תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
הראל 50,715 70,189 19,474  38.40%
פסגות 64,554 74,762 10,208  15.81%
הירשמו לצפייה 24,833 29,000 4,167  16.78%
הירשמו לצפייה 771 2,934 2,163  280.54%
הירשמו לצפייה 2,483 4,192 1,709  68.83%
שדרגו את המנוי 9,250 10,537 1,287  13.91%
שדרגו את המנוי 44 24 -20  -45.45%
שדרגו את המנוי 2,643 2,571 -72  -2.72%
שדרגו את המנוי 266 132 -134  -50.38%
שדרגו את המנוי 1,130 980 -150  -13.27%
שדרגו את המנוי 950 696 -254  -26.74%
שדרגו את המנוי 4,509 4,049 -460  -10.20%
שדרגו את המנוי 34,586 34,117 -469  -1.36%
שדרגו את המנוי 19,150 18,215 -935  -4.88%
שדרגו את המנוי 5,396 4,257 -1,139  -21.11%
שדרגו את המנוי 145,561 143,532 -2,029  -1.39%
שדרגו את המנוי 194,416 188,166 -6,250  -3.21%
שדרגו את המנוי -5,026 -25,877 -20,851  414.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,008

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,763

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 2,543,810 2,776,060 232,250  9.13%
הראל 1,188,920 1,288,620 99,708  8.39%
הירשמו לצפייה 214,777 302,248 87,471  40.73%
הירשמו לצפייה 807,160 857,160 50,000  6.19%
הירשמו לצפייה 102,193 144,897 42,704  41.79%
שדרגו את המנוי 2,870,670 2,896,120 25,446  0.89%
שדרגו את המנוי 21,566 28,012 6,446  29.89%
שדרגו את המנוי 54,792 61,089 6,297  11.49%
שדרגו את המנוי 11,650 16,356 4,706  40.39%
שדרגו את המנוי 11,368 15,749 4,381  38.54%
שדרגו את המנוי 41,367 44,957 3,590  8.68%
שדרגו את המנוי 782,944 784,895 1,951  0.25%
שדרגו את המנוי 48,772 50,172 1,400  2.87%
שדרגו את המנוי 10,938 11,490 552  5.05%
שדרגו את המנוי 38,922 38,980 58  0.15%
שדרגו את המנוי 46,221 46,271 50  0.11%
שדרגו את המנוי 24,975 25,025 50  0.20%
שדרגו את המנוי 4,327 4,011 -316  -7.30%
שדרגו את המנוי 17,891 17,480 -411  -2.30%
שדרגו את המנוי 10,692 9,720 -972  -9.09%
שדרגו את המנוי 15,588 14,503 -1,085  -6.96%
שדרגו את המנוי 4,700 2,200 -2,500  -53.19%
שדרגו את המנוי 12,651 7,506 -5,145  -40.67%
שדרגו את המנוי 14,897 9,721 -5,176  -34.75%
שדרגו את המנוי 19,461 11,845 -7,616  -39.13%
שדרגו את המנוי 33,484 25,746 -7,738  -23.11%
שדרגו את המנוי 34,800 20,018 -14,782  -42.48%
שדרגו את המנוי 261,111 81,807 -179,304  -68.67%
שדרגו את המנוי 3,158,550 2,956,200 -202,350  -6.41%
שדרגו את המנוי 5,528,450 4,924,710 -603,740  -10.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 567,060

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,031,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,008
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,763
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 567,060
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,031,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 594,274 1.19%
מיטב דש 188,166 0.38%
מגדל 143,532 0.29%
הירשמו לצפייה 74,762 0.15%
הירשמו לצפייה 70,189 0.14%
הירשמו לצפייה 34,117 0.07%
שדרגו את המנוי 31,309 0.06%
שדרגו את המנוי 29,000 0.06%
שדרגו את המנוי 18,215 0.04%
שדרגו את המנוי 10,537 0.02%
שדרגו את המנוי 4,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24 < 0.01%
שדרגו את המנוי -25,877 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,920,521 35.91%
הפניקס 4,924,710 9.87%
מגדל 2,956,200 5.92%
הירשמו לצפייה 2,896,120 5.80%
הירשמו לצפייה 2,855,280 5.72%
הירשמו לצפייה 1,288,620 2.58%
שדרגו את המנוי 857,160 1.72%
שדרגו את המנוי 784,895 1.57%
שדרגו את המנוי 302,248 0.61%
שדרגו את המנוי 144,897 0.29%
שדרגו את המנוי 106,236 0.21%
שדרגו את המנוי 104,936 0.21%
שדרגו את המנוי 81,807 0.16%
שדרגו את המנוי 61,089 0.12%
שדרגו את המנוי 50,172 0.10%
שדרגו את המנוי 46,271 0.09%
שדרגו את המנוי 46,240 0.09%
שדרגו את המנוי 38,980 0.08%
שדרגו את המנוי 32,229 0.06%
שדרגו את המנוי 28,012 0.06%
שדרגו את המנוי 27,260 0.05%
שדרגו את המנוי 25,746 0.05%
שדרגו את המנוי 25,025 0.05%
שדרגו את המנוי 23,767 0.05%
שדרגו את המנוי 20,018 0.04%
שדרגו את המנוי 17,480 0.04%
שדרגו את המנוי 16,356 0.03%
שדרגו את המנוי 14,503 0.03%
שדרגו את המנוי 14,230 0.03%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 11,845 0.02%
שדרגו את המנוי 11,490 0.02%
שדרגו את המנוי 10,451 0.02%
שדרגו את המנוי 9,721 0.02%
שדרגו את המנוי 9,720 0.02%
שדרגו את המנוי 9,103 0.02%
שדרגו את המנוי 7,841 0.02%
שדרגו את המנוי 7,506 0.02%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 5,887 0.01%
שדרגו את המנוי 4,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,240 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית