תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 38 51,985 51,947  136,702.63%
מגדל 142,089 157,521 15,432  10.86%
הירשמו לצפייה 2,419 4,595 2,176  89.95%
הירשמו לצפייה 5,480 6,330 850  15.51%
הירשמו לצפייה 6,178 6,717 539  8.72%
שדרגו את המנוי 2,711 3,164 453  16.71%
שדרגו את המנוי 32,685 33,069 384  1.17%
שדרגו את המנוי 1,004 1,312 308  30.68%
שדרגו את המנוי 833 707 -126  -15.13%
שדרגו את המנוי 98,182 97,382 -800  -0.81%
שדרגו את המנוי 1,800 499 -1,301  -72.28%
שדרגו את המנוי 4,547 3,031 -1,516  -33.34%
שדרגו את המנוי 53,017 51,491 -1,526  -2.88%
שדרגו את המנוי 5,750 4,058 -1,692  -29.43%
שדרגו את המנוי 23,781 21,813 -1,968  -8.28%
שדרגו את המנוי 84,629 64,613 -20,016  -23.65%
שדרגו את המנוי 74,457 36,698 -37,759  -50.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,089

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,704

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
פסגות 920,993 968,750 47,757  5.19%
כלל 1,962,150 1,974,850 12,693  0.65%
הירשמו לצפייה 28,100 37,416 9,316  33.15%
הירשמו לצפייה 31,159 38,289 7,130  22.88%
הירשמו לצפייה 1,110,880 1,117,240 6,366  0.57%
שדרגו את המנוי 2,712 6,564 3,852  142.04%
שדרגו את המנוי 183,373 186,381 3,008  1.64%
שדרגו את המנוי 4,481 6,171 1,690  37.71%
שדרגו את המנוי 3,921 4,200 279  7.12%
שדרגו את המנוי 13,058 13,322 264  2.02%
שדרגו את המנוי 52,952 53,102 150  0.28%
שדרגו את המנוי 27,031 27,087 56  0.21%
שדרגו את המנוי 40,962 40,991 29  0.07%
שדרגו את המנוי 267,211 267,212 1
שדרגו את המנוי 76,156 75,834 -322  -0.42%
שדרגו את המנוי 3,779 3,334 -445  -11.78%
שדרגו את המנוי 5,313 4,830 -483  -9.09%
שדרגו את המנוי 5,182 4,673 -509  -9.82%
שדרגו את המנוי 3,680 3,000 -680  -18.48%
שדרגו את המנוי 29,602 28,855 -747  -2.52%
שדרגו את המנוי 10,463 9,593 -870  -8.32%
שדרגו את המנוי 96,625 94,969 -1,656  -1.71%
שדרגו את המנוי 26,637 24,737 -1,900  -7.13%
שדרגו את המנוי 27,339 25,059 -2,280  -8.34%
שדרגו את המנוי 13,580 10,248 -3,332  -24.54%
שדרגו את המנוי 89,742 85,002 -4,740  -5.28%
שדרגו את המנוי 41,343 36,348 -4,995  -12.08%
שדרגו את המנוי 5,091,280 5,068,450 -22,823  -0.45%
שדרגו את המנוי 46,391 5,040 -41,351  -89.14%
שדרגו את המנוי 1,043,660 998,957 -44,705  -4.28%
שדרגו את המנוי 836,720 790,949 -45,771  -5.47%
שדרגו את המנוי 1,471,850 1,288,800 -183,051  -12.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 92,591

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -360,660

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,089
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -66,704
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 92,591
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -360,660
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 576,289 1.17%
מגדל 157,521 0.32%
פסגות 97,382 0.20%
הירשמו לצפייה 64,613 0.13%
הירשמו לצפייה 51,985 0.11%
הירשמו לצפייה 51,491 0.10%
שדרגו את המנוי 36,698 0.07%
שדרגו את המנוי 33,069 0.07%
שדרגו את המנוי 21,813 0.04%
שדרגו את המנוי 18,055 0.04%
שדרגו את המנוי 7,736 0.02%
שדרגו את המנוי 6,717 0.01%
שדרגו את המנוי 6,330 0.01%
שדרגו את המנוי 4,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,031 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 707 < 0.01%
שדרגו את המנוי 499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 263 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,722,258 27.82%
מגדל 5,068,450 10.28%
כלל 1,974,850 4.00%
הירשמו לצפייה 1,288,800 2.61%
הירשמו לצפייה 1,117,240 2.27%
הירשמו לצפייה 998,957 2.03%
שדרגו את המנוי 968,750 1.96%
שדרגו את המנוי 790,949 1.60%
שדרגו את המנוי 267,212 0.54%
שדרגו את המנוי 186,381 0.38%
שדרגו את המנוי 140,321 0.28%
שדרגו את המנוי 94,969 0.19%
שדרגו את המנוי 85,002 0.17%
שדרגו את המנוי 75,834 0.15%
שדרגו את המנוי 53,102 0.11%
שדרגו את המנוי 45,399 0.09%
שדרגו את המנוי 40,991 0.08%
שדרגו את המנוי 38,289 0.08%
שדרגו את המנוי 37,416 0.08%
שדרגו את המנוי 36,348 0.07%
שדרגו את המנוי 33,766 0.07%
שדרגו את המנוי 33,715 0.07%
שדרגו את המנוי 28,855 0.06%
שדרגו את המנוי 27,838 0.06%
שדרגו את המנוי 27,087 0.05%
שדרגו את המנוי 26,627 0.05%
שדרגו את המנוי 25,059 0.05%
שדרגו את המנוי 24,737 0.05%
שדרגו את המנוי 18,267 0.04%
שדרגו את המנוי 13,725 0.03%
שדרגו את המנוי 13,322 0.03%
שדרגו את המנוי 11,571 0.02%
שדרגו את המנוי 10,894 0.02%
שדרגו את המנוי 10,650 0.02%
שדרגו את המנוי 10,248 0.02%
שדרגו את המנוי 10,009 0.02%
שדרגו את המנוי 9,593 0.02%
שדרגו את המנוי 9,258 0.02%
שדרגו את המנוי 7,869 0.02%
שדרגו את המנוי 6,564 0.01%
שדרגו את המנוי 6,323 0.01%
שדרגו את המנוי 6,171 0.01%
שדרגו את המנוי 5,040 0.01%
שדרגו את המנוי 4,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,264 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית