תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 47,491 115,011 67,520  142.17%
פסגות 203,036 234,005 30,969  15.25%
הירשמו לצפייה 385,364 403,617 18,253  4.74%
הירשמו לצפייה 764,457 778,330 13,873  1.81%
הירשמו לצפייה 75,211 88,729 13,518  17.97%
שדרגו את המנוי 7,156 9,127 1,971  27.54%
שדרגו את המנוי 1,418 2,870 1,452  102.40%
שדרגו את המנוי 16,000 17,000 1,000  6.25%
שדרגו את המנוי 49,292 48,212 -1,080  -2.19%
שדרגו את המנוי 1,255,290 1,234,130 -21,156  -1.69%
שדרגו את המנוי 142,645 120,936 -21,709  -15.22%
שדרגו את המנוי 1,885,900 1,815,280 -70,617  -3.74%
שדרגו את המנוי 14,868,500 14,771,600 -96,943  -0.65%
שדרגו את המנוי 4,146,450 3,981,990 -164,454  -3.97%
שדרגו את המנוי 1,351,650 1,037,350 -314,300  -23.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 148,556

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -690,259

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 18,151,200 20,539,100 2,387,900  13.16%
הכשרה ביטוח 1,995,810 3,762,560 1,766,750  88.52%
הירשמו לצפייה 578,949 851,903 272,954  47.15%
הירשמו לצפייה 3,865,340 4,027,690 162,350  4.20%
הירשמו לצפייה 2,496,380 2,592,490 96,110  3.85%
שדרגו את המנוי 512,114 567,363 55,249  10.79%
שדרגו את המנוי 854,592 899,293 44,701  5.23%
שדרגו את המנוי 406,941 447,906 40,965  10.07%
שדרגו את המנוי 408,007 433,694 25,687  6.30%
שדרגו את המנוי 270,469 284,221 13,752  5.08%
שדרגו את המנוי 164,773 176,393 11,620  7.05%
שדרגו את המנוי 96,729 107,115 10,386  10.74%
שדרגו את המנוי 121,107 130,899 9,792  8.09%
שדרגו את המנוי 163,754 172,748 8,994  5.49%
שדרגו את המנוי 62,367 69,887 7,520  12.06%
שדרגו את המנוי 262,425 269,721 7,296  2.78%
שדרגו את המנוי 65,823 72,803 6,980  10.60%
שדרגו את המנוי 2,352,880 2,358,760 5,880  0.25%
שדרגו את המנוי 47,073 52,938 5,865  12.46%
שדרגו את המנוי 29,179 32,194 3,015  10.33%
שדרגו את המנוי 52,310 53,906 1,596  3.05%
שדרגו את המנוי 182,439 183,052 613  0.34%
שדרגו את המנוי 4,981,160 4,981,690 530  0.01%
שדרגו את המנוי 209,835 209,834 -1
שדרגו את המנוי 81,004 80,676 -328  -0.40%
שדרגו את המנוי 158,566 156,817 -1,749  -1.10%
שדרגו את המנוי 317,724 270,454 -47,270  -14.88%
שדרגו את המנוי 86,017 31,132 -54,885  -63.81%
שדרגו את המנוי 191,886 103,397 -88,489  -46.12%
שדרגו את המנוי 129,000 34,148 -94,852  -73.53%
שדרגו את המנוי 215,508 105,445 -110,063  -51.07%
שדרגו את המנוי 488,474 322,564 -165,910  -33.96%
שדרגו את המנוי 374,059 185,271 -188,788  -50.47%
שדרגו את המנוי 2,987,710 1,612,670 -1,375,040  -46.02%
שדרגו את המנוי 5,446,020 2,323,350 -3,122,670  -57.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,946,505

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,250,045

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 148,556
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -690,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,946,505
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,250,045
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,492,343 13.30%
מור 14,771,600 7.71%
מיטב דש 3,981,990 2.08%
הירשמו לצפייה 1,815,280 0.95%
הירשמו לצפייה 1,234,130 0.64%
הירשמו לצפייה 1,037,350 0.54%
שדרגו את המנוי 778,330 0.41%
שדרגו את המנוי 773,001 0.40%
שדרגו את המנוי 403,617 0.21%
שדרגו את המנוי 234,005 0.12%
שדרגו את המנוי 120,936 0.06%
שדרגו את המנוי 115,011 0.06%
שדרגו את המנוי 88,729 0.05%
שדרגו את המנוי 48,212 0.03%
שדרגו את המנוי 20,754 0.01%
שדרגו את המנוי 19,246 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,127 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,450 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,803,898 29.12%
מיטב דש 20,539,100 10.72%
מנורה 4,981,690 2.60%
הירשמו לצפייה 4,027,690 2.10%
הירשמו לצפייה 3,762,560 1.96%
הירשמו לצפייה 2,592,490 1.35%
שדרגו את המנוי 2,358,760 1.23%
שדרגו את המנוי 2,323,350 1.21%
שדרגו את המנוי 1,706,760 0.89%
שדרגו את המנוי 1,612,670 0.84%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.81%
שדרגו את המנוי 1,330,780 0.69%
שדרגו את המנוי 1,065,290 0.56%
שדרגו את המנוי 899,293 0.47%
שדרגו את המנוי 851,903 0.44%
שדרגו את המנוי 700,000 0.37%
שדרגו את המנוי 567,363 0.30%
שדרגו את המנוי 447,906 0.23%
שדרגו את המנוי 439,715 0.23%
שדרגו את המנוי 433,694 0.23%
שדרגו את המנוי 322,564 0.17%
שדרגו את המנוי 284,221 0.15%
שדרגו את המנוי 270,454 0.14%
שדרגו את המנוי 269,721 0.14%
שדרגו את המנוי 209,834 0.11%
שדרגו את המנוי 193,393 0.10%
שדרגו את המנוי 185,271 0.10%
שדרגו את המנוי 183,052 0.10%
שדרגו את המנוי 176,393 0.09%
שדרגו את המנוי 174,000 0.09%
שדרגו את המנוי 172,748 0.09%
שדרגו את המנוי 156,817 0.08%
שדרגו את המנוי 130,899 0.07%
שדרגו את המנוי 111,429 0.06%
שדרגו את המנוי 107,115 0.06%
שדרגו את המנוי 105,445 0.06%
שדרגו את המנוי 103,397 0.05%
שדרגו את המנוי 80,676 0.04%
שדרגו את המנוי 72,803 0.04%
שדרגו את המנוי 69,887 0.04%
שדרגו את המנוי 53,906 0.03%
שדרגו את המנוי 52,938 0.03%
שדרגו את המנוי 34,148 0.02%
שדרגו את המנוי 32,194 0.02%
שדרגו את המנוי 31,132 0.02%
שדרגו את המנוי 22,807 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית