תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי קומיונקיישנס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
קבין 99,399 150,000 50,601  50.91%
פורטה 107,973 144,126 36,153  33.48%
הירשמו לצפייה 95,179 119,340 24,161  25.38%
הירשמו לצפייה 7,288 21,335 14,047  192.74%
הירשמו לצפייה 221,824 232,258 10,434  4.70%
שדרגו את המנוי 3,258 5,842 2,584  79.31%
שדרגו את המנוי 115,095 115,721 626  0.54%
שדרגו את המנוי 214,341 212,166 -2,175  -1.01%
שדרגו את המנוי 77,709 74,624 -3,085  -3.97%
שדרגו את המנוי 506,898 502,708 -4,190  -0.83%
שדרגו את המנוי 21,166 9,003 -12,163  -57.46%
שדרגו את המנוי 878,701 861,246 -17,455  -1.99%
שדרגו את המנוי 27,784 5,000 -22,784  -82.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138,606

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,852

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 2,936 247,307 244,371  8,323.26%
אנליסט 396,373 493,306 96,933  24.45%
הירשמו לצפייה 304,571 350,887 46,316  15.21%
הירשמו לצפייה 72,960 110,433 37,473  51.36%
הירשמו לצפייה 29,214 65,268 36,054  123.41%
שדרגו את המנוי 148,859 160,497 11,638  7.82%
שדרגו את המנוי 15,500 25,838 10,338  66.70%
שדרגו את המנוי 2,230,870 2,232,970 2,099  0.09%
שדרגו את המנוי 29,541 27,470 -2,071  -7.01%
שדרגו את המנוי 81,476 55,687 -25,789  -31.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 138,606
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,852
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 485,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,834,202 9.48%
מיטב דש 861,246 2.88%
אנליסט 502,708 1.68%
הירשמו לצפייה 232,258 0.78%
הירשמו לצפייה 212,166 0.71%
הירשמו לצפייה 150,000 0.50%
שדרגו את המנוי 144,126 0.48%
שדרגו את המנוי 125,275 0.42%
שדרגו את המנוי 119,340 0.40%
שדרגו את המנוי 116,666 0.39%
שדרגו את המנוי 115,721 0.39%
שדרגו את המנוי 113,354 0.38%
שדרגו את המנוי 74,624 0.25%
שדרגו את המנוי 24,428 0.08%
שדרגו את המנוי 21,335 0.07%
שדרגו את המנוי 9,003 0.03%
שדרגו את המנוי 5,842 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,461,542 18.27%
מנורה 2,232,970 7.47%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 759,569 2.54%
הירשמו לצפייה 493,306 1.65%
הירשמו לצפייה 350,887 1.17%
הירשמו לצפייה 247,307 0.83%
שדרגו את המנוי 241,935 0.81%
שדרגו את המנוי 178,000 0.60%
שדרגו את המנוי 160,497 0.54%
שדרגו את המנוי 152,855 0.51%
שדרגו את המנוי 110,433 0.37%
שדרגו את המנוי 65,268 0.22%
שדרגו את המנוי 64,153 0.21%
שדרגו את המנוי 55,687 0.19%
שדרגו את המנוי 41,000 0.14%
שדרגו את המנוי 29,117 0.10%
שדרגו את המנוי 28,614 0.10%
שדרגו את המנוי 28,550 0.10%
שדרגו את המנוי 27,598 0.09%
שדרגו את המנוי 27,470 0.09%
שדרגו את המנוי 25,838 0.09%
שדרגו את המנוי 17,700 0.06%
שדרגו את המנוי 16,464 0.06%
שדרגו את המנוי 16,148 0.05%
שדרגו את המנוי 16,114 0.05%
שדרגו את המנוי 14,091 0.05%
שדרגו את המנוי 13,506 0.05%
שדרגו את המנוי 12,040 0.04%
שדרגו את המנוי 10,570 0.04%
שדרגו את המנוי 7,300 0.02%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,170 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית