תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזור רובוטיקה

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 175,505 198,676 23,171  13.20%
אלומות - ספרינט 14,850 18,738 3,888  26.18%
הירשמו לצפייה 39,959 41,400 1,441  3.61%
הירשמו לצפייה 10,225 11,193 968  9.47%
הירשמו לצפייה 57,248 57,983 735  1.28%
שדרגו את המנוי 1,011 1,072 61  6.03%
שדרגו את המנוי 4,840 4,882 42  0.87%
שדרגו את המנוי 150 50 -100  -66.67%
שדרגו את המנוי 38,841 38,161 -680  -1.75%
שדרגו את המנוי 9,386 4,491 -4,895  -52.15%
שדרגו את המנוי 191,429 184,134 -7,295  -3.81%
שדרגו את המנוי 80,749 72,174 -8,575  -10.62%
שדרגו את המנוי 147,480 135,572 -11,908  -8.07%
שדרגו את המנוי 73,830 60,460 -13,370  -18.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,306

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,823

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 147,479 270,814 123,335  83.63%
אי.בי.אי. 4,715 18,849 14,134  299.77%
הירשמו לצפייה 6,455 11,955 5,500  85.21%
הירשמו לצפייה 1,690,260 1,691,550 1,293  0.08%
הירשמו לצפייה 33,058 33,030 -28  -0.08%
שדרגו את המנוי 3,976 3,741 -235  -5.91%
שדרגו את המנוי 31,082 29,674 -1,408  -4.53%
שדרגו את המנוי 12,703 114 -12,589  -99.10%
שדרגו את המנוי 774,034 750,803 -23,231  -3.00%
שדרגו את המנוי 2,303,170 2,239,570 -63,595  -2.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 144,262

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,086

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,306
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,823
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 144,262
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -101,086
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,032,270 1.96%
מגדל 198,676 0.38%
אלטשולר - שחם 184,134 0.35%
הירשמו לצפייה 153,750 0.29%
הירשמו לצפייה 135,572 0.26%
הירשמו לצפייה 72,174 0.14%
שדרגו את המנוי 60,460 0.11%
שדרגו את המנוי 57,983 0.11%
שדרגו את המנוי 41,400 0.08%
שדרגו את המנוי 38,161 0.07%
שדרגו את המנוי 34,800 0.07%
שדרגו את המנוי 18,738 0.04%
שדרגו את המנוי 11,193 0.02%
שדרגו את המנוי 8,308 0.02%
שדרגו את המנוי 4,882 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,915,757 11.24%
מגדל 2,239,570 4.25%
מנורה 1,691,550 3.21%
הירשמו לצפייה 750,803 1.43%
הירשמו לצפייה 718,161 1.36%
הירשמו לצפייה 270,814 0.51%
שדרגו את המנוי 55,789 0.11%
שדרגו את המנוי 33,030 0.06%
שדרגו את המנוי 29,674 0.06%
שדרגו את המנוי 28,092 0.05%
שדרגו את המנוי 24,035 0.05%
שדרגו את המנוי 18,849 0.04%
שדרגו את המנוי 11,955 0.02%
שדרגו את המנוי 9,754 0.02%
שדרגו את המנוי 9,554 0.02%
שדרגו את המנוי 8,847 0.02%
שדרגו את המנוי 7,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה בניהולו של אורי הדומי דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.7 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל; ההפסד עמד על כ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים #אורי_הדומי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה דיווחה על קבלת הזמנות לרכישת שלוש מערכות Renaissance באסיה: שתי מערכות בסין ומערכת נוספות בטיוואן. #מכשור_רפואי #אסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר אינסיידר
  לפני 3 שנים
  אורקל הגדילה את השקעתה בחברת המכשור הרפואי מזור רובוטיקה בכ-12% והיא כעת מחזיקה ב-4.25 מיליון מניות. #בעלי_עניין #אורקל #מכשור_רפואי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה הודיעה היום על מכירת מערכת Renaissance לאחת מרשתות הבריאות הקתוליות הגדולות בארה"ב. מזור אף חתמה על הסכם עם רשת בריאות זו להקמה ומיסוד של תשתית למכירת מערכות נוספות ומוצרים מתכלים ברשת. #מכשור_רפואי #ארה"ב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-6.1 מיליון דולר, לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013; ההפסד במהלך התקופה המדווחת עמד על 3.9 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון שהסתיים בספטמבר 2014 ההפסד הסתכם ב-3.5 מיליון דולר. #דוחות_כספיים #מכשור_רפואי
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית