תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מגדל 96,527 95,981 -546  -0.57%
אניגמה 9,334 8,131 -1,203  -12.89%
הירשמו לצפייה 85,209 83,318 -1,891  -2.22%
הירשמו לצפייה 31,000 26,800 -4,200  -13.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,840

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,009,920 1,584,230 574,307  56.87%
הפניקס 1,460,380 1,477,740 17,362  1.19%
הירשמו לצפייה 13,257 19,257 6,000  45.26%
הירשמו לצפייה 52,800 50,800 -2,000  -3.79%
הירשמו לצפייה 911,977 909,098 -2,879  -0.32%
שדרגו את המנוי 437,570 422,167 -15,403  -3.52%
שדרגו את המנוי 2,285,500 635,435 -1,650,060  -72.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 597,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,670,342

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,840
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 597,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,670,342
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 287,032 1.44%
מגדל 95,981 0.48%
תמיר פישמן 83,318 0.42%
הירשמו לצפייה 30,000 0.15%
הירשמו לצפייה 26,800 0.13%
הירשמו לצפייה 22,310 0.11%
שדרגו את המנוי 12,797 0.06%
שדרגו את המנוי 8,131 0.04%
שדרגו את המנוי 7,695 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,550,072 32.75%
מגדל 1,584,230 7.92%
הפניקס 1,477,740 7.39%
הירשמו לצפייה 909,098 4.55%
הירשמו לצפייה 635,435 3.18%
הירשמו לצפייה 422,167 2.11%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 30,245 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 19,257 0.10%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
שם חברה: דלק תגמולים
מספר נייר ערך: 1129493
ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת ענף: חיפושי נפט וגז
תחום פעילות: לחברה זכות לקבל תגמולי-על משדות הגז "תמר" ו"דלית".
משקיע/ה
חברה ציבורית