תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזור רובוטיקה

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 37,284 39,396 2,112  5.66%
פיטנגו 4,130 5,500 1,370  33.17%
הירשמו לצפייה 24,481 25,716 1,235  5.04%
הירשמו לצפייה 11,415 12,568 1,153  10.10%
הירשמו לצפייה 37,444 37,985 541  1.44%
שדרגו את המנוי 149 83 -66  -44.30%
שדרגו את המנוי 13,578 13,394 -184  -1.36%
שדרגו את המנוי 1,800 1,600 -200  -11.11%
שדרגו את המנוי 295 80 -215  -72.88%
שדרגו את המנוי 20,297 20,013 -284  -1.40%
שדרגו את המנוי 4,671 3,195 -1,476  -31.60%
שדרגו את המנוי 29,170 27,252 -1,918  -6.58%
שדרגו את המנוי 134,150 130,527 -3,623  -2.70%
שדרגו את המנוי 66,460 62,677 -3,783  -5.69%
שדרגו את המנוי 168,885 160,570 -8,315  -4.92%
שדרגו את המנוי 84,197 64,859 -19,338  -22.97%
שדרגו את המנוי 185,604 156,394 -29,210  -15.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,612

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 147,479 270,814 123,335  83.63%
אי.בי.אי. 4,715 18,849 14,134  299.77%
הירשמו לצפייה 6,455 11,955 5,500  85.21%
הירשמו לצפייה 1,690,260 1,691,550 1,293  0.08%
הירשמו לצפייה 33,058 33,030 -28  -0.08%
שדרגו את המנוי 3,976 3,741 -235  -5.91%
שדרגו את המנוי 31,082 29,674 -1,408  -4.53%
שדרגו את המנוי 12,703 114 -12,589  -99.10%
שדרגו את המנוי 774,034 750,803 -23,231  -3.00%
שדרגו את המנוי 2,303,170 2,239,570 -63,595  -2.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 144,262

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,086

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,612
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 144,262
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -101,086
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 763,900 1.45%
אלטשולר - שחם 160,570 0.31%
מגדל 156,394 0.30%
הירשמו לצפייה 130,527 0.25%
הירשמו לצפייה 64,859 0.12%
הירשמו לצפייה 62,677 0.12%
שדרגו את המנוי 39,396 0.07%
שדרגו את המנוי 37,985 0.07%
שדרגו את המנוי 27,252 0.05%
שדרגו את המנוי 25,716 0.05%
שדרגו את המנוי 20,013 0.04%
שדרגו את המנוי 13,394 0.03%
שדרגו את המנוי 12,568 0.02%
שדרגו את המנוי 5,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,915,757 11.24%
מגדל 2,239,570 4.25%
מנורה 1,691,550 3.21%
הירשמו לצפייה 750,803 1.43%
הירשמו לצפייה 718,161 1.36%
הירשמו לצפייה 270,814 0.51%
שדרגו את המנוי 55,789 0.11%
שדרגו את המנוי 33,030 0.06%
שדרגו את המנוי 29,674 0.06%
שדרגו את המנוי 28,092 0.05%
שדרגו את המנוי 24,035 0.05%
שדרגו את המנוי 18,849 0.04%
שדרגו את המנוי 11,955 0.02%
שדרגו את המנוי 9,754 0.02%
שדרגו את המנוי 9,554 0.02%
שדרגו את המנוי 8,847 0.02%
שדרגו את המנוי 7,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה בניהולו של אורי הדומי דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.7 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל; ההפסד עמד על כ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים #אורי_הדומי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה דיווחה על קבלת הזמנות לרכישת שלוש מערכות Renaissance באסיה: שתי מערכות בסין ומערכת נוספות בטיוואן. #מכשור_רפואי #אסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר אינסיידר
  לפני 3 שנים
  אורקל הגדילה את השקעתה בחברת המכשור הרפואי מזור רובוטיקה בכ-12% והיא כעת מחזיקה ב-4.25 מיליון מניות. #בעלי_עניין #אורקל #מכשור_רפואי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה הודיעה היום על מכירת מערכת Renaissance לאחת מרשתות הבריאות הקתוליות הגדולות בארה"ב. מזור אף חתמה על הסכם עם רשת בריאות זו להקמה ומיסוד של תשתית למכירת מערכות נוספות ומוצרים מתכלים ברשת. #מכשור_רפואי #ארה"ב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-6.1 מיליון דולר, לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013; ההפסד במהלך התקופה המדווחת עמד על 3.9 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון שהסתיים בספטמבר 2014 ההפסד הסתכם ב-3.5 מיליון דולר. #דוחות_כספיים #מכשור_רפואי
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית