תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 5,177,680 5,435,390 257,711  4.98%
אדמונד דה רוטשילד 1,121,000 1,159,000 38,000  3.39%
הירשמו לצפייה 16,138,700 16,176,200 37,500  0.23%
הירשמו לצפייה 454,504 468,473 13,969  3.07%
הירשמו לצפייה 187,815 192,108 4,293  2.29%
שדרגו את המנוי 129,355 130,374 1,019  0.79%
שדרגו את המנוי 581,216 582,123 907  0.16%
שדרגו את המנוי 124,120 122,343 -1,777  -1.43%
שדרגו את המנוי 181,080 178,114 -2,966  -1.64%
שדרגו את המנוי 123,365 119,062 -4,303  -3.49%
שדרגו את המנוי 571,158 548,108 -23,050  -4.04%
שדרגו את המנוי 1,465,290 1,427,670 -37,625  -2.57%
שדרגו את המנוי 1,634,610 1,560,760 -73,848  -4.52%
שדרגו את המנוי 494,630 351,782 -142,848  -28.88%
שדרגו את המנוי 2,327,560 2,177,680 -149,870  -6.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 353,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -436,287

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 1,100,000 1,555,640 455,640  41.42%
קו הבריאות 647,534 706,370 58,836  9.09%
הירשמו לצפייה 1,882,600 1,937,260 54,666  2.90%
הירשמו לצפייה 606,485 658,622 52,137  8.60%
הירשמו לצפייה 477,481 505,781 28,300  5.93%
שדרגו את המנוי 2,041,020 2,053,910 12,891  0.63%
שדרגו את המנוי 1,323,840 1,330,780 6,937  0.52%
שדרגו את המנוי 4,967,980 4,971,450 3,476  0.07%
שדרגו את המנוי 596,582 600,030 3,448  0.58%
שדרגו את המנוי 364,750 366,831 2,081  0.57%
שדרגו את המנוי 309,934 311,468 1,534  0.49%
שדרגו את המנוי 575,963 576,655 692  0.12%
שדרגו את המנוי 4,017,940 4,018,430 496  0.01%
שדרגו את המנוי 94,772 91,423 -3,349  -3.53%
שדרגו את המנוי 177,938 171,633 -6,305  -3.54%
שדרגו את המנוי 268,382 260,754 -7,628  -2.84%
שדרגו את המנוי 309,923 295,244 -14,679  -4.74%
שדרגו את המנוי 120,000 72,144 -47,856  -39.88%
שדרגו את המנוי 237,000 152,000 -85,000  -35.86%
שדרגו את המנוי 12,048,300 11,410,000 -638,265  -5.30%
שדרגו את המנוי 1,266,280 379,595 -886,683  -70.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 681,134

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,689,765

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 353,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -436,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 681,134
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,689,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,831,127 17.88%
מור 16,176,200 9.38%
מיטב דש 5,435,390 3.15%
הירשמו לצפייה 2,177,680 1.26%
הירשמו לצפייה 1,560,760 0.91%
הירשמו לצפייה 1,427,670 0.83%
שדרגו את המנוי 1,159,000 0.67%
שדרגו את המנוי 582,123 0.34%
שדרגו את המנוי 548,108 0.32%
שדרגו את המנוי 468,473 0.27%
שדרגו את המנוי 351,782 0.20%
שדרגו את המנוי 192,108 0.11%
שדרגו את המנוי 178,114 0.10%
שדרגו את המנוי 130,374 0.08%
שדרגו את המנוי 122,343 0.07%
שדרגו את המנוי 121,781 0.07%
שדרגו את המנוי 119,062 0.07%
שדרגו את המנוי 28,116 0.02%
שדרגו את המנוי 22,309 0.01%
שדרגו את המנוי 10,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 782 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,694,723 24.18%
מיטב דש 11,410,000 6.62%
מנורה 4,971,450 2.88%
הירשמו לצפייה 4,018,430 2.33%
הירשמו לצפייה 3,029,750 1.76%
הירשמו לצפייה 2,053,910 1.19%
שדרגו את המנוי 1,937,260 1.12%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.90%
שדרגו את המנוי 1,330,780 0.77%
שדרגו את המנוי 1,257,400 0.73%
שדרגו את המנוי 806,783 0.47%
שדרגו את המנוי 706,370 0.41%
שדרגו את המנוי 700,000 0.41%
שדרגו את המנוי 658,622 0.38%
שדרגו את המנוי 600,030 0.35%
שדרגו את המנוי 595,959 0.35%
שדרגו את המנוי 576,655 0.33%
שדרגו את המנוי 561,615 0.33%
שדרגו את המנוי 505,781 0.29%
שדרגו את המנוי 379,595 0.22%
שדרגו את המנוי 366,831 0.21%
שדרגו את המנוי 347,322 0.20%
שדרגו את המנוי 311,468 0.18%
שדרגו את המנוי 295,244 0.17%
שדרגו את המנוי 263,049 0.15%
שדרגו את המנוי 260,754 0.15%
שדרגו את המנוי 231,964 0.13%
שדרגו את המנוי 213,294 0.12%
שדרגו את המנוי 209,835 0.12%
שדרגו את המנוי 189,000 0.11%
שדרגו את המנוי 174,000 0.10%
שדרגו את המנוי 171,633 0.10%
שדרגו את המנוי 152,000 0.09%
שדרגו את המנוי 133,749 0.08%
שדרגו את המנוי 113,150 0.07%
שדרגו את המנוי 100,738 0.06%
שדרגו את המנוי 99,496 0.06%
שדרגו את המנוי 91,423 0.05%
שדרגו את המנוי 72,144 0.04%
שדרגו את המנוי 71,566 0.04%
שדרגו את המנוי 51,917 0.03%
שדרגו את המנוי 41,226 0.02%
שדרגו את המנוי 37,208 0.02%
שדרגו את המנוי 23,800 0.01%
שדרגו את המנוי 15,882 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית