תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מגדל 152,127 163,925 11,798  7.76%
אקסלנס 79,446 87,043 7,597  9.56%
הירשמו לצפייה 15,331 19,871 4,540  29.61%
הירשמו לצפייה 5,900 8,000 2,100  35.59%
הירשמו לצפייה 4,563 5,141 578  12.67%
שדרגו את המנוי 1,734 2,257 523  30.16%
שדרגו את המנוי 9,042 9,538 496  5.49%
שדרגו את המנוי 594 572 -22  -3.70%
שדרגו את המנוי 100 50 -50  -50.00%
שדרגו את המנוי 7,196 7,086 -110  -1.53%
שדרגו את המנוי 1,832 1,500 -332  -18.12%
שדרגו את המנוי 4,380 3,775 -605  -13.81%
שדרגו את המנוי 101,722 98,707 -3,015  -2.96%
שדרגו את המנוי 7,090 1,989 -5,101  -71.95%
שדרגו את המנוי 56,221 47,753 -8,468  -15.06%
שדרגו את המנוי 83,967 70,245 -13,722  -16.34%
שדרגו את המנוי 44,283 15,758 -28,525  -64.42%
שדרגו את המנוי 88,615 55,829 -32,786  -37.00%
שדרגו את המנוי 247,382 169,996 -77,386  -31.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -170,122

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 3,090,320 3,385,080 294,754  9.54%
כלל 3,274,550 3,451,200 176,654  5.39%
הירשמו לצפייה 341,885 469,947 128,062  37.46%
הירשמו לצפייה 258,062 321,927 63,865  24.75%
הירשמו לצפייה 9,700 41,466 31,766  327.48%
שדרגו את המנוי 1,450,440 1,481,750 31,305  2.16%
שדרגו את המנוי 44,390 55,827 11,437  25.76%
שדרגו את המנוי 24,549 32,414 7,865  32.04%
שדרגו את המנוי 10,061 16,529 6,468  64.29%
שדרגו את המנוי 98,098 103,350 5,252  5.35%
שדרגו את המנוי 1,362 4,595 3,233  237.37%
שדרגו את המנוי 2,233,410 2,235,510 2,102  0.09%
שדרגו את המנוי 8,050 10,033 1,983  24.63%
שדרגו את המנוי 10,932 12,809 1,877  17.17%
שדרגו את המנוי 6,472 7,960 1,488  22.99%
שדרגו את המנוי 2,954 4,210 1,256  42.52%
שדרגו את המנוי 57,168 58,202 1,034  1.81%
שדרגו את המנוי 61,741 62,693 952  1.54%
שדרגו את המנוי 1,290 2,186 896  69.46%
שדרגו את המנוי 6,657 7,449 792  11.90%
שדרגו את המנוי 11,747 12,459 712  6.06%
שדרגו את המנוי 6,855 7,535 680  9.92%
שדרגו את המנוי 275,971 276,565 594  0.22%
שדרגו את המנוי 24,278 24,871 593  2.44%
שדרגו את המנוי 1,834 2,139 305  16.63%
שדרגו את המנוי 1,311 1,559 248  18.92%
שדרגו את המנוי 21,794 22,039 245  1.12%
שדרגו את המנוי 4,044 4,129 85  2.10%
שדרגו את המנוי 5,224 5,214 -10  -0.19%
שדרגו את המנוי 1,100 640 -460  -41.82%
שדרגו את המנוי 2,967 2,237 -730  -24.60%
שדרגו את המנוי 4,922 3,936 -986  -20.03%
שדרגו את המנוי 360,034 358,881 -1,153  -0.32%
שדרגו את המנוי 10,950 9,031 -1,919  -17.53%
שדרגו את המנוי 29,575 27,501 -2,074  -7.01%
שדרגו את המנוי 330,943 327,582 -3,361  -1.02%
שדרגו את המנוי 34,145 19,520 -14,625  -42.83%
שדרגו את המנוי 36,830 14,209 -22,621  -61.42%
שדרגו את המנוי 896,943 867,370 -29,573  -3.30%
שדרגו את המנוי 682,635 576,635 -106,000  -15.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 776,503

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -183,512

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -170,122
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 776,503
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -183,512
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 769,598 1.54%
ילין לפידות 169,996 0.34%
מגדל 163,925 0.33%
הירשמו לצפייה 98,707 0.20%
הירשמו לצפייה 87,043 0.17%
הירשמו לצפייה 70,245 0.14%
שדרגו את המנוי 55,829 0.11%
שדרגו את המנוי 47,753 0.10%
שדרגו את המנוי 19,871 0.04%
שדרגו את המנוי 15,758 0.03%
שדרגו את המנוי 9,538 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,086 0.01%
שדרגו את המנוי 5,141 0.01%
שדרגו את המנוי 3,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 568 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,788,327 29.63%
כלל 3,451,200 6.91%
מגדל 3,385,080 6.78%
הירשמו לצפייה 2,235,510 4.48%
הירשמו לצפייה 1,481,750 2.97%
הירשמו לצפייה 867,370 1.74%
שדרגו את המנוי 576,635 1.16%
שדרגו את המנוי 469,947 0.94%
שדרגו את המנוי 385,310 0.77%
שדרגו את המנוי 358,881 0.72%
שדרגו את המנוי 327,582 0.66%
שדרגו את המנוי 276,565 0.55%
שדרגו את המנוי 103,350 0.21%
שדרגו את המנוי 90,300 0.18%
שדרגו את המנוי 78,913 0.16%
שדרגו את המנוי 72,401 0.15%
שדרגו את המנוי 67,179 0.13%
שדרגו את המנוי 62,693 0.13%
שדרגו את המנוי 58,715 0.12%
שדרגו את המנוי 41,466 0.08%
שדרגו את המנוי 32,414 0.06%
שדרגו את המנוי 29,100 0.06%
שדרגו את המנוי 28,777 0.06%
שדרגו את המנוי 27,501 0.06%
שדרגו את המנוי 27,345 0.05%
שדרגו את המנוי 27,303 0.05%
שדרגו את המנוי 24,942 0.05%
שדרגו את המנוי 19,520 0.04%
שדרגו את המנוי 19,058 0.04%
שדרגו את המנוי 16,529 0.03%
שדרגו את המנוי 15,987 0.03%
שדרגו את המנוי 15,618 0.03%
שדרגו את המנוי 14,209 0.03%
שדרגו את המנוי 13,969 0.03%
שדרגו את המנוי 12,809 0.03%
שדרגו את המנוי 11,997 0.02%
שדרגו את המנוי 7,960 0.02%
שדרגו את המנוי 7,800 0.02%
שדרגו את המנוי 7,535 0.02%
שדרגו את המנוי 7,449 0.01%
שדרגו את המנוי 5,217 0.01%
שדרגו את המנוי 5,214 0.01%
שדרגו את המנוי 4,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית