תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אפסילון 36,000 43,476 7,476  20.77%
פרופאונד 13,491 15,953 2,462  18.25%
הירשמו לצפייה 23,430 25,453 2,023  8.63%
הירשמו לצפייה 47,510 48,609 1,099  2.31%
הירשמו לצפייה 40,694 41,207 513  1.26%
שדרגו את המנוי 7,959 8,159 200  2.51%
שדרגו את המנוי 2,543 1,896 -647  -25.44%
שדרגו את המנוי 32,562 30,362 -2,200  -6.76%
שדרגו את המנוי 115,482 108,589 -6,893  -5.97%
שדרגו את המנוי 179,457 171,532 -7,925  -4.42%
שדרגו את המנוי 52,373 40,133 -12,240  -23.37%
שדרגו את המנוי 898,689 861,097 -37,592  -4.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,773

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,497

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 5,169,400 5,400,810 231,406  4.48%
הלמן אלדובי 280,397 439,728 159,331  56.82%
הירשמו לצפייה 1,571,250 1,719,560 148,317  9.44%
הירשמו לצפייה 52,158 187,492 135,334  259.47%
הירשמו לצפייה 450,815 473,952 23,137  5.13%
שדרגו את המנוי 18,850 12,690 -6,160  -32.68%
שדרגו את המנוי 12,150 5,650 -6,500  -53.50%
שדרגו את המנוי 110,000 50,296 -59,704  -54.28%
שדרגו את המנוי 417,081 224,812 -192,269  -46.10%
שדרגו את המנוי 645,002 342,169 -302,833  -46.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 697,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -567,466

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,773
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,497
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 697,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -567,466
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,631,140 3.47%
פסגות 861,097 1.83%
פורסט 219,789 0.47%
הירשמו לצפייה 171,532 0.36%
הירשמו לצפייה 108,589 0.23%
הירשמו לצפייה 48,609 0.10%
שדרגו את המנוי 43,476 0.09%
שדרגו את המנוי 41,207 0.09%
שדרגו את המנוי 40,133 0.09%
שדרגו את המנוי 30,362 0.06%
שדרגו את המנוי 25,453 0.05%
שדרגו את המנוי 15,953 0.03%
שדרגו את המנוי 14,278 0.03%
שדרגו את המנוי 8,159 0.02%
שדרגו את המנוי 1,896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,247,877 19.65%
הראל 5,400,810 11.47%
הפניקס 1,719,560 3.65%
הירשמו לצפייה 473,952 1.01%
הירשמו לצפייה 439,728 0.93%
הירשמו לצפייה 342,169 0.73%
שדרגו את המנוי 224,812 0.48%
שדרגו את המנוי 195,095 0.41%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 50,296 0.11%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 32,721 0.07%
שדרגו את המנוי 29,954 0.06%
שדרגו את המנוי 24,050 0.05%
שדרגו את המנוי 19,819 0.04%
שדרגו את המנוי 14,235 0.03%
שדרגו את המנוי 12,936 0.03%
שדרגו את המנוי 12,690 0.03%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 5,690 0.01%
שדרגו את המנוי 5,650 0.01%
שדרגו את המנוי 1,652 < 0.01%
שם חברה: ויתניה
מספר נייר ערך: 1109966
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
משקיע/ה
חברה ציבורית