תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מיטב דש 88,238 108,228 19,990  22.65%
אדמונד דה רוטשילד 49,321 48,921 -400  -0.81%
הירשמו לצפייה 15,437 13,303 -2,134  -13.82%
הירשמו לצפייה 110,870 102,258 -8,612  -7.77%
הירשמו לצפייה 106,507 97,772 -8,735  -8.20%
שדרגו את המנוי 1,170,520 1,148,260 -22,259  -1.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,990

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,140

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,573,910 1,565,180 -8,726  -0.55%
אקסלנס 480,044 469,995 -10,049  -2.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,775

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,990
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,775
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,000,940 4.25%
פסגות 1,148,260 2.44%
פורסט 373,243 0.79%
הירשמו לצפייה 108,228 0.23%
הירשמו לצפייה 102,258 0.22%
הירשמו לצפייה 101,197 0.21%
שדרגו את המנוי 97,772 0.21%
שדרגו את המנוי 48,921 0.10%
שדרגו את המנוי 13,303 0.03%
שדרגו את המנוי 3,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,783,382 18.66%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 1,565,180 3.32%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 469,995 1.00%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 274,666 0.58%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שם חברה: ויתניה
מספר נייר ערך: 1109966
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
משקיע/ה
חברה ציבורית