סלע קפיטל נדל"ן - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אנליסט 498,108 740,001 241,893  48.56%
מיטב דש 5,443,200 5,478,550 35,349  0.65%
הירשמו לצפייה 44,700 69,700 25,000  55.93%
הירשמו לצפייה 7,458 21,610 14,152  189.76%
הירשמו לצפייה 1,318,190 1,331,170 12,979  0.98%
שדרגו את המנוי 1,204,500 1,207,900 3,400  0.28%
שדרגו את המנוי 15,123 18,373 3,250  21.49%
שדרגו את המנוי 584,567 587,442 2,875  0.49%
שדרגו את המנוי 122,044 122,191 147  0.12%
שדרגו את המנוי 9,658 9,358 -300  -3.11%
שדרגו את המנוי 1,909 1,434 -475  -24.88%
שדרגו את המנוי 130,374 129,686 -688  -0.53%
שדרגו את המנוי 178,114 175,960 -2,154  -1.21%
שדרגו את המנוי 277,347 271,297 -6,050  -2.18%
שדרגו את המנוי 1,053,660 1,014,450 -39,209  -3.72%
שדרגו את המנוי 2,121,950 2,050,870 -71,078  -3.35%
שדרגו את המנוי 213,999 111,780 -102,219  -47.77%
שדרגו את המנוי 16,717,300 14,918,200 -1,799,170  -10.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 339,045

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,021,343

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 658,622 974,682 316,060  47.99%
הפניקס 600,030 880,022 279,992  46.66%
הירשמו לצפייה 379,595 471,183 91,588  24.13%
הירשמו לצפייה 311,468 377,053 65,585  21.06%
הירשמו לצפייה 100,738 121,638 20,900  20.75%
שדרגו את המנוי 1,937,260 1,956,750 19,484  1.01%
שדרגו את המנוי 2,053,910 2,065,770 11,864  0.58%
שדרגו את המנוי 51,917 58,606 6,689  12.88%
שדרגו את המנוי 4,971,450 4,975,250 3,802  0.08%
שדרגו את המנוי 366,831 368,194 1,363  0.37%
שדרגו את המנוי 576,655 577,257 602  0.10%
שדרגו את המנוי 133,749 133,144 -605  -0.45%
שדרגו את המנוי 171,633 169,535 -2,098  -1.22%
שדרגו את המנוי 91,423 87,283 -4,140  -4.53%
שדרגו את המנוי 213,294 206,753 -6,541  -3.07%
שדרגו את המנוי 72,144 50,000 -22,144  -30.69%
שדרגו את המנוי 113,150 86,017 -27,133  -23.98%
שדרגו את המנוי 505,781 473,801 -31,980  -6.32%
שדרגו את המנוי 231,964 193,393 -38,571  -16.63%
שדרגו את המנוי 263,049 215,508 -47,541  -18.07%
שדרגו את המנוי 595,959 527,059 -68,900  -11.56%
שדרגו את המנוי 4,018,430 3,853,560 -164,871  -4.10%
שדרגו את המנוי 11,410,000 11,158,500 -251,560  -2.20%
שדרגו את המנוי 706,370 353,185 -353,185  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 817,929

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,019,269

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 339,045
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,021,343
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 817,929
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,019,269
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,026,848 16.84%
מור 14,918,200 8.65%
מיטב דש 5,478,550 3.18%
הירשמו לצפייה 2,050,870 1.19%
הירשמו לצפייה 1,331,170 0.77%
הירשמו לצפייה 1,207,900 0.70%
שדרגו את המנוי 1,014,450 0.59%
שדרגו את המנוי 740,001 0.43%
שדרגו את המנוי 587,442 0.34%
שדרגו את המנוי 468,473 0.27%
שדרגו את המנוי 271,297 0.16%
שדרגו את המנוי 175,960 0.10%
שדרגו את המנוי 129,686 0.08%
שדרגו את המנוי 122,191 0.07%
שדרגו את המנוי 121,781 0.07%
שדרגו את המנוי 119,062 0.07%
שדרגו את המנוי 111,780 0.06%
שדרגו את המנוי 69,700 0.04%
שדרגו את המנוי 28,116 0.02%
שדרגו את המנוי 22,309 0.01%
שדרגו את המנוי 21,610 0.01%
שדרגו את המנוי 18,373 0.01%
שדרגו את המנוי 9,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,958,395 24.34%
מיטב דש 11,158,500 6.47%
מנורה 4,975,250 2.89%
הירשמו לצפייה 3,853,560 2.24%
הירשמו לצפייה 3,029,750 1.76%
הירשמו לצפייה 2,065,770 1.20%
שדרגו את המנוי 1,956,750 1.13%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.90%
שדרגו את המנוי 1,330,780 0.77%
שדרגו את המנוי 1,257,400 0.73%
שדרגו את המנוי 974,682 0.57%
שדרגו את המנוי 880,022 0.51%
שדרגו את המנוי 806,783 0.47%
שדרגו את המנוי 700,000 0.41%
שדרגו את המנוי 577,257 0.33%
שדרגו את המנוי 561,615 0.33%
שדרגו את המנוי 527,059 0.31%
שדרגו את המנוי 473,801 0.27%
שדרגו את המנוי 471,183 0.27%
שדרגו את המנוי 417,644 0.24%
שדרגו את המנוי 377,053 0.22%
שדרגו את המנוי 368,194 0.21%
שדרגו את המנוי 353,185 0.20%
שדרגו את המנוי 347,322 0.20%
שדרגו את המנוי 295,244 0.17%
שדרגו את המנוי 260,754 0.15%
שדרגו את המנוי 215,508 0.13%
שדרגו את המנוי 209,835 0.12%
שדרגו את המנוי 206,753 0.12%
שדרגו את המנוי 193,393 0.11%
שדרגו את המנוי 189,000 0.11%
שדרגו את המנוי 174,000 0.10%
שדרגו את המנוי 169,535 0.10%
שדרגו את המנוי 152,000 0.09%
שדרגו את המנוי 133,144 0.08%
שדרגו את המנוי 121,638 0.07%
שדרגו את המנוי 99,496 0.06%
שדרגו את המנוי 87,283 0.05%
שדרגו את המנוי 86,017 0.05%
שדרגו את המנוי 71,566 0.04%
שדרגו את המנוי 58,606 0.03%
שדרגו את המנוי 50,000 0.03%
שדרגו את המנוי 47,307 0.03%
שדרגו את המנוי 41,226 0.02%
שדרגו את המנוי 37,208 0.02%
שדרגו את המנוי 23,800 0.01%
שדרגו את המנוי 15,882 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית