תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חנן מור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.hmg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
דיאמונד 4,230 4,820 590  13.95%
מגדל 1,188 1,278 90  7.58%
הירשמו לצפייה 36,511 36,447 -64  -0.18%
הירשמו לצפייה 1,523 1,400 -123  -8.08%
הירשמו לצפייה 44,698 42,333 -2,365  -5.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 680

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,552

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 14.12.2018 14.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 680
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,552
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 96,181 0.73%
אקסלנס 42,333 0.32%
אילים 36,447 0.28%
הירשמו לצפייה 4,820 0.04%
הירשמו לצפייה 3,832 0.03%
הירשמו לצפייה 3,249 0.02%
שדרגו את המנוי 2,822 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,278 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית