תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אנליסט 710,001 757,001 47,000  6.62%
אדמונד דה רוטשילד 1,319,150 1,344,650 25,500  1.93%
הירשמו לצפייה 279,101 302,954 23,853  8.55%
הירשמו לצפייה 40,286 58,625 18,339  45.52%
הירשמו לצפייה 688,671 704,872 16,201  2.35%
שדרגו את המנוי 10,750 20,754 10,004  93.06%
שדרגו את המנוי 140,339 145,342 5,003  3.56%
שדרגו את המנוי 5,266 10,000 4,734  89.90%
שדרגו את המנוי 15,593 13,673 -1,920  -12.31%
שדרגו את המנוי 11,319 9,145 -2,174  -19.21%
שדרגו את המנוי 10,422 8,017 -2,405  -23.08%
שדרגו את המנוי 99,260 93,864 -5,396  -5.44%
שדרגו את המנוי 152,893 137,059 -15,834  -10.36%
שדרגו את המנוי 1,292,210 1,258,760 -33,454  -2.59%
שדרגו את המנוי 289,773 247,789 -41,984  -14.49%
שדרגו את המנוי 14,858,900 14,807,000 -51,875  -0.35%
שדרגו את המנוי 2,005,570 1,948,940 -56,629  -2.82%
שדרגו את המנוי 4,392,170 4,290,540 -101,634  -2.31%
שדרגו את המנוי 716,978 397,387 -319,591  -44.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 150,634

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -632,896

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 18,151,200 20,539,100 2,387,900  13.16%
הכשרה ביטוח 1,995,810 3,762,560 1,766,750  88.52%
הירשמו לצפייה 578,949 851,903 272,954  47.15%
הירשמו לצפייה 3,865,340 4,027,690 162,350  4.20%
הירשמו לצפייה 2,496,380 2,592,490 96,110  3.85%
שדרגו את המנוי 512,114 567,363 55,249  10.79%
שדרגו את המנוי 854,592 899,293 44,701  5.23%
שדרגו את המנוי 406,941 447,906 40,965  10.07%
שדרגו את המנוי 408,007 433,694 25,687  6.30%
שדרגו את המנוי 270,469 284,221 13,752  5.08%
שדרגו את המנוי 164,773 176,393 11,620  7.05%
שדרגו את המנוי 96,729 107,115 10,386  10.74%
שדרגו את המנוי 121,107 130,899 9,792  8.09%
שדרגו את המנוי 163,754 172,748 8,994  5.49%
שדרגו את המנוי 62,367 69,887 7,520  12.06%
שדרגו את המנוי 262,425 269,721 7,296  2.78%
שדרגו את המנוי 65,823 72,803 6,980  10.60%
שדרגו את המנוי 2,352,880 2,358,760 5,880  0.25%
שדרגו את המנוי 47,073 52,938 5,865  12.46%
שדרגו את המנוי 29,179 32,194 3,015  10.33%
שדרגו את המנוי 52,310 53,906 1,596  3.05%
שדרגו את המנוי 182,439 183,052 613  0.34%
שדרגו את המנוי 4,981,160 4,981,690 530  0.01%
שדרגו את המנוי 209,835 209,834 -1
שדרגו את המנוי 81,004 80,676 -328  -0.40%
שדרגו את המנוי 158,566 156,817 -1,749  -1.10%
שדרגו את המנוי 317,724 270,454 -47,270  -14.88%
שדרגו את המנוי 86,017 31,132 -54,885  -63.81%
שדרגו את המנוי 191,886 103,397 -88,489  -46.12%
שדרגו את המנוי 129,000 34,148 -94,852  -73.53%
שדרגו את המנוי 215,508 105,445 -110,063  -51.07%
שדרגו את המנוי 488,474 322,564 -165,910  -33.96%
שדרגו את המנוי 374,059 185,271 -188,788  -50.47%
שדרגו את המנוי 2,987,710 1,612,670 -1,375,040  -46.02%
שדרגו את המנוי 5,446,020 2,323,350 -3,122,670  -57.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,946,505

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,250,045

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 150,634
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -632,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,946,505
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,250,045
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,657,444 13.91%
מור 14,807,000 7.73%
מיטב דש 4,290,540 2.24%
הירשמו לצפייה 1,948,940 1.02%
הירשמו לצפייה 1,344,650 0.70%
הירשמו לצפייה 1,258,760 0.66%
שדרגו את המנוי 757,001 0.39%
שדרגו את המנוי 704,872 0.37%
שדרגו את המנוי 397,387 0.21%
שדרגו את המנוי 302,954 0.16%
שדרגו את המנוי 247,789 0.13%
שדרגו את המנוי 145,342 0.08%
שדרגו את המנוי 137,059 0.07%
שדרגו את המנוי 93,864 0.05%
שדרגו את המנוי 65,845 0.03%
שדרגו את המנוי 58,625 0.03%
שדרגו את המנוי 22,309 0.01%
שדרגו את המנוי 20,754 0.01%
שדרגו את המנוי 13,673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,803,898 29.12%
מיטב דש 20,539,100 10.72%
מנורה 4,981,690 2.60%
הירשמו לצפייה 4,027,690 2.10%
הירשמו לצפייה 3,762,560 1.96%
הירשמו לצפייה 2,592,490 1.35%
שדרגו את המנוי 2,358,760 1.23%
שדרגו את המנוי 2,323,350 1.21%
שדרגו את המנוי 1,706,760 0.89%
שדרגו את המנוי 1,612,670 0.84%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.81%
שדרגו את המנוי 1,330,780 0.69%
שדרגו את המנוי 1,065,290 0.56%
שדרגו את המנוי 899,293 0.47%
שדרגו את המנוי 851,903 0.44%
שדרגו את המנוי 700,000 0.37%
שדרגו את המנוי 567,363 0.30%
שדרגו את המנוי 447,906 0.23%
שדרגו את המנוי 439,715 0.23%
שדרגו את המנוי 433,694 0.23%
שדרגו את המנוי 322,564 0.17%
שדרגו את המנוי 284,221 0.15%
שדרגו את המנוי 270,454 0.14%
שדרגו את המנוי 269,721 0.14%
שדרגו את המנוי 209,834 0.11%
שדרגו את המנוי 193,393 0.10%
שדרגו את המנוי 185,271 0.10%
שדרגו את המנוי 183,052 0.10%
שדרגו את המנוי 176,393 0.09%
שדרגו את המנוי 174,000 0.09%
שדרגו את המנוי 172,748 0.09%
שדרגו את המנוי 156,817 0.08%
שדרגו את המנוי 130,899 0.07%
שדרגו את המנוי 111,429 0.06%
שדרגו את המנוי 107,115 0.06%
שדרגו את המנוי 105,445 0.06%
שדרגו את המנוי 103,397 0.05%
שדרגו את המנוי 80,676 0.04%
שדרגו את המנוי 72,803 0.04%
שדרגו את המנוי 69,887 0.04%
שדרגו את המנוי 53,906 0.03%
שדרגו את המנוי 52,938 0.03%
שדרגו את המנוי 34,148 0.02%
שדרגו את המנוי 32,194 0.02%
שדרגו את המנוי 31,132 0.02%
שדרגו את המנוי 22,807 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית