תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלע קפיטל נדל"ן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מיטב דש 3,430,520 3,661,870 231,352  6.74%
מור 9,656,660 9,811,580 154,917  1.60%
הירשמו לצפייה 1,313,500 1,433,940 120,439  9.17%
הירשמו לצפייה 1,030,920 1,125,780 94,852  9.20%
הירשמו לצפייה 53,911 113,857 59,946  111.19%
שדרגו את המנוי 5,141,090 5,198,120 57,036  1.11%
שדרגו את המנוי 158,222 187,764 29,542  18.67%
שדרגו את המנוי 5,700 28,418 22,718  398.56%
שדרגו את המנוי 233,634 249,745 16,111  6.90%
שדרגו את המנוי 451 8,190 7,739  1,715.96%
שדרגו את המנוי 3,336 8,491 5,155  154.53%
שדרגו את המנוי 31,768 33,927 2,159  6.80%
שדרגו את המנוי 109,485 107,705 -1,780  -1.63%
שדרגו את המנוי 52,000 49,724 -2,276  -4.38%
שדרגו את המנוי 30,960 25,565 -5,395  -17.43%
שדרגו את המנוי 15,296 4,442 -10,854  -70.96%
שדרגו את המנוי 4,183,420 4,116,380 -67,044  -1.60%
שדרגו את המנוי 363,000 251,500 -111,500  -30.72%
שדרגו את המנוי 1,086,590 913,557 -173,035  -15.92%
שדרגו את המנוי 2,543,320 2,339,980 -203,339  -8.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 801,966

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -575,223

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אנליסט 2,433,780 3,481,270 1,047,490  43.04%
פסגות 2,365,240 3,342,100 976,858  41.30%
הירשמו לצפייה 2,505,640 2,641,090 135,446  5.41%
הירשמו לצפייה 265,301 301,951 36,650  13.81%
הירשמו לצפייה 56,000 85,000 29,000  51.79%
שדרגו את המנוי 8,069,200 8,077,770 8,574  0.11%
שדרגו את המנוי 491,722 492,156 434  0.09%
שדרגו את המנוי 115,543 106,971 -8,572  -7.42%
שדרגו את המנוי 75,983 62,371 -13,612  -17.91%
שדרגו את המנוי 63,298 47,598 -15,700  -24.80%
שדרגו את המנוי 230,326 210,565 -19,761  -8.58%
שדרגו את המנוי 469,453 440,566 -28,887  -6.15%
שדרגו את המנוי 133,792 102,042 -31,750  -23.73%
שדרגו את המנוי 155,257 100,130 -55,127  -35.51%
שדרגו את המנוי 1,887,790 1,830,930 -56,863  -3.01%
שדרגו את המנוי 2,370,920 2,259,580 -111,335  -4.70%
שדרגו את המנוי 608,104 440,075 -168,029  -27.63%
שדרגו את המנוי 847,248 673,046 -174,202  -20.56%
שדרגו את המנוי 296,020 118,673 -177,347  -59.91%
שדרגו את המנוי 551,191 348,974 -202,217  -36.69%
שדרגו את המנוי 469,446 224,841 -244,605  -52.11%
שדרגו את המנוי 1,184,030 333,346 -850,681  -71.85%
שדרגו את המנוי 3,240,850 2,272,660 -968,193  -29.87%
שדרגו את המנוי 2,745,800 1,014,640 -1,731,160  -63.05%
שדרגו את המנוי 9,345,440 7,478,340 -1,867,090  -19.98%
שדרגו את המנוי 16,175,200 11,165,400 -5,009,850  -30.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,234,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,734,981

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 801,966
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -575,223
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,234,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,734,981
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,674,376 16.01%
מור 9,811,580 5.12%
אלטשולר - שחם 5,198,120 2.71%
הירשמו לצפייה 4,116,380 2.15%
הירשמו לצפייה 3,661,870 1.91%
הירשמו לצפייה 2,339,980 1.22%
שדרגו את המנוי 1,433,940 0.75%
שדרגו את המנוי 1,125,780 0.59%
שדרגו את המנוי 913,557 0.48%
שדרגו את המנוי 856,196 0.45%
שדרגו את המנוי 251,500 0.13%
שדרגו את המנוי 249,745 0.13%
שדרגו את המנוי 187,764 0.10%
שדרגו את המנוי 113,857 0.06%
שדרגו את המנוי 107,705 0.06%
שדרגו את המנוי 75,190 0.04%
שדרגו את המנוי 49,724 0.03%
שדרגו את המנוי 33,927 0.02%
שדרגו את המנוי 28,418 0.01%
שדרגו את המנוי 25,565 0.01%
שדרגו את המנוי 24,774 0.01%
שדרגו את המנוי 22,767 0.01%
שדרגו את המנוי 11,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,903 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,047 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,018 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 65,537,274 34.20%
כלל 11,165,400 5.83%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 10,930,400 5.70%
הירשמו לצפייה 8,077,770 4.21%
הירשמו לצפייה 7,478,340 3.90%
הירשמו לצפייה 3,481,270 1.82%
שדרגו את המנוי 3,342,100 1.74%
שדרגו את המנוי 2,641,090 1.38%
שדרגו את המנוי 2,272,660 1.19%
שדרגו את המנוי 2,259,580 1.18%
שדרגו את המנוי 1,970,920 1.03%
שדרגו את המנוי 1,830,930 0.96%
שדרגו את המנוי 1,555,640 0.81%
שדרגו את המנוי 1,014,640 0.53%
שדרגו את המנוי 685,266 0.36%
שדרגו את המנוי 673,046 0.35%
שדרגו את המנוי 644,169 0.34%
שדרגו את המנוי 570,000 0.30%
שדרגו את המנוי 492,156 0.26%
שדרגו את המנוי 440,566 0.23%
שדרגו את המנוי 440,075 0.23%
שדרגו את המנוי 395,378 0.21%
שדרגו את המנוי 372,858 0.19%
שדרגו את המנוי 364,501 0.19%
שדרגו את המנוי 348,974 0.18%
שדרגו את המנוי 333,346 0.17%
שדרגו את המנוי 301,951 0.16%
שדרגו את המנוי 224,841 0.12%
שדרגו את המנוי 210,565 0.11%
שדרגו את המנוי 118,673 0.06%
שדרגו את המנוי 113,710 0.06%
שדרגו את המנוי 106,971 0.06%
שדרגו את המנוי 102,042 0.05%
שדרגו את המנוי 100,130 0.05%
שדרגו את המנוי 85,000 0.04%
שדרגו את המנוי 74,662 0.04%
שדרגו את המנוי 62,371 0.03%
שדרגו את המנוי 50,909 0.03%
שדרגו את המנוי 50,673 0.03%
שדרגו את המנוי 47,598 0.02%
שדרגו את המנוי 45,445 0.02%
שדרגו את המנוי 43,231 0.02%
שדרגו את המנוי 12,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,727 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית