תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מור 13,280,700 13,836,600 555,898  4.19%
פסגות 546,150 989,153 443,003  81.11%
הירשמו לצפייה 555,241 681,721 126,480  22.78%
הירשמו לצפייה 1,821,450 1,927,260 105,815  5.81%
הירשמו לצפייה 3,910,130 3,968,640 58,513  1.50%
שדרגו את המנוי 2,870 14,023 11,153  388.61%
שדרגו את המנוי 27,389 37,247 9,858  35.99%
שדרגו את המנוי 19,246 27,072 7,826  40.66%
שדרגו את המנוי 411,645 417,279 5,634  1.37%
שדרגו את המנוי 9,127 10,426 1,299  14.23%
שדרגו את המנוי 6,450 7,450 1,000  15.50%
שדרגו את המנוי 26,402 26,464 62  0.23%
שדרגו את המנוי 126,179 126,028 -151  -0.12%
שדרגו את המנוי 42,917 41,017 -1,900  -4.43%
שדרגו את המנוי 799,194 797,194 -2,000  -0.25%
שדרגו את המנוי 10,000 6,002 -3,998  -39.98%
שדרגו את המנוי 1,874,140 51,402 -1,822,740  -97.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,326,541

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,830,789

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,323,350 8,470,580 6,147,220  264.58%
מיטב דש 20,539,100 23,558,300 3,019,240  14.70%
הירשמו לצפייה 1,612,670 2,314,110 701,440  43.50%
הירשמו לצפייה 1,330,780 1,610,980 280,197  21.06%
הירשמו לצפייה 2,358,760 2,617,350 258,591  10.96%
שדרגו את המנוי 111,429 322,879 211,450  189.76%
שדרגו את המנוי 185,271 364,610 179,339  96.80%
שדרגו את המנוי 3,762,560 3,917,840 155,282  4.13%
שדרגו את המנוי 322,564 353,709 31,145  9.66%
שדרגו את המנוי 284,221 314,221 30,000  10.56%
שדרגו את המנוי 174,000 202,276 28,276  16.25%
שדרגו את המנוי 107,115 119,065 11,950  11.16%
שדרגו את המנוי 52,938 57,763 4,825  9.11%
שדרגו את המנוי 156,817 159,663 2,846  1.81%
שדרגו את המנוי 851,903 853,155 1,252  0.15%
שדרגו את המנוי 433,694 434,358 664  0.15%
שדרגו את המנוי 80,676 81,219 543  0.67%
שדרגו את המנוי 1,706,760 1,706,760 5
שדרגו את המנוי 269,721 265,975 -3,746  -1.39%
שדרגו את המנוי 4,981,690 4,974,160 -7,530  -0.15%
שדרגו את המנוי 447,906 431,206 -16,700  -3.73%
שדרגו את המנוי 1,065,290 1,047,500 -17,786  -1.67%
שדרגו את המנוי 34,148 5,855 -28,293  -82.85%
שדרגו את המנוי 4,027,690 3,857,310 -170,382  -4.23%
שדרגו את המנוי 2,592,490 2,029,030 -563,463  -21.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,064,265

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -807,900

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,326,541
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,830,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,064,265
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -807,900
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,676,537 12.88%
מור 13,836,600 7.22%
מיטב דש 3,968,640 2.07%
הירשמו לצפייה 1,927,260 1.01%
הירשמו לצפייה 989,153 0.52%
הירשמו לצפייה 797,194 0.42%
שדרגו את המנוי 778,330 0.41%
שדרגו את המנוי 773,001 0.40%
שדרגו את המנוי 681,721 0.36%
שדרגו את המנוי 417,279 0.22%
שדרגו את המנוי 126,028 0.07%
שדרגו את המנוי 75,211 0.04%
שדרגו את המנוי 52,922 0.03%
שדרגו את המנוי 51,402 0.03%
שדרגו את המנוי 41,017 0.02%
שדרגו את המנוי 37,247 0.02%
שדרגו את המנוי 27,072 0.01%
שדרגו את המנוי 26,464 0.01%
שדרגו את המנוי 14,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,002 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 65,252,155 34.05%
מיטב דש 23,558,300 12.29%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 8,470,580 4.42%
הירשמו לצפייה 4,974,160 2.60%
הירשמו לצפייה 3,917,840 2.04%
הירשמו לצפייה 3,857,310 2.01%
שדרגו את המנוי 2,617,350 1.37%
שדרגו את המנוי 2,314,110 1.21%
שדרגו את המנוי 2,029,030 1.06%
שדרגו את המנוי 1,706,760 0.89%
שדרגו את המנוי 1,610,980 0.84%
שדרגו את המנוי 1,047,500 0.55%
שדרגו את המנוי 899,293 0.47%
שדרגו את המנוי 853,155 0.45%
שדרגו את המנוי 700,000 0.37%
שדרגו את המנוי 567,363 0.30%
שדרגו את המנוי 551,335 0.29%
שדרגו את המנוי 495,069 0.26%
שדרגו את המנוי 439,715 0.23%
שדרגו את המנוי 434,358 0.23%
שדרגו את המנוי 431,206 0.22%
שדרגו את המנוי 364,610 0.19%
שדרגו את המנוי 353,709 0.18%
שדרגו את המנוי 322,879 0.17%
שדרגו את המנוי 314,221 0.16%
שדרגו את המנוי 270,454 0.14%
שדרגו את המנוי 265,975 0.14%
שדרגו את המנוי 209,834 0.11%
שדרגו את המנוי 202,276 0.11%
שדרגו את המנוי 183,052 0.10%
שדרגו את המנוי 176,393 0.09%
שדרגו את המנוי 172,748 0.09%
שדרגו את המנוי 159,663 0.08%
שדרגו את המנוי 130,899 0.07%
שדרגו את המנוי 119,065 0.06%
שדרגו את המנוי 103,397 0.05%
שדרגו את המנוי 81,219 0.04%
שדרגו את המנוי 72,803 0.04%
שדרגו את המנוי 69,887 0.04%
שדרגו את המנוי 57,763 0.03%
שדרגו את המנוי 53,906 0.03%
שדרגו את המנוי 32,194 0.02%
שדרגו את המנוי 31,132 0.02%
שדרגו את המנוי 22,807 0.01%
שדרגו את המנוי 5,855 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית