תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 66,537 81,439 14,902  22.40%
מגדל 158,138 163,137 4,999  3.16%
הירשמו לצפייה 1,872 2,102 230  12.29%
הירשמו לצפייה 20,973 21,182 209  1.00%
הירשמו לצפייה 1,371 1,432 61  4.45%
שדרגו את המנוי 5,301 5,252 -49  -0.92%
שדרגו את המנוי 5,680 5,630 -50  -0.88%
שדרגו את המנוי 6,723 6,568 -155  -2.31%
שדרגו את המנוי 2,811 2,617 -194  -6.90%
שדרגו את המנוי 29,468 29,068 -400  -1.36%
שדרגו את המנוי 40,008 38,493 -1,515  -3.79%
שדרגו את המנוי 74,326 71,680 -2,646  -3.56%
שדרגו את המנוי 59,622 56,099 -3,523  -5.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,401

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,532

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הפניקס 4,989,410 6,689,450 1,700,040  34.07%
מנורה 1,264,460 1,571,200 306,741  24.26%
הירשמו לצפייה 916,879 1,183,100 266,225  29.04%
הירשמו לצפייה 15,675 30,165 14,490  92.44%
הירשמו לצפייה 267,212 281,612 14,400  5.39%
שדרגו את המנוי 26,213 31,645 5,432  20.72%
שדרגו את המנוי 10,248 11,298 1,050  10.25%
שדרגו את המנוי 37,966 38,545 579  1.53%
שדרגו את המנוי 53,253 53,590 337  0.63%
שדרגו את המנוי 3,334 3,576 242  7.26%
שדרגו את המנוי 6,564 6,796 232  3.53%
שדרגו את המנוי 27,255 27,400 145  0.53%
שדרגו את המנוי 53,397 53,540 143  0.27%
שדרגו את המנוי 12,595 12,579 -16  -0.13%
שדרגו את המנוי 10,009 9,543 -466  -4.66%
שדרגו את המנוי 3,687 3,217 -470  -12.75%
שדרגו את המנוי 82,700 82,133 -567  -0.69%
שדרגו את המנוי 45,512 44,859 -653  -1.43%
שדרגו את המנוי 13,725 12,795 -930  -6.78%
שדרגו את המנוי 22,324 20,932 -1,392  -6.24%
שדרגו את המנוי 20,615 18,780 -1,835  -8.90%
שדרגו את המנוי 4,835 2,977 -1,858  -38.43%
שדרגו את המנוי 36,348 30,165 -6,183  -17.01%
שדרגו את המנוי 39,289 32,295 -6,994  -17.80%
שדרגו את המנוי 35,246 25,499 -9,747  -27.65%
שדרגו את המנוי 38,870 25,951 -12,919  -33.24%
שדרגו את המנוי 784,431 735,431 -49,000  -6.25%
שדרגו את המנוי 879,612 807,144 -72,468  -8.24%
שדרגו את המנוי 1,791,120 1,676,650 -114,471  -6.39%
שדרגו את המנוי 4,781,260 4,376,340 -404,918  -8.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,310,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -684,887

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,401
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,532
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,310,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -684,887
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 522,159 1.05%
מגדל 163,137 0.33%
הראל 81,439 0.16%
הירשמו לצפייה 71,680 0.14%
הירשמו לצפייה 56,099 0.11%
הירשמו לצפייה 38,493 0.08%
שדרגו את המנוי 29,068 0.06%
שדרגו את המנוי 21,182 0.04%
שדרגו את המנוי 13,067 0.03%
שדרגו את המנוי 7,230 0.01%
שדרגו את המנוי 6,568 0.01%
שדרגו את המנוי 5,630 0.01%
שדרגו את המנוי 5,252 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 0.01%
שדרגו את המנוי 4,958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,437 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,323,711 36.71%
הפניקס 6,689,450 13.40%
מגדל 4,376,340 8.77%
הירשמו לצפייה 1,676,650 3.36%
הירשמו לצפייה 1,571,200 3.15%
הירשמו לצפייה 1,183,100 2.37%
שדרגו את המנוי 807,144 1.62%
שדרגו את המנוי 735,431 1.47%
שדרגו את המנוי 281,612 0.56%
שדרגו את המנוי 140,321 0.28%
שדרגו את המנוי 94,969 0.19%
שדרגו את המנוי 82,133 0.16%
שדרגו את המנוי 53,590 0.11%
שדרגו את המנוי 53,540 0.11%
שדרגו את המנוי 44,859 0.09%
שדרגו את המנוי 43,218 0.09%
שדרגו את המנוי 38,545 0.08%
שדרגו את המנוי 32,295 0.06%
שדרגו את המנוי 31,645 0.06%
שדרגו את המנוי 30,165 0.06%
שדרגו את המנוי 30,165 0.06%
שדרגו את המנוי 27,400 0.05%
שדרגו את המנוי 25,951 0.05%
שדרגו את המנוי 25,499 0.05%
שדרגו את המנוי 23,741 0.05%
שדרגו את המנוי 20,932 0.04%
שדרגו את המנוי 19,727 0.04%
שדרגו את המנוי 18,780 0.04%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 12,795 0.03%
שדרגו את המנוי 12,579 0.03%
שדרגו את המנוי 11,967 0.02%
שדרגו את המנוי 11,298 0.02%
שדרגו את המנוי 10,650 0.02%
שדרגו את המנוי 10,246 0.02%
שדרגו את המנוי 9,543 0.02%
שדרגו את המנוי 9,258 0.02%
שדרגו את המנוי 7,999 0.02%
שדרגו את המנוי 6,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,171 0.01%
שדרגו את המנוי 6,079 0.01%
שדרגו את המנוי 5,848 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,264 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית