תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
פסטרנק שהם 114,816 198,572 83,756  72.95%
הראל 5,062,990 5,115,020 52,031  1.03%
הירשמו לצפייה 1,096,190 1,129,390 33,194  3.03%
הירשמו לצפייה 355,272 376,249 20,977  5.90%
הירשמו לצפייה 1,900 4,265 2,365  124.47%
שדרגו את המנוי 1,963,170 1,963,070 -100  -0.01%
שדרגו את המנוי 7,065 5,570 -1,495  -21.16%
שדרגו את המנוי 206,994 199,000 -7,994  -3.86%
שדרגו את המנוי 1,657,460 1,647,460 -10,000  -0.60%
שדרגו את המנוי 17,194 2,194 -15,000  -87.24%
שדרגו את המנוי 853,011 828,635 -24,376  -2.86%
שדרגו את המנוי 1,581,260 1,519,700 -61,562  -3.89%
שדרגו את המנוי 932,087 849,579 -82,508  -8.85%
שדרגו את המנוי 307,050 126,990 -180,060  -58.64%
שדרגו את המנוי 10,639,000 10,424,000 -214,963  -2.02%
שדרגו את המנוי 3,811,090 3,378,350 -432,739  -11.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 192,323

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,030,797

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
פסגות 3,340,780 3,553,360 212,582  6.36%
אנליסט 4,349,950 4,506,100 156,143  3.59%
הירשמו לצפייה 2,390,950 2,403,780 12,826  0.54%
הירשמו לצפייה 8,085,370 8,093,610 8,236  0.10%
הירשמו לצפייה 4,727 6,923 2,196  46.46%
שדרגו את המנוי 111,757 112,466 709  0.63%
שדרגו את המנוי 346,424 340,257 -6,167  -1.78%
שדרגו את המנוי 99,468 91,424 -8,044  -8.09%
שדרגו את המנוי 1,660,540 1,647,000 -13,550  -0.82%
שדרגו את המנוי 337,308 316,968 -20,340  -6.03%
שדרגו את המנוי 552,214 524,914 -27,300  -4.94%
שדרגו את המנוי 284,866 230,366 -54,500  -19.13%
שדרגו את המנוי 342,601 277,601 -65,000  -18.97%
שדרגו את המנוי 315,520 175,671 -139,849  -44.32%
שדרגו את המנוי 673,046 521,046 -152,000  -22.58%
שדרגו את המנוי 310,877 87,797 -223,080  -71.76%
שדרגו את המנוי 1,094,640 797,640 -297,000  -27.13%
שדרגו את המנוי 10,524,300 10,199,900 -324,423  -3.08%
שדרגו את המנוי 705,766 234,848 -470,918  -66.72%
שדרגו את המנוי 1,854,400 900,000 -954,396  -51.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 392,692

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,756,567

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 192,323
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,030,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 392,692
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,756,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,459,116 14.35%
מור 10,424,000 5.08%
הראל 5,115,020 2.49%
הירשמו לצפייה 3,378,350 1.65%
הירשמו לצפייה 1,963,070 0.96%
הירשמו לצפייה 1,647,460 0.80%
שדרגו את המנוי 1,519,700 0.74%
שדרגו את המנוי 1,129,390 0.55%
שדרגו את המנוי 885,029 0.43%
שדרגו את המנוי 849,579 0.41%
שדרגו את המנוי 828,635 0.40%
שדרגו את המנוי 376,249 0.18%
שדרגו את המנוי 231,184 0.11%
שדרגו את המנוי 199,000 0.10%
שדרגו את המנוי 198,572 0.10%
שדרגו את המנוי 138,264 0.07%
שדרגו את המנוי 130,072 0.06%
שדרגו את המנוי 126,990 0.06%
שדרגו את המנוי 94,816 0.05%
שדרגו את המנוי 48,465 0.02%
שדרגו את המנוי 39,086 0.02%
שדרגו את המנוי 34,415 0.02%
שדרגו את המנוי 31,661 0.02%
שדרגו את המנוי 22,599 0.01%
שדרגו את המנוי 13,692 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,194 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,402,556 19.68%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 10,199,900 4.97%
מנורה 8,093,610 3.94%
הירשמו לצפייה 4,506,100 2.20%
הירשמו לצפייה 3,553,360 1.73%
הירשמו לצפייה 2,403,780 1.17%
שדרגו את המנוי 1,970,920 0.96%
שדרגו את המנוי 1,647,000 0.80%
שדרגו את המנוי 900,000 0.44%
שדרגו את המנוי 797,640 0.39%
שדרגו את המנוי 593,138 0.29%
שדרגו את המנוי 570,000 0.28%
שדרגו את המנוי 524,914 0.26%
שדרגו את המנוי 521,046 0.25%
שדרגו את המנוי 492,156 0.24%
שדרגו את המנוי 440,075 0.21%
שדרגו את המנוי 343,296 0.17%
שדרגו את המנוי 340,257 0.17%
שדרגו את המנוי 320,000 0.16%
שדרגו את המנוי 316,968 0.15%
שדרגו את המנוי 277,601 0.14%
שדרגו את המנוי 234,848 0.11%
שדרגו את המנוי 230,366 0.11%
שדרגו את המנוי 175,671 0.09%
שדרגו את המנוי 113,710 0.06%
שדרגו את המנוי 112,466 0.05%
שדרגו את המנוי 102,042 0.05%
שדרגו את המנוי 91,424 0.04%
שדרגו את המנוי 87,797 0.04%
שדרגו את המנוי 82,711 0.04%
שדרגו את המנוי 74,662 0.04%
שדרגו את המנוי 50,909 0.02%
שדרגו את המנוי 50,673 0.02%
שדרגו את המנוי 45,445 0.02%
שדרגו את המנוי 43,965 0.02%
שדרגו את המנוי 40,139 0.02%
שדרגו את המנוי 34,344 0.02%
שדרגו את המנוי 12,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,923 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית