תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי קומיונקיישנס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 688,614 834,570 145,956  21.20%
אפסילון 386,806 468,944 82,138  21.23%
הירשמו לצפייה 170,071 247,963 77,892  45.80%
הירשמו לצפייה 510,398 546,061 35,663  6.99%
הירשמו לצפייה 146,620 171,320 24,700  16.85%
שדרגו את המנוי 46,638 68,517 21,879  46.91%
שדרגו את המנוי 9,811 10,372 561  5.72%
שדרגו את המנוי 4,476 2,488 -1,988  -44.41%
שדרגו את המנוי 219,068 212,193 -6,875  -3.14%
שדרגו את המנוי 14,749 5,479 -9,270  -62.85%
שדרגו את המנוי 203,799 194,099 -9,700  -4.76%
שדרגו את המנוי 638,052 546,089 -91,963  -14.41%
שדרגו את המנוי 425,795 310,795 -115,000  -27.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 388,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -234,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 2,936 247,307 244,371  8,323.26%
אנליסט 396,373 493,306 96,933  24.45%
הירשמו לצפייה 304,571 350,887 46,316  15.21%
הירשמו לצפייה 72,960 110,433 37,473  51.36%
הירשמו לצפייה 29,214 65,268 36,054  123.41%
שדרגו את המנוי 148,859 160,497 11,638  7.82%
שדרגו את המנוי 15,500 25,838 10,338  66.70%
שדרגו את המנוי 2,230,870 2,232,970 2,099  0.09%
שדרגו את המנוי 29,541 27,470 -2,071  -7.01%
שדרגו את המנוי 81,476 55,687 -25,789  -31.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 388,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -234,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 485,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,910,451 13.08%
פסטרנק שהם 834,570 2.79%
מיטב דש 546,089 1.83%
הירשמו לצפייה 546,061 1.83%
הירשמו לצפייה 468,944 1.57%
הירשמו לצפייה 310,795 1.04%
שדרגו את המנוי 247,963 0.83%
שדרגו את המנוי 212,193 0.71%
שדרגו את המנוי 194,099 0.65%
שדרגו את המנוי 171,320 0.57%
שדרגו את המנוי 114,742 0.38%
שדרגו את המנוי 113,354 0.38%
שדרגו את המנוי 68,517 0.23%
שדרגו את המנוי 49,364 0.17%
שדרגו את המנוי 10,372 0.03%
שדרגו את המנוי 7,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,991 0.02%
שדרגו את המנוי 5,479 0.02%
שדרגו את המנוי 2,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,461,542 18.27%
מנורה 2,232,970 7.47%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 759,569 2.54%
הירשמו לצפייה 493,306 1.65%
הירשמו לצפייה 350,887 1.17%
הירשמו לצפייה 247,307 0.83%
שדרגו את המנוי 241,935 0.81%
שדרגו את המנוי 178,000 0.60%
שדרגו את המנוי 160,497 0.54%
שדרגו את המנוי 152,855 0.51%
שדרגו את המנוי 110,433 0.37%
שדרגו את המנוי 65,268 0.22%
שדרגו את המנוי 64,153 0.21%
שדרגו את המנוי 55,687 0.19%
שדרגו את המנוי 41,000 0.14%
שדרגו את המנוי 29,117 0.10%
שדרגו את המנוי 28,614 0.10%
שדרגו את המנוי 28,550 0.10%
שדרגו את המנוי 27,598 0.09%
שדרגו את המנוי 27,470 0.09%
שדרגו את המנוי 25,838 0.09%
שדרגו את המנוי 17,700 0.06%
שדרגו את המנוי 16,464 0.06%
שדרגו את המנוי 16,148 0.05%
שדרגו את המנוי 16,114 0.05%
שדרגו את המנוי 14,091 0.05%
שדרגו את המנוי 13,506 0.05%
שדרגו את המנוי 12,040 0.04%
שדרגו את המנוי 10,570 0.04%
שדרגו את המנוי 7,300 0.02%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,170 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית