תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מור 10,646,800 10,732,500 85,733  0.80%
מגדל 875,585 957,874 82,289  9.40%
הירשמו לצפייה 65,526 109,617 44,091  67.29%
הירשמו לצפייה 329,166 361,680 32,514  9.88%
הירשמו לצפייה 93,532 120,561 27,029  28.90%
שדרגו את המנוי 50,436 77,117 26,681  52.90%
שדרגו את המנוי 52,310 75,858 23,548  45.02%
שדרגו את המנוי 3,176,190 3,195,940 19,746  0.62%
שדרגו את המנוי 133,877 144,319 10,442  7.80%
שדרגו את המנוי 19,740 25,196 5,456  27.64%
שדרגו את המנוי 425,000 430,000 5,000  1.18%
שדרגו את המנוי 18,724 19,763 1,039  5.55%
שדרגו את המנוי 50,800 46,800 -4,000  -7.87%
שדרגו את המנוי 130,225 122,610 -7,615  -5.85%
שדרגו את המנוי 225,500 216,218 -9,282  -4.12%
שדרגו את המנוי 220,094 210,460 -9,634  -4.38%
שדרגו את המנוי 17,500 5,000 -12,500  -71.43%
שדרגו את המנוי 364,444 350,444 -14,000  -3.84%
שדרגו את המנוי 58,000 41,000 -17,000  -29.31%
שדרגו את המנוי 730,610 710,757 -19,853  -2.72%
שדרגו את המנוי 952,240 896,442 -55,798  -5.86%
שדרגו את המנוי 3,163,480 2,899,410 -264,062  -8.35%
שדרגו את המנוי 4,127,520 3,547,910 -579,605  -14.04%
שדרגו את המנוי 1,829,930 1,168,440 -661,488  -36.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 363,568

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,654,837

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 1,137,850 5,085,120 3,947,260  346.91%
הפניקס 4,017,250 5,697,150 1,679,900  41.82%
הירשמו לצפייה 1,148,070 1,584,730 436,659  38.03%
הירשמו לצפייה 26,193 143,541 117,348  448.01%
הירשמו לצפייה 2,366,210 2,454,510 88,299  3.73%
שדרגו את המנוי 1,843,640 1,914,000 70,355  3.82%
שדרגו את המנוי 310,877 353,062 42,185  13.57%
שדרגו את המנוי 5,300 12,700 7,400  139.62%
שדרגו את המנוי 8,063,090 8,069,930 6,846  0.08%
שדרגו את המנוי 1,881,580 1,885,400 3,820  0.20%
שדרגו את המנוי 7,345 6,542 -803  -10.93%
שדרגו את המנוי 505,119 503,674 -1,445  -0.29%
שדרגו את המנוי 367,123 363,958 -3,165  -0.86%
שדרגו את המנוי 138,692 133,792 -4,900  -3.53%
שדרגו את המנוי 122,831 115,770 -7,061  -5.75%
שדרגו את המנוי 405,223 395,378 -9,845  -2.43%
שדרגו את המנוי 129,138 114,403 -14,735  -11.41%
שדרגו את המנוי 126,999 112,074 -14,925  -11.75%
שדרגו את המנוי 227,198 206,526 -20,672  -9.10%
שדרגו את המנוי 3,233,790 3,212,450 -21,341  -0.66%
שדרגו את המנוי 857,996 821,938 -36,058  -4.20%
שדרגו את המנוי 498,693 459,614 -39,079  -7.84%
שדרגו את המנוי 1,921,380 1,881,630 -39,753  -2.07%
שדרגו את המנוי 105,445 45,445 -60,000  -56.90%
שדרגו את המנוי 209,610 113,710 -95,900  -45.75%
שדרגו את המנוי 3,145,140 2,847,270 -297,875  -9.47%
שדרגו את המנוי 1,070,190 690,186 -380,000  -35.51%
שדרגו את המנוי 2,862,580 129,444 -2,733,140  -95.48%
שדרגו את המנוי 10,930,400 3,039,560 -7,890,890  -72.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,400,072

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,671,587

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 363,568
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,654,837
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,400,072
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,671,587
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,348,374 14.27%
מור 10,732,500 5.60%
אי.בי.אי. 3,547,910 1.85%
הירשמו לצפייה 3,195,940 1.67%
הירשמו לצפייה 2,899,410 1.51%
הירשמו לצפייה 1,168,440 0.61%
שדרגו את המנוי 957,874 0.50%
שדרגו את המנוי 896,442 0.47%
שדרגו את המנוי 854,181 0.45%
שדרגו את המנוי 710,757 0.37%
שדרגו את המנוי 430,000 0.22%
שדרגו את המנוי 361,680 0.19%
שדרגו את המנוי 350,444 0.18%
שדרגו את המנוי 216,218 0.11%
שדרגו את המנוי 210,460 0.11%
שדרגו את המנוי 144,319 0.08%
שדרגו את המנוי 122,610 0.06%
שדרגו את המנוי 120,561 0.06%
שדרגו את המנוי 109,617 0.06%
שדרגו את המנוי 77,117 0.04%
שדרגו את המנוי 75,858 0.04%
שדרגו את המנוי 46,800 0.02%
שדרגו את המנוי 41,000 0.02%
שדרגו את המנוי 25,196 0.01%
שדרגו את המנוי 19,763 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 777 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,525,431 26.88%
מנורה 8,069,930 4.21%
הפניקס 5,697,150 2.97%
הירשמו לצפייה 5,085,120 2.65%
הירשמו לצפייה 3,212,450 1.68%
הירשמו לצפייה 3,039,560 1.59%
שדרגו את המנוי 2,847,270 1.49%
שדרגו את המנוי 2,454,510 1.28%
שדרגו את המנוי 2,070,560 1.08%
שדרגו את המנוי 1,914,000 1.00%
שדרגו את המנוי 1,885,400 0.98%
שדרגו את המנוי 1,881,630 0.98%
שדרגו את המנוי 1,584,730 0.83%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.81%
שדרגו את המנוי 1,107,030 0.58%
שדרגו את המנוי 847,248 0.44%
שדרגו את המנוי 821,938 0.43%
שדרגו את המנוי 690,186 0.36%
שדרגו את המנוי 644,169 0.34%
שדרגו את המנוי 608,104 0.32%
שדרגו את המנוי 570,000 0.30%
שדרגו את המנוי 503,674 0.26%
שדרגו את המנוי 498,722 0.26%
שדרגו את המנוי 459,614 0.24%
שדרגו את המנוי 395,378 0.21%
שדרגו את המנוי 364,501 0.19%
שדרגו את המנוי 363,958 0.19%
שדרגו את המנוי 353,062 0.18%
שדרגו את המנוי 249,628 0.13%
שדרגו את המנוי 206,526 0.11%
שדרגו את המנוי 194,377 0.10%
שדרגו את המנוי 143,541 0.07%
שדרגו את המנוי 133,792 0.07%
שדרגו את המנוי 129,444 0.07%
שדרגו את המנוי 115,770 0.06%
שדרגו את המנוי 114,403 0.06%
שדרגו את המנוי 113,710 0.06%
שדרגו את המנוי 113,500 0.06%
שדרגו את המנוי 112,074 0.06%
שדרגו את המנוי 106,034 0.06%
שדרגו את המנוי 103,397 0.05%
שדרגו את המנוי 63,298 0.03%
שדרגו את המנוי 45,445 0.02%
שדרגו את המנוי 35,716 0.02%
שדרגו את המנוי 12,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,542 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית