תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,184,160 1,709,200 525,037  44.34%
פורסט 592,443 615,463 23,020  3.89%
הירשמו לצפייה 5,717 21,538 15,821  276.74%
הירשמו לצפייה 1,209,900 1,212,610 2,710  0.22%
הירשמו לצפייה 10,112 10,422 310  3.07%
שדרגו את המנוי 123,749 122,981 -768  -0.62%
שדרגו את המנוי 274,939 273,038 -1,901  -0.69%
שדרגו את המנוי 28,116 25,147 -2,969  -10.56%
שדרגו את המנוי 6,923 1,799 -5,124  -74.01%
שדרגו את המנוי 17,986 8,260 -9,726  -54.08%
שדרגו את המנוי 129,686 117,342 -12,344  -9.52%
שדרגו את המנוי 697,501 680,001 -17,500  -2.51%
שדרגו את המנוי 112,486 94,334 -18,152  -16.14%
שדרגו את המנוי 922,098 882,782 -39,316  -4.26%
שדרגו את המנוי 2,018,040 1,973,240 -44,791  -2.22%
שדרגו את המנוי 446,309 390,356 -55,953  -12.54%
שדרגו את המנוי 121,781 3,787 -117,994  -96.89%
שדרגו את המנוי 4,838,040 4,471,020 -367,026  -7.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 566,898

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -693,564

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 11,158,500 15,073,000 3,914,520  35.08%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,029,750 5,446,020 2,416,270  79.75%
הירשמו לצפייה 471,183 1,995,810 1,524,630  323.57%
הירשמו לצפייה 1,956,750 2,987,710 1,030,960  52.69%
הירשמו לצפייה 1,257,400 1,706,760 449,367  35.74%
שדרגו את המנוי 880,022 1,191,420 311,400  35.39%
שדרגו את המנוי 2,065,770 2,352,880 287,107  13.90%
שדרגו את המנוי 417,644 512,114 94,470  22.62%
שדרגו את המנוי 189,000 270,469 81,469  43.11%
שדרגו את המנוי 377,053 439,715 62,662  16.62%
שדרגו את המנוי 353,185 408,007 54,822  15.52%
שדרגו את המנוי 806,783 854,592 47,809  5.93%
שדרגו את המנוי 121,638 163,754 42,116  34.62%
שדרגו את המנוי 368,194 406,941 38,747  10.52%
שדרגו את המנוי 133,144 164,773 31,629  23.76%
שדרגו את המנוי 71,566 96,729 25,163  35.16%
שדרגו את המנוי 99,496 121,107 21,611  21.72%
שדרגו את המנוי 47,307 62,367 15,060  31.83%
שדרגו את המנוי 473,801 488,474 14,673  3.10%
שדרגו את המנוי 3,853,560 3,865,340 11,777  0.31%
שדרגו את המנוי 41,226 52,310 11,084  26.89%
שדרגו את המנוי 37,208 47,073 9,865  26.51%
שדרגו את המנוי 58,606 65,823 7,217  12.31%
שדרגו את המנוי 4,975,250 4,981,160 5,909  0.12%
שדרגו את המנוי 23,800 29,179 5,379  22.60%
שדרגו את המנוי 577,257 578,949 1,692  0.29%
שדרגו את המנוי 87,283 81,004 -6,279  -7.19%
שדרגו את המנוי 169,535 158,566 -10,969  -6.47%
שדרגו את המנוי 152,000 129,000 -23,000  -15.13%
שדרגו את המנוי 206,753 182,439 -24,314  -11.76%
שדרגו את המנוי 260,754 191,886 -68,868  -26.41%
שדרגו את המנוי 527,059 374,059 -153,000  -29.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,517,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -286,430

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 566,898
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -693,564
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,517,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -286,430
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,661,759 14.43%
מור 14,918,200 7.78%
מיטב דש 4,471,020 2.33%
הירשמו לצפייה 1,973,240 1.03%
הירשמו לצפייה 1,709,200 0.89%
הירשמו לצפייה 1,212,610 0.63%
שדרגו את המנוי 882,782 0.46%
שדרגו את המנוי 680,001 0.35%
שדרגו את המנוי 615,463 0.32%
שדרגו את המנוי 390,356 0.20%
שדרגו את המנוי 273,038 0.14%
שדרגו את המנוי 122,981 0.06%
שדרגו את המנוי 117,342 0.06%
שדרגו את המנוי 105,459 0.06%
שדרגו את המנוי 94,334 0.05%
שדרגו את המנוי 25,147 0.01%
שדרגו את המנוי 22,309 0.01%
שדרגו את המנוי 21,538 0.01%
שדרגו את המנוי 10,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,799 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,053 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,823,942 26.52%
מיטב דש 15,073,000 7.86%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,446,020 2.84%
הירשמו לצפייה 4,981,160 2.60%
הירשמו לצפייה 3,865,340 2.02%
הירשמו לצפייה 2,987,710 1.56%
שדרגו את המנוי 2,352,880 1.23%
שדרגו את המנוי 1,995,810 1.04%
שדרגו את המנוי 1,706,760 0.89%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.81%
שדרגו את המנוי 1,330,780 0.69%
שדרגו את המנוי 1,191,420 0.62%
שדרגו את המנוי 854,592 0.45%
שדרגו את המנוי 700,000 0.37%
שדרגו את המנוי 578,949 0.30%
שדרגו את המנוי 561,615 0.29%
שדרגו את המנוי 512,114 0.27%
שדרגו את המנוי 488,474 0.25%
שדרגו את המנוי 439,715 0.23%
שדרגו את המנוי 408,007 0.21%
שדרגו את המנוי 406,941 0.21%
שדרגו את המנוי 374,059 0.20%
שדרגו את המנוי 317,724 0.17%
שדרגו את המנוי 270,469 0.14%
שדרגו את המנוי 215,508 0.11%
שדרגו את המנוי 209,835 0.11%
שדרגו את המנוי 193,393 0.10%
שדרגו את המנוי 191,886 0.10%
שדרגו את המנוי 182,439 0.10%
שדרגו את המנוי 174,000 0.09%
שדרגו את המנוי 164,773 0.09%
שדרגו את המנוי 163,754 0.09%
שדרגו את המנוי 158,566 0.08%
שדרגו את המנוי 129,000 0.07%
שדרגו את המנוי 121,107 0.06%
שדרגו את המנוי 96,729 0.05%
שדרגו את המנוי 86,017 0.04%
שדרגו את המנוי 81,004 0.04%
שדרגו את המנוי 65,823 0.03%
שדרגו את המנוי 62,367 0.03%
שדרגו את המנוי 52,310 0.03%
שדרגו את המנוי 47,073 0.02%
שדרגו את המנוי 29,179 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית