תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 754,285 976,116 221,831  29.41%
סיגמא 34,247 87,741 53,494  156.20%
הירשמו לצפייה 655,930 702,590 46,660  7.11%
הירשמו לצפייה 101,054 141,633 40,579  40.16%
הירשמו לצפייה 128,213 144,502 16,289  12.70%
שדרגו את המנוי 1,970,220 1,979,620 9,398  0.48%
שדרגו את המנוי 24,964 32,479 7,515  30.10%
שדרגו את המנוי 14,358,100 14,364,600 6,485  0.05%
שדרגו את המנוי 9,900 12,500 2,600  26.26%
שדרגו את המנוי 10,426 11,569 1,143  10.96%
שדרגו את המנוי 27,072 25,871 -1,201  -4.44%
שדרגו את המנוי 13,103 11,643 -1,460  -11.14%
שדרגו את המנוי 14,023 9,821 -4,202  -29.97%
שדרגו את המנוי 58,582 48,093 -10,489  -17.90%
שדרגו את המנוי 706,694 685,444 -21,250  -3.01%
שדרגו את המנוי 1,051,700 1,023,560 -28,142  -2.68%
שדרגו את המנוי 3,588,880 3,513,350 -75,529  -2.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 405,994

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -142,273

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 8,470,580 10,930,400 2,459,870  29.04%
בנק לאומי 1,706,760 3,145,140 1,438,380  84.28%
הירשמו לצפייה 853,155 1,876,790 1,023,630  119.98%
הירשמו לצפייה 2,617,350 3,072,580 455,226  17.39%
הירשמו לצפייה 434,358 857,996 423,638  97.53%
שדרגו את המנוי 899,293 1,279,600 380,309  42.29%
שדרגו את המנוי 431,206 805,488 374,282  86.80%
שדרגו את המנוי 1,610,980 1,929,620 318,642  19.78%
שדרגו את המנוי 202,276 508,116 305,840  151.20%
שדרגו את המנוי 314,221 608,104 293,883  93.53%
שדרגו את המנוי 265,975 505,119 239,144  89.91%
שדרגו את המנוי 270,454 498,693 228,239  84.39%
שדרגו את המנוי 1,047,500 1,261,740 214,235  20.45%
שדרגו את המנוי 176,393 355,511 179,118  101.54%
שדרגו את המנוי 172,748 310,877 138,129  79.96%
שדרגו את המנוי 353,709 487,293 133,584  37.77%
שדרגו את המנוי 31,132 133,767 102,635  329.68%
שדרגו את המנוי 183,052 282,638 99,586  54.40%
שדרגו את המנוי 119,065 209,398 90,333  75.87%
שדרגו את המנוי 72,803 138,692 65,889  90.50%
שדרגו את המנוי 322,879 383,076 60,197  18.64%
שדרגו את המנוי 69,887 129,138 59,251  84.78%
שדרגו את המנוי 53,906 102,541 48,635  90.22%
שדרגו את המנוי 32,194 69,671 37,477  116.41%
שדרגו את המנוי 22,807 41,503 18,696  81.97%
שדרגו את המנוי 4,974,160 4,985,440 11,275  0.23%
שדרגו את המנוי 2,314,110 2,320,800 6,689  0.29%
שדרגו את המנוי 209,834 209,835 1
שדרגו את המנוי 5,855 5,300 -555  -9.48%
שדרגו את המנוי 103,397 99,962 -3,435  -3.32%
שדרגו את המנוי 81,219 76,702 -4,517  -5.56%
שדרגו את המנוי 159,663 32,809 -126,854  -79.45%
שדרגו את המנוי 567,363 417,644 -149,719  -26.39%
שדרגו את המנוי 551,335 371,204 -180,131  -32.67%
שדרגו את המנוי 2,029,030 1,448,240 -580,786  -28.62%
שדרגו את המנוי 3,917,840 2,766,720 -1,151,120  -29.38%
שדרגו את המנוי 3,857,310 1,191,630 -2,665,680  -69.11%
שדרגו את המנוי 23,558,300 14,134,400 -9,423,940  -40.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,206,813

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,286,737

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 405,994
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -142,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,206,813
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,286,737
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,446,174 13.28%
מור 14,364,600 7.50%
מיטב דש 3,513,350 1.83%
הירשמו לצפייה 1,979,620 1.03%
הירשמו לצפייה 1,023,560 0.53%
הירשמו לצפייה 976,116 0.51%
שדרגו את המנוי 787,628 0.41%
שדרגו את המנוי 769,001 0.40%
שדרגו את המנוי 702,590 0.37%
שדרגו את המנוי 685,444 0.36%
שדרגו את המנוי 144,502 0.08%
שדרגו את המנוי 141,633 0.07%
שדרגו את המנוי 87,741 0.05%
שדרגו את המנוי 51,402 0.03%
שדרגו את המנוי 48,093 0.03%
שדרגו את המנוי 42,017 0.02%
שדרגו את המנוי 32,479 0.02%
שדרגו את המנוי 25,871 0.01%
שדרגו את המנוי 12,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,821 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,002 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 61,707,879 32.20%
מיטב דש 14,134,400 7.37%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 10,930,400 5.70%
הירשמו לצפייה 4,985,440 2.60%
הירשמו לצפייה 3,145,140 1.64%
הירשמו לצפייה 3,072,580 1.60%
שדרגו את המנוי 2,766,720 1.44%
שדרגו את המנוי 2,320,800 1.21%
שדרגו את המנוי 1,929,620 1.01%
שדרגו את המנוי 1,876,790 0.98%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.81%
שדרגו את המנוי 1,448,240 0.76%
שדרגו את המנוי 1,279,600 0.67%
שדרגו את המנוי 1,261,740 0.66%
שדרגו את המנוי 1,191,630 0.62%
שדרגו את המנוי 857,996 0.45%
שדרגו את המנוי 805,488 0.42%
שדרגו את המנוי 700,000 0.37%
שדרגו את המנוי 644,169 0.34%
שדרגו את המנוי 608,104 0.32%
שדרגו את המנוי 508,116 0.27%
שדרגו את המנוי 505,119 0.26%
שדרגו את המנוי 498,693 0.26%
שדרגו את המנוי 495,069 0.26%
שדרגו את המנוי 487,293 0.25%
שדרגו את המנוי 417,644 0.22%
שדרגו את המנוי 383,076 0.20%
שדרגו את המנוי 371,204 0.19%
שדרגו את המנוי 355,511 0.19%
שדרגו את המנוי 310,877 0.16%
שדרגו את המנוי 282,638 0.15%
שדרגו את המנוי 223,379 0.12%
שדרגו את המנוי 209,835 0.11%
שדרגו את המנוי 209,398 0.11%
שדרגו את המנוי 138,692 0.07%
שדרגו את המנוי 133,767 0.07%
שדרגו את המנוי 129,138 0.07%
שדרגו את המנוי 105,445 0.06%
שדרגו את המנוי 102,541 0.05%
שדרגו את המנוי 99,962 0.05%
שדרגו את המנוי 76,702 0.04%
שדרגו את המנוי 69,671 0.04%
שדרגו את המנוי 41,503 0.02%
שדרגו את המנוי 32,809 0.02%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית