תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.06.2021 21.06.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אקסלנס 1,488,710 2,582,960 1,094,240  73.50%
מיטב דש 7,504 2,501 -5,003  -66.67%
הירשמו לצפייה 2,340,390 2,333,010 -7,380  -0.32%
הירשמו לצפייה 87,500 0 -87,500  -100.00%
הירשמו לצפייה 500,000 0 -500,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,566,190 0 -1,566,190  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,689,530 0 -1,689,530  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,820,860 4,403,080 -2,417,770  -35.45%
שדרגו את המנוי 8,877,370 425,148 -8,452,220  -95.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,094,240

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,725,593

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,094,240
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,725,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 12,689,960 1.41%
הפניקס 4,403,080 0.49%
אקסלנס 2,582,960 0.29%
הירשמו לצפייה 2,333,010 0.26%
הירשמו לצפייה 1,313,170 0.15%
הירשמו לצפייה 696,523 0.08%
שדרגו את המנוי 496,903 0.06%
שדרגו את המנוי 425,148 0.05%
שדרגו את המנוי 373,143 0.04%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: התעשיה האוירית לישראל
מספר נייר ערך: 1105428
אתר: http://www.iai.co.il/
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: ביטחוניות
תחום פעילות: עוסקת בפיתוח,מכירה ותחזוקה של כלי טיס צבאיים ואזרחיים,טילים ומוצרי אלקטרוניקה צבאית
משקיע/ה
חברה ציבורית