90,885 89,615 -1,270  -1.40%
שדרגו את המנוי 27,021 25,654 -1,367  -5.06%
שדרגו את המנוי 118,386 110,749 -7,637  -6.45%
שדרגו את המנוי 108,961 97,850 -11,111  -10.20%
שדרגו את המנוי 125,715 114,254 -11,461  -9.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,463

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,154

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 71,687 208,077 136,390  190.26%
גילעד 37,642 68,614 30,972  82.28%
הירשמו לצפייה 2,896,120 2,915,960 19,832  0.69%
הירשמו לצפייה 935,956 946,882 10,926  1.17%
הירשמו לצפייה 10,061 16,356 6,295  62.57%
שדרגו את המנוי 20,860 22,170 1,310  6.28%
שדרגו את המנוי 7,162 8,462 1,300  18.15%
שדרגו את המנוי 87,211 87,800 589  0.68%
שדרגו את המנוי 3,310 3,881 571  17.25%
שדרגו את המנוי 46,525 46,731 206  0.44%
שדרגו את המנוי 250,799 250,798 -1
שדרגו את המנוי 941 901 -40  -4.25%
שדרגו את המנוי 3,433 3,118 -315  -9.18%
שדרגו את המנוי 59,906 59,587 -319  -0.53%
שדרגו את המנוי 5,713 5,194 -519  -9.08%
שדרגו את המנוי 269,682 268,997 -685  -0.25%
שדרגו את המנוי 15,353 14,570 -783  -5.10%
שדרגו את המנוי 5,368 4,573 -795  -14.81%
שדרגו את המנוי 141,723 140,906 -817  -0.58%
שדרגו את המנוי 67,269 66,316 -953  -1.42%
שדרגו את המנוי 14,228 12,857 -1,371  -9.64%
שדרגו את המנוי 12,256 8,960 -3,296  -26.89%
שדרגו את המנוי 10,448 6,191 -4,257  -40.74%
שדרגו את המנוי 45,020 33,961 -11,059  -24.56%
שדרגו את המנוי 25,995 12,194 -13,801  -53.09%
שדרגו את המנוי 1,512,030 1,462,510 -49,522  -3.28%
שדרגו את המנוי 630,705 469,299 -161,406  -25.59%
שדרגו את המנוי 650,365 485,216 -165,149  -25.39%
שדרגו את המנוי 2,856,060 2,242,780 -613,282  -21.47%
שדרגו את המנוי 2,957,800 2,229,350 -728,446  -24.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 208,391

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,756,816

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,463
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,154
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 208,391
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,756,816
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 872,385 1.75%
ילין לפידות 282,350 0.57%
מיטב דש 114,254 0.23%
הירשמו לצפייה 110,749 0.22%
הירשמו לצפייה 97,850 0.20%
הירשמו לצפייה 89,615 0.18%
שדרגו את המנוי 56,498 0.11%
שדרגו את המנוי 25,654 0.05%
שדרגו את המנוי 25,579 0.05%
שדרגו את המנוי 21,784 0.04%
שדרגו את המנוי 12,253 0.02%
שדרגו את המנוי 10,639 0.02%
שדרגו את המנוי 6,814 0.01%
שדרגו את המנוי 4,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,698 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 233 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,403,792 24.85%
כלל 2,915,960 5.84%
מגדל 2,242,780 4.49%
הירשמו לצפייה 2,229,350 4.47%
הירשמו לצפייה 1,462,510 2.93%
הירשמו לצפייה 946,882 1.90%
שדרגו את המנוי 485,216 0.97%
שדרגו את המנוי 469,299 0.94%
שדרגו את המנוי 268,997 0.54%
שדרגו את המנוי 250,798 0.50%
שדרגו את המנוי 208,077 0.42%
שדרגו את המנוי 140,906 0.28%
שדרגו את המנוי 87,800 0.18%
שדרגו את המנוי 80,362 0.16%
שדרגו את המנוי 68,614 0.14%
שדרגו את המנוי 66,316 0.13%
שדרגו את המנוי 59,587 0.12%
שדרגו את המנוי 46,731 0.09%
שדרגו את המנוי 35,745 0.07%
שדרגו את המנוי 33,961 0.07%
שדרגו את המנוי 29,217 0.06%
שדרגו את המנוי 29,100 0.06%
שדרגו את המנוי 25,226 0.05%
שדרגו את המנוי 22,446 0.04%
שדרגו את המנוי 22,170 0.04%
שדרגו את המנוי 22,148 0.04%
שדרגו את המנוי 16,356 0.03%
שדרגו את המנוי 15,727 0.03%
שדרגו את המנוי 14,570 0.03%
שדרגו את המנוי 13,676 0.03%
שדרגו את המנוי 12,857 0.03%
שדרגו את המנוי 12,194 0.02%
שדרגו את המנוי 8,960 0.02%
שדרגו את המנוי 8,462 0.02%
שדרגו את המנוי 8,255 0.02%
שדרגו את המנוי 7,449 0.01%
שדרגו את המנוי 6,472 0.01%
שדרגו את המנוי 6,191 0.01%
שדרגו את המנוי 5,194 0.01%
שדרגו את המנוי 4,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,081 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית