תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חנן מור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.hmg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 882 1,623 741  84.01%
דיאמונד 3,000 3,100 100  3.33%
הירשמו לצפייה 1,656 1,524 -132  -7.97%
הירשמו לצפייה 37,605 37,060 -545  -1.45%
הירשמו לצפייה 228,032 196,870 -31,162  -13.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 841

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,839

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 22.09.2018 22.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 841
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,839
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 246,248 1.89%
אקסלנס 196,870 1.51%
אילים 37,060 0.28%
הירשמו לצפייה 3,249 0.02%
הירשמו לצפייה 3,100 0.02%
הירשמו לצפייה 2,822 0.02%
שדרגו את המנוי 1,623 0.01%
שדרגו את המנוי 1,524 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית