תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 74,126 119,693 45,567  61.47%
אקסלנס 52,070 60,534 8,464  16.26%
הירשמו לצפייה 26,158 29,836 3,678  14.06%
הירשמו לצפייה 90,707 91,555 848  0.93%
הירשמו לצפייה 2,251 2,876 625  27.77%
שדרגו את המנוי 1,478 1,794 316  21.38%
שדרגו את המנוי 568 673 105  18.49%
שדרגו את המנוי 4,076 4,069 -7  -0.17%
שדרגו את המנוי 438 399 -39  -8.90%
שדרגו את המנוי 86,462 85,425 -1,037  -1.20%
שדרגו את המנוי 255,767 254,294 -1,473  -0.58%
שדרגו את המנוי 23,424 21,811 -1,613  -6.89%
שדרגו את המנוי 96,092 89,322 -6,770  -7.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,603

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,939

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 2,985,530 3,519,220 533,682  17.88%
מגדל 2,610,970 2,785,790 174,819  6.70%
הירשמו לצפייה 429,299 578,315 149,016  34.71%
הירשמו לצפייה 69,630 218,222 148,592  213.40%
הירשמו לצפייה 22,148 78,913 56,765  256.30%
שדרגו את המנוי 42,936 64,480 21,544  50.18%
שדרגו את המנוי 12,226 29,007 16,781  137.26%
שדרגו את המנוי 89,848 105,370 15,522  17.28%
שדרגו את המנוי 830,414 838,512 8,098  0.98%
שדרגו את המנוי 140,993 146,033 5,040  3.57%
שדרגו את המנוי 2,230,340 2,231,040 701  0.03%
שדרגו את המנוי 230,280 230,796 516  0.22%
שדרגו את המנוי 5,761 6,095 334  5.80%
שדרגו את המנוי 32,008 31,946 -62  -0.19%
שדרגו את המנוי 5,005 4,922 -83  -1.66%
שדרגו את המנוי 1,418 1,152 -266  -18.76%
שדרגו את המנוי 2,692 2,314 -378  -14.04%
שדרגו את המנוי 3,118 2,710 -408  -13.09%
שדרגו את המנוי 8,255 7,832 -423  -5.12%
שדרגו את המנוי 1,677 1,208 -469  -27.97%
שדרגו את המנוי 12,394 11,624 -770  -6.21%
שדרגו את המנוי 2,603 1,636 -967  -37.15%
שדרגו את המנוי 2,100 1,100 -1,000  -47.62%
שדרגו את המנוי 21,405 20,051 -1,354  -6.33%
שדרגו את המנוי 7,755 6,245 -1,510  -19.47%
שדרגו את המנוי 12,536 10,586 -1,950  -15.56%
שדרגו את המנוי 20,979 18,519 -2,460  -11.73%
שדרגו את המנוי 33,470 30,982 -2,488  -7.43%
שדרגו את המנוי 10,095 7,394 -2,701  -26.76%
שדרגו את המנוי 8,379 5,622 -2,757  -32.90%
שדרגו את המנוי 12,194 9,337 -2,857  -23.43%
שדרגו את המנוי 60,424 56,994 -3,430  -5.68%
שדרגו את המנוי 29,217 23,461 -5,756  -19.70%
שדרגו את המנוי 46,731 40,694 -6,037  -12.92%
שדרגו את המנוי 16,356 10,061 -6,295  -38.49%
שדרגו את המנוי 64,746 58,039 -6,707  -10.36%
שדרגו את המנוי 66,196 56,012 -10,184  -15.38%
שדרגו את המנוי 223,736 202,250 -21,486  -9.60%
שדרגו את המנוי 1,452,400 1,394,330 -58,065  -4.00%
שדרגו את המנוי 467,939 405,935 -62,004  -13.25%
שדרגו את המנוי 77,527 4,643 -72,884  -94.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,131,410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -275,751

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,603
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,939
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,131,410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -275,751
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 769,071 1.54%
ילין לפידות 254,294 0.51%
הראל 119,693 0.24%
הירשמו לצפייה 91,555 0.18%
הירשמו לצפייה 89,322 0.18%
הירשמו לצפייה 85,425 0.17%
שדרגו את המנוי 60,534 0.12%
שדרגו את המנוי 29,836 0.06%
שדרגו את המנוי 21,811 0.04%
שדרגו את המנוי 5,662 0.01%
שדרגו את המנוי 4,069 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,128 < 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 399 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,356,324 26.76%
כלל 3,519,220 7.05%
מגדל 2,785,790 5.58%
הירשמו לצפייה 2,231,040 4.47%
הירשמו לצפייה 1,394,330 2.79%
הירשמו לצפייה 838,512 1.68%
שדרגו את המנוי 578,315 1.16%
שדרגו את המנוי 405,935 0.81%
שדרגו את המנוי 230,796 0.46%
שדרגו את המנוי 218,222 0.44%
שדרגו את המנוי 202,250 0.41%
שדרגו את המנוי 146,033 0.29%
שדרגו את המנוי 105,370 0.21%
שדרגו את המנוי 78,913 0.16%
שדרגו את המנוי 64,480 0.13%
שדרגו את המנוי 58,039 0.12%
שדרגו את המנוי 56,994 0.11%
שדרגו את המנוי 56,012 0.11%
שדרגו את המנוי 40,694 0.08%
שדרגו את המנוי 31,946 0.06%
שדרגו את המנוי 30,982 0.06%
שדרגו את המנוי 29,100 0.06%
שדרגו את המנוי 29,007 0.06%
שדרגו את המנוי 25,226 0.05%
שדרגו את המנוי 23,461 0.05%
שדרגו את המנוי 20,051 0.04%
שדרגו את המנוי 18,519 0.04%
שדרגו את המנוי 15,727 0.03%
שדרגו את המנוי 15,172 0.03%
שדרגו את המנוי 12,230 0.02%
שדרגו את המנוי 10,586 0.02%
שדרגו את המנוי 10,061 0.02%
שדרגו את המנוי 9,337 0.02%
שדרגו את המנוי 9,047 0.02%
שדרגו את המנוי 7,394 0.01%
שדרגו את המנוי 7,064 0.01%
שדרגו את המנוי 6,472 0.01%
שדרגו את המנוי 6,095 0.01%
שדרגו את המנוי 5,622 0.01%
שדרגו את המנוי 4,922 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית