תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזור רובוטיקה

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
איילון 118,437 125,850 7,413  6.26%
הראל 25,551 29,005 3,454  13.52%
הירשמו לצפייה 43,499 46,567 3,068  7.05%
הירשמו לצפייה 3,493 5,562 2,069  59.23%
הירשמו לצפייה 6,176 7,861 1,685  27.28%
שדרגו את המנוי 1,688 3,241 1,553  92.00%
שדרגו את המנוי 110,288 111,031 743  0.67%
שדרגו את המנוי 146,500 147,079 579  0.40%
שדרגו את המנוי 3,219 3,699 480  14.91%
שדרגו את המנוי 34,072 34,425 353  1.04%
שדרגו את המנוי 2,607 2,816 209  8.02%
שדרגו את המנוי 2,864 3,015 151  5.27%
שדרגו את המנוי 800 250 -550  -68.75%
שדרגו את המנוי 3,361 2,309 -1,052  -31.30%
שדרגו את המנוי 141,426 139,769 -1,657  -1.17%
שדרגו את המנוי 30,813 28,271 -2,542  -8.25%
שדרגו את המנוי 57,302 54,121 -3,181  -5.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,982

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 2,228,620 2,698,900 470,287  21.10%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 44,872 51,492 6,620  14.75%
הירשמו לצפייה 135,317 137,756 2,439  1.80%
הירשמו לצפייה 773,028 773,939 911  0.12%
הירשמו לצפייה 4,397 4,428 31  0.71%
שדרגו את המנוי 2,180 1,705 -475  -21.79%
שדרגו את המנוי 4,690 3,741 -949  -20.23%
שדרגו את המנוי 35,478 34,273 -1,205  -3.40%
שדרגו את המנוי 14,427 11,730 -2,697  -18.69%
שדרגו את המנוי 12,945 9,554 -3,391  -26.20%
שדרגו את המנוי 20,560 15,120 -5,440  -26.46%
שדרגו את המנוי 37,492 28,092 -9,400  -25.07%
שדרגו את המנוי 40,000 1,000 -39,000  -97.50%
שדרגו את המנוי 2,761,190 2,455,900 -305,286  -11.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 480,288

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -367,843

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 480,288
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -367,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 744,961 1.46%
כוון 147,079 0.29%
מגדל 139,769 0.27%
הירשמו לצפייה 125,850 0.25%
הירשמו לצפייה 111,031 0.22%
הירשמו לצפייה 54,121 0.11%
שדרגו את המנוי 46,567 0.09%
שדרגו את המנוי 34,425 0.07%
שדרגו את המנוי 29,005 0.06%
שדרגו את המנוי 28,271 0.06%
שדרגו את המנוי 7,861 0.02%
שדרגו את המנוי 5,562 0.01%
שדרגו את המנוי 3,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,285,730 12.28%
מנורה 2,698,900 5.27%
מגדל 2,455,900 4.80%
הירשמו לצפייה 773,939 1.51%
הירשמו לצפייה 137,756 0.27%
הירשמו לצפייה 51,492 0.10%
שדרגו את המנוי 34,273 0.07%
שדרגו את המנוי 28,092 0.05%
שדרגו את המנוי 24,035 0.05%
שדרגו את המנוי 15,120 0.03%
שדרגו את המנוי 12,703 0.02%
שדרגו את המנוי 11,730 0.02%
שדרגו את המנוי 9,754 0.02%
שדרגו את המנוי 9,554 0.02%
שדרגו את המנוי 8,723 0.02%
שדרגו את המנוי 4,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה בניהולו של אורי הדומי דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.7 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל; ההפסד עמד על כ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים #אורי_הדומי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה דיווחה על קבלת הזמנות לרכישת שלוש מערכות Renaissance באסיה: שתי מערכות בסין ומערכת נוספות בטיוואן. #מכשור_רפואי #אסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר אינסיידר
  לפני 3 שנים
  אורקל הגדילה את השקעתה בחברת המכשור הרפואי מזור רובוטיקה בכ-12% והיא כעת מחזיקה ב-4.25 מיליון מניות. #בעלי_עניין #אורקל #מכשור_רפואי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה הודיעה היום על מכירת מערכת Renaissance לאחת מרשתות הבריאות הקתוליות הגדולות בארה"ב. מזור אף חתמה על הסכם עם רשת בריאות זו להקמה ומיסוד של תשתית למכירת מערכות נוספות ומוצרים מתכלים ברשת. #מכשור_רפואי #ארה"ב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-6.1 מיליון דולר, לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013; ההפסד במהלך התקופה המדווחת עמד על 3.9 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון שהסתיים בספטמבר 2014 ההפסד הסתכם ב-3.5 מיליון דולר. #דוחות_כספיים #מכשור_רפואי
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית