תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי קומיונקיישנס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מודלים 205,756 217,503 11,747  5.71%
פסגות 5,387 15,462 10,075  187.02%
הירשמו לצפייה 1,108 3,178 2,070  186.82%
הירשמו לצפייה 58,387 57,784 -603  -1.03%
הירשמו לצפייה 29,218 28,556 -662  -2.27%
שדרגו את המנוי 172,366 171,486 -880  -0.51%
שדרגו את המנוי 28,636 21,179 -7,457  -26.04%
שדרגו את המנוי 215,365 205,495 -9,870  -4.58%
שדרגו את המנוי 571,976 560,956 -11,020  -1.93%
שדרגו את המנוי 22,500 2,500 -20,000  -88.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,492

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 1,699,220 2,228,710 529,490  31.16%
ילין לפידות 1,401,610 1,864,030 462,419  32.99%
הירשמו לצפייה 270,000 396,373 126,373  46.80%
הירשמו לצפייה 164,800 241,935 77,135  46.81%
הירשמו לצפייה 101,400 148,859 47,459  46.80%
שדרגו את המנוי 55,500 81,476 25,976  46.80%
שדרגו את המנוי 49,700 72,960 23,260  46.80%
שדרגו את המנוי 43,700 64,153 20,453  46.80%
שדרגו את המנוי 9,286 29,117 19,831  213.56%
שדרגו את המנוי 19,900 29,214 9,314  46.80%
שדרגו את המנוי 18,800 27,598 8,798  46.80%
שדרגו את המנוי 25,885 31,972 6,087  23.52%
שדרגו את המנוי 11,000 16,148 5,148  46.80%
שדרגו את המנוי 9,600 14,091 4,491  46.78%
שדרגו את המנוי 9,200 13,506 4,306  46.80%
שדרגו את המנוי 7,200 10,570 3,370  46.81%
שדרגו את המנוי 87,707 89,238 1,531  1.75%
שדרגו את המנוי 1,748 2,566 818  46.80%
שדרגו את המנוי 16,205 15,999 -206  -1.27%
שדרגו את המנוי 6,850 5,200 -1,650  -24.09%
שדרגו את המנוי 19,862 15,500 -4,362  -21.96%
שדרגו את המנוי 544,454 508,860 -35,594  -6.54%
שדרגו את המנוי 180,235 128,287 -51,948  -28.82%
שדרגו את המנוי 517,400 210,518 -306,882  -59.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,376,259

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -400,642

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,492
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,376,259
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -400,642
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,570,323 5.25%
אנליסט 560,956 1.88%
מודלים 217,503 0.73%
הירשמו לצפייה 205,495 0.69%
הירשמו לצפייה 171,486 0.57%
הירשמו לצפייה 133,666 0.45%
שדרגו את המנוי 93,843 0.31%
שדרגו את המנוי 58,715 0.20%
שדרגו את המנוי 57,784 0.19%
שדרגו את המנוי 28,556 0.10%
שדרגו את המנוי 21,179 0.07%
שדרגו את המנוי 15,462 0.05%
שדרגו את המנוי 3,178 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,617,139 22.14%
מנורה 2,228,710 7.46%
ילין לפידות 1,864,030 6.24%
הירשמו לצפייה 508,860 1.70%
הירשמו לצפייה 396,373 1.33%
הירשמו לצפייה 241,935 0.81%
שדרגו את המנוי 210,518 0.70%
שדרגו את המנוי 209,498 0.70%
שדרגו את המנוי 148,859 0.50%
שדרגו את המנוי 128,287 0.43%
שדרגו את המנוי 89,238 0.30%
שדרגו את המנוי 81,476 0.27%
שדרגו את המנוי 72,960 0.24%
שדרגו את המנוי 64,153 0.21%
שדרגו את המנוי 41,000 0.14%
שדרגו את המנוי 31,972 0.11%
שדרגו את המנוי 29,214 0.10%
שדרגו את המנוי 29,117 0.10%
שדרגו את המנוי 28,550 0.10%
שדרגו את המנוי 27,598 0.09%
שדרגו את המנוי 17,700 0.06%
שדרגו את המנוי 17,600 0.06%
שדרגו את המנוי 16,464 0.06%
שדרגו את המנוי 16,148 0.05%
שדרגו את המנוי 15,999 0.05%
שדרגו את המנוי 15,500 0.05%
שדרגו את המנוי 14,091 0.05%
שדרגו את המנוי 13,506 0.05%
שדרגו את המנוי 10,570 0.04%
שדרגו את המנוי 9,800 0.03%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,896 0.02%
שדרגו את המנוי 5,781 0.02%
שדרגו את המנוי 5,200 0.02%
שדרגו את המנוי 3,170 0.01%
שדרגו את המנוי 2,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית