תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 5,934 64,276 58,342  983.18%
הראל 63,215 79,303 16,088  25.45%
הירשמו לצפייה 50,152 56,517 6,365  12.69%
הירשמו לצפייה 89,024 92,235 3,211  3.61%
הירשמו לצפייה 3,276 5,503 2,227  67.98%
שדרגו את המנוי 4,989 6,232 1,243  24.91%
שדרגו את המנוי 15,504 16,393 889  5.73%
שדרגו את המנוי 35,865 36,421 556  1.55%
שדרגו את המנוי 5,983 6,076 93  1.55%
שדרגו את המנוי 27,215 27,275 60  0.22%
שדרגו את המנוי 73 115 42  57.53%
שדרגו את המנוי 193,787 193,684 -103  -0.05%
שדרגו את המנוי 21,914 21,677 -237  -1.08%
שדרגו את המנוי 750 450 -300  -40.00%
שדרגו את המנוי 2,762 2,235 -527  -19.08%
שדרגו את המנוי 10,000 9,279 -721  -7.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,116

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,888

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 1,690,930 2,309,580 618,649  36.59%
הפניקס 1,304,610 1,432,350 127,738  9.79%
הירשמו לצפייה 735,431 842,404 106,973  14.55%
הירשמו לצפייה 12,396 47,341 34,945  281.91%
הירשמו לצפייה 5,900 25,499 19,599  332.19%
שדרגו את המנוי 1,882,400 1,883,720 1,319  0.07%
שדרגו את המנוי 38,583 38,775 192  0.50%
שדרגו את המנוי 29,907 29,952 45  0.15%
שדרגו את המנוי 3,513 3,556 43  1.22%
שדרגו את המנוי 281,263 281,264 1
שדרגו את המנוי 26,040 26,018 -22  -0.08%
שדרגו את המנוי 26,620 26,424 -196  -0.74%
שדרגו את המנוי 18,911 18,220 -691  -3.65%
שדרגו את המנוי 78,923 77,683 -1,240  -1.57%
שדרגו את המנוי 35,910 34,641 -1,269  -3.53%
שדרגו את המנוי 44,922 43,571 -1,351  -3.01%
שדרגו את המנוי 6,079 4,687 -1,392  -22.90%
שדרגו את המנוי 10,633 9,058 -1,575  -14.81%
שדרגו את המנוי 20,207 18,563 -1,644  -8.14%
שדרגו את המנוי 51,771 49,937 -1,834  -3.54%
שדרגו את המנוי 23,741 21,566 -2,175  -9.16%
שדרגו את המנוי 1,171,780 1,169,230 -2,552  -0.22%
שדרגו את המנוי 11,571 8,921 -2,650  -22.90%
שדרגו את המנוי 13,010 9,662 -3,348  -25.73%
שדרגו את המנוי 95,925 65,040 -30,885  -32.20%
שדרגו את המנוי 71,020 37,618 -33,402  -47.03%
שדרגו את המנוי 3,828,170 3,726,750 -101,417  -2.65%
שדרגו את המנוי 738,526 75,883 -662,643  -89.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 909,504

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -850,286

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 89,116
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,888
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 909,504
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -850,286
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 640,224 1.28%
מגדל 193,684 0.39%
מיטב דש 92,235 0.18%
הירשמו לצפייה 79,303 0.16%
הירשמו לצפייה 64,276 0.13%
הירשמו לצפייה 56,517 0.11%
שדרגו את המנוי 36,421 0.07%
שדרגו את המנוי 27,275 0.05%
שדרגו את המנוי 21,677 0.04%
שדרגו את המנוי 16,393 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 9,279 0.02%
שדרגו את המנוי 8,170 0.02%
שדרגו את המנוי 6,232 0.01%
שדרגו את המנוי 6,076 0.01%
שדרגו את המנוי 5,503 0.01%
שדרגו את המנוי 2,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,284,008 26.62%
מגדל 3,726,750 7.47%
כלל 2,309,580 4.63%
הירשמו לצפייה 1,883,720 3.77%
הירשמו לצפייה 1,432,350 2.87%
הירשמו לצפייה 1,169,230 2.34%
שדרגו את המנוי 842,404 1.69%
שדרגו את המנוי 733,851 1.47%
שדרגו את המנוי 281,264 0.56%
שדרגו את המנוי 94,969 0.19%
שדרגו את המנוי 77,683 0.16%
שדרגו את המנוי 65,040 0.13%
שדרגו את המנוי 53,540 0.11%
שדרגו את המנוי 49,937 0.10%
שדרגו את המנוי 47,341 0.09%
שדרגו את המנוי 43,571 0.09%
שדרגו את המנוי 43,218 0.09%
שדרגו את המנוי 38,775 0.08%
שדרגו את המנוי 37,618 0.08%
שדרגו את המנוי 34,641 0.07%
שדרגו את המנוי 29,952 0.06%
שדרגו את המנוי 26,424 0.05%
שדרגו את המנוי 26,018 0.05%
שדרגו את המנוי 25,499 0.05%
שדרגו את המנוי 21,566 0.04%
שדרגו את המנוי 18,563 0.04%
שדרגו את המנוי 18,220 0.04%
שדרגו את המנוי 17,023 0.03%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 12,795 0.03%
שדרגו את המנוי 10,650 0.02%
שדרגו את המנוי 10,197 0.02%
שדרגו את המנוי 9,662 0.02%
שדרגו את המנוי 9,543 0.02%
שדרגו את המנוי 9,258 0.02%
שדרגו את המנוי 9,058 0.02%
שדרגו את המנוי 8,921 0.02%
שדרגו את המנוי 6,552 0.01%
שדרגו את המנוי 5,822 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,233 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית