תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי קומיונקיישנס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אושן 37,700 52,100 14,400  38.20%
תמיר פישמן 150,080 150,970 890  0.59%
הירשמו לצפייה 1,854 1,626 -228  -12.30%
הירשמו לצפייה 3,000 2,000 -1,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 15,252 13,908 -1,344  -8.81%
שדרגו את המנוי 3,652 2,142 -1,510  -41.35%
שדרגו את המנוי 84,299 82,007 -2,292  -2.72%
שדרגו את המנוי 185,440 182,057 -3,383  -1.82%
שדרגו את המנוי 26,904 14,492 -12,412  -46.13%
שדרגו את המנוי 533,113 516,862 -16,251  -3.05%
שדרגו את המנוי 54,710 37,753 -16,957  -30.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,290

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,377

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מנורה 2,228,500 2,230,870 2,369  0.11%
כלל 152,854 152,855 1
הירשמו לצפייה 31,910 29,541 -2,369  -7.42%
הירשמו לצפייה 9,800 3,500 -6,300  -64.29%
הירשמו לצפייה 17,600 600 -17,000  -96.59%
שדרגו את המנוי 384,805 304,571 -80,234  -20.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -105,903

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,290
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,377
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -105,903
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,221,298 4.09%
אנליסט 516,862 1.73%
פסטרנק שהם 182,057 0.61%
הירשמו לצפייה 150,970 0.51%
הירשמו לצפייה 106,666 0.36%
הירשמו לצפייה 82,007 0.27%
שדרגו את המנוי 58,715 0.20%
שדרגו את המנוי 52,100 0.17%
שדרגו את המנוי 37,753 0.13%
שדרגו את המנוי 14,492 0.05%
שדרגו את המנוי 13,908 0.05%
שדרגו את המנוי 2,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,626 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,720,713 15.79%
מנורה 2,230,870 7.46%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 759,569 2.54%
הירשמו לצפייה 396,373 1.33%
הירשמו לצפייה 304,571 1.02%
הירשמו לצפייה 241,935 0.81%
שדרגו את המנוי 152,855 0.51%
שדרגו את המנוי 148,859 0.50%
שדרגו את המנוי 81,476 0.27%
שדרגו את המנוי 72,960 0.24%
שדרגו את המנוי 41,000 0.14%
שדרגו את המנוי 29,541 0.10%
שדרגו את המנוי 29,214 0.10%
שדרגו את המנוי 29,117 0.10%
שדרגו את המנוי 28,550 0.10%
שדרגו את המנוי 27,598 0.09%
שדרגו את המנוי 17,700 0.06%
שדרגו את המנוי 16,464 0.06%
שדרגו את המנוי 16,148 0.05%
שדרגו את המנוי 15,500 0.05%
שדרגו את המנוי 14,091 0.05%
שדרגו את המנוי 13,506 0.05%
שדרגו את המנוי 12,040 0.04%
שדרגו את המנוי 10,570 0.04%
שדרגו את המנוי 7,300 0.02%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,170 0.01%
שדרגו את המנוי 2,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית