תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אנליסט 17,219 33,264 16,045  93.18%
מיטב דש 5,433 12,525 7,092  130.54%
הירשמו לצפייה 540 4,636 4,096  758.52%
הירשמו לצפייה 5 3,384 3,379  67,580.00%
הירשמו לצפייה 28,048 31,427 3,379  12.05%
שדרגו את המנוי 1,527 3,542 2,015  131.96%
שדרגו את המנוי 2,569 4,524 1,955  76.10%
שדרגו את המנוי 180 2,124 1,944  1,080.00%
שדרגו את המנוי 318 1,278 960  301.89%
שדרגו את המנוי 1,414 1,948 534  37.77%
שדרגו את המנוי 125 35 -90  -72.00%
שדרגו את המנוי 5,607 5,412 -195  -3.48%
שדרגו את המנוי 388 80 -308  -79.38%
שדרגו את המנוי 550 38 -512  -93.09%
שדרגו את המנוי 211,761 210,908 -853  -0.40%
שדרגו את המנוי 12,738 11,742 -996  -7.82%
שדרגו את המנוי 12,288 9,701 -2,587  -21.05%
שדרגו את המנוי 37,265 28,179 -9,086  -24.38%
שדרגו את המנוי 41,049 27,913 -13,136  -32.00%
שדרגו את המנוי 81,215 25,797 -55,418  -68.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,181

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 26 140,342 140,316  539,676.92%
הראל 131,464 189,843 58,379  44.41%
הירשמו לצפייה 47,962 104,793 56,831  118.49%
הירשמו לצפייה 723,120 763,520 40,400  5.59%
הירשמו לצפייה 143,652 168,652 25,000  17.40%
שדרגו את המנוי 167 10,670 10,503  6,289.22%
שדרגו את המנוי 2,254 9,862 7,608  337.53%
שדרגו את המנוי 5,781 11,410 5,629  97.37%
שדרגו את המנוי 77,478 80,348 2,870  3.70%
שדרגו את המנוי 5,874 8,405 2,531  43.09%
שדרגו את המנוי 4,545 6,955 2,410  53.03%
שדרגו את המנוי 662 3,033 2,371  358.16%
שדרגו את המנוי 648 2,715 2,067  318.98%
שדרגו את המנוי 4,213 6,264 2,051  48.68%
שדרגו את המנוי 443 2,079 1,636  369.30%
שדרגו את המנוי 8,236 9,633 1,397  16.96%
שדרגו את המנוי 6,036 7,202 1,166  19.32%
שדרגו את המנוי 233 1,088 855  366.95%
שדרגו את המנוי 2,323 3,133 810  34.87%
שדרגו את המנוי 3,060 3,710 650  21.24%
שדרגו את המנוי 2,103 2,672 569  27.06%
שדרגו את המנוי 102 519 417  408.82%
שדרגו את המנוי 382 777 395  103.40%
שדרגו את המנוי 104 442 338  325.00%
שדרגו את המנוי 13,331 13,653 322  2.42%
שדרגו את המנוי 94 410 316  336.17%
שדרגו את המנוי 2,202 2,334 132  5.99%
שדרגו את המנוי 1,233 1,331 98  7.95%
שדרגו את המנוי 29 124 95  327.59%
שדרגו את המנוי 3,437 3,284 -153  -4.45%
שדרגו את המנוי 5,306 5,056 -250  -4.71%
שדרגו את המנוי 10,513 9,587 -926  -8.81%
שדרגו את המנוי 15,692 14,509 -1,183  -7.54%
שדרגו את המנוי 435,468 433,644 -1,824  -0.42%
שדרגו את המנוי 123,316 118,038 -5,278  -4.28%
שדרגו את המנוי 129,910 123,428 -6,482  -4.99%
שדרגו את המנוי 61,277 50,711 -10,566  -17.24%
שדרגו את המנוי 1,102,650 869,651 -233,000  -21.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 368,162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -259,662

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 368,162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -259,662
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 420,560 2.91%
ילין לפידות 210,908 1.46%
אנליסט 33,264 0.23%
הירשמו לצפייה 31,427 0.22%
הירשמו לצפייה 28,179 0.20%
הירשמו לצפייה 27,913 0.19%
שדרגו את המנוי 25,797 0.18%
שדרגו את המנוי 12,525 0.09%
שדרגו את המנוי 11,742 0.08%
שדרגו את המנוי 9,701 0.07%
שדרגו את המנוי 5,412 0.04%
שדרגו את המנוי 4,636 0.03%
שדרגו את המנוי 4,524 0.03%
שדרגו את המנוי 3,542 0.02%
שדרגו את המנוי 3,384 0.02%
שדרגו את המנוי 2,124 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 0.01%
שדרגו את המנוי 1,803 0.01%
שדרגו את המנוי 1,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,567,395 24.70%
מגדל 869,651 6.02%
אלטשולר - שחם 763,520 5.29%
הירשמו לצפייה 433,644 3.00%
הירשמו לצפייה 319,008 2.21%
הירשמו לצפייה 189,843 1.31%
שדרגו את המנוי 168,652 1.17%
שדרגו את המנוי 140,342 0.97%
שדרגו את המנוי 123,428 0.85%
שדרגו את המנוי 118,038 0.82%
שדרגו את המנוי 104,793 0.73%
שדרגו את המנוי 80,348 0.56%
שדרגו את המנוי 50,711 0.35%
שדרגו את המנוי 26,866 0.19%
שדרגו את המנוי 14,509 0.10%
שדרגו את המנוי 13,653 0.09%
שדרגו את המנוי 12,575 0.09%
שדרגו את המנוי 11,410 0.08%
שדרגו את המנוי 10,670 0.07%
שדרגו את המנוי 9,862 0.07%
שדרגו את המנוי 9,633 0.07%
שדרגו את המנוי 9,587 0.07%
שדרגו את המנוי 8,405 0.06%
שדרגו את המנוי 7,832 0.05%
שדרגו את המנוי 7,202 0.05%
שדרגו את המנוי 6,955 0.05%
שדרגו את המנוי 6,264 0.04%
שדרגו את המנוי 5,056 0.04%
שדרגו את המנוי 5,012 0.03%
שדרגו את המנוי 4,576 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,710 0.03%
שדרגו את המנוי 3,284 0.02%
שדרגו את המנוי 3,133 0.02%
שדרגו את המנוי 3,033 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,672 0.02%
שדרגו את המנוי 2,334 0.02%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
משקיע/ה
חברה ציבורית